Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1950-07-07, Warszawa
Zawód: nauczyciel akademicki
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka Wydziału Polonistyki UW. Ukończyła studia podyplomowe z języka i kultury polskiej dla cudzoziemców oraz z samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego. Była związana z Unią Chrześcijańsko-Społeczną, Bezpartyjnym Blokiem Wspierania Reform oraz AWS. Od 2004 r. członkini PO. Pracowała jako... asystentka na UJ, a następnie asystentka i wykładowca w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” UW. Zajmowała się metodyką nauczania j. polskiego jako j. obcego. Zasiadała w radzie programowej Telewizji Polonia. Działaczka społeczna: członkini Prymasowskiej Rady Społecznej (1981–1984), od 2003 członkini Stowarzyszenia„Bristol” Nauczycieli Języka Polskiego jako Obcego, od 1998 r. prezes zarządu Fundacji „Świat na TAK”, inicjatorka Klubów Ośmiu - Ruchu Młodzieżowego Wolontariatu oraz Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Działaczka samorządowa: radna (1990-2005) i wiceprzewodnicząca rady m.st. Warszawy (1998-2002), sekretarz gminy Warszawa Żoliborz (1990-1994). Posłanka w l. 1997-2001 (III kadencja, wybrana z listy AWS) oraz 2005-2016 (V- VIII kadencja, wybrana z list PO). Pracuje w komisji edukacji, nauki i młodzieży (zasiadała w niej czterokrotnie) oraz w komisji łączności z Polakami za granicą (zasiadała w niej trzykrotnie od 2007 r., w tym jako wiceprzewodnicząca w VI i VII kadencji).
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy wszystkich nauczycieli.
Edukacja w większym niż obecnie stopniu powinna być realizowane przez podmioty prywatne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
1. Cel bezpiecznościowy w rozumieniu zewnętrznym i wewnętrznym. 2. Cel troski społecznej, zaspokajania podstawowych potrzeb różnych grup społecznych, szczególnie w zakresie zdrowia i ochrony środowiska naturalnego. 3. Cel rozwojowy tj. korekty zaszłości i zaniedbań cywilizacyjnych nadal obecnych w Polsce oraz edukacyjny mający najistotniejszy wpływ na rozwój społeczny.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
w zakresie zdrowia
2
w zakresie edukacji
3
w zakresie ochrony środowiska
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Patrz jak wyżej.
2
3
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
W debacie publicznej popularność zyskała propozycja reformy systemu wyborczego. W jakim systemie Pana/ Pani zdaniem powinni być wybierani posłowie?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Posłowie powinni być wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych (mandat zdobywa kandydat, który dostał najwięcej głosów).
 2. Posłowie powinni być wybierani w wielomandatowych okręgach wyborczych (mandaty zdobywają kandydaci ugrupowań, które dostały najwięcej głosów).
 3. Posłowie powinni być wybierani w systemie mieszanym (część mandatów rozdzielana jest w okręgach jedno-, część w okręgach wielomandatowych).
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy propozycje zmian w obowiązującym systemie wyborczym. Prosimy o zaznaczenie, które z nich Pani/ Pan popiera.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wprowadzenie głosowania przez internet.
Zniesienie kwot płci na listach wyborczych.
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Ograniczenie liczby kadencji dla posłów i senatorów.
Ograniczenie liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
Ograniczenie liczby kadencji dla radnych gmin, powiatów i sejmików województw.
Zniesienie ciszy wyborczej.
Wprowadzenie opcji „żaden z powyższych” na listach wyborczych.
Wprowadzenie obowiązku głosowania.
Obniżenie wieku czynnego prawa wyborczego poniżej 18 lat.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 6
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Znalezione artykuły

21.07.2023, Jakie poglądy na aborcję deklarowali posłowie i posłanki w 2019 r.?

…Kucharska-Dziedzic tak Lewica   Waldy Dzikowski brak opinii KO kompromis Jadwiga Emilewicz nie PiS   Joanna Fabisiak nie KO   Monika Falej tak Lewica   Joanna Frydrych nie KO   Krzysztof Gawkowski tak Lewica…

2.04.2021, Sejm 27: opozycja zadaje pytania, PiS przegrywa głosowania

…partyjnej podczas głosowania. Jest wśród nich posłanka Joanna Lichocka, która jako jedyna z PiS opowiedziała się za odrzuceniem projektu. Przeciwko odrzuceniu zagłosowało trzech posłów Koalicji Obywatelskiej (Joanna Fabisiak Joanna, Riad Haidar oraz Killion Munyama, który…

22.02.2021, PO za liberalizacją prawa do aborcji. Jak zmieniały się poglądy polityków?

…aborcji do 12 tygodnia. KO na prawo i na lewo Spójności poglądów nie można odmówić posłance Joannie Fabisiak. Należy do grupy konserwatywnych polityków KO w sprawach światopoglądowych. W 2019 r. negatywnie odniosła się do postulatu…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
2019
kandydatka na posłankę, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni, Warszawa, liczba głosów: 5347
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
12.11.2015 – 4.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Kultura

Przywrócenie tytułu Paryża wschodu – zwiększenie oferty kulturalnej, pokazanie Warszawy jako salonu

Źródło: joannafabisiak.pl

Data obietnicy: 2.09.2011

PO
kultura
sprawy lokalne
19 Warszawa
wybory
Nauka i szkolnictwo wyższe

  Autonomia programowa wyższych uczelni  Zwiększenie finansowania badań  Zapewnienie warunków dla rozwoju innowacyjności  Atrakcyjne warunki pracy i rozwoju dla młodych naukowców

Źródło: joannafabisiak.pl

Data obietnicy: 2.09.2011

PO
edukacja i szkolnictwo wyższe
sprawy ogólnopolskie
19 Warszawa
wybory 2011
Polacy za granicą

Uchwalenie ustawy o edukacji dla dzieci polskich mieszkających za granicą

Źródło: joannafabisiak.pl

Data obietnicy: 2.09.2011

edukacja i szkolnictwo wyższe
sprawy europejskie
PO
19 Warszawa
wybory 2011
Zmniejszenie "janosikowego"

Stołeczność bardzo nas obciąża – mniejsze „Janosikowe” pozwoli na zwiększenie dostępu do różnych dóbr dla mieszkańców warszawy.

Źródło: joannafabisiak.pl

Data obietnicy: 2.09.2011

PO
19 Warszawa
budżet państwa i podatki
kultura
polityka społeczna
sprawy lokalne