Wybory

Kandydat na posła

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg: 30
Miejsce na liście: 1
Przynależność do partii: Wiosna Roberta Biedronia
Miejsce zamieszkania: Rybnik

Informacje ogólne

Zawód: ekonomista

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Maciej Kamil Kopiec
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
Komitet wyborczy:
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Numer na liście wyborczej:
Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  1. Małżeństwa dla par jednopłciowych.
  2. Związki partnerskie dla wszystkich par.
  3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
  4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?
  1. Niepełnosprawność
  2. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
  3. Płeć
  4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  5. Inne (jakie?): Tożsamość Regionalna
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Ulotka wyborcza

Data obietnicy: 2019-09