Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia)
Data i miejsce urodzenia: 1972-02-08, Mrągowo
Zawód: prawniczka
Wykształcenie: wyższe
Od ponad 20 lat działa w organizacjach pozarządowych. Od czterech kadencji jest przewodniczącą Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna. Od 2004 r. działa w Fundacji Inicjatywa Kobiet Aktywnych. Jest pełnomocniczką Kongresu Kobiet oraz rady Kongresu. Otrzymała nagrodę „Kobieta Sukcesu” i... „Stalowego Goździka”.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Monika Falej Związku Jaszczurczego 17 82-300 Elbląg monikafalej.poslanka@gmail.com tel. 602 625 401
 • Biuro Poselskie Moniki Falej w Olsztynie Kopernika 45 (3 p.) 10-512 Olsztyn monika.falej@sejm.pl tel. 600 260 310
 • Biuro Poselskie Moniki Falej w Ełku Mickiewicza 15 19-300 Ełk monika.falej@sejm.pl tel. 513 368 917
 • Biuro Poselskie Moniki Falej w Ostródzie Jana Pawła II 3 14-100 Ostróda monika.falej@sejm.pl

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
94.7%
Nieobecność
5.3%
Zgodność
z linią klubu
97.9%

Oddane głosy

Za
66.3%
Przeciw
23%
Wstrzymał się
5.3%
Nieobecny
5.3%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Monika Walentyna
Nazwisko: Falej
Data urodzenia: 1972-02-08
Miejsce urodzenia: Mrągowo
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
Stanowisko lub funkcja: dyrektorka [nieczytelne], wiceprezes

Miejsce zatrudnienia: Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych"
Stanowisko lub funkcja: koordynatorka projektu

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 170 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Supermarket Fundusz Inwestycyjny mBanku
Pełna kwota: 113 250,80 PLN

Nazwa: polisa w mBanku
Pełna kwota: 30 000 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 45,23
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: zakup w 2014 r.
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 11 m2
Wartość: 29 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę
Kwota: 73 248,30 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic
Rok produkcji: 2010
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-06
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Hotelarstwo, gastronomia, turystyka,
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Wszystkie wymienione przez Państwa rozwiązania są potrzebne do kompleksowej ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
88%
wspólne pytania
4
zgodność
88%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
45%
wspólne pytania
4
zgodność
51%
wspólne pytania
2
zgodność
53%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
- pełne wyrównanie płac kobiet i mężczyzn - rezygnacja z gospodarki opartej na węglu i zastąpienie węgla przez OZE (na poziomie conajmniej 75%) - zahamowanie starzenia się społeczeństwa, rozwój srebrnej gospodarki - innowacyjna edukacja - rozdział państwa od kościoła - umocnienie pozycji w UE
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Reforma systemu ochrony zdrowia - podniesienie finansowania tego obszary do 7,2% PKB
2
Reforma wymiaru sprawiedliwości - usprawnienie (prawdziwe) pracy sądów, tym też pod względem administracyjnym;Reforma praworządności - przywrócenie szacunku dla Konstytucji, przywrócenie niezależności sądów i prokuratury, instytucji publicznych w tym Rzecznika Praw Obywatelskich
3
Reforma energetyczna - natychmiastowe działania na rzecz zahamowania zmian klimatycznych
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Otwarcie Sejmu na środowiska pozarządowe i obywatelskie - upowszechnienie wysłuchań publicznych, szerokie konsultacje. Jako Posłanka będę pracować w terenie słuchając ludzi, wypracowując z nimi możliwe rozwiązania. Przywrócenie Sejmowi godności i dobrego imienia.
2
Przedstawienie zestawu projektów ustaw przywracających praworządność, rozłożonych na lata
3
Przedstawienie projektu ustawy o związkach partnerskich i równości małżeńskiej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
28
zgodność
95%
wspólne pytania
22
zgodność
88%
wspólne pytania
29
zgodność
87%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
26
zgodność
41%
wspólne pytania
34
zgodność
41%
wspólne pytania
19
zgodność
47%

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
Karta praw podstawowych w całej UE. Jednolite standardy edukacyjne i zdrowotne, a także socjalne na terenie wspólnoty.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Spójność wobec obywatelek i obywateli do podstawa.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory do Parlamentu Europejskiego, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/47)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
26
zgodność
94%
wspólne pytania
26
zgodność
86%
wspólne pytania
26
zgodność
84%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
15
zgodność
30%
wspólne pytania
21
zgodność
38%
wspólne pytania
14
zgodność
51%

KWESTIONARIUSZ
Wybory samorządowe — kandydaci na prezydentów miast (2018)

Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W każdym obszarze jest wiele do zrobienia, szczególnie w Olsztynie, szczególnie jeszcze komunikacja, edukacja, gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci) oraz parki i zieleń. Inwestowanie w infrastrukturę by turyści chcieli tu zostać choć na jedną czy dwie doby, potrzebne są również wydarzenia sportowe, czy kulturalne.
Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.
 1. Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta.
 2. Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.
 3. Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu.
 4. Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
 5. Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.
 6. Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.
 7. Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym.
 8. Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.”. Jak Pani/ Pana zdaniem zachęcać mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie naszego miasta?
Pokazywać dobre praktyki i korzyści płynące z rozliczania się z podatków na terenie miasta. Kampania informacyjna, edukacyjna.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory samorządowe — kandydaci na prezydentów miast, 2018)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/40)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
6
zgodność
87%
wspólne pytania
37
zgodność
75%
wspólne pytania
36
zgodność
73%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
31
zgodność
40%
wspólne pytania
37
zgodność
55%
wspólne pytania
33
zgodność
56%