Wybory Parlamentarne 2023

Kandydat na posła Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość Okręg: 12, Kraków Numer na liście: 7 Partia: Prawo i Sprawiedliwość

Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1960-04-14, Myślenice
Zawód: parlamentarzysta
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 12 Kraków
Liczba głosów: 10 525 (3,33%)

Biura:

 • Biuro Poselskie Posła Władysława Kurowskiego Rynek 20 32-400 Myślinice w.kurowski1@op.pl tel. (12) 272 11 01
 • Biuro Poselsko-Senatorskie Górnośląska 20 l. 8 00-484 Warszawa parlamentarzysciPIS@gmail.com

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy wszystkich nauczycieli.
Edukacja w większym niż obecnie stopniu powinna być realizowane przez podmioty prywatne.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
niewielkie zwiększenie pensum i zwiększenie uposażenia nauczycieli. Ruch kadrowy z tym związany powinien być połączony ze ścieżką przechodzenia na emeryturę.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Edukacja w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/5)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
83%
wspólne pytania
4
zgodność
80%
wspólne pytania
4
zgodność
77%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
27%
wspólne pytania
4
zgodność
36%
wspólne pytania
4
zgodność
38%

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
2
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
91%
wspólne pytania
4
zgodność
85%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
49%
wspólne pytania
4
zgodność
54%
wspólne pytania
4
zgodność
54%

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 29.10.2021
Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązań Komunikacyjnych w Małopolsce, w szczególności Budowy Nowej Linii Kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz Modernizacji Istniejącej Linii Kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz, a także Budowy Drogi Szybkiego Ruchu z Brzeska do Nowego Sącza i dalej do Granicy Państwa w Muszynce tzw. "Sądeczanki", członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 14.09.2021
Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. uregulowania ustawowego polityki górskiej, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 30.07.2021
Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Mieszkańców "Polski Powiatowo-Gminnej", członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
96.8%
Nieobecność
3.2%
Zgodność
z linią klubu
100%

Oddane głosy

Za
91.1%
Przeciw
5.7%
Wstrzymał się
0%
Nieobecny
3.2%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Władysław
Nazwisko: Kurowski
Data urodzenia: 1960-04-14
Miejsce urodzenia: Myślenice
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Gminy Pcim
Stanowisko lub funkcja: sekretarz
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 38 331,30 PLN
Uwagi: środki zgromadzone w ramach ubezpieczenia emerytalnego w III filarze
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 120 m2
Wartość domu: 350 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: brak wyceny
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 2 ha
Wartość: 300 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy
Tytuł prawny: + 0,96 ha
Dochód / Przychód
Przychód: 12 000 PLN
Dochód: 6000 PLN
Uwagi: brak wyceny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 0,12 ha
Wartość: 80 000 PLN
Tytuł prawny: własność żony - darowizna
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ZOS Pcim
Kwota: 21 344,53 PLN

Opis: z tytułu pełnienia obowiązków społecznych (diety, inkaso)
Kwota: 24 123,19 PLN

Opis: wynagrodzenie Gminy Pcim
Kwota: 64 746,67 PLN

Opis: świadczenie z ubezpieczenia społecznego
Kwota: 1808,24 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 508 kombi
Rok produkcji: 2014
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, oproc. 0,5%
Cała kwota: 20 405 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt komercyjny na remont domu, oproc. 7,99 %
Cała kwota: 27 524,76 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt konsumpcyjny z ubezpieczeniem na zakup samochodu, oproc. 6,5%
Cała kwota: 56 482,75 PLN

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-10-22
Źródło