Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1985-12-08, Bolesławiec
Zawód: specjalista do spraw szkoleń
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
Okręg: 3 Wrocław
Liczba głosów: 28 676 (4,38%)
Absolwentka polonistyki i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie obecnie prowadzi zajęcia. Zajmuje się organizacją szkoleń, pracowała w międzynarodowej korporacji na stanowisku specjalistki ds. organizacji szkoleń. Prowadziła galerię sztuki "La Belle Epoque". Jest... współprzewodniczącą Partii Zieloni. Zaangażowana w działalność stowarzyszenia Eko-Unia. Członkini rady programowej Kongresu kobiet. Współzałożycielka Stowarzyszenia „Trampolina.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Posłanki na Sejm RP Małgorzaty Tracz Rynek 5 lok. 130 50-106 Wrocław tel. 570-218-166

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
98.6%
Nieobecność
1.4%
Zgodność
z linią klubu
96.1%

Oddane głosy

Za
62.8%
Przeciw
28%
Wstrzymał się
7.8%
Nieobecny
1.4%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata Elżbieta
Nazwisko: Tracz
Data urodzenia: 1985-12-08
Miejsce urodzenia: Bolesławiec
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Partia Zieloni
Stanowisko lub funkcja: wiceprzewodnicząca
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5000 PLN

