Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia)
Data i miejsce urodzenia: 1972-01-21, Wołczyn
Zawód: nauczycielka akademicka-nauki humanistyczne
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg: 8 Zielona-Góra
Liczba głosów: 30 581 (6,98%)
Z wykształcenia literaturoznawczyni, absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagielońskim. Nauczycielka akademicka. Szefowa stowarzyszenia pomocowego BABA. Działa w Radzie Programowej Kongresu Kobiet. W 2018 r. bez powodzenia ubiegała się o fotel prezydenta Zielonej Góry z ramienia... Zielonogórskiego Ruchu Miejskiego. W tych samych wyborach uzyskała mandat radnej miasta. Zatrudniona jako dyrektor w Niepublicznym Przedszkolu w Zielonej Górze.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie dr Anity Kucharskiej - Dziedzic Krzywoustego 22 l. 2A 66-400 Gorzów Wielkopolski biuro@kucharska-dziedzic.pl; www.kucharska-dziedzic.pl tel. 796-753-190

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
98.6%
Nieobecność
1.4%
Zgodność
z linią klubu
97.5%

Oddane głosy

Za
68.4%
Przeciw
23.8%
Wstrzymał się
6.4%
Nieobecny
1.4%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Agata Agnieszka
Nazwisko: Kucharska-Dziedzic
Nazwisko panieńskie: Kucharska
Data urodzenia: 1972-01-21
Miejsce urodzenia: Wołczyn
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Lubelskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA, ul. Stary Rynek 17, 65-057 Zielona Góra
Stanowisko lub funkcja: dyrektor
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 50 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Kwota: 115 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 400 EUR
Uwagi: współwłasność małżeńska
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusz inwestycyjny Santander
Pełna kwota: 25 800 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 148,8 m2
Powierzchnia działki: 635 m2
Wartość domu: 500 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 699 m2
Wartość: 61 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę
Kwota: 49 945,93 PLN

Opis: umowy zlecenie i o dzieło
Kwota: 18 896,80 PLN

Opis: dieta radnej
Kwota: 688,93 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: księgozbiór
Wartość: 12 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa PKO BP o limicie: 10 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-06
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
2 odpowiedzi to za mało, bo umiejętności społeczne czy dobrostan psychiczny dzieci czy nauka dla przyszłości - w tym klimatycznej, a także kształcenie zdrowotne czy nastawione na cyberbezpieczeństwo - są równie istotne. A kształcenie w kontekście wyboru drogi zawodowej to kształcenie na końcowym etapie obowiązkowej edukacji - czyli to pytanie powinno być jednak rozbite na cele edukacyjne na kolejnych etapach kształcenia.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Gimnazja były największym sukcesem edukacji po 1989 roku, zwłaszcza gdy mówimy o wyrównywaniu szans i poziomie kształcenia młodych ludzi. Likwidacja gimnazjów była nie tylko błędem, była zbrodnią.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Edukacja w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/5)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
89%
wspólne pytania
4
zgodność
89%
wspólne pytania
4
zgodność
89%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
38%
wspólne pytania
5
zgodność
41%
wspólne pytania
5
zgodność
43%

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 9. Inne (jakie?): włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania w zawodach okołomedycznych (np. asystent socjalny, opiekun medyczny, terapeuta) i zaangażowanie tych grup profesjonalistów do pomocy w działaniach na rzecz poprawy stanu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
91%
wspólne pytania
4
zgodność
91%
wspólne pytania
4
zgodność
91%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
48%
wspólne pytania
4
zgodność
49%
wspólne pytania
4
zgodność
55%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Przedefiniowanie celów rozwojowych z uwzględnieniem konieczności zapewnienia neutralności klimatycznej (zapobieżenie zmianom klimatycznym, niwelacja skutków suszy hydrologicznej, czyste powietrze, rekultywacja przyrody - Bałtyk, energetyka odnawialna). Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa z zakresie zdrowia i zabezpieczenia społecznego w obliczu zmian demograficznych. Wyrównanie standardów życia i edukacji a także praw człowieka i obywatela do poziomu europejskiego.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Ochrona zdrowia - zapewnienie standardów opieki zdrowotnej, dostępu do specjalistów, zwiększenia liczby lekarzy i liczby miejsc na studiach medycznych.
2
Przywrócenie praworządności. Odpolitycznienie prokuratury. Odejście od szkodliwych ustaw: Lex Deweloper, Lex Inwestor, Lex Szyszko. Odpartyjnienie państwa - media, spółki skarbu państwa. Świeckie państwo. Prawa obywatelskie.
3
Ochrona przyrody i środowiska, w tym przede wszystkim zapewnienie czystego powietrza, dostępu do czystej wody. Recykling śmieci i odpadów, likwidacja nielegalnych składowisk, oczyszczanie ścieków.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Przeprowadzenie pakietu ustaw dotyczących ochrony zdrowia obywateli.
2
Przeprowadzenie pakietu ustaw dotyczących praw obywatelskich i praw kobiet
3
Przeprowadzenie pakietu ustaw dotyczących ochrony klimatu i środowiska.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
32
zgodność
90%
wspólne pytania
32
zgodność
88%
wspólne pytania
27
zgodność
87%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
25
zgodność
39%
wspólne pytania
17
zgodność
43%
wspólne pytania
21
zgodność
43%

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
Karta praw podstawowych w całej UE, jednolite standardy edukacyjne i zdrowotne a także socjalne na terenie wspólnoty.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Spójność nie powinna ograniczyć się do infrastruktury, ale powinna dotyczyć standardów traktowania obywateli.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
1. Nie da się uczyć historii, literatury i sztuki bez uczenia o korzeniach religijnych. 2. Demokracji nigdy dość.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory do Parlamentu Europejskiego, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/47)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
26
zgodność
94%
wspólne pytania
26
zgodność
87%
wspólne pytania
23
zgodność
86%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
15
zgodność
24%
wspólne pytania
21
zgodność
33%
wspólne pytania
14
zgodność
47%