Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Wybrany na posła do PE Komitet wyborczy: Konfederacja Wolność i Niepodległość Okręg: 11, śląski Partia: Konfederacja Wolność i Niepodległość Zawód: prawnik

Informacje ogólne

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Data i miejsce urodzenia: 1979, Bydgoszcz
Zawód: prawnik, przedsiębiorca
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Absolwent Uniwerstytetu Gdańskiego, prawnik. Wykładał przedmioty prawnicze w bydgoskich szkołach policealnych. Przedsiębiorca, od 2006 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w branży prawnej, jest wspólnikiem ogólnopolskich spółek specjalizujących się w pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach.... Członek Rady Nadzorczej ADM w Bydgoszczy (2007-2011). Członek Unii Polityki Realnej (1997–2007), w której pełnił m.in. funkcję Prezesa Oddziału Bydgoskiego i członka Straży. Był szefem Stowarzyszenia Trzeciego Maja, członkiem Kongresu Nowej Prawicy (2005-2011), pełnił obowiązki Prezesa Oddziału Bydgoskiego. Prezes Oddziału Bydgoskiego i Regionu Kujawsko-Pomorskiego partii KORWiN. Członek i wiceprezes partii Nowa Nadzieja. Był urzędnikiem Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Kandydat na prezydenta Bydgoszczy w 2014 i 2018 r. Startował, także bezskutecznie, w wyborach parlamentarnych w 2019 r. z list Konfederacji Wolność i Niepodległość. Następnie bez powodzenia ubiegał się o mandat posła w wyborach parlamentarnych 2023 r.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2024)

Około 30 proc. budżetu Unii Europejskiej przeznaczane jest na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Wszystkie polityki unijne powinny odpowiadać na zmiany klimatyczne, dlatego dopłaty dla rolników powinny być uzależnione od tego, czy dbają oni o przyrodę i klimat.
B. Produkcja żywności wewnątrz Unii jest kluczowa dla bezpieczeństwa żywieniowego krajów członkowskich. Dopłaty dla rolników nie powinny być uzależnione od przestrzegania przez nich zasad ochrony środowiska i klimatu.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Unia Europejska powinna przyjąć cel redukcji emisji CO2 o 90 proc. do 2040 r. (względem 1990 r.).
Unia Europejska powinna odroczyć zakaz rejestracji nowych aut spalinowych, który ma obowiązywać od 2035 r.
W Unii Europejskiej atom stanowi alternatywę dla produkcji energii z paliw kopalnych. Mimo to, w przeciwieństwie do odnawialnych źródeł energii, UE nie finansuje inwestycji w energię jądrową. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Atom jest niezbędny do przeprowadzenia transformacji przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Unia Europejska powinna finansować inwestycje w energię jądrową, bo jest to stabilne źródło niskoemisyjne.
B. Inwestycje w atom nie powinny być finansowane przez Unię Europejską. Dalszy rozwój elektrowni jądrowych powinien być co najwyżej samodzielnie finansowany przez państwa członkowskie.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Kwestionariusz przed wyborami

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 10 lat? Prosimy o opisanie Pani/Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
1. Budowa silnej armii zdolnej do obrony Ojczyzny. 2. Praca w Polsce musi się opłacać- obniżenie i uproszczenie podatków, kompleksowa reforma systemu emerytalnego, zero socjalu dla cudzoziemców. 3. Przyspieszenie postępowań sądowych i ich pełna elektronizacja
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć pracując w parlamencie?
Uproszczenie systemu podatkowego - projekty ustaw Sławomira Mentzeba
Przyspieszenie i pełna elektronizacja postępowań sądowych
Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji parlamentu?
Zmiana systemu podatkowego
Udrożnienie sądownictwa - przyspieszenie działania sądów
Odpowiedzialna polityka imigracyjna
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Polska powinna być gospodarczym tygrysem Europy, rozwijać się w tempie nie do osiągnięcia dla gospodarek zachodnich. Dzięki największej w Polsce obniżce podatków proponowanej przez Konfederację mamy taką szansę. Efekty wzrostu powinniśmy wykorzystać do budowy elektrowni atomowej, co pozwoli na produkcję energii w sposób tani, ekologiczny i uniezależni nas od naszych sąsiadów. Polska powinna także zreformować system sądowniczy oraz zapewnić bezpieczeństwo dzięki silnej armii i rozsądnym sojuszom.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Reforma sądownictwa
2
Radykalna obniżka podatków - zwiększenie dochodów wszystkich obywateli
3
Reforma systemu edukacji poprzez wprowadzenie bonu edukacyjnego
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Budowa drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem
2
Stop podwyżkom opłat i podatków, radykalna obniżka podatków
3
Zakaz importu śmieci do Polski
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory samorządowe — kandydaci na prezydentów miast (2018)

Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Powstrzymanie wyludniania miasta poprzez oddolne utworzenie Metropolii Bydgoskiej, dynamiczny rozwój gospodarczy Miasta oraz zachęty dla osiedlania się w Bydgoszczy, prowadzenia tu działalności gospodarczej, pracy i płacenia podatków w Mieście. Bydgoszcz za 15 lat musi zostać niekwestionowanym liderem regionu i miastem, które pokona kryzys demograficzny i finansów publicznych.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
Skrócę czas inwestycji i remontów
Wypowiem wojnę wandalom i chuliganim
Skrócę kolejki do lekarzy
Zbuduję duże, darmowe parkingi dla pacjentów szpitali i ich rodzin
Wprowadzę Kartę Bydgoszczanina dla wszystkich płacących podatki w Bydgoszczy
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Niewielkim nakładem finansowym zmniejszę kolejki do lekarzy. Utworzę miejskie call-center, które dzięki umowom podpisanym z przychodniami i szpitalami będzie potwierdzać wizyty u lekarzy. Z danych NFZ wynika, iż co trzeci pacjent nie stawia się na umówioną wizytę. Dzięki wyeliminowaniu tych wizyt skrócą się kolejki, a jakość obsługi znacznie wzrośnie. Kolejnym problemem służby zdrowia jest fakt, iż pomimo fikcyjnej bezpłatności dodatkowe usługi kosztują i to niemało. Dotyczy to także parkowania. Miasto nie może ignorować tego problemu nawet, jeżeli szpital nie podlega magistratowi. Zbuduję duże, darmowe parkingi dla pacjentów szpitali i ich rodzin, aby mogli zająć się leczeniem, a nie szukaniem drobnych do parkomatu. Zmienię filozofię działania straży miejskiej w ten sposób, aby w pierwszej kolejności zajęła się tępieniem drobnych wykroczeń. Przymykając oko na wandalizm, graficiarzy, chuliganów zachęcamy ich do popełniania poważniejszych przestępstw. Wprowadzę obniżkę cen usług miejskich dzięki wprowadzeniu Karty Bydgoszczanina dla każdego płacącego podatki w naszym mieście - biorąc pod uwagę wzorce z innych miast przyniesie to dodatkowe wpływy do budżetu oraz spowoduje, iz miasto będzie tańsze dla bydgoszczan.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
Jakie zmiany w Konstytucji należy wprowadzić w ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu?
Wprowadzenie ustroju prezydenckiego, redukcja liczby posłów i senatorów, zwiększenie roli samorządu.
Poniżej wymienione są dwa kierunki zmian w ustroju politycznym Polski. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W Polsce powinien funkcjonować jeden ośrodek władzy na szczeblu centralnym.
B. W Polsce powinny funkcjonować dwa ośrodki władzy wykonawczej na szczeblu centralnym.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory samorządowe — kandydaci do rad gmin (2010)

Dlaczego kandyduje Pani/ Pan w wyborach samorządowych?
Uważam, iż w samorządzie nie ma miejsca na politykę. Poza tym chciałbym działać na rzecz rozwoju osiedli, których problemy dobrze znam.
Jakie działania zamierza Pani/ Pan podjąć na rzecz mieszkańców gminy?
Rozwój osiedli poprzez budowę dróg osiedlowych i infrastruktury technicznej oraz modernizację ulic Nakielskiej, Grunwaldzkiej i Smukalskiej
Pełniąc funkcję radnego będzie Pani podejmowała/ będzie Pan podejmował decyzje we wszystkich sprawach dotyczących wspólnoty lokalnej. Prosimy o określenie, które z poniżej wymienionych obszarów będą dla Pani/ Pana szczególnie ważne podczas pełnienia funkcji? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
 1. Edukacja
 2. Ochrona zdrowia
 3. Pomoc społeczna
 4. Kultura, biblioteki, ochrona zabytków
 5. Sport i rekreacja, kultura fizyczna, turystyka
 6. Drogi publiczne – budowa, remonty i utrzymanie
 7. Gospodarka przestrzenna, inwestycje, tworzenie infrastruktury
 8. Bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe
 9. Ochrona środowiska, gospodarka wodna, gospodarowanie odpadami
 10. Transport
 11. Rozwój gospodarczy i pozyskiwanie środków
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Są to najważniejsze sprawy w moim okręgu wyborczym - szybki dojazd do centrum, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, stworzenie warunków do rekreacji i wypoczynku, "ucywilizowanie" osiedli poprzez budowę dróg osiedlowych i infrastruktury
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–1 z 1
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

11.06.2024, Kto będzie reprezentował Polskę w Brukseli? Podsumowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego

…Tarczyński Maciej Wąsik Jadwiga Wiśniewska Anna Zalewska Kosma Złotowski Konfederacja: Grzegorz Braun Anna Bryłka Tomasz Buczek Marcin Sypniewski Stanisław Tyszka Ewa Zajączkowska‑Hernik Trzecia Droga: Krzysztof Hetman Adam Jarubas Michał Kobosko Lewica: Robert Biedroń Joanna…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie