Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1963-09-14, Grodzisko Dolne
Zawód: przedstawiciel władzy samorządowej
Wykształcenie: wyższe
Absolwent zarządzania na Politechnice Lubelskiej oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie w zakresie Master of Business Administration (MBA). W latach 80. działał w podziemnej Federacji Młodzieży Walczącej. W 1991 r. dołączył do Konfederacji Polski Niepodległej, a... następnie do Prawa i Sprawiedliwości, obecnie należy do Rady Politycznej partii. Samorządowiec: w l. 2006-2019 radny powiatu jarosławskiego, w tym w l. 2006-2010 oraz 2014-2019 starosta jarosławski. W 2019 r. powołany na wiceprezesa Związku Powiatów Polskich. Poseł na Sejm RP od 2019 r. (IX i X kad.), w IX kadencji był członkiem Komisji Infrastruktury, Komisji Zdrowia oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Tadeusza Chrzana ul. Jana Pawła II 17 37-500 Jarosław woj. podkarpackie tel. (16) 624 63 01 tadeusz.chrzan@sejm.pl

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?
patriotyzm, empatia
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Artykuły

Wyniki 1–1 z 1
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

3.11.2021, Solidarności, życzliwości, praw człowieka, umiejętności pisania CV, patriotyzmu i empatii - czego powinna uczyć szkoła?

…drugiego człowieka. Szacunku i życzliwości, otwartości i pracowitości, waleczności i aktywności” (Maria Kurowska, PiS) „patriotyzm, empatia” (Tadeusz Chrzan, PiS) „tolerancja, empatia, umiejętność współpracy” (Elżbieta Gapińska, KO) „otwartość na różnorodność, empatia, zdolność do prowadzenia dialogu” (Krzysztof…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Chrzan
Data urodzenia: 1963-09-14
Miejsce urodzenia: Grodzisko Dolne
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5106,44 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: las
Powierzchnia działki: 0,15 ha
Tytuł prawny: własność (majątek odrębny)
Uwagi: wartość lasu i działki rolnej łącznie - ok. 10 000 PLN

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 0,32 ha
Tytuł prawny: własność (majątek odrębny)
Uwagi: wartość lasu i działki rolnej łącznie - ok. 10 000 PLN

Rodzaj: nieruchomość budowlana
Powierzchnia działki: 0,2337 ha
Wartość: 350 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność ustawowa 1/2 z inną osobą - małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu stosunku pracy w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu (w okresie 01.01.2019 - 22.20.2019)
Kwota: 107 026,20 PLN
Uwagi: dochód - małżeńska wspólność majątkowa
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Suzuki
Model: Grand Vitara
Rok produkcji: 2006
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy o nazwie "Ekstralokum" zaciągnięty w Kredyt Bank SA, oprocentowanie - wskaźnik WIBOR + 0,9 marża, spłata do dnia 18.07.2022 r.
Cała kwota: 60 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 11 000,49 PLN
Uwagi: stan na dzień 15.10.2019, małżeńska wspólność majątkowa

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa w Santander Bank SA - limit karty kredytowej - 20 000 PLN, karta nieobciążona

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-23
Źródło