Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy)
Data i miejsce urodzenia: 1976-08-05, Wrocław
Zawód: specjalista do spraw zarządzania
Wykształcenie: wyższe

Biura:

 • Biuro Poselskie Marta Stożek ul. Rynek 31/32 50-102 Wrocław woj. dolnośląskie

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2024)

Około 30 proc. budżetu Unii Europejskiej przeznaczane jest na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Wszystkie polityki unijne powinny odpowiadać na zmiany klimatyczne, dlatego dopłaty dla rolników powinny być uzależnione od tego, czy dbają oni o przyrodę i klimat.
B. Produkcja żywności wewnątrz Unii jest kluczowa dla bezpieczeństwa żywieniowego krajów członkowskich. Dopłaty dla rolników nie powinny być uzależnione od przestrzegania przez nich zasad ochrony środowiska i klimatu.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
Dopłaty powinny być uzależnione od dostosowania produkcji rolnej do zmian klimatu i ochrony klimatu, tak aby wynagradzać koszty dostosowań i łagodzić ew. obniżenie produktywności. Osoby związane z rolnictwem nie powinny być obciążane kosztami ochrony środowiska dla reszty społeczeństwa.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Unia Europejska powinna przyjąć cel redukcji emisji CO2 o 90 proc. do 2040 r. (względem 1990 r.).
Unia Europejska powinna odroczyć zakaz rejestracji nowych aut spalinowych, który ma obowiązywać od 2035 r.
W Unii Europejskiej atom stanowi alternatywę dla produkcji energii z paliw kopalnych. Mimo to, w przeciwieństwie do odnawialnych źródeł energii, UE nie finansuje inwestycji w energię jądrową. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Atom jest niezbędny do przeprowadzenia transformacji przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Unia Europejska powinna finansować inwestycje w energię jądrową, bo jest to stabilne źródło niskoemisyjne.
B. Inwestycje w atom nie powinny być finansowane przez Unię Europejską. Dalszy rozwój elektrowni jądrowych powinien być co najwyżej samodzielnie finansowany przez państwa członkowskie.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Kwestionariusz przed wyborami

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 10 lat? Prosimy o opisanie Pani/Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Potrzebujemy dokonać gigantycznego postępu w walce z katastrofą klimatyczną. Powinniśmy przejść transformację energetyczną oraz przygotować społeczeństwo i gospodarkę na konsekwencje zmian klimatycznych. Uruchomimy państwowy program tanich mieszkań na wynajem. Polska powinna ograniczyć nierówności społeczne i zlikwidować zjawisko biednych-pracujących. Konieczna jest walka z wykluczeniem transportowym. W każdym powiecie powinien być pociąg, a w każdej gminie autobus. Dużo większe środki z budżetu państwa muszą być przeznaczone na kluczowe usługi publiczne - ochronę zdrowia i edukację, do których dostęp powinien być równy dla każdego obywatela. Polska będzie krajem świeckim szanującym wszystkich swoich obywateli. Wprowadzimy równość małżeńską oraz prawo do bezpiecznej aborcji.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć pracując w parlamencie?
Walka o prawa pracownicze
Walka o solidne finansowanie oraz równy dostęp do ochrony zdrowia i edukacji do każdego
Transformacja energetyczna
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji parlamentu?
Państwowy program budowy tanich mieszkań na wynajem
35 godzinny tydzień pracy
Wzrost finansowania ochrony zdrowia do co najmniej 8% PKB
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Odejście od spalania paliw kopalnych oraz przystosowanie rolnictwa do zmian klimatycznych i zapewnienie w ten sposób bezpieczeństwa żywnościowego. Musimy też zainwestować w technologię, dzięki której sprostamy zmianom klimatycznym i uczynimy gospodarkę bardziej innowacyjną. Wprowadzenie prosocjalnych rozwiązań, dzięki którym Polki i Polacy będą wspierani przez państwo.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
wzrost płacy minimalnej
2
zwiększenie wydatków i usprawnienie działania służby zdrowia
3
wsparcie rozwoju OZE
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
poprawa jakości życia w Polsce i zapewnienie bezpieczeństwa obywatelkom i obywatelom
2
usprawnienie działania służby zdrowia
3
przygotowanie się na skutki katastrofy klimatycznej i podjęcie wszelkich starań, by te skutki złagodzić
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej