Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1960-04-14, Myślenice
Zawód: wyższy urzędnik samorządowy
Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Pracował jako nauczyciel w szkołach podstawowych i gimnazjach. W latach 90. radny Rady Miasta Myślenice, a w l. 1998-2002 burmistrz Myślenic. W l. 2002-2006 (jako przedstawiciel Ligi Polskich Rodzin) i 2014-2019 (przedstawiciel Prawa i... Sprawiedliwości) radny Rady Powiatu Myślenickiego. Przez 10 lat zarządzał Zakładem Obsługi Szkół w Pcimiu. W 2019 r. powołany na stanowisko sekretarza gminy Pcim. Poseł na Sejm IX i X kadencji (od 2019 r.), w IX kadencji członek komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży, Polityki Senioralnej oraz Polityki Społecznej i Rodziny.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Posła Władysława Kurowskiego ul. Rynek 20 32-400 Myślenice woj. małopolskie tel. (12) 272-11-01 biuro@poselkurowski.pl

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy wszystkich nauczycieli.
Edukacja w większym niż obecnie stopniu powinna być realizowane przez podmioty prywatne.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
niewielkie zwiększenie pensum i zwiększenie uposażenia nauczycieli. Ruch kadrowy z tym związany powinien być połączony ze ścieżką przechodzenia na emeryturę.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Artykuły

Wyniki 1–1 z 1
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

17.01.2022, 10 proc. sceptyków szczepień w Sejmie. Jak posłowie spowalniają walkę z koronawirusem?

…systemu opieki zdrowotnej pracownicy ochrony zdrowia, grupa posłów PiS – Anna Maria Siarkowska, Agnieszka Górska, Teresa Glenc, Władysław Kurowski oraz Piotr Uściński, Dominika Chorosińska, Jan Duda, Grzegorz Gaża, Jerzy Małecki, Tomasz Rzymkowski i Sławomir Skwarek…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
2019
kandydat na posła, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Kraków, liczba głosów: 10 525
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej sejmsenat2019.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Władysław
Nazwisko: Kurowski
Data urodzenia: 1960-04-14
Miejsce urodzenia: Myślenice
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Gminy Pcim
Stanowisko lub funkcja: sekretarz
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 38 331,30 PLN
Uwagi: środki zgromadzone w ramach ubezpieczenia emerytalnego w III filarze
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 120 m2
Wartość domu: 350 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: brak wyceny
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 2 ha
Wartość: 300 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy
Tytuł prawny: + 0,96 ha
Dochód / Przychód
Przychód: 12 000 PLN
Dochód: 6000 PLN
Uwagi: brak wyceny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 0,12 ha
Wartość: 80 000 PLN
Tytuł prawny: własność żony - darowizna
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ZOS Pcim
Kwota: 21 344,53 PLN

Opis: z tytułu pełnienia obowiązków społecznych (diety, inkaso)
Kwota: 24 123,19 PLN

Opis: wynagrodzenie Gminy Pcim
Kwota: 64 746,67 PLN

Opis: świadczenie z ubezpieczenia społecznego
Kwota: 1808,24 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 508 kombi
Rok produkcji: 2014
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, oproc. 0,5%
Cała kwota: 20 405 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt komercyjny na remont domu, oproc. 7,99 %
Cała kwota: 27 524,76 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt konsumpcyjny z ubezpieczeniem na zakup samochodu, oproc. 6,5%
Cała kwota: 56 482,75 PLN

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-10-22
Źródło