Wybory Parlamentarne 2023

Kandydat na posła Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość Okręg: 28, Częstochowa Numer na liście: 3 Partia: Prawo i Sprawiedliwość

Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1965-01-06, Kochcice
Zawód: poseł na Sejm RP
Wykształcenie: średnie zawodowe
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 28 Częstochowa
Liczba głosów: 13 888 (4,88%)
Ukończył Technikum Elektryczne w Kaletach. Przedsiębiorca, od 1994 r. prowadzi firmę Tel-Com. W l. 1998-2002 radny powiatu lublinieckiego. W 2014 r. bezskutecznie ubiegał się o wybór do sejmiku śląskiego. Członek PiS. Przewodniczący zarządu komitetu terenowego PiS w Lublińcu. Poseł od 2015 r. (VIII... kadencja), zasiada w komisjach: gospodarki i rozwoju; samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

  • Biuro Poselskie Andrzeja Gawrona Edyty Stein 1 42-700 Lubliniec biuro.andrzejgawron@gmail.com tel. 664-505-799
  • Biuro Poselsko-Senatorskie Górnośląska 20 l. 8 00-484 Warszawa parlamentarzysciPIS@gmail.com

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
  1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
  2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
  3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
  4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
  5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
  6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
  7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
  8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?
Postawa obywatelskiego zaangażowania, patriotyzmu w skali kraju i lokalnej „małej ojczyzny”, postawa aktywnego zdobywania wiedzy i krytycyzmu w zakresie przekazów mediów elektronicznych. Wartości: dobroć, prawda, sprawiedliwość, piękno
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Szkoła powinna przekazywać niezbędny poziom wiedzy i wspomagać rodziców w procesie wychowania.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Pytania uważam za tendencyjne, chociażby to dotyczące roli kuratoriów.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Edukacja w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/5)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
5
zgodność
80%
wspólne pytania
4
zgodność
77%
wspólne pytania
5
zgodność
76%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
5
zgodność
35%
wspólne pytania
5
zgodność
39%
wspólne pytania
4
zgodność
39%

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie na półmetku Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
Pozytywne rowiązanie kilkuset indywidualnych spraw, które mieszkańcy zgłaszali do moich biur poselskich. Oczywiście nie wszystkie sprawy można rozwiązać ale sukcesem jest nasza duża skuteczność. Tak by obywatel nie czuł się bezsilny w starciu z bezdusznym systemem biurokracji.
Współdziałanie w dochodzeniu do takiego rozwiązania aby żołnierze Wojsk Specjalnych mieli możliwość otrzymywania realnie wyrównanego uposażenia. Jest to sukces w kontekście obronności kraju jak i dalszego rozwoju Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca.
Zgodnie z naszą deklaracją wzmacniania polski powiatowej, reaktywacja wszcześniej likwidowanych instytucji w powiecie Lublinieckim i Kłobuckim, zwiększenie dopływu środków inwestycyjnych do tych powiatów.
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy
Ustawa wprowadzająca program Rodzina 500+
Ustawa obniżająca wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn
Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, rozwój budownictwa z niskim czynszem
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
Działania na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorców - to nasz największy kapitał
Dalsze wspieranie inicjatywy na rzecz powstania i przyjęcia Nowej Konstytucji - mija 20 lat od przyjęcia obowiązującej Konstytucji, doświadczenia jej funkcjonowania i nowe wyzwania udawadniają taką potrzebę
Pełna realizacja programu Prawa i Sprawiedliwości tak by przywrócić wyborcą wiarę w mechanizmy demokracji. Wyborca powinien mieć pewność, że kampania wyborcza to nie zbiór pustych obietnic ale program, który zwycięskie ugrupowanie realizuje w maksymalnym wymiarze.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Podsumowanie na półmetku Sejmu VIII kadencji, 2017)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/1)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
1
zgodność
100%
wspólne pytania
1
zgodność
100%
wspólne pytania
1
zgodność
100%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
1
zgodność
0%
wspólne pytania
1
zgodność
0%
wspólne pytania
1
zgodność
0%

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 29.09.2021
Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 13.02.2020
Sejm RP IX kadencji, Polsko-Hiszpańska Grupa Parlamentarna, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 13.02.2020
Sejm RP IX kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
99.3%
Nieobecność
0.7%
Zgodność
z linią klubu
99.3%

Oddane głosy

Za
92.9%
Przeciw
6%
Wstrzymał się
0.4%
Nieobecny
0.7%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Janusz
Nazwisko: Gawron
Data urodzenia: 1965-01-06
Miejsce urodzenia: Kochcice
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: pozostaje we wspólności majątkowej z żoną Krystyną Gawron
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5000,00 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Krystyną Gawron
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 100 EUR
Uwagi: łącznie z żoną Krystyną Gawron
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczeniowa na żonę Krystynę Gawron
Pełna kwota: 34 003,88 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 105 m2
Wartość domu: 250 000,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa małżeńska z Krystyną Gawron
Uwagi: na działce 0,0955 ha

Powierzchnia domu: 100 m2
Wartość domu: 290 000,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa z żoną Krystyną Gawron
Uwagi: na działce 0,0955 ha

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,0089 ha
Wartość: 4000,00 PLN
Tytuł prawny: własność Andrzej Gawron

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,1288 ha
Wartość: 70 000,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa małżeńska z Krystyną Gawron

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,40 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 30 062,40 PLN w tym opodatkowana: 0,00 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 110 898,20 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Scenic
Rok produkcji: 2009
Wartość: 10 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP kredyt Andrzej Gawron
Cała kwota: 45 490,18 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP kredyt Andrzej Gawron
Cała kwota: 10 003,29 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP w rachunku kredyt odnawialny Andrzej Gawron
Cała kwota: 30 000 PLN

Podpis
Data: 2019-11-10
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Janusz
Nazwisko: Gawron
Data urodzenia: 1965-01-06
Miejsce urodzenia: Kochcice
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: pozostaje we wspólności majątkowej z żoną Krystyną Gawron
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5000,00 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Krystyną Gawron
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 100 EUR
Uwagi: łącznie z żoną Krystyną Gawron
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczeniowa stypendialna na rzecz syna Pawła Gawron
Pełna kwota: 6913,69 PLN

Nazwa: polisa ubezpieczeniowa na żonę Krystynę Gawron
Pełna kwota: 33 707,88 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 105 m2
Wartość domu: 250 000,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa małżeńska z Krystyną Gawron
Uwagi: na działce 0,0955 ha

Powierzchnia domu: 100 m2
Wartość domu: 290 000,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa z żoną Krystyną Gawron
Uwagi: na działce 0,0955 ha

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,0089 ha
Wartość: 4000,00 PLN
Tytuł prawny: własność Andrzej Gawron

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,1288 ha
Wartość: 70 000,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa małżeńska z Krystyną Gawron

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 20 041,60 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 20 041,60 PLN w tym opodatkowana: 0,00 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 63 243,60 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Scenic
Rok produkcji: 2009
Wartość: 10 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP kredyt Andrzej Gawron
Cała kwota: 47 006,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP kredyt Andrzej Gawron
Cała kwota: 13 911,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP w rachunku kredyt odnawialny Andrzej Gawron
Cała kwota: 30 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-09-09
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Janusz
Nazwisko: Gawron
Data urodzenia: 1965-01-06
Miejsce urodzenia: Kochcice
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: pozostaje we wspólności majątkowej z żoną Krystyną Gawron
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000,00 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Krystyną Gawron
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 500 EUR
Uwagi: łącznie z żoną Krystyną Gawron
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczeniowa stypendialna na rzecz syna Pawła Gawron
Pełna kwota: 6913,69 PLN

Nazwa: polisa ubezpieczeniowa Krystyna Gawron
Pełna kwota: 31 276,41 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 105 m2
Wartość domu: 250 000,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa małżeńska z Krystyną Gawron

Powierzchnia domu: 100 m2
Wartość domu: 290 000,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa z żoną Krystyną Gawron

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,0089 ha
Wartość: 4000,00 PLN
Tytuł prawny: własność

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,1288 ha
Wartość: 70 000,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa małżeńska z Krystyną Gawron

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,40 PLN brutto
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 30 062,40 PLN w tym opodatkowana: 0,00 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 110 898,20 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Scenic
Rok produkcji: 2009
Wartość: 10 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP kredyt Andrzej Gawron
Cała kwota: 53 119,65 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP w rachunku kredyt odnawialny
Cała kwota: 30 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP kredyt Andrzej Gawron
Cała kwota: 28 550,84 PLN

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-04-30
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Janusz
Nazwisko: Gawron
Data urodzenia: 1965-01-06
Miejsce urodzenia: Kochcice
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 11 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Krystyną Gawron
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 800 EUR
Uwagi: łącznie z żoną Krystyną Gawron
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczeniowa stypendialna na rzecz syna Pawła Gawron
Pełna kwota: 13 283,87 PLN

Nazwa: polisa ubezpieczeniowa Krystyna Gawron
Pełna kwota: 27 629,20 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 105 m2
Wartość domu: 250 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa małżeńska z Krystyną Gawron

Powierzchnia domu: 100 m2
Wartość domu: 290 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa z żoną Krystyną Gawron

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,0089 ha
Wartość: 4000 PLN
Tytuł prawny: własność

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,1288 ha
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa małżeńska z Krystyną Gawron

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 064,40 PLN brutto
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27 360 PLN w tym opodatkowana: 2 702,40 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 118 914,60 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Scenic
Rok produkcji: 2009
Wartość: 10 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP kredyt Andrzej Gawron
Cała kwota: 61 728,96 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP w rachunku odnawialny
Cała kwota: 30 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP kredyt Andrzej Gawron
Cała kwota: 49 771,09 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z Fundusz Świadczeń Socjalnych
Cała kwota: 3180 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-30
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Janusz
Nazwisko: Gawron
Data urodzenia: 1965-01-06
Miejsce urodzenia: Kochcice
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 15 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Krystyną Gawron
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 900 EUR
Uwagi: łącznie z żoną Krystyną Gawron
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczeniowa stypendialna na rzecz syna Pawła Gawron
Pełna kwota: 18 840,88 PLN

Nazwa: polisa ubezpieczeniowa Krystyna Gawron
Pełna kwota: 25 114,71 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 105 m2
Wartość domu: 250 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa małżeńska z Krystyną Gawron
Uwagi: na działce 0,0 955 ha o łącznej wartości 540 000 PLN

Powierzchnia domu: 100 m2
Wartość domu: 290 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa z żoną Krystyną Gawron
Uwagi: na działce 0,0 955 ha o łącznej wartości 540 000 PLN

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,0089 ha
Wartość: 4000 PLN
Tytuł prawny: własność

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,1288 ha
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa małżeńska z Krystyną Gawron

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 676,96 PLN brutto
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27 360 PLN w tym opodatkowana: 2 316,96 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 372,60 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Scenic
Rok produkcji: 2015
Wartość: 11 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP kredyt Andrzej Gawron
Cała kwota: 69 661,39 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP w rachunku odnawialny
Cała kwota: 30 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP kredyt Andrzej Gawron
Cała kwota: 69 648,45 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-28
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Janusz
Nazwisko: Gawron
Data urodzenia: 1965-01-06
Miejsce urodzenia: Kochcice
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1000 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczeniowa stypandialna na rzecz syna Pawła Gawron
Pełna kwota: 17 043,57 PLN

Nazwa: polisa ubezpieczeniowa Krystyna Gawron
Pełna kwota: 22 416,92 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 105 m2
Wartość domu: 250 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa małżeńska z Krystyną Gawron

Powierzchnia domu: 100 m2
Wartość domu: 290 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa z żoną Krystyną Gawron
Uwagi: na działce 0,0 955 ha o łącznej wartości 540 000 PLN

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,0089 ha
Wartość: 4000 PLN
Tytuł prawny: własność

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,1288 ha
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa małżeńska z Krystyną Gawron

VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: jednoosobowa działalność gospodarcza CEIDG P.H.U.P. TEL-COM Andrzej Gawron
Przedmiot działalności: usługi, sprzedaż detaliczna
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 800 655,82 PLN
Dochód: 83 660,16 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 4039,36 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowane 3846,28 PLN w tym opodatkowane 193,08 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 9781,05 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Scenic
Rok produkcji: 2009
Wartość: 11 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP kredyt Andrzej Gawron
Cała kwota: 76 383,14 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP w rachunku odnawialny
Cała kwota: 10 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO SA w rachunku kredyt odnawialny
Cała kwota: 40 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP w rachunku kredyt odnawialny
Cała kwota: 32 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Janusz
Nazwisko: Gawron
Data urodzenia: 1965-01-06
Miejsce urodzenia: Kochcice
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja
poseł na Sejm
właściciel firmy TEL-COM
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 18 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1000 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczeniowa stypandialna na rzecz syna Pawła Gawron
Pełna kwota: 16 800 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 105 m2, 100 m2
Powierzchnia działki: 0,0955 ha
Wartość domu: 250 000 PLN
Wartość działki: 290 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa małżeńska z Krystyną Gawron
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,0089 ha
Wartość: 4000 PLN
Tytuł prawny: własność

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,0288 ha
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa małżeńska z Krystyną Gawron

VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: jednoosobowa działalność gospodarcza CEIDG P.H.U.P. TEL-COM Andrzej Gawron
Przedmiot działalności: usługi, handel, branża zabezpieczeń
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 704 970 PLN
Dochód: 40 114 PLN
Uwagi: 2014
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: fiat
Model: scudo
Rok produkcji: 2008
Wartość: 19 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: fiat
Model: fiorino
Rok produkcji: 2008
Wartość: 12 000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP
Cała kwota: 78 110 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP w rachunku osobistym
Cała kwota: 10 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP obrotowy TEL-COM Andrzej Gawron
Cała kwota: 32 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO S.A. obrotowy TEL-COM Andrzej Gawron
Cała kwota: 40 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-10