Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1969-05-18, Warszawa
Zawód: ekonomista
Wykształcenie: średnie policealne
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
Okręg: 23 Rzeszów
Liczba głosów: 23 312 (3,96%)

Biura:

 • Biuro Poselskie Pawła Poncyljusza Kreczmera 4 35-065 Rzeszów biuro.poncyljusz@gmail.com tel. 608 868 424
 • Biuro Poselskie Pawła Poncyljusza Filia w Tarnobrzegu Wyspiańskiego 3 l. 44 39-400 Tarnobrzeg biuro.poncyljusz@gmail.com tel. 502 253 205

Napisz do polityka

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 13.02.2020
Delegacja Parlamentarna Grupa ds. Przestrzeni Kosmicznej, wiceprzewodniczący
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 13.02.2020
Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 12.02.2020
Polsko-Brytyjska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
89%
Nieobecność
11%
Zgodność
z linią klubu
96.3%

Oddane głosy

Za
54.9%
Przeciw
26.8%
Wstrzymał się
7.3%
Nieobecny
11%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 82
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2020-05-14 21:57:19 Informacja Rządu w sprawie sytuacji na rynku kredytowym w związku ze skutkami pandemii COVID-19 Przeciw Zgodny
2020-05-14 21:45:30 Ratyfikacja Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym Za Zgodny
2020-05-14 21:41:46 Ratyfikacja Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Nową Zelandią Za Zgodny
2020-05-14 21:37:25 Ratyfikacja Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Australią Za Zgodny
2020-05-14 21:34:32 Ratyfikacja Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Singapuru Za Zgodny
2020-05-12 22:18:55 Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego Przeciw Zgodny
2020-05-07 09:42:52 Ustawa o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto Za Zgodny
2020-05-07 09:37:24 Ustawa o nawozach i nawożeniu oraz ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Za Zgodny
2020-05-06 18:39:49 Ustawa o kołach gospodyń wiejskich Za Zgodny
2020-05-06 18:23:09 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Projekt zmiany ustawy o finansowaniu partii politycznych

"Podsumowując konferencję Paweł Poncyljusz zadeklarował złożenie, w przyszłej kadencji Sejmu, projektu zmiany ustawy o finansowaniu partii politycznych dotyczącej wprowadzenia zakazu finansowania reklam wielkoformatowych partii politycznych ze środków pochodzących z budżetu państwa."

Źródło: www.stronapjn.pl

PJN
19 Warszawa
wybory 2011
sprawy ogólnopolskie
administracja państwowa i samorząd
Niepodnoszenie podatków

"Paweł Poncyliusz: Posłowie PJN zobowiązali się do tego, że nie będziemy podnosili podatków Polakom. Tu muszę i chcę być konsekwentny. Proponujemy podatek liniowy w wysokości 19% z progiem 6 tysięcy jako kwota wolna od podatku. Zgadzam się natomiast, że trzeba dzisiaj uprościć warunki prowadzenia firm w Polsce. Stąd postulujemy likwidację wszystkich pozwoleń i koncesji, które nie wynikają z prawa UE. Niech przedsiębiorca, nie urzędnik, w jakiej dziedzinie ma funkcjonować jego firma.”

Źródło: czat.onet.pl

Data obietnicy: 2011-09-28

PJN
Warszawa
wybory 2011
sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
Rezygnacja z rozliczeń podatkowych dla osób, które otrzymują pieniądze tylko z budżetu państwa

"Paweł Poncyliusz: Tak. Ok. 2 miesiące temu zaproponowaliśmy rozwiązanie, w którym zrezygnujemy z rozliczeń podatkowych dla osób, które otrzymują pieniądze tylko z budżetu państwa. Proponujemy również, aby to urzędy skarbowe, na wzór skandynawski, same rozliczały podatki obywateli. A wiec PIT wypełniałby urzędnik i przedstawiał obywatelowi wynik rozliczenia. Jeśli ktoś by się z tym nie zgadzał, dopiero wtedy byłaby konieczność stawienia się w urzędzie skarbowym ze swoimi dokumentami i wyliczeniami.”

Źródło: czat.onet.pl

Data obietnicy: 2011-09-28

PJN
19 Warszawa
wybory 2011
sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
Kredyt 20 tys. PLN na rozpoczęcie działalności gospodarczej

"Paweł Poncyliusz: […] Proponujemy dla każdego, kto chce rozpocząć swoją pierwszą działalność gospodarczą w Polsce kredyt gwarantowany przez BGK w wysokości 20 tysięcy pln dla studentów, absolwentów, a także dla powracających z zagranicy. Ten kredyt mógłby być spłacany w postaci 50% zapłaconych podatków. Jeżeli ktoś pożyczył 20 tysięcy złotych, a zapłaci 2 tysiące podatku PIT, pozostanie mu do spłacenia jedynie 19 tysięcy złotych.”

Źródło: czat.onet.pl

Data obietnicy: 2011-09-28

PJN
19 Warszawa
wybory 2011
sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
Rozwiązanie problemu nadmiaru urzędników

"Paweł Poncyliusz: Zgadzamy się, że urzędników jest za dużo w Polsce. Dlatego proponujemy likwidację Ministerstwa Skarbu Państwa. Scalenia w jedną trzech agencji rolnych. Likwidację niektórych funduszy i agencji, których istnienie już się wyczerpało. Ponad 10% więcej jest urzędników w Polsce niż w krajach UE. Nie przekłada się to na jakość świadczonych usług dla obywateli.”

Źródło: czat.onet.pl

Data obietnicy: 2011-09-28

administracja państwowa i samorząd
PJN
19 Warszawa
wybory 2011
sprawy ogólnopolskie
400 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie

"W tłumie kilkudziesięciu dzieci i ich rodziców brylował Paweł Poncyljusz, wiceszef PJN. Przedstawiał postulaty swojej partii: 400 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, 200 zł w formie bonu edukacyjnego, który można przeznaczyć np. na naukę języka obcego. - Czasem ludzie nas pytają, skąd bierzemy pieniądze na wszystkie inwestycje, na drogi, na budownictwo. Inwestycje się zwracają, dlatego warto dziś wyłożyć na to pieniądze - dość enigmatycznie wyjaśniał Poncyljusz"

Źródło: m.wyborcza.pl

Data obietnicy: 2011-09-24

PJN
19 Warszawa
wybory 2011
sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
Zrównanie wieku emerytalnego

"W ramach obietnic wyborczych Poncyljusz powiedział, że PJN zrówna wiek emerytalny."

