Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy)
Data i miejsce urodzenia: 1988-01-13, Siedlce
Zawód: socjolog
Doktorka nauk społecznych, absolwentka socjologii oraz podyplomowego studium filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Jako badaczka i specjalistka PR współpracowała z politykami, organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym i klientami biznesowymi. Pracowała jako redaktorka, badaczka... społeczna i marketingowa oraz nauczycielka akademicka. Była związana z wydawnictwem Krytyki Politycznej. Publikowała m.in. w „Kulturze Współczesnej” i „Przeglądzie Socjologii Jakościowej”. Rzeczniczka prasowa i członkini Zarządu Krajowego partii Razem. Od 2023 r. posłanka na Sejm X kadencji.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro poselkie Doroty Olko ul. Nowy Świat 27 lok. 1 00-029 Warszawa woj. mazowieckie dorota.olko@sejm.pl

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Prawa dziecka w Polsce (2023)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Dyscyplinujący klaps to jedynie metoda wychowawcza. Rodzice mają prawo do wychowania dziecka zgodnie z wybranymi przez siebie metodami.
B. Dyscyplinujący klaps to przemoc wobec dziecka. Rodzice mają prawo do wychowywania dziecka zgodnie z wybranymi przez siebie metodami, ale ich swoboda kończy się, gdy zaczynają sprawiać fizyczny i psychiczny ból dziecku.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Według Krajowego Rejestru Długów w 2023 r. 292 tys. osób uchyliło się od obowiązku alimentacyjnego. Które z poniższych rozwiązań uważa Pani/Pan za priorytetowe w reformie polskiego prawa alimentacyjnego?
 1. Wprowadzenie alimentów natychmiastowych, zasądzanych po złożeniu wniosku w formularzu urzędowym.
 2. Wprowadzenie postępowania mediacyjnego, mającego na celu pojednanie rodziców i dojście do porozumienia w kwestii alimentów.
 3. Wypracowanie systemu obiektywnych kryteriów, wyznaczających minimalną wysokość alimentów podlegającą corocznej waloryzacji.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Określenie „władza rodzicielska” wprowadza podległość dziecka wobec rodzica. Należy je zastąpić terminem „odpowiedzialność rodzicielska”.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Absolwentka socjologii oraz podyplomowego studium filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Jako badaczka i specjalistka PR współpracowała z politykami, organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym i klientami biznesowymi. Pracowała jako redaktorka, badaczka społeczna i marketingowa oraz nauczycielka akademicka. Była związana z wydawnictwem Krytyki Politycznej. Publikowała m.in. w „Kulturze Współczesnej” i „Przeglądzie Socjologii Jakościowej”. Rzeczniczka prasowa i członkini Zarządu Krajowego partii Razem.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
 7. Inne (jakie?): hiszpański
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
- odejście od węgla i innych paliw kopalnych - zapewnienie dostępu do sprawnej publicznej ochrony zdrowia - zapewnienie równości wszystkim obywatelkom i obywatelom - zapewnienie tanich i dostępnych mieszkań - zapewnienie godnego życia osobom z niepełnosprawnościami i seniorom
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Dofinansowania ochrony zdrowia
2
Poważnych zmian polityki energetycznej i radykalnego zmierzenia się z nadciągająca katastrofa klimatyczną
3
Realnego rozdziału kościoła od państwa i likwidacji przywilejów kościoła katolickiego
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Powołanie publicznego dewelopera i budowa nowych mieszkań, również w mniejszych miejscowościach
2
Zapewnienie każdemu dziecku miejsca w żłobku, zaczynając od miejscowości, gdzie publicznych żłobków po prostu nie ma
3
Inwestycja w transport publiczny: doprowadzenie pociągu do każdego powiatu i autobusu do każdej gminy
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Od 2021 r. w Unii Europejskiej nie będzie można wykorzystywać m. in. słomek, patyczków do uszu i jednorazowych sztućców plastikowych. Zakaz powinien być rozszerzony o kolejne tego typu nieprzetwarzalne produkty.
Należy zakazać sprzedaży produktów różnej jakości pod tą samą nazwą (np. żywności i chemii domowej).
Państwa członkowskie powinny ustalić europejską listę leków refundowanych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

19.04.2024, Podziały wewnątrz koalicji – co parlamentarzyści sądzą o zakazie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych?

…Lewica. Wszystkie parlamentarzystki z tego ugrupowania ( Magdalena Biejat ,  Daria Gosek-Popiołek ,  Paulina Matysiak ,  Dorota Olko ) które odpowiedziały na pytanie, chcą zmiany w prawie. Najbardziej podzielona z kolei wydaje się być Koalicja Obywatelska…

19.10.2023, Kto tworzy klub Lewicy?

…Adrian Zandberg, który otwierał warszawską (okręg nr 19) listę komitetu – 64 435. 44 188 głosów otrzymała Dorota Olko (nr 4 na liście w Warszawie), a barierę 40 tysięcy głosów przekroczył także Łukasz Litewka w okręgu…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie