Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1963-04-07, Ośno Lubelskie
Zawód: architekt krajobrazu
Wykształcenie: wyższe (doktor)
Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu (magister inżynier ogrodnictwa) oraz University of Georgia (doktor ogrodnictwa). Wykładowca akademicki. Autor publikacji naukowych z dziedziny botaniki. Prowadził rodzinne biuro projektowe Aniśko. Członek partii Zielonych. W roku 2018 kandydował do sejmiku... lubuskiego, zaś w 2019 roku do Parlamentu Europejskiego. W wyborach do Sejmu RP w 2019 uzyskał mandat posła. Członek klubu parlamentarnego KO. Jest wiceprzewodniczącym komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, oraz zasiada w komisji rolnictwa i rozwoju wsi.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
Moim największym sukcesem było powołanie Zespołu Interwencyjnego do spraw Praw Człowieka w moim biurze poselskim oraz działania, które podejmowałem dzięki współpracy z tym zespołem. Od początku kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskiej granicy, jako poseł z okręgu położonego blisko Zachodniej granicy wiedziałem, że wiele z tych osób próbowało przedostać się na teren Niemiec blisko mnie. Stąd, wraz z osobami prosto z granicy polsko-białoruskiej, trafiły one do ośrodków detencyjnych w Wędrzynie (dziś już niedziałający) oraz Krośnie Odrzańskim. Wspólnie z zespołem moich asystentek i asystentów społecznych zaangażowaliśmy się w działania, aby móc pomóc tym osobom w skróceniu detencji oraz zapewnienia odpowiednich warunków, adekwatnych do stanu zdrowia czy ich zapotrzebowania.
Drugi sukces
Za drugi z moich sukcesów uważam pracę w Sejmie, szczególnie w dwóch Zespołach Parlamentarnych: ds. Polityki Migracyjnej i Integracyjnej oraz Renaturyzacji Odry. Działania pierwszego z wymienionych przeze mnie zespołów skupiały się również na wymienionych wcześniej przeze mnie ośrodkach detencyjnych – wspólnie z Zespołem mieliśmy wpływ m.in. na monitorowanie warunków w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Wędrzynie, w którym dzięki działaniom naszym oraz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich udało się wykryć szereg nieprawidłowości. Niedługo później ośrodek ten został zamknięty. Byliśmy także bardzo zaangażowani w strajki głodowe w ośrodkach; m.in. w strajk głodowy grupy Kurdów w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli, który wizytowaliśmy w trakcie strajku. Z kolei w kwestii Odry, drugi z wymienionych zespołów odegrał kluczową rolę w kontekście katastrofy ekologicznej na tej rzece. Dzięki naszym spotkaniom, stworzyliśmy przestrzeń dla polityczek i polityków, przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ekolożek i ekologów, aby mogli oni przemówić na tematy najważniejsze w obliczu tego dramatu, rekomendując także dalsze działania i przedstawiając wnioski ze swoich obserwacji czy raportów.
Trzeci sukces
Trzecim, równie ważnym sukcesem są dla mnie interwencje poselskie. Wysłaliśmy ich wspólnie z moim biurem blisko 300, a za każdą z nich stoi działanie prowadzone wspólnie z moimi asystentkami i asystentami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, mieszkankami i mieszkańcami czy indywidualnymi osobami. Dzięki sprawnym działaniu w tematach poszczególnych dla zespołu mojego biura poselskiego oraz komunikacji mailowo-telefonicznej, udało nam się poznać bliżej wiele problemów i podjąć działania mające na celu wsparcie starań. Były to realne działania, które wykonywałem wspólnie z zaangażowanymi osobami, co szczególnie mnie cieszy.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
Nie są to moje jedyne sukcesy, ale szczególnie dla mnie ważne do uwzględnienia w podsumowaniu mojej pracy.
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (budowie muru na granicy polsko-białoruskiej)
Ustawa o zmianie Ustawy prawo oświatowe (Lex Czarnek 1.0, Lex Czarnek 2.0)
Ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
W IX kadencji, Sejm uchwalił ponad 500 ustaw. Ciężko jednak wskazać mi te pozytywne, ponieważ przeważa nad nimi sporo legislacji sprzecznej ze zdaniem wielu Polek i Polaków oraz prawem międzynarodowym. Pierwszą z ustaw jest ustawa, która dotyczyła budowy muru na granicy polsko-białoruskiej. Zapora ta zastąpiła wcześniejsze wnyki z koncertiny, która już wtedy doprowadzała do śmierci wielu zwierząt i ran u wielu osób, które szukały azylu w Polsce. Chociaż wtedy sytuacja była dramatyczna, z moich rozmów z aktywistkami i aktywistami, którzy nieśli wówczas pomoc wynika, że było to znacznie bardziej możliwe niż obecnie. Ta ustawa została przepchnięta w sposób skandaliczny, bez możliwości wysłuchania osób prowadzących działalność gospodarczą lub turystyczną na terenach przygranicznych oraz przyczyniła się do pogwałcenia praw człowieka – obecnie funkcjonariusze Straży Granicznej jeszcze łatwiej ignorują prośby od osób po drugiej strony muru. Drugą z ustaw są dwa projekty Lex Czarnek, z czego ostatni został niedawno przegłosowany przez Sejm. To również inicjatywa, która wynika z pobudek politycznych, a nie merytorycznych rozmów ze środowiskami nauczycielskimi, rodzicami oraz osobami uczniowskimi. Za każdym razem wzbudza on wiele kontrowersji i poruszenia, które przeradza się w oddolne akcje i manifestacje. Trzecim, ostatnim projektem jest ustawa, która ma rzekomo usprawnić proces inwestycyjny Centralnego Punktu Komunikacyjnego. Wzmocniła ona rolę spółki, dodając uprawnienia pozwalające między innymi możliwość dokonywania wywłaszczeń na cele budowy linii komunikacyjnych na rzecz Skarbu Państwa wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego. Oczywiście, w tym przypadku, jak i w przypadku ustawy wywłaszczeniowej, którą pod koniec zeszłego miesiąca przyblokowała opozycja w Sejmie, nie doszło do szerokich konsultacji społecznych oraz zignorowano listy sprzeciwu przesłane do odpowiednich resortów.
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
1. Parlamentarny Zespół Antysmogowy 2. Parlamentarny Zespół ds. Polityki Migracyjnej i Integracyjnej 3. Parlamentarny Zespół ds. Równouprawnienia Społeczności LGBT+ 4. Parlamentarny Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa 5. Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Pojezierzy Wielkopolskich 6. Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Puszczy Białowieskiej i innych terenów cennych przyrodniczo 7. Parlamentarny Zespół ds. Praw Reprodukcyjnych 8. Parlamentarny Zespół ds. Renaturyzacji Odry (współprzewodniczący) 9. Parlamentarny Zespół ds. Środowiska, Energii i Klimatu 10. Parlamentarny Zespół ds. Transportu Rowerowego 11. Parlamentarny Zespół Obywatelskiego Audytu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej 12. Parlamentarny Zespół Praw Kobiet 13. Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt 14. Parlamentarny Zespół Świeckie Państwo 15. Zespół Parlamentarny ds. Zielonego Ładu dla Polski (wiceprzewodniczący)
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ułatwienia w dostępie do jakich usług i/lub ulg powinny przysługiwać osobom zaszczepionym. Pytanie otwarte, obowiązkowe.
Miejsca takie jak teatry, kina, restauracje czy widownie w obiektach sportowych
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy wszystkich nauczycieli.
Edukacja w większym niż obecnie stopniu powinna być realizowane przez podmioty prywatne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
W Sejmie zajmę się przede wszystkim sprawami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Będę orędownikiem Nowego Zielonego Ładu. Moim celem jest uczynienie z Polski wzoru rozwiązań łączących zaspokajanie potrzeb człowieka z ochroną przyrody i racjonalnym wykorzystywaniem jej zasobów. Modelowe rozwiązania legislacyjne Sejmu muszą prowadzić do skoordynowanych, skutecznych działań na rzecz ochrony klimatu, bioróżnorodności i środowiska. Przedstawienie obecnego modelu gospodarki opartej na nieskrępowanej eksploatacji zasobów naturalnych na tory rozwoju zrównoważonego to gwarancja bezpiecznej przyszłości dla następnych pokoleń. Wśród moich priorytetów znajdą się: oczyszczenie Polski ze smogu i śmieci, sprawiedliwa transformacja energetyczna, skuteczna ochrona bioróżnorodności, odbudowa i unowocześnienie transportu publicznego oraz rozwój rolnictwa ekologicznego i produkcja zdrowej żywności.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Rozpoczęcia transformacji energetycznej.
2
Oczyszczenie powietrza ze smogu.
3
Stworzenia skutecznego systemu ochrony przyrody.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Zreformować Lasy Państwowe oraz powiększyć istniejące i stworzyć nowe parki narodowe.
2
Umożliwić każdej obywatelce i obywatelowi, każdej wspólnocie i spółdzielni mieszkaniowej, każdej gminie i miastu budowę własnych instalacji OZE.
3
Przewietrzyć Polskę wymieniając piece, ocieplając budynki i produkując czystą energię. Zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza spalinami samochodowymi dzięki zaostrzeniu norm emisji i ułatwieniom w zamianie pojazdów spalinowych na elektryczne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 12.11.2019
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, poseł, Warszawa, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI, Zielona Góra, liczba głosów: 23 870
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
2019
kandydat na posła, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI, Zielona Góra, liczba głosów: 23 870
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Deregulacja rzek

Powstrzymamy nieodpowiedzialne inwestycje prowadzące do pustynnienia Polski. Skończymy z betonowaniem rzek i przekształcaniem ich w kanały transportowe. Uratujemy i przywrócimy przyrodzie najcenniejsze polskie rzeki i jeziora. Na obszarze całego kraju stworzymy system małej retencji, dzięki któremu poprawimy gospodarkę wodną i ochronę przeciwpowodziową.

Źródło: www.tomaszanisko.pl

ekologia i środowisko
sprawy ogólnopolskie
Zieloni
OZE zamiast węgla

Zastąpimy spalanie węgla energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych (OZE). Umożliwimy każdej obywatelce i obywatelowi, każdej wspólnocie i spółdzielni mieszkaniowej, każdej gminie i miastu budowę własnych instalacji OZE, dzięki czemu koszty prądu obniżą się kilkukrotnie, uwolnimy się od smogu oraz powstrzymamy katastrofę klimatyczną.

Źródło: www.tomaszanisko.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

ekologia i środowisko
gospodarka i energetyka
polityka klimatyczna
sprawy ogólnopolskie
Zieloni
Prawa obywatelskie i równość

Zlikwidujemy wszelkie formy dyskryminacji, bez względu na to, czym jest motywowana. Wszystkim obywatelkom i obywatelom zapewnimy te same prawa, niezależnie od ich płci, narodowości, pochodzenia, religii, światopoglądu, wieku, stanu zdrowia, zamożności lub orientacji seksualnej. Uniwersalne prawa człowieka będą fundamentem naszej polityki społecznej.

Źródło: www.tomaszanisko.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

prawa i wolności obywatelskie
prawa kobiet i mniejszości
sprawy ogólnopolskie
Prawa zwierząt

Zatrzymamy ekspansję przemysłowego chowu zwierząt, który przynosi cierpienie zwierzętom, szkodzi naszemu zdrowiu i niszczy środowisko. Zamkniemy fermy futerkowe, zakażemy wykorzystywania zwierząt w cyrkach i zakończymy okrutne polowania na ptaki. Ułatwimy dostęp do produktów wegańskich i informacji o zdrowej diecie.

Źródło: www.tomaszanisko.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

prawa zwierząt
sprawy ogólnopolskie
Zieloni
Obszary zielone

Dorównamy Europie w ochronie przyrody. Powiększymy istniejące i stworzymy nowe parki narodowe i rezerwaty. Posadzimy milion hektarów nowych lasów i skończymy z rabunkową gospodarką leśną. Zazielenimy miasta, odtworzymy zadrzewienia śródpolne i posadzimy aleje wzdłuż wszystkich lokalnych dróg.

Źródło: www.tomaszanisko.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

Zieloni
lasy państwowe
ekologia i środowisko
sprawy ogólnopolskie
Czyste powietrze

Przewietrzymy Polskę wymieniając piece, ocieplając budynki i produkując czystą energię. Zmniejszymy zanieczyszczenie powietrza spalinami samochodowymi dzięki zaostrzeniu norm emisji i ułatwieniom w zamianie pojazdów spalinowych na elektryczne. Pomożemy tysiącom Polek i Polaków cierpiącym na choroby wywołane brudnym powietrzem łatwiej oddychać.

Źródło: www.tomaszanisko.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

ekologia i środowisko
smog
sprawy ogólnopolskie
Zieloni