Źródło: www.se.pl

Data obietnicy: 2011-09-12

PJN
19 Warszawa
wybory 2011
sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
Fundusz katastrof i klęsk żywiołowych

"Paweł Poncyljusz przypomniał także postulat PJN sprzed tygodnia dotyczący powołania funduszu katastrof i klęsk żywiołowych. - Fundusz finansowałby skutki klęsk, funkcjonując z przekroczeniem budżetów rocznych. Pozwalałby na kumulowanie pieniędzy niezależnie od roku budżetowego i rozwiązywanie problemów, które pojawiły się w poprzednich latach- objaśniał Wiceprezes PJN. - Fundusz również stabilizowałby gwarancje Skarbu Państwa dla ubezpieczycieli. (…) Pozwalałoby to rolnikom na płacenie niskich składek, a z drugiej strony gwarantowałoby, że w sytuacjach kryzysowych rolnicy dostawaliby realną pomoc - dodał.”

Źródło: www.wloclawek.eserwis.info

Data obietnicy: 2011-07-11

PJN
19 Warszawa
wybory 2011
budżet państwa i podatki
sprawy ogólnopolskie
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Paweł Janusz
Nazwisko: Poncyljusz
Data urodzenia: 1969-05-18
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 50 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1000 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: III filar funduszy emerytalnych Nationale Nederlanden
Pełna kwota: 43 881,10 PLN

Nazwa: III filar funduszy emerytalnych Nationale Nederlanden
Pełna kwota: 50 157,93 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 376 m2
Wartość
Wartość domu: 150 000 PLN
Tytuł prawny: własność z żoną
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 111 m2
Wartość
Kwota: 1 500 000 PLN
Tytuł prawny: własność z żoną
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: 2 działki rekreacyjne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1000 m2
Wartość
Kwota: 50 000 PLN
Tytuł prawny: własność z żoną
Uwagi: 2 działki po 500 m2
III. Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...
Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa
Nazwa spółki: DITA sp. z o.o. spółka komandytowa
Uwagi: 99% udziałów do dnia 5.11.2019 przychód/dochód: 28268,78 PLN
IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent udziałów: DITA sp. z o.o.
Liczba udziałów: 50%
Uwagi: do 05.11.2019
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Paweł Poncyljusz Doradztwo Biznesowe i Informatyczne
Uwagi ogólne: działalność zamknięta na dzień 10.11.2019 r. przychód/dochód: 355916,44 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Thortech Technologies sp. z o.o. ul. Słomińskiego 5/101 00-195 Warszawa
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2015-12-20
Do kiedy: 2019-11-05

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: RADMOR S.A.
Funkcja
Od kiedy: 2016-01-XX
Do kiedy: 2019-09-XX

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: FLYTRONIC S.A.
Funkcja
Od kiedy: 2018-06-XX
Do kiedy: 2019-09-XX

Łączny dochód
Kwota: 44 207,81 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: RAV 4 2.0 D
Rok produkcji: 2015
Wartość: 75 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny BGK na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia: 100 000 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt inwestycyjny PKO BP na zakup nieruchomości
Kwota pozostała do spłacenia: 470 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-11
Źródło

Kwestionariusze

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Wybory do parlamentu (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
PAWEŁ PONCYLJUSZ
Data urodzenia
18 MAJA 1969
Miejsce urodzenia
Warszawa
Ostatnio wykonywany zawód
PRZEDSIĘBIORCA
Wykształcenie
 1. Podstawowe/ gimnazjalne
 2. Zasadnicze zawodowe
 3. Średnie
 4. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 5. Wyższe
Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie zawodowe i naukowe itp.)
STUDIA NA WYDZIALE HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO - NIEUKOŃCZONE
Kandydatka/ kandydat do:
 1. Sejmu
 2. Senatu
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
Rzeszów, 23
Komitet wyborczy:
Koalicja Obywatelska
Numer na liście wyborczej:
1
Dane kontaktowe
 1. Adres email
  pawel.poncyljusz@gmail.com
 2. Telefon
 3. Strona internetowa kandydatki/ kandydata
 4. Facebook
  PawelPoncyljusz - Ambasador Podkarpacia
 5. YouTube
 6. Twitter
  @PawelPoncyljusz
 7. Instagram
  poncyljusz.pawel
 8. Inne strony
Czy jako posłanka/ poseł/ senator udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Moja dzialność jako posła zawsze jest jawna. Jednak niektórzy z petentów, może nie czuć się komfortowo szczególnie, jak będą to sprawy wrażliwe i dotyczące nieprawidłowości instytucji publicznych, za co mogą spotkać ich szykany w miejscu pracy czy zamieszkania. Mój udział w publicznych wydarzeniach będzie na bieżąco sprawozdawany
Kontakt z biurem wyborczym
adres
telefon
e-mail
biuro.poncyljusz@gmail.com
Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna (w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub realizacji budżetu). 
W latach 2001 - 2011 poseł na Sejm RP, w latach 2006-2007 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, W latach 2012-2019 pracowałame w polskich i międzynarodowych firmach w branży lotniczej, zbrojeniowej i dronowej
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/Pana dotyczą.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Inne, jakie?
W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakim języku obcym swobodnie się Pani/ Pan porozumiewa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat?  Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach. 
W 2050 roku Polska powinna być zamożnym krajem z kilkunatoprocentową klasą średnią. Dobrobyt naszego kraju powinien obejmować wszystkie grupy społeczne uwględniajac różnicę w poziomie wykształcenia, kompetencji i nakładu pracy. Rola Państwa w gospodarce powinna ograniczać się do stanowienia prawa zrozumiałego dla każdego przedsiębiorcy, dzieki czemu można się zająć prowadzeniem biznesu a nie walka z urzędnikami. Polska energetyka powninna pochodzić jedynie ze źródeł odnawialnych. Przejrzysty system podatkowy i rozwiązany problem emerytur (ZUS), które pozwalają seniorom na godne życie. Każdy obywatel będzi mógł w ciągu kilku być przyjętym przez lekarza każdej specjalizacji tak aby poprzez szybką diagnostykę zapewnić dłuższe życia. Chciałbym, aby Polska była silnym partnerem w stosunkach międzynarodowych, którego szanują i słuchają partnerzy z UE, Rosji i Stanów Zjednoczonych.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze. 
1
reforma systemu sądownictwa, tak aby spory sądowe nie toczyły się latami
2
reforma systemu opieki zdrowotnej, tak aby każdy obywatel miał szybki dostęp do lekarza specjalisty
3
reforma procesu inwestycyjnego w oparciu o zasadę co nie jest zabronione to jest dozwolone
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator?  Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
szybkie i bezpieczne drogi i kolej do Rzeszowa i na Podkarpacie
2
reforma systemu zakupów uzbrojenia dla wojska wraz z przekształceniami PGZ
3
pakiet ustaw na rzecz eletromobilności i prosumenckiej producji energii z OZE
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Z jakimi umiejętnościami i wiedzą powinni wychodzić absolwenci szkół, by byli dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy?
Absolwenci szkół muszą posiadać zdolność pracy w zespole, bo dziś trudno osiągnąć sukces w pojedynkę. Druga rzeczą jest dobra znajomość języków obcych, bo to pozwala na nieograniczony kontakt ze światem i czerapania z jego różnorodności
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.

B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wykształcenie wyższe jest w dzisiejszych czasach ważnym narzędziem funkcjonowania w życiu zawodowym i nie może ograniczać się do jednostek ponadprzeciętnych. Naturalną selekcją są kolejne szczeble kariery naukowej - doktorat czy habilitacja. Nie można zaniżać poziomu nauczania na uczelniach i to powinny gwarantować ogónie obowiązujące standardy nauczania, których, może tak się zdarzyć, nie wszycy spełnią. Powszczechość studiów wyższych nie może wpływać na poziom nauczania, ale lepiej wykształcony pracownik będzie bardziej efektywny.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Obecnie około 30 mld zł rocznie Polacy wydają poza publicznym systemem opieki zdrowotnej. Jestem zwolennikiem ubezpieczeń komplementarnych, które pozwolą część tej kwoty "wpuścić" w publiczny system i wzmocnić finansowo szpitale, które mają najnowocześniejszy sprzęt, ale nie na nie wystarczającego kontraktu z NFZ
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa.
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek.
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Bezpłodność stała się chorobą cywilizacyjną i nie możemy przejść na tym do porządku dziennego. Tak jak pomagamy chorym na cukrzycę i nowotwory, to jesteśmy zobowiązani pomóc tym, którzy nie mają szans na naturalne poczęcie swojego dziecka. Nie każdy rodzic jest specjalistą w zakresie chorób dzieci, brak obowiązkowych szczepień noworodków to wyższy koszt leczeń w kolejnych latach ich życia. Jestem zdania, że w każdym miejscu pracy człowiek ma prawo do własnych przekonań o ile nie krzywdzą innych. To państwo musi zapewnić odpowiedni personel w szpitalu, który będzie gotów zastosować wszystkie, prawnie dopuszczalne procedury medyczne. Obecne prawo aborcyjne jest wynikiem kompromisu różnych środowisk i nie należy tego zmieniać, ponieważ kazda zmiana może skutkować gorszymi rozwiazaniami nawet jeśli te, które obecnie obowiązują nie są idealne.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Obecnie energia z węgla jest obciążana coraz większymi opłatami za emisję CO2 do atmosfery co oznacza, że wzrost cen prądu nie jest związany z powodu wprowadzania technologii OZE, ale dlatego, że ich jest za mało (około 13,8 proc. na koniec 2019 r.) Jeśli policzyć wszystkie nakłady na budowę OZE w perspektywie 10 lat to koszt "brudnej" energii zrównuje się z energią z "czystych "źródeł. Do tego promowanie energetyki prosumenckiej - kiedy każdy może być producentem i docelowo sprzedawcą, jest najszybszą drogą do zbudowania odpowiedniej ilości przyjaznych środowisku żródeł energii
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii. 

B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Na przestrzeni wieków człowiek korzystał na rózne sposoby z rzek i tak powinno pozostać. Zachowajmy najbardziej warotościowe fragmenty rzek z ich wyjątkowymi gatunkami roślin i zwierząt, ale dajmy możliwość korzystania z nich na potrzeby produkcji czystej energii, ekologicznego transportu czy miejsc wypoczynku i rekracji dla chętnych. Uważam, że należy zachować równowagę funkcji w rzekach oczywiście z całkowitym zakazem ich zanieczyszczania.
By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów.  Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania.
 1. budowa żłobków w najmniejszych gminach
 2. dostęp do specjalistycznych szpitali
 3. przychodnie z podstawową opieką lekarską
 4. transport publiczny między miejscowościami powiatowymi
 5. poprawa jakości szkół
 6. zwiększenie dostępności mieszkań
 7. pomoc społeczna
 8. czystość środowiska
 9. ochrona przeciwpowodziowa
 10. dostęp do kultury
 11. ład przestrzenny
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Brak szybkiego dostępu do lekarza specjalisty to wielka plama na honorze wszystkich, którzy mają udział w decydowaniu o uruchomieniu środków finansowych na opiekę zdrowotną. Pacjent nie może umierać tylko dlatego, że nie otrzymał na czas pomocy w postaci leczenia czy operacji. Dobra szkoła, dobrze opłacany nauczyciel za dobrą pracę, dobre programy nauczania odpowiadające rynkowi pracy to gwarancja dobrego stratu młodych ludzi w dorosłe życie. Bez dobrze wykształconych Polaków nie będzie wzrostu dobrobytu, ponieważ ten dobrobyt tworzy wartość intelektualna tego co człowiek wymyśli. Czyste środowisko to coś czego nie można ignorować to decyduje o zdrowiu życiu nas i naszych dzieci. Jeśli nie weźmiemy się już dziś za ocean odpadów, emisji trujących substancji do atmosfery to w ciągu kilku lat choroby cywilizacyjne będą nie do zatrzymania przez najbardziej innowacyjne leki i procedury medyczne i to za o wiele większe pieniądze niż te, które dziś trzeba wydać na zrównoważone korzystanie ze środowiska.
  Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.
Które rozwiązania podatkowe należy wprowadzić?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy podnieść podatek od dochodów osób zatrudnionych i prowadzących działalność gospodarczą (PIT).
 2. Należy podnieść podatek od dochodów przedsiębiorstw (CIT).
 3. Należy podnieść podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Należy w pełni oskładkować wszystkie umowy zlecenia (ZUS).
 5. Najlepiej zarabiające osoby powinny płacić składki ZUS od całego wynagrodzenia.
 6. Należy wprowadzić podatek od działalności gigantów technologicznych (tzw. podatek cyfrowy).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Polacy płacą kilkaset róznego rodzaju danin i podatków. Dziś zadaniem rządzących powinno być zadbanie o przjrzystość systemu podatkowego i transparentność wydawania pieniedzy podatników. Jestem zdania, że jeśli zostawimy Polakom ich dochody w ich kieszeniach to mamy szansę na szybszy rozwój państwa niż wtedy, gdy pieniądze powierzymy urzędnikom, którzy mogą zmarnować każdę kwotę pieniedzy i to jeszcze zgodnie z przepisami i procedurami, tylko nic z tego dla obywateli.
Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują.  Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zachęcać obywateli do posiadania większej liczby dzieci.
 2. Polityka prorodzinna nie rozwiąże problemu zbyt małej liczby pracowników. Potrzebujemy pracowników z zagranicy.
 3. Polacy za wcześnie przechodzą na emeryturę. Należy podnieść wiek emerytalny.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania Pani/Pana zdaniem należy wprowadzić, aby poprawić dostępność rynku pracy dla cudzoziemców?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Od 2011 roku współtworzyłem postulat wspierania rodzin z dziećmi i wtedy główne partie w Polsce wyśmiewały ten pomysł. Dziś wszyscy jednym chórem popierają te rozwiązania i to cieszy, a zarazem pokazuje, że jestem w grupie polityków, którzy potrafią patrzeć w przyszłość w kategoriach interesu publicznego, a nie tylko wygrania najbliższych wyborów (choć wtedy, jako polityk PJN, sukcesu nie odniosłem). Nie zmienia to faktu, że w Polce już brakuje rąk do pracy i bez sensownej, ale i odpowiedzialnej zmiany polityki imigracyjnej nasz kraj straci część swoich przewag w gospodarce europejskiej. Dziś łatwiej, obywatelom byłego ZSRR, otrzymać legalizację pobyty w Niemczech i Czechach niż w Polsce i trzeba to natychmiast zmienić, bo stracimy szansę na kolejne inwestycje zagraniczne, które z roku na rok są bardziej zaawansowane technologicznie, ale labratoria powstają w następstwie hal produkcyjnych, a nie odwrotnie!!! Wiek emerytalny jest sprawą względną, bo patrzę na moją mamę, która cieszy nie najgorszym zdrowiem i niedługo skończy 80 lat jak pięć dni w tygodniu maszeruje do swojego sklepu i osiem godzin obsługuje klientów. To oznacza, ze wielu seniorów potrzebuje pracy nie tylko ze względów ekonomicznych, ale również po to aby czuć się potrzebnym.
Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej.  Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. godność osobista
 2. równość obywateli
 3. ochrona życia
 4. nietykalność i wolność osobista
 5. prawo do sprawiedliwego sądu
 6. ochrona prywatności
 7. prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
 8. wolność sumienia i religii
 9. wolność słowa
 10. ochrona zdrowia
 11. bezpieczeństwo ekologiczne
 12. wolna działalność gospodarcza
 13. prawo do edukacji
 14. Państwo zapewnia realizację wszystkich praw wymienionych w Konstytucji.
 15. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania należy wprowadzić, aby zapewnić realizację wskazanych przez Panią/Pana praw i wolności?  
Mocno skorygować reformy Zbigniewa Ziobry. Zmiany powinny iść w kierunku kadencyjności sędziów w poszczególnych sądach (5 lat) i wyłaniania kolejnych w procedurze konkursowej. Jestem zwolennikiem losowania sędziów do poszczególnych rozpraw i wyłaniania ławników na takich samych zasadach jak radni w samorządach, oczywiście po spełnieniu minimalnych wymagań formalnych
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Zmiany w ustawach sądowniczych nie przyspieszyły procedur w sądach, a jednocześnie połóżyły się cieniem na oczekiwanie sprawiedliwego wyroku, tym bardziej jeśli obywatel ma spór z instytucjami państwa.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe.
Jakie nowe zadania i kompetencje należy Pani/Pana zdaniem przekazać samorządom? Jakie powinny być ich źródła finansowania?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Minister Sprawiedliwości powinien być człowiekiem zaufania publicznego i wtedy jego równoległe sprawowanie funkcji Prokuratora Generalnego nie jest groźne dla państwa. Jednocześnie daje możliwość szybkiego reagowania w szczególnych przypadkach i opieszałość nawet liczona w godzinach może spowodować dla polityków straty nie do odrobienia przez wiele miesięcy czy lat. Sama funkcja Ministra Sprawiedliwości jest niewystarczająca do rozwiązywania problemów, które czasem pojawiają się nagle bez szans na szybkie zmiany przepisów.
Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach.  Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. podniesienie wysokości mandatów
 2. zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
 3. poprawa stanu dróg
 4. częstsze kontrole drogowe
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Powinniśmy przede wszystkim wspierać pozycję Unii Europejskiej, bo Polska jest jej częścią i nasza gospodarka zależy najbardziej od UE.
 2. Powinniśmy stanąć po stronie USA, bo to nasz najważniejszy partner w dziedzinie bezpieczeństwa i sojusz z Waszyngtonem ma dla Polski znaczenie pierwszoplanowe
 3. Polska powinna dążyć do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej, niezależnie od USA czy UE i postawić na dwustronne negocjacje z Chinami
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie kiedy i w jakich okolicznościach przedstawiciele władz publicznych łamali Konstytucję RP. Czy Pani/Pana zdaniem te osoby powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności? Jeśli tak, prosimy o wskazanie w jakiej formie.
Niepublikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego
Parlamentarzyści, pracując w komisjach, specjalizują się w wybranych politykach. Którymi z nich zamierza się Pani/Pan zajmować w Sejmie lub Senacie?  W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania dotyczące wybranych przez Panią/Pana tematów. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania – w Pani/Pana profilu wyświetlą się tylko pytania, na które została udzielona odpowiedź.
 1. Ustrój państwa (3)
 2. Prawa i wolności obywateli (8)
 3. Klimat i energetyka, ochrona środowiska (4)
 4. Edukacja (5)
 5. Nauka (2)
 6. Gospodarka i rozwój regionalny (8)
 7. Rolnictwo i prawa zwierząt (4)
 8. Cyfryzacja (2)
 9. Kultura (4)
 10. Polityka społeczna, demografia i rynek pracy (4)
 11. Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport) (5)
 12. Zdrowie (3)
 13. Sprawy zagraniczne i obronność (9)
 14. Migracje (4)
Polska, wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej, ustaliła, że będzie dążyła do prowadzenia gospodarki neutralnej emisyjnie. Oznacza to konieczność zmiany sposobu pozyskiwania energii.  Jakie powinny być Pani/Pana zdaniem główne źródła energii elektrycznej w Polsce w 2050 r.?
Prosimy wybrać maksymalnie dwa najważniejsze.
 1. Energetyka gazowa
 2. Energetyka jądrowa
 3. Energetyka węglowa
 4. Odnawialne źródła energii – przede wszystkim wiatr i słońce
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Polska enegetyka powinna ewoluować w stronę lokalnych czystych żródeł energii. Prosumnecki model energetyki pozwoli obywatelom na to aby byli producentami, a także sprzedawcami energi ze swoich przydomowych instalcji (fotowoltalika, wiatraki). Enegetyka gazowa pozwoli w szybszym tempie wyeliminować węglowe bloki.
  Za część emisji CO2 do atmosfery odpowiadają konsumenci.  Wprowadzenie których z poniższych rozwiązań w celu ograniczenia indywidualnego śladu węglowego poparłaby Pani/poparłby Pan w parlamencie?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. wprowadzenie podatku węglowego od towarów, których produkcja wiąże się z wysoką emisją CO2
 2. dodatkowa opłata powyżej określonej liczby lotów samolotem w ciągu roku
 3. zwiększenie opłat za odbiór odpadów niesegregowanych oraz uszczelnienie systemu, tak by śmieci nie trafiały do lasu
 4. obarczenie branży mięsnej kosztami środowiskowymi, co przyczyni się do wzrostu cen i ograniczy spożycie mięsa
 5. dodatkowa opłata od emisji CO2 dla posiadaczy samochodów
 6. Konsumenci odpowiadają za niewielki procent emisji CO2 i nie powinni ponosić kosztów walki z ociepleniem klimatu.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Celem rozwoju uniwersytetów w Polsce powinno być przekształcenie się z instytucji masowego kształcenia w instytucje kształcące mniejsze liczby studentów na dużo wyższym poziomie, bądź też specjalizujące się w badaniach naukowych.
 2. Należy wspierać sieć mniejszych uczelni w Polsce, dbając o przyciąganie biznesu i wspomaganie rozwoju regionu oraz o jakość badań podstawowych.
 3. Kilka uczelni badawczych – wiodących ośrodków akademickich – powinno otrzymywać znacznie większe finansowanie z budżetu państwa niż pozostałe uczelnie.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Uważam, że uczelnie powinny zawierać ścisłe relacje z biznesem, włącznie z ustanawianiem kierunków dedykownych konkretnym firmom. Jeśli firmy chcą stawiać na innowacje to opracowania nowych technologii mogłyby być jednocześnie pracami doktoranckimi na uczelniach. Taka ścisła wpółpraca to szansa na szybki start młodych w życiu zawodowym bez konieczności długotrwałego wdrażania i szkolenia.
Rozwój jakich branży Pani/Pana zdaniem państwo powinno szczególnie wspierać? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi. 
 1. produkcja rolno-spożywcza
 2. produkcja broni i sprzętu wojskowego
 3. produkcja podzespołów dla dużych, zagranicznych firm
 4. składowanie i przetwarzanie odpadów
 5. produkcja i eksport zielonej energii
 6. biotechnologia
 7. edukacja
 8. robotyka, oprogramowanie, produkcja gier
 9. transport międzynarodowy
 10. Państwo powinno unikać ingerencji w gospodarkę.
 11. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Gospodarka odpadami wymaga wsparcia państwa - tego rynek nie rozwiąże, a zanieachaia w tej dziedzinie będą miały swoje negatywne skutki w kolejnych pokoleniach. Edukacja to klucz do sukcesu tak indywidualnego, jak również szans na szybszy wzrost gospodarczy, a co za tym idzie miejsca pracy i wyższe pensje.
Polska, wstępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty euro bez określenia konkretnej daty realizacji tego zobowiązania.  Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/Pana poglądom?
A. Polska powinna podjąć działania, by jak najszybciej przyjąć walutę euro. 

B. Polska powinna jak najdłużej pozostać poza strefą euro.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Uważam, że Polska powinna zmierzać do przyjęcia euro, jednak uwzględniajac ryzyka wynikające z dwuletniego okresu w ERM II kiedy Polska będzie musiała utrzymać stabilny kurs, co oznacza dodatkowe koszty dla NBP.
Państwo może ustalać dodatkowe wymogi dla firm, ale też stosować pewne przywileje.  Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Polskie firmy rodzinne powinny uzyskać wsparcie ze strony państwa (niezależnie od ich branży i wielkości).
 2. W celu przyspieszenia budowy polskiego kapitału należy wprowadzić zwolnienie z podatku dochodowego od zysków inwestowanych w biznes, a opodatkować wyłącznie zyski wypłacane właścicielom.
 3. Firmy budujące drogi z publicznych pieniędzy powinny obowiązkowo wykorzystywać surowce wtórne.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
To jest zawarte w programie Koalicji Obywatwlskiej i wydaje się uczciwym podejsciem wobec firm płacących podetek CIT.
Które z poniższych rozwiązań powinny być Pani/Pana zdaniem wprowadzone w Polsce?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Siedziby spółek kontrolowanych przez państwo powinny być przenoszone w obszary, które potrzebują rozwoju gospodarczego.
Centralne urzędy i instytucje państwa powinny mieć swoje siedziby w różnych miejscowościach.
Prywatni przedsiębiorcy powinni być zachęcani do lokowania firm w małych i średnich miastach.
Wschodnie granice kraju powinny być wzmocnione poprzez budowę dodatkowej infrastruktury transportowej i energetycznej.
Co czwarta gmina ma mniej niż 5 tys. mieszkańców, a liczba małych gmin rośnie.  Które z poniższych stwierdzeń na temat gmin jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Gminy powinny być większe. Duża gmina dysponuje większym budżetem, większą liczbą pracowników, przedsiębiorstw i nieruchomości, dzięki którym może skuteczniej realizować potrzeby mieszkańców. 

B. Gminy powinny pozostać niewielkie. Mała gmina zapewnia utrzymanie wspólnoty lokalnej – umożliwia mieszkańcom włączanie się w zarządzanie wspólną przestrzenią i usługami publicznymi. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Polska powinna działać na rzecz integracji Ukrainy z Unią Europejską.

B. Integracja Ukrainy z Unią Europejską nie jest możliwa w najbliższych latach i Polska nie powinna podejmować działań w tej sprawie.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Poszerzenie UE na wschód jest polską racja stanu. Ukraina w UE to również zwiększenie bezpieczeństwa od strony Rosji.
Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują. 
 1. Polska powinna przyjąć część osób ubiegających się o status uchodźcy, które przybywają do innych państw Unii Europejskiej.
 2. Polska powinna solidarnie ponosić koszty opieki nad osobami ubiegającymi się o status uchodźcy na terenie Unii Europejskiej.
 3. Polska powinna działać na rzecz ograniczenia liczby osób ubiegających się o status uchodźcy.
 4. Polska powinna całkowicie zamknąć granice dla osób ubiegających się o status uchodźcy.
 5. Obecnie głównym wyzwaniem dla państw Unii Europejskiej, w tym Polski jest poprawa efektywności procedur i instytucji przyznających status uchodźcy oraz współpraca między państwami Unii w tym zakresie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Polityka imigracyjna wymaga głębokiej i rozważnej debaty. Nauka społeczna Kościoła mówi o pomaganiu więc jako katolicy nie możemy odwracać się plecami na potrzebujących. Z drugiej strony polityka imigracyjna musi być rozważna i włączajaca wszystkie organizacje pozarządowe,w proces integrowania przybyszów z Azji czy Afryki. W całym procesie integracji imigrantów z naszym krajem dużą rolę ma edukacja i przygotowanie zawodowe obcokrajowców w Polsce. Nasz kraj potrzebuje dodatkowych rąk do pracy aby polska gospodarka nie spowolniła jedynie dlatego, że w fabrykach na terenie Polski nie ma rąk do pracy, a zasoby lokalny pracowników już się skończyły. Polska musi natychmiast uprościć procedury zostawania na stały pobyt dla mieszkańców byłych krajów ZSRR. Obecnie pracownicy z krajów dalekiej Azji mają łatwiejszy dostęp do rynku niemieckiego czy czeskiego niż u nas Ukraińcy czy Białorusini. Treba to niezwłocznie zmienić!
Jakie działania w ramach dalszej integracji w ramach Unii Europejskiej Pani/Pan popiera?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują. 
 1. Powołanie europejskiej armii.
 2. Prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej.
 3. Przystąpienie Polski do europejskiej prokuratury.
 4. Polska powinna zwiększać swoje zaangażowanie w Eurokorpusie - strukturze wojskowej szybkiego reagowania wykorzystywanej na potrzeby Unii Europejskiej i NATO.
 5. Państwa Unii Europejskiej powinny łączyć jedynie kwestie gospodarcze.
 6. Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W 2021 r., po 16 latach, Angela Merkel przestanie być Kanclerzem Niemiec, co oznacza konieczność ułożenia relacji z jej następcą lub następczynią.  Co Pani/Pana zdaniem powinno być strategicznym celem Polski w relacjach z Niemcami rządzonymi przez nowego kanclerza? Prosimy wymienić i ew. krótko omówić odpowiedzi.
1.
Dobrosąsiedzkie kontakty, szczególnie, że Niemcy są naszym największym partnerem handlowym z Polską
2.
Ścisła współpraca w przyciągnieciu Ukrainy i innych krajów b. ZSRR do UE
3.
Pomoc rozwojowa jest narzędziem wspierania krajów rozwijających się. Polska, jako kraj członkowski UE oraz członek Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD, zobowiązała się, by do 2030 r. zwiększyć pomoc rozwojową do 0,33 proc. dochodu narodowego brutto. W 2018 r. Polska przeznaczyła 0,14 proc. DNB.  Czy będzie Pani/Pan popierać realizację tego zobowiązania?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.  
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Jakie powinny być Pani/Pana zdaniem główne cele polskiej pomocy rozwojowej?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi. 
 1. redukcja ubóstwa na świecie
 2. wsparcie demokracji i dobrego rządzenia w krajach rozwijających się
 3. ochrona środowiska i przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu
 4. pomoc humanitarna w sytuacji katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych
 5. wsparcie polskich przedsiębiorców inwestujących w krajach rozwijających się
 6. wzmacnianie edukacji podnoszącej zrozumienie problemów oraz zależności globalnych
 7. zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski, ochrona granic i przeciwdziałanie migracji
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Polska powinna zabiegać o inwestycje europejskich przemysłów zbrojeniowych na swoim terenie, by powiązać swój przemysł zbrojeniowy z europejskimi firmami (tzw. offset).

B. Polska powinna postawić na zakup broni i technologii obronnych w Stanach Zjednoczonych. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W ostanich latach Ministerstwo Obrony Narodowej całkowiecie zrezygnowało z transparentności przy zakupach uzbrojenia. Budzi to wątpliwości, bo może przy tym dochodzić do korupcji i wyboru wcale nie najlepszej oferty. Polska powinna dokonywać zakupów u tych partnerów, którzy mają dobry sprzęt w dobrej cenie. Drugim aspektem jest pozyskiwanie technologii w ramach programów offsetowych, tak aby polskie zakłady zbrojeniowe mogły zapewnić stałą produkcję części uzbrojenia i kontrolę nad kodami dostępów m.in. w systemach artyleryjskich i rakietowych. Siły Zbrojne RP powinny pozyskiwać uzbrojenie tam, gdzie jest to korzystne dla Polski tak z punktu widzenia geopolitycznego jak i militarnego.
Czy zgadza się Pani / Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wojska Obrony Terytorialnej powinny zostać zlikwidowane.
Należy przywrócić obowiązkowe przeszkolenie wojskowe, np. w wymiarze 6 miesięcy.
W każdej gminie powinna funkcjonować ogólnodostępna strzelnica.
Jeżeli Stany Zjednoczone przystąpią do wojny z Iranem, polscy żołnierze powinni walczyć u boku Amerykanów.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wystarczy, że będzie jedna strzelnica na powiat. WOT okazał się bardzo pomocną strukturą wojska pomagającą społeczeństwu na poziomie lokalnym (likwidacja skutków powodzi, wichur, poszukiwania zaginionych osób), choć warto podkreślić, że koncepcja tego typu wojsk była przygotowywana w czasach PO-PSL. Udział polskich żołnierzy w misjach zagranicznych musi być uzależniona od interesów militarnych, a koszt pokryty przez tych, którzy potrzebują polskiego wsparcia.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2011)

Dane podstawowe
Imię
Pawel
Drugie imię
Nazwisko
Poncyljusz
Data urodzenia (dd-mm-rrrr)
18-05-1969
Miejsce urodzenia
Warszawa
Miejscowość zamieszkania
Warszawa
Kandydatka/ kandydat na funkcję
 1. Posłanka na Sejm RP/ Poseł na Sejm RP
 2. Senator RP
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Okręg wyborczy
 1. Okręg 1 - Legnica
 2. Okręg 2 - Wałbrzych
 3. Okręg 3 - Wrocław
 4. Okręg 4 - Bydgoszcz
 5. Okręg 5 - Toruń
 6. Okręg 6 - Lublin
 7. Okręg 7 - Chełm
 8. Okręg 8 - Zielona Góra
 9. Okręg 9 - Łódź
 10. Okręg 10 - Piotrków Trybunalski
 11. Okręg 11 - Sieradz
 12. Okręg 12 - Kraków I
 13. Okręg 13 - Kraków II
 14. Okręg 14 - Nowy Sącz
 15. Okręg 15 - Tarnów
 16. Okręg 16 - Płock
 17. Okręg 17 - Radom
 18. Okręg 18 - Siedlce
 19. Okręg 19 - Warszawa I
 20. Okręg 20 - Warszawa II
 21. Okręg 21 - Opole
 22. Okręg 22 - Krosno
 23. Okręg 23 - Rzeszów
 24. Okręg 24 - Białystok
 25. Okręg 25 - Gdańsk
 26. Okręg 26 - Gdynia
 27. Okręg 27 - Bielsko-Biała
 28. Okręg 28 - Częstochowa
 29. Okręg 29 - Gliwice
 30. Okręg 30 - Rybnik
 31. Okręg 31 - Katowice
 32. Okręg 32 - Sosnowiec
 33. Okręg 33 - Kielce
 34. Okręg 34 - Elbląg
 35. Okręg 35 - Olsztyn
 36. Okręg 36 - Kalisz
 37. Okręg 37 - Konin
 38. Okręg 38 - Piła
 39. Okręg 39 - Poznań
 40. Okręg 40 - Koszalin
 41. Okręg 41 - Szczecin
Komitet wyborczy (Sejm)
 1. Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
 2. Komitet Wyborczy Ruch Palikota
 3. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
 4. Komitet Wyborczy Prawica
 5. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
 6. Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
 7. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 8. Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna
 9. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 10. Komitet Wyborczy Ligi Obrony Suwerenności
 11. Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego
 12. Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke
 13. Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera
 14. Komitet Wyborczy Wyborców Polska Obywatelska
 15. Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka
 16. Komitet Wyborczy Wyborców "Ojcowizna"
 17. Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Godność i Praworządność
 18. Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka Województwa Śląskiego
 19. Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu
Numer na liście wyborczej
1
Dane kontaktowe
E-mail
poncyl@orange.pl
E-mail alternatywny (opcjonalnie)
Strona internetowa kandydatki/ kandydata
www.poncyljusz.pl
Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu z wyborcami
Nasza klasa
Facebook
Pawel Poncyljusz
Goldenline
Twitter
PawelPoncyljusz
Gadu-Gadu
Skype
Inne
Adres biura wyborczego
Adres
Al. Ujazdowskie 26
Telefon
E-mail
pawel.poncyljusz@gmail.com
Aktywność zawodowa
Poseł na Sejm RP od 2001
Aktywność społeczna i polityczna
ZHP, ZHR Ruch 100, PiS, PJN
W jakich językach obcych potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
Zainteresowania/ hobby
Historia, turystyka, bieganie, malarstwo (ogladam a nie maluję)
Jakie są najważniejsze motywy, dla których podjęła Pani/ podjął Pan decyzję o kandydowaniu w wyborach do Parlamentu RP?
Jestem poslem 10 lat i chce kontynuować swoją pracę na rzecz Polski
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą
W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Obecnie pełnię tę funkcję. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny rady gminy
Radny rady powiatu
Radny sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Jakie główne cele zamierza Pani/ Pan osiągnąć jako posłanka/ poseł/ senator?
Gospodarka, rodzina, przedsiębiorczość
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?
Ustawa o gruntach warszawskich, ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami i jak wyżej
Proszę wymienić 5 projektów ustaw złożonych do laski marszałkowskiej w VI kadencji Sejmu, które uważa Pani/ Pan za najpilniejsze do uchwalenia w kolejnej kadencji?
1.
Prawo spółdzielcze, ustawa o spódzielniach mieszkaniowych
2.
Prawo budowlane, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami
3.
Ustawa o gruntach warszawskich
4.
Ustawa o swobodzie dzialnosci gospodarczej
5.
Ustawa o wspieraniu niektórych form budownictwa mieszkaniowego
W jaki sposób planuje Pani/ Pan przekazywać wyborcom informacje o swojej działalności w Parlamencie?
 1. Regularne spotkania z wyborcami w okręgu
 2. Prowadzenie strony internetowej
 3. Prowadzenie bloga
 4. Organizacja wizyt studyjnych, spotkań i konferencji
 5. Udzielanie wywiadów do prasy i mediów elektronicznych
 6. Opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych (ulotek, broszur, biuletynów, książek)
Czy w pracy posła / senatora będzie Pani/ Pan korzystać ze wsparcia ekspertów?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prosimy o podanie w jakich dziedzinach i z jakimi ekspertami planuje Pani/ Pan współpracować?
jw - instytuty i organizacje przedsiębiorców
Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu mijającej kadencji?
Reforma emerytur pomostowych
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu mijającej kadencji?
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, efekty prac komisji Przyjazne Panstwo
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament mijającej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
Ustawa o emeryturach pomostowych ponieważ to byla realne reformowanie finansow publicznych
Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament nadchodzącej kadencji powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które zapisy w Konstytucji RP powinny zostać Pani/ Pana zdaniem zmienione?
Referenda, wybor prezydenta, obowiazki TK, odpowiedzialność sędziów
Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii?
 1. Powinno się dążyć do zwiększenia roli regionów w państwie, poprzez rozszerzenie kompetencji województw.
 2. Powinno się dążyć do centralizacji władzy w Państwie, poprzez ograniczanie kompetencji województw na rzecz administracji centralnej.
 3. Obecny podział kompetencji pomiędzy województwa a administrację centralną jest odpowiedni i nie powinien być zmieniany.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych metod ograniczania korupcji zamierza Pani/ Pan wspierać, zasiadając w Parlamencie?
 1. Stworzenie długofalowej strategii antykorupcyjnej.
 2. Zwiększenie nakładów finansowych dla służb podejmujących walkę z korupcją.
 3. Prowadzenie programów edukacyjnych.
 4. Zapewnienie lepszej ochrony prawnej osobom zgłaszającym przypadki korupcji, np. w miejscu pracy.
 5. Zaostrzenie kar dla osób przyjmujących korzyść majątkową.
 6. Wprowadzenie pełnej jawności na każdym etapie przetargu publicznego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Nie ma potrzeby podejmowania działań w walce z korupcją.
Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie ma zdecydowanej opinii w tej sprawie
Można odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii przez obywateli poprzez dobrowolne wpłaty celowe.
Partie polityczne powinny mieć zaplecze merytoryczne w postaci fundacji politycznych finansowanych na zasadach organizacji pozarządowych.
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3%.
Czy popiera Pani/ Pan wprowadzenie następujących zmian w systemie wyborczym?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zniesienie ciszy wyborczej.
Wprowadzenie głosowania przez internet.
Podniesienie wysokości parytetów (obecnie, aby zarejestrować listę kandydatów, musi się na niej znajdować co najmniej 35% kobiet i 35% mężczyzn).
Zniesienie kwot na listach wyborczych (parytetów płci).
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania prawyborów przez partie polityczne finansowane z budżetu państwa przed ogłoszeniem list kandydatów w wyborach powszechnych.
Obniżenie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).
Podniesienie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).
Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Jestem zwolennikiem 2-3 mandatowych okregow wyborczych do Sejmu
Poniżej wymieniliśmy wybrane obszary polityk publicznych. Które z nich uczyni Pani/ Pan głównym przedmiotem swojego działania w Parlamencie? W dalszej części kwestionariusza pojawią się krótkie bloki pytań związane jedynie z zaznaczonymi przez Panią/ Pana obszarami.
 1. Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy
 2. Sprawy europejskie
 3. Polityka zagraniczna
 4. Polityka gospodarcza
 5. Budżet państwa i podatki
 6. Polityka społeczna i rynek pracy
 7. Edukacja
 8. Szkolnictwo wyższe
 9. Kultura
 10. Ochrona zdrowia
 11. Rolnictwo
 12. Współpraca rozwojowa
 13. Polityka migracyjna
 14. Energetyka
 15. Infrastruktura
 16. Ochrona środowiska
 17. Prawa i wolności obywatelskie
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Napływ zagranicznego kapitału do Polski należy ograniczyć, gdyż uzależnia polską gospodarkę od obcych inwestorów.

B. Bez znaczenia jest to, czy kapitał jest polski, czy zagraniczny dopóki pobudza inwestycje, produkcję i tworzy nowe miejsca pracy.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Naplyw kapitalu w postaci BIZ wplywa pozytywnie na wzrost gospodarczy
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Należy sprywatyzować wszystkie przedsiębiorstwa państwowe.

B. Znaczna liczba przedsiębiorstw powinna pozostać własnością państwową.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź „B”: Prosimy o wymienienie najważniejszych sektorów, które powinny pozostać w ręku państwa.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Poza prywatyzacja powinny pozostac spolki infrastruktury przesylowej i transportowej
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Zwalczanie bezrobocia powinno być najważniejszym zadaniem rządu, nawet jeśli miałoby to doprowadzić do wzrostu wydatków z budżetu i inflacji.

B. Jest wiele innych ważniejszych niż bezrobocie kwestii gospodarczych, np. stabilny pieniądz, niska inflacja.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Bezrobocie musi byc likwidowane poprzez wzrost gospodarczy
Chiny są potencjalnym, ważnym partnerem gospodarczym dla Polski. Jakie widzi Pani/ Pan argumenty za i przeciw współpracy gospodarczej Polski i Chin?
Duza odleglosc i roznice kulturowe, ale uwazam że trzeba zwiekszac polski eksport do Chin
Polska zajmuje 71. miejsce wśród 183 krajów objętych rankingiem swobód gospodarczych. Jakie Pani/ Pana zdaniem zmiany w prawie dotyczącym funkcjonowania przedsiębiorstw powinny zostać wprowadzone w najbliższej kadencji parlamentu, by zapewnić większą swobodę gospodarczą w kraju?
 1. Uproszczenie procedur otwierania firm
 2. Uproszczenie procedur przyznawania koncesji i zezwoleń
 3. Zwiększenie efektywności wymiaru sprawiedliwości (skrócenie trwania procesu sądowego)
 4. Ograniczenie liczby przyjmowanych przez parlament ustaw
 5. Poszerzenie liczby podmiotów prawnych objętych podatkiem ryczałtowym
 6. Zastąpienie podatku PIT i CIT podatkiem obrotowym
 7. Likwidacja płacy minimalnej
 8. Uelastycznienie kodeksu pracy
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Likwidacjawiekszosci koncesji i pozwolen - niech sam przedsiebiorca a nie urzednik decyduje w jakiej dziedzinie chce prowadzic dzialalnosc gospodarcza
Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem strategicznych celów w obszarze polityki gospodarczej, koniecznych do zrealizowania w nadchodzącej kadencji Parlamentu.
1.
Likwidacji koncesji i pozwolen, ktore nie wynikaja z prawa UE
2.
Podatek PIT 19% z kwota wolna 6 tys zł
3.
Reforma ulg i zastapienie obecnych kwotą 400 zł na każde dziecko
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Podatki każdego obywatela powinny stanowić taki sam procent jego dochodów (podatek liniowy).

B. Podatki kogoś, kto więcej zarabia, powinny stanowić większy procent jego dochodów, a podatki kogoś, kto mniej zarabia, powinny stanowić mniejszy procent jego dochodów (podatek progresywny).
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Należy jak najszybciej ograniczyć deficyt sektora finansów publicznych i tempo narastania długu publicznego.

B. Dług publiczny powinien być kontrolowany, jednak nie należy go za wszelką cenę ograniczać, ponieważ zaciąganie zobowiązań umożliwia rozwój inwestycyjny.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W celu ograniczania deficytu finansów publicznych należy:
 1. Podnosić podatki.
 2. Przywrócić trzeci próg podatkowy.
 3. Ograniczać wydatki socjalne.
 4. Ograniczać tempo waloryzacji rent i emerytur.
 5. Ograniczać przywileje emerytalne.
 6. Ograniczać płace i zatrudnienie w sektorze publicznym.
 7. Ograniczać wydatki inwestycyjne.
 8. Ograniczać wydatki na edukacje.
 9. Ograniczać wydatki na sądy, policję i wojsko.
 10. Ograniczać wydatki na służbę zdrowia.
 11. Ograniczać dotacje dla organizacji pozarządowych.
 12. Pozwalać na zadłużenie samorządów do określonego progu.
 13. Zlikwidować KRUS.
 14. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
KRUS powinien sluzyc tylko rozwiazywaniu problemow socjalnych na obszarach wiejskich
Światowy kryzys finansowy wpłynął na bezpieczeństwo finansowe polskich obywateli. Czy Pani/ Pana zdaniem państwo powinno pomagać obywatelom w rozwiązywaniu ich problemów finansowych spowodowanych sytuacją makroekonomiczną?
A. Tak, w szczególnych przypadkach państwo powinno zwiększać zakres regulacji rynków finansowych (np. prawo dot. sektora bankowego, określanie zasad udzielania kredytów).

B. Nie, obywatele sami biorą odpowiedzialność za swoje finanse, państwo nie może ograniczać wolności gospodarczej.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
PJN proponuje na czas zawirowan na rynku walutowym wprowadzenie staly kurs franka CHF
Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem strategicznych celów dla Polski w obszarze budżetu państwa i podatków, koniecznych do zrealizowania w nadchodzącej kadencji Parlamentu.
1.
Reforma emerytur
2.
Likwidacja czesci agencji
3.
Scalenie funduszy dedykowanym polityce rodzinnej
Prosimy wskazać źródło energii, które Pani/ Pana zdaniem powinno mieć największy udział w produkcji energii elektrycznej Polski po 2030 roku.
 1. Energia atomowa
 2. Gaz ziemny pochodzący z importu
 3. Gaz ziemny, wydobywany nowymi metodami, m.in. gaz łupkowy
 4. Odnawialne źródła energii (energia słoneczna, wodna, wiatrowa, geotermalna, biomasa)
 5. Węgiel
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Mix energetyczny
Czy dalsze ograniczanie emisji CO2 leży Pani/ Pana zdaniem w interesie Polski?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy dalsza prywatyzacja sektora energetycznego leży Pani/ Pana zdaniem w interesie Polski?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/Pana zdaniem celów strategicznych dla Polski w obszarze energetyki, koniecznych do zrealizowania w nadchodzącej kadencji Parlamentu.
1.
Nowe prawo energetyczne
2.
Regulacje stymulujace budowe nowych zrodel energii
3.
Ustawa o promocji eksportu
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Najbardziej zgodni politycy

Tomasz Głogowski
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
17
zgodność
87%
Marcin Bosacki
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
27
zgodność
84%
Jacek Protasiewicz
Polskie Stronnictwo Ludowe
wspólne pytania
17
zgodność
81%

Najmniej zgodni politycy

Dobromir Sośnierz
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
32
zgodność
48%
Krystian Kamiński
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
25
zgodność
50%
Marek Rutka
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
26
zgodność
52%