Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Poselski Konfederacja
Data i miejsce urodzenia: 1989-04-01, Warszawa
Zawód: radca prawny
Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Radca prawny, prowadzi własną kancelarię, specjalizuje się w obsłudze klientów biznesowych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Wiceprezes Ruchu Narodowego, skarbnik Konfederacji. W wyborach samorządowych w 2018 r.... bez powodzenia kandydował do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, a w wyborach parlamentarnych w 2019 r. do Sejmu. W 2023 r. uzyskał mandat posła na Sejm X kadencji.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Michała Wawera ul. Noakowskiego 10 lok. 12 00-666 Warszawa woj. mazowieckie tel. 661-100-743

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Prawa dziecka w Polsce (2023)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Dyscyplinujący klaps to jedynie metoda wychowawcza. Rodzice mają prawo do wychowania dziecka zgodnie z wybranymi przez siebie metodami.
B. Dyscyplinujący klaps to przemoc wobec dziecka. Rodzice mają prawo do wychowywania dziecka zgodnie z wybranymi przez siebie metodami, ale ich swoboda kończy się, gdy zaczynają sprawiać fizyczny i psychiczny ból dziecku.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Według Krajowego Rejestru Długów w 2023 r. 292 tys. osób uchyliło się od obowiązku alimentacyjnego. Które z poniższych rozwiązań uważa Pani/Pan za priorytetowe w reformie polskiego prawa alimentacyjnego?
 1. Wprowadzenie alimentów natychmiastowych, zasądzanych po złożeniu wniosku w formularzu urzędowym.
 2. Wprowadzenie postępowania mediacyjnego, mającego na celu pojednanie rodziców i dojście do porozumienia w kwestii alimentów.
 3. Wypracowanie systemu obiektywnych kryteriów, wyznaczających minimalną wysokość alimentów podlegającą corocznej waloryzacji.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Określenie „władza rodzicielska” wprowadza podległość dziecka wobec rodzica. Należy je zastąpić terminem „odpowiedzialność rodzicielska”.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Pojęcie "władzy rodzicielskiej" obejmuje swoim zakresem znaczeniowym także odpowiedzialność za dziecko. To pojęcie także zdecydowanie lepiej podkreśla, że wychowanie dziecka należy wyłącznie do rodziców, a nie do innych osób czy instytucji - np. szkoły, mediów, czy państwa.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Kluczowym zadaniem Polski w nadchodzących dekadach jest gruntowna przebudowa modelu gospodarczego, w jakim funkcjonujemy. Obecnie Polska jest gospodarką opartej na taniej sile roboczej, a nasz kraj stanowi kolonialny rynek zbytu dla bardziej rozwiniętych zachodnich gospodarek. Doświadczenia ostatnich 30 lat pokazują, że stosowane dotychczas rozwiązania gospodarcze nie pozwalają nam rzeczywiście dogonić krajów Europy Zachodniej pod względem poziomu zarobków i życia. Konieczna jest reforma naszej gospodarki w kierunku koncentracji na wysoko wartościowych branżach. Drugim wielkim zadaniem jest poprawa naszego bezpieczeństwa narodowego. Okres względnego spokoju na świecie dobiega końca. Polska potrzebuje silnej i nowoczesnej armii, uzbrojonego społeczeństwa i koncentracji na obronie swojego terytorium (a nie na udziale w amerykańskich wojnach kolonialnych).
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Rozwój systemu wspierania rodziców i zachęt do powiększania rodziny - odwrócenie procesu wyludniania się Polski.
2
Ograniczenie imigracji do Polski (legalnej i nielegalnej) - ochrona rynku pracy i systemu socjalnego.
3
Wprowadzenie całkowitego zakazu aborcji - ochrona życia ludzkiego.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Zamierzam podjąć walkę z absurdami prawnymi i nadmiernie skomplikowanymi przepisami - jako radca prawny posiadam na tym polu duże doświadczenie.
2
Będę dążył do rozwiązania trwającego kryzysu śmieciowego. Opowiem się za zakazem importu odpadów do Polski oraz podejmę działania na rzecz obniżenia opłat za wywóz śmieci (poprzez np. likwidację opłaty marszałkowskiej, która odpowiada za nawet połowę obecnej wysokości opłat).
3
Będę sprzeciwiał się wszelkim próbom obciążenia Polski obowiązkiem spłacania roszczeń wysuwanych przez organizacje żydowskie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
Jak największe ograniczenie kompetencji Unii Europejskiej i zagwarantowanie państwom członkowskim najważniejszych praw, w tym prawa do własnej waluty.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
1. Z jednej strony popieram postulat edukowania dzieci i młodzieży na temat niezwykle istotnej roli, jaką chrześcijaństwo i Kościół odegrały w budowaniu kultury europejskiej. Z drugiej strony nie uważam jednak, aby uzasadnione było przyznawanie Unii Europejskiej kompetencji do ingerowania w programy szkolne. Kwestie edukacyjne powinny być rozstrzygane przez rządy narodowe, a nie przez organy unijne. 2. Wprowadzenie unijnych referendów byłoby nieuzasadnionym pogłębieniem integracji unijnej i wstępem do unijnej tyranii większości. Nie do przyjęcia jest sytuacja, w której polscy wyborcy zostają przegłosowani w referendum przez wyborców niemieckich i francuskich, a polski rząd nie ma możliwości przeciwstawienia się temu.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–1 z 1
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

26.10.2023, Kto tworzy klub Konfederacji?

…Sławomir Mentzen Krzysztof Mulawa Bartłomiej Pejo Grzegorz Płaczek Włodzimierz Skalik Krzysztof Tuduj Witold Tumanowicz Stanisław Tyszka Michał Wawer Ryszard Wilk Przemysław Wipler Andrzej Zapałowski…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie