Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1967-09-23, Warszawa
Zawód: prawnik
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację radcowską. Sprawowała funkcję przewodniczącej stowarzyszenia Młode Kobiety w Polityce oraz wiceprezeski Polskiego Czerwonego Krzyża. W 1986 r. przystąpiła do Niezależnego Zrzeszenia Studentów, w 1990... r. dołączyła do Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna, następnie do Unii Demokratycznej oraz Unii Wolności. W 1997 r. przeszła do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w l. 2004-2005 sprawowała funkcję wiceprzewodniczącej SLD, w l. 2008-2012 była przewodniczącą SLD w województwie mazowieckim oraz ponownie wiceprzewodniczącą partii. Od 2019 r. związana z ugrupowaniem Inicjatywa Polska. W l. 2010-2018 radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Posłanka w l. 1993-2007 oraz ponownie od 2019 r. (II-V, IX-X kadencja). W IX kadencji zasiadała w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W 1997 r. sprawowała funkcję wiceministry spraw wewnętrznych i administracji.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Katarzyny Marii Piekarskiej ul. Nowy Świat 39 lok. I p 00-029 Warszawa woj. mazowieckie katarzyna.piekarska@sejm.pl

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Prawa dziecka w Polsce (2023)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Dyscyplinujący klaps to jedynie metoda wychowawcza. Rodzice mają prawo do wychowania dziecka zgodnie z wybranymi przez siebie metodami.
B. Dyscyplinujący klaps to przemoc wobec dziecka. Rodzice mają prawo do wychowywania dziecka zgodnie z wybranymi przez siebie metodami, ale ich swoboda kończy się, gdy zaczynają sprawiać fizyczny i psychiczny ból dziecku.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Według Krajowego Rejestru Długów w 2023 r. 292 tys. osób uchyliło się od obowiązku alimentacyjnego. Które z poniższych rozwiązań uważa Pani/Pan za priorytetowe w reformie polskiego prawa alimentacyjnego?
 1. Wprowadzenie alimentów natychmiastowych, zasądzanych po złożeniu wniosku w formularzu urzędowym.
 2. Wprowadzenie postępowania mediacyjnego, mającego na celu pojednanie rodziców i dojście do porozumienia w kwestii alimentów.
 3. Wypracowanie systemu obiektywnych kryteriów, wyznaczających minimalną wysokość alimentów podlegającą corocznej waloryzacji.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Alimenty powinny być ściągane jak np.mandaty i podatki - natychmiast i skutecznie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Określenie „władza rodzicielska” wprowadza podległość dziecka wobec rodzica. Należy je zastąpić terminem „odpowiedzialność rodzicielska”.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Nielegalne przekroczenie granicy nie przekreśla możliwości ubiegania się o ochronę międzynarodową. Ale trzeba pamiętać , że nie każda osoba znajdująca się obecnie na granicy z Białorusią spełnia kryteria aby ochronę międzynarodową uzyskać. Co nie oznacza, że należy taką osobę odsyłać do lasu.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Gdybym miała możliwość to zakreśliłabym odp.f - ponieważ dopiero wszystkie te działanie uważam za adekwatne do sytuacji na naszej granicy.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Małżeństwa dla par jednopłciowych.
 2. Związki partnerskie dla wszystkich par.
 3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Jestem za związkami partnerskimi tak dla par homo jak i heteroseksualnych.
Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość. Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?
 1. Niepełnosprawność
 2. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
 3. Płeć
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Artykuły

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

6.10.2020, Po pierwsze: nie jest rzeczą. Jak posłowie uchwalali ustawy o prawach zwierząt

…złożony przez Unię Pracy reprezentowaną przez posłankę Krystynę Sienkiewicz , drugi – przez Unię Wolności , który prezentowała posłanka Katarzyna Piekarska . Projekty były zbieżne, dlatego w dalszych pracach posłowie procedowali je wspólnie. Nad przygotowaniem jednego, wspólnego i kompleksowego…

3.02.2014, Jedynki z SLD do Parlamentu Europejskiego. Kim są?

…Pastusiak, jedynka z Pomorza oraz posłowie: Piotr Gadzinowski, w Sejmie zajmował się relacjami polsko-chińskimi i Katarzyna Piekarska, pełniła funkcję przewodniczącej struktur SLD na Mazowszu.  Okręg łódzki będzie reprezentować z numerem 1 niezwiązana do tej…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Katarzyna Maria
Nazwisko: Piekarska
Data urodzenia: 1967-09-23
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Radcy Prawnego
Stanowisko lub funkcja: radca prawny
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 9500 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 600 USD

Kwota: 450 EUR

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 98 m2
Wartość: 700 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Powierzchnia: 45 m2
Wartość: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Powierzchnia: 64,49 m2
Tytuł prawny: własność (spadek)
Uwagi: 390 m2

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość rolna z budynkiem
Powierzchnia działki: 2248 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność (spadek)
Uwagi: domek 60 m2, stodoła 60 m2
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: MPGK - Rzeszów sp. z o.o.
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2017-11-23
Do kiedy: 2019-11-06
Dochód
Kwota: 30 372,12 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Kancelaria Radcy Prawnego (umowa o pracę)
Kwota: 5040 PLN

Opis: Sejmik Województwa Mazowieckiego (dieta radnej)
Kwota: 2500 PLN
Uwagi: miesięcznie

Opis: Kancelaria Prawna (umowa zlecenie)
Kwota: 3107,69 PLN

Opis: MPGK - Rzeszów sp. z o.o. (członek RN)
Kwota: 30 372,12 PLN

Opis: najem
Kwota: 2800 PLN
Uwagi: miesięcznie

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Fluence
Rok produkcji: 2013
Wartość: 25 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny - Bank Sp. Ostrów Mazowiecki
Cała kwota: 50 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa PKO BP
Cała kwota: 10 600 PLN
Uwagi: okres spłaty 48 miesięcy

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-10
Źródło