Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Data i miejsce urodzenia: 1990-07-12, Rydułtowy
Zawód: ekonomista
Wykształcenie: wyższe
Absolwent studiów licencjackich z ekonomii i magisterium z zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Przedsiębiorca, od 2014 r. prowadził firmę budowlaną oraz biuro nieruchomości. Od 2010 r. działał w partiach Janusza Palikota (Ruch Palikota, następnie Twój Ruch), należał do zarządów... ich struktur regionalnych w Rybniku. W 2019 r. dołączył do Wiosny Roberta Biedronia, jest jednym z koordynatorów partii w województwie śląskim. Był szefem sztabu wyborczego europosła Łukasza Kohuta, później kierował jego biurem poselskim. Poseł na Sejm IX kadencji (2019-2023), członek Komisji Infrastruktury, Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji. Po rozwiązaniu Wiosny w 2021 r. został członkiem Nowej Lewicy. Od 2023 r. senator XI kadencji.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro senatorskie ul. Jana III Sobieskiego 11 lokal E311 40-082 Katowice, tel. 730 730 758 e-mail: maciej.kopiec@senat.pl czynne: poniedziałek-piątek 10.00-16.00

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Z jakimi umiejętnościami i wiedzą powinni wychodzić absolwenci szkół, by byli dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy?
Przygotowanie praktyczne do pracy, oparte na realizowany w szkole rozwój indywidualnych cech i talentów.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
W obecnych warunkach szkoły prywatne powinny być dotowane, ponieważ jakość nauczania narzucona przez PiS jest niedostateczna i nastawiona na ideologie, nie wiedzę i umiejętności. W sprawnym, jakościowym systemie edukacji publicznej szkoły te nie powinny otrzymywać dofinansowań.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
- dalsza, szeroko pojęta integracja z Unią Europejską, - wypracowanie szacunku dla tożsamości regionalnych i zrozumienia różnic, które z nich wynikają, - transformacja energetyczna, - świeckość państwa, - przywrócenie pluralizmu przestrzeni publicznej, - wypracowanie kapitału zaufania społecznego i państwa obywatelskiego, - praca nad jakością edukacji, w której więcej mówi się o ekonomii, społeczeństwie demokratycznym, podstawach fukcjonowania w społeczeństwie.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Reforma systemu edukacji.
2
Naprawa systemu opieki zdrowia.
3
Racjonalna gospodarka.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Poprawa jakości powietrza na Śląsku.
2
Szerzenie śląskiej tożsamości regionalnej i kulturowej.
3
Świeckie państwo.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Małżeństwa dla par jednopłciowych.
 2. Związki partnerskie dla wszystkich par.
 3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?
 1. Niepełnosprawność
 2. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
 3. Płeć
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 5. Inne (jakie?): Tożsamość Regionalna

Artykuły

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

21.07.2023, Jakie poglądy na aborcję deklarowali posłowie i posłanki w 2019 r.?

…ciążę do 12 tygodnia, ale przy pewnych obostrzeniach na zasadach niemieckich. Maciej Konieczny tak Lewica   Przemysław Koperski tak Lewica   Maciej Kopiec tak Lewica   Tomasz Kostuś nie KO   Katarzyna Kotula tak Lewica…

4.07.2022, Trzy tygodnie debaty, trzy miesiące wątpliwości. O co w związku z budową muru na granicy polsko-białoruskiej pytali posłowie?

…finansowanie i sposób wyboru wykonawców zapory. W tej sprawie składano interpelacje czterokrotnie. Grupa posłów pod przewodnictwem Macieja Kopca (Lewica) wystosowała do ministrów obrony narodowej oraz praw wewnętrznych i administracji zapytania: „Jakie przedsiębiorstwa zostały wybrane do…

4.11.2020, Kwestionariusz: jakie poglądy na aborcję mają posłowie?

…ciążę do 12 tygodnia ale przy pewnych obostrzeniach na zasadach niemieckich. Maciej Konieczny tak Lewica   Przemysław Koperski tak Lewica   Maciej Kopiec tak Lewica   Tomasz Kostuś nie KO   Katarzyna Kotula tak Lewica…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Obietnice

Ulotka wyborcza

Data obietnicy: wrzesień 2019

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Maciej Kamil
Nazwisko: Kopeć
Data urodzenia: 1990-07-12
Miejsce urodzenia: Rydułtowy
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: doradca eurodeputowanego

Stanowisko lub funkcja: poseł - elekt na Sejm RP

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 79 500 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 9400 EUR
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: działalność gospodarcza - zawieszona 06.2019
Przedmiot działalności: PKD 41.10.Z
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: jednoosobowa działalność gospodarcza
Dochód / Przychód
Przychód: 74 265 PLN
Dochód: 31 015,60 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Land Rover
Model: Range Rover Classic
Rok produkcji: 1992

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: 6 Gran Coupe
Rok produkcji: 2014

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes Benz
Model: S500
Rok produkcji: 2008
Uwagi: (1/2 własności)

Inne mienie
Opis: zegarek Panerai
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt konsolidacyjny BNP Paribas
Cała kwota: 31 633,32 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 29 105,77 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt gotówkowy - zakup samochodu
Cała kwota: 84 800 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa World Mastercard MBank - limit 30 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-07
Źródło