Kwota: 81,30 PLN
Uwagi: Revolut

Kwota: 63,50 PLN
Uwagi: książeczka mieszkaniowa

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 150,86 GBP

Kwota: 34,02 EUR
Uwagi: Revolut

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 76,56 m2
Wartość: 397 020 PLN
Tytuł prawny: hipoteka, współwłasność w udziale 50% z partnerem
Uwagi: kredyt z roku 2 011 na kwotę 264 680 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: prowadzenie zajęć na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Kwota: 4500 PLN brutto
Uwagi: za rok 2019
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup mieszkania z 2011 roku, Bank DnB Nord
Cała kwota: 264 680 PLN
Uwagi: wspólnie z partnerem
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-24
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Dotyczy to w szczególności mikro i małych przedsiębiorstw z branży usług, a w szczególności dla branży gastronomicznej, turystyki oraz rekreacji i kultury.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Pandemia COVID-19 odcisnęła ogromne piętno na większości obszarów istotnych dla funkcjonowania kraju i społeczeństwa, dlatego należy skupić się na przywróceniu wszystkich przeciążonych i niesprawnych sektorów do poprawnego funkcjonowania, zaczynając od tych, które potrzebują tego najbardziej. W mojej ocenie bez wątpienia będą to: - szkolnictwo - dzieci i młodzież spędziła na zdalnym toku nauczania ogromną ilość czasu. Odbiło się to nie tylko na przyswajaniu przez nich materiału, przynosząc wynikające z tego trudności, ale i na zdrowiu psychicznym. Podobnie u nauczycielek i nauczycieli, którzy zmuszeni sytuacją musieli znaleźć odpowiednie metody do przekazywania i weryfikowania poziomu wiedzy oraz monitorowania napotkanych trudności na odległość. Dlatego musimy zadbać o to, aby powrót do szkół nie przyniósł ogromnego szoku, stresu i problemów, a był jak najbardziej komfortowy oraz bezpieczny. - branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown - negatywny skutek izolacji był dotkliwy także dla przedsiębiorczyń i przedsiębiorców, a w szczególności dla tych, którzy nie mogli liczyć na wsparcie ze strony rządu. Upadłość wielu firm odciska i będzie odciskać piętno na naszej gospodarce, ale i na zdrowiu psychicznym osób, dla których były one źródłem utrzymania. Dotyczy to w szczególności mikro i małych przedsiębiorstw z branży usług, a w szczególności dla branży gastronomicznej, turystyki oraz rekreacji i kultury. Szczególnie dużym problemem jest podupadnięcie branży turystycznej oraz związanej z niej ściśle branży gastronomicznej, której problemy silnie oddziaływujące na całe społeczności w gminach i powiatach, których gospodarka jest głownie oparta na tych dwóch sektorach gospodarki. Również kultura oraz branża rekreacyjna (kina, kluby, siłownie, baseny itp.) znalazła się w szczególnie złej pozycji po roku ciągłych lockdownów. Należy zwrócić również uwagę na to, że ofiarami lockdownów w tych sektorach są również pracujący w nich młodzi ludzi, a w szczególności studentki i studenci, dla których praca w nich była często głównym źródłem utrzymania. - system ochrony zdrowia - wszyscy odczuliśmy ogromny kryzys służby zdrowia, która znalazła się na pierwszym froncie walki z pandemią. Ryzykowanie własnym zdrowiem i życiem bez odpowiedniego zaplecza technicznego, warunków pracy czy wynagrodzenia to z pewnością jedne z kluczowych problemów, obok których nie można przejść obojętnie. Musimy zadbać o bezpieczeństwo medyczek i medyków, a także godną płacę za ich pracę.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży powinien być priorytetem dla nas wszystkich już przed pandemią. Już w 2019 roku docierały do nas alarmujące statystyki o drugim miejscu Polski w Europie pod względem liczby samobójstw osób nieletnich. Za kluczowe uważam zatrudnienie psycholożek i psychologów na pełen etat w każdej placówce oświatowej, gdyż to właśnie oni stanowią realną pomoc. To właśnie do nich uczennice i uczniowie mogliby się zgłosić po pomoc. O to rozwiązanie młodzi ludzie postulowali osobiście poprzez obywatelską inicjatywę ustawodawczą „Psycholog w każdej szkole”, którą Partia Zieloni oficjalnie poparła. Warto więc wsłuchać się w głos samych wnioskujących, gdyż to oni zmagają się z wieloma trudnościami i potrzebują naszej pomocy. Ponadto, za bardzo istotne uważam przeszkolenie nauczycielek i nauczycieli, aby mogli w profesjonalny sposób reagować na problemy swoich uczennic i uczniów. To bardzo ważne, aby obie strony nie czuły się niewygodnie w takiej sytuacji.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
100%
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
94%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
51%
wspólne pytania
4
zgodność
57%
wspólne pytania
4
zgodność
60%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Najważniejszym wyzwaniem, które stoi przed nami w Polsce, jest walka z kryzysem klimatycznym poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i postawienie na czystą i tanią energię ze słońca i wiatru. Musimy postawić na rozproszoną energię odnawialną, niezależną od dużych koncernów energetycznych, dostępną dla każdej obywatelki i obywatela. To jest bezpieczeństwo energetyczne Polski, kluczowe dla jej rozwoju. Drugim wyzwaniem jest przywrócenie rządów prawa w Polsce. Wymiar sprawiedliwości musi być niezależny od wpływów politycznych. Jego zadaniem jest stanie na straży naszych praw, a nie reprezentowanie interesów partii rządzącej. Kolejny priorytet to zapewnienie dobrych usług publicznych, tj. służba zdrowia, edukacja, komunikacja publiczna. Postawmy na samorząd i dajmy mu pole i środki do skutecznego działania. Mniej centralizacji, więcej samorządu.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Sprawiedliwa transformacja energetyczna - tylko odchodząc od węgla w energetyce oraz stawiając na odnawialne źródła energii możemy sprostać największemu wyzwaniu naszego pokolenia - kryzysowi klimatycznemu. Transformacja energetyczna musi być sprawiedliwa - przygotowana wspólnie z pracownikami sektora energetycznego, pracodawcami, organizacjami pozarządowymi i samorządami lokalnymi.
2
Odnowa i pogłębienie naszej demokracji - przez ostatnie 4 lata doszło do wielokrotnego łamania Konstytucji oraz wprowadzenia szkodliwych reform sądownictwa. Za pomocą Aktu Odnowy Demokracji trzeba cofnąć wszystkie szkodliwe zmiany, a następnie rozpocząć proces pogłębiania naszej demokracji poprzez wzmocnienie demokratycznych instytucji, samorządów i zmianę ordynacji wyborczej.
3
Reformy usług publicznych - musimy radykalnie poprawić sytuację w służbie zdrowia oraz naprawić system edukacji po "deformie" obecnego rządu. Reforma usług publicznych musi zagwarantować ich dalszą bezpłatność i powszechną dostępność oraz zapewnić godziwe warunki pracy i płacy jej pracownikom - lekarzom, nauczycielom i pielęgniarkom.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Stworzenie regionalnych planów sprawiedliwej transformacji energetycznej - we współpracy z rządem, pracownikami sektora energetycznego, pracodawcami, organizacjami pozarządowymi i samorządami lokalnymi, który pozwoli nam odejść od węgla najpóźniej do 2040 roku oraz przejść na odnawialne źródła energii
2
Uchwalenie ustawy o panelach obywatelskich - nowym narzędziu demokracji deliberacyjnej, którego rolą jest rozstrzygnięcie danej sprawy na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym, z perspektywy dobra wspólnego danej społeczności, po dyskusji opartej o jak najpełniejszą wiedzę oraz po zapoznaniu się ze stanowiskami wszystkich zainteresowanych tematem stron.
3
Uchwalenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy - zmiany zakładającej zmianę systemu przeliczania głosów z metody D’Hondta na bardziej proporcjonalną i sprawiedliwą metodę Sainte-Laguë, obniżenie progów wyborczych w wyborach do Sejmu i sejmików wojewódzkich oraz ich zniesienie w wyborach do rad gmin, powiatów i Parlamentu Europejskiego oraz radykalne obniżenie liczby podpisów potrzebnych do rejestracji list wyborczych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
35
zgodność
92%
wspólne pytania
38
zgodność
90%
wspólne pytania
32
zgodność
90%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
25
zgodność
34%
wspólne pytania
17
zgodność
39%
wspólne pytania
21
zgodność
40%

