Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1969-09-03, Zgierz
Zawód: historyk
Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również studia MBA finance and insurance organizowane przez Politechnikę Łódzką we współpracy z Illinois State University. Pracował jako nauczyciel historii, następnie jako... menedżer w przedsiębiorstwie branży medycznej. Prezes Stowarzyszenia Neokonserwatyści. W 2001 r. wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. W 2011 r. został wykluczony z PiS i założył stowarzyszenie Samorządowa Łódź. W 2013 r. dołączył do Platformy Obywatelskiej. W l. 2006-2014 radny Rady Miejskiej w Łodzi. W l. 2010-2019 wiceprezydent Łodzi. Poseł na Sejm od 2019 r. (IX-X kadencja).
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Poseł na Sejm 2019-2023 Wiceprezydent Łodzi 2010-2019 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi 2006-2010
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Pytania przygotowała redakcja MamPrawoWiedziec.pl we współpracy z ekspertami:

Maria Ejchart, Sylwia Gregorczyk-Abram, Michał Wawrykiewicz (Ustrój państwa); Bartosz Kwiatkowski, Robert Tomaszewski, Hanna Rawska, Marta Jagusztyn, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Krzysztof Kępa (Klimat i energetyka); Alicja Pacewicz, Karolina Prus-Wirzbicka, Kinga Kasperska, Monika Auch-Szkoda (Edukacja); Anna Wojciuk, Marcin Wojdat (Samorząd i rozwój regionalny); Marek Tatała, Patrycja Satora, Robert Tomaszewski (Gospodarka i finanse); Monika Stanny (Rolnictwo i wieś); Ryszard Łuczyn, Wojciech Klicki (Cyfryzacja); Olga Wysocka (Kultura); Dominik Owczarek (Polityka społeczna); Karol Trammer (Transport i infrastruktura); dr. Michał Nowakowski, Paulina Kieszkowska-Knapik (Ochrona zdrowia); gen. Jarosław Stróżyk (Obronność i wojsko); Jakub Durski (Bezpieczeństwo wewnętrzne); Piotr Buras (Polityka zagraniczna i migracje)

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
Ponad 20 autorskich projektów ustaw i uchwał, m.in. projekt ustawy zakazującej używania petard czy fajerwerków, projekty ustaw wprowadzających rekompensaty dla przedsiębiorców będących najemcami, którzy ponieśli straty w wyniku inwestycji kolejowych i drogowych, projekt ustawy o urlopach dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, projekt ustawy o specjalnym funduszu rewitalizacyjnym dla Łodzi i in.
Drugi sukces
Stały kontakt z wyborcami. Moje biuro jest otwarte i dostępne dla mieszkańców przez pięć dni w tygