Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1960-04-14, Myślenice
Zawód: wyższy urzędnik samorządowy
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 12 Kraków
Liczba głosów: 10 525 (3,33%)

Biura:

 • Biuro Poselskie Posła Władysława Kurowskiego Rynek 20 32-400 Myślinice w.kurowski1@op.pl tel. (12) 272 11 01

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 18.03.2021
Sejm RP IX kadencji, Polsko-Japońska Grupa Parlamentarna, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 13.02.2020
Sejm RP IX kadencji, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 13.02.2020
Sejm RP IX kadencji, Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
96.8%
Nieobecność
3.2%
Zgodność
z linią klubu
100%

Oddane głosy

Za
91.1%
Przeciw
5.7%
Wstrzymał się
0%
Nieobecny
3.2%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Władysław
Nazwisko: Kurowski
Data urodzenia: 1960-04-14
Miejsce urodzenia: Myślenice
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Gminy Pcim
Stanowisko lub funkcja: sekretarz
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 38 331,30 PLN
Uwagi: środki zgromadzone w ramach ubezpieczenia emerytalnego w III filarze
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 120 m2
Wartość
Wartość domu: 350 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: brak wyceny
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: gospodarstwo rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2 ha
Wartość: 300 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy
Tytuł prawny: + 0,96 ha
Dochód / Przychód
Przychód: 12 000 PLN
Dochód: 6000 PLN
Uwagi: brak wyceny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,12 ha
Wartość
Kwota: 80 000 PLN
Tytuł prawny: własność żony - darowizna
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ZOS Pcim
Kwota: 21 344,53 PLN

Opis: z tytułu pełnienia obowiązków społecznych (diety, inkaso)
Kwota: 24 123,19 PLN

Opis: wynagrodzenie Gminy Pcim
Kwota: 64 746,67 PLN

Opis: świadczenie z ubezpieczenia społecznego
Kwota: 1808,24 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 508 kombi
Rok produkcji: 2014
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, oproc. 0,5%
Cała kwota: 20 405 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt komercyjny na remont domu, oproc. 7,99 %
Cała kwota: 27 524,76 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt konsumpcyjny z ubezpieczeniem na zakup samochodu, oproc. 6,5%
Cała kwota: 56 482,75 PLN

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-10-22
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
2
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
91%
wspólne pytania
4
zgodność
85%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
49%
wspólne pytania
4
zgodność
54%
wspólne pytania
4
zgodność
54%