KWESTIONARIUSZ
Wybory samorządowe — kandydaci na prezydentów miast (2018)

Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Wrocław musi stać się lepszym miastem do życia dla wszystkich mieszkańców, także osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci. Nowy Prezydent oraz radni miejscy muszą skupić się na inwestycjach, które są najbliżej mieszkańców: poprawa zdrowia dzięki pokonaniu smogu i większa ilość zieleni ulicznej i rekreacyjnej, szybki, wygodny i dostępny dla wszystkich transport publiczny, lepsza jakość opieki nad dziećmi, remonty dróg i chodników. Więcej wysiłku włożyć w poprawę życia mieszkańców niż w wielkie inwestycje (np. stadion miejski), które służą nielicznym i muszą być finansowane z budżetu miasta. Ważne, by Wrocław był miastem nowych technologii, by wykorzystać dla rozwoju miasta potencjał specjalistów, którzy obecnie pracują w międzynarodowych korporacjach lub prowadzą własne firmy zajmujące się wysoką technologią, by wykorzystać potencjał wrocławskich uczelni. Miasto powinno podjąć z nimi współpracę przy projektach z zakresu smart city, wspierania energii ze źródeł odnawialnych i przygotowania Wrocławia pod względem infrastruktury na skutki zmian klimatu.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
Pokonanie smogu w 5 lat dzięki środkom z budżetu oraz pozyskanym z rządowego programu Czyste Powietrze i środków unijnych. Program na 5 lat obejmuje 4 kroki: inwentaryzację ilości palenisk, audyt energetyczny lokali, wymianę źródła ciepła z preferencją na przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ocieplenie lokali.
Realny priorytet dla transportu publicznego, tak w budżecie, jak i na drodze, oparty o nowe linie tramwajowe, przystanki kolejowe, wydzielenie torowisk i buspasów, budowę parkingów Park & Ride
Racjonalna gospodarka odpadami: mniej śmieci w lasach i parkach, regularny odbiór odpadów komunalnych, priorytet dla recyklingu oraz selektywnej zbiórki odpadów bio
Nowe standardy zarządzania zielenią we Wrocławiu: lepsza pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej,
Objęcie opieką żłobkową i przedszkolną każdego dziecka poprzez budowę nowych placów i rozwój instytucji opiekuna dziennego oraz polepszenie jakości opieki nad dziećmi dzięki zwiększeniu ilości opiekunów na daną grupę dzieci ponad ustawowe minimum
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 14. Inne (jakie?): Walka ze smogiem
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory samorządowe — kandydaci na prezydentów miast, 2018)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/40)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
37
zgodność
80%
wspólne pytania
6
zgodność
76%
wspólne pytania
37
zgodność
73%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
31
zgodność
47%
wspólne pytania
36
zgodność
54%
wspólne pytania
33
zgodność
56%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
W debacie publicznej popularność zyskała propozycja reformy systemu wyborczego. W jakim systemie Pana/ Pani zdaniem powinni być wybierani posłowie?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Posłowie powinni być wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych (mandat zdobywa kandydat, który dostał najwięcej głosów).
 2. Posłowie powinni być wybierani w wielomandatowych okręgach wyborczych (mandaty zdobywają kandydaci ugrupowań, które dostały najwięcej głosów).
 3. Posłowie powinni być wybierani w systemie mieszanym (część mandatów rozdzielana jest w okręgach jedno-, część w okręgach wielomandatowych).
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Trzeba zmniejszyć liczbę podpisów poparcia potrzebnych do rejestracji, by otworzyć drogę do sejmu mniejszym ugrupowaniom. Zmniejszenie progu wyborczego do 4% na poziomie kraju lub trzykrotność progu w danym okręgu.
Poniżej wymieniliśmy propozycje zmian w obowiązującym systemie wyborczym. Prosimy o zaznaczenie, które z nich Pani/ Pan popiera.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wprowadzenie głosowania przez internet.
Zniesienie kwot płci na listach wyborczych.
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Ograniczenie liczby kadencji dla posłów i senatorów.
Ograniczenie liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
Ograniczenie liczby kadencji dla radnych gmin, powiatów i sejmików województw.
Zniesienie ciszy wyborczej.
Wprowadzenie opcji „żaden z powyższych” na listach wyborczych.
Wprowadzenie obowiązku głosowania.
Obniżenie wieku czynnego prawa wyborczego poniżej 18 lat.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Postuluję suwak oraz pełen parytet na listach wyborczych oraz obniżenie czynnego prawa wyborczego do lat 16.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2015)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/85)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
48
zgodność
88%
wspólne pytania
50
zgodność
81%
wspólne pytania
48
zgodność
78%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
12
zgodność
31%
wspólne pytania
15
zgodność
39%
wspólne pytania
5
zgodność
43%