Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia)
Data i miejsce urodzenia: 1961-11-07, Przemyśl
Zawód: menedżer
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg: 5 Toruń
Liczba głosów: 13 940 (3,08%)
Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Menedżer: m.in. pełnił funkcję prezesa zarządu Grupy Doradztwa Strategicznego sp. z o.o., Telewizji Polskiej S.A. oraz Wojcieszowianki S.A. Zasiadał również w radzie nadzorczej Polskiego Radia S.A. Od 2013 r. wiceprezes... stowarzyszenia Europa Plus. W l. 2013-2015 należał do Twojego Ruchu. W roku 2014 bez powodzenia startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Poseł na Sejm RP od 2019 r. Członek klubu parlamentarnego Lewica. Zasiada w komisjach: cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii; oraz infrastruktury.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Roberta Kwiatkowskiego Szosa Chełmińska 26 l. 502 87-100 Toruń tel. 602-259-907
 • Filia Biura Posła Roberta Kwiatkowskiego w Grudziądzu Kościelna 8 86-300 Grudziądz biuroposelkwiatkowski@gmail.com tel. 888 931 451
 • Filia Biura Posła Roberta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzynie Konopnickiej 3b 87-400 Golub-Dobrzyn biuroposelkwiatkowski@gmail.com tel. 888 931 451
 • Filia Biura Posła Roberta Kwiatkowskiego w Włocławku Przedmiejska 5 l. 18 87-800 Włocławek
 • Filia Biura Posła Roberta Kwiatkowskiego w Wąbrzeźnie Chełmińska 5 87-200 Wąbrzeźno biuroposelkwiatkowski@gmail.com tel. 888 931 451
 • Filia Biura Posła Roberta Kwiatkowskiego w Aleksandrowie Kujawskim Strażacka 5 87-700 Aleksandrów Kujawski biuroposelkwiatkowski@gmail.com tel. 888 931 451
 • Filia Biura Posła Roberta Kwiatkowskiego w Radziejowie Puławskiego 3 88-200 Radziejów biuroposelkwiatkowski@gmail.com tel. 888 931 451
 • Filia Biura Posła Roberta Kwiatkowskiego w Rypinie Pl. Sienkiewicza 4 87-500 Rypin biuroposelkwiatkowski@gmail.com tel. 888 931 451

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 27.11.2020
Sejm RP IX kadencji, Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 17.09.2020
Sejm RP IX kadencji, Polsko-Niderlandzka Grupa Parlamentarna, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 13.02.2020
Sejm RP IX kadencji, Polsko-Szwedzka Grupa Parlamentarna, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
98.2%
Nieobecność
1.8%
Zgodność
z linią klubu
98.6%

Oddane głosy

Za
68.4%
Przeciw
24.1%
Wstrzymał się
5.7%
Nieobecny
1.8%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Robert Artur
Nazwisko: Kwiatkowski
Data urodzenia: 1961-11-07
Miejsce urodzenia: Przemyśl
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Wojcieszowianka S.A. ul. Miedziana 3 59-550 Wojcieszów
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 116 149,14 PLN
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Wojcieszowianka S.A. - akcje
Liczba udziałów: 2 250 000
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Wojcieszowianka S.A.
Liczba akcji: 2 250 000
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Wojcieszowianka S.A. ul. Miedziana 3 Wojcieszów
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2017-07-31
Do kiedy: 2019-10-31
Dochód
Kwota: 118 331,28 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: tytułem wierzytelności w tym zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądów na rzecz posła
Kwota: 3 556 173,18 PLN

Opis: wierzytelność z tytułu nagrody pracowniczej
Kwota: 70 000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Audi
Model: A6
Rok produkcji: 2010
Inne mienie
Opis: zegarek Franck Muller
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa limit: 50 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-06
Uwaga / Sprostowanie: "Ponadto oświadczam, że przysługuje mi dożywotnia służebność osobista mieszkania ustanowiona na nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr [ukryte] położonej w [ukryte] przy ulicy [ukryte]. Skapitalizowana wartość tego prawa wobec ustanowienia służebności osobistej na czas nieokreślony wynosi 638 400 PLN.
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy wszystkich nauczycieli.
Edukacja w większym niż obecnie stopniu powinna być realizowane przez podmioty prywatne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Edukacja w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/5)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
89%
wspólne pytania
4
zgodność
83%
wspólne pytania
4
zgodność
80%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
41%
wspólne pytania
4
zgodność
42%
wspólne pytania
4
zgodność
42%

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
91%
wspólne pytania
4
zgodność
89%
wspólne pytania
4
zgodność
88%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
40%
wspólne pytania
4
zgodność
51%
wspólne pytania
4
zgodność
51%

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)

Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku federacji, czyli wspólnego państwa europejskiego.*
 2. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku związku suwerennych państw opartego na umowach gospodarczych.
 3. Unia Europejska powinna się rozwiązać.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w obecnym systemie funkcjonowania Unii Europejskiej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
cos z planu dla europy
Poniżej przedstawiliśmy rozwiązania, których wprowadzenie wymaga zmiany traktatów europejskich. Które z niżej wymienionych kwestii wymagających zmiany traktatów należy podjąć?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Przewodniczący Komisji Europejskiej powinien być wybierany w wyborach bezpośrednich przez obywateli UE.*
 2. Parlament Europejski powinien mieć możliwość zgłaszania projektów nowego prawa bez pośrednictwa Komisji Europejskiej.
 3. Parlament Europejski powinien mieć prawo odwołania konkretnego komisarza bez konieczności odwoływania całego składu Komisji Europejskiej.
 4. W wyborach do Parlamentu Europejskiego obok list narodowych powinna istnieć ogólnoeuropejska lista kandydatów, na których mogliby oddać swój głos wszyscy obywatele UE.*
 5. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wybierania zasad i polityk unijnych, które chcą realizować w ramach Wspólnoty i rezygnacji z tych zasad i polityk, które uważają za niekorzystne (np. swobodny przepływ osób i kapitału, polityka klimatyczna).
 6. Żadna z powyższych kwestii nie powinna być przedmiotem dyskusji w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obecnie Unia Europejska nie ma prawa do tworzenia przepisów w kwestiach światopoglądowych i etycznych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? *
A. Powinno się zmierzać do ujednolicania na poziomie europejskim prawnych regulacji dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych.
B. Regulacje prawne dotyczące kwestii światopoglądowych i etycznych powinny pozostać wewnętrznymi sprawami państw narodowych.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory do Parlamentu Europejskiego, 2014)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/58)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
36
zgodność
76%
wspólne pytania
55
zgodność
76%
wspólne pytania
55
zgodność
75%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
14
zgodność
28%
wspólne pytania
17
zgodność
30%
wspólne pytania
43
zgodność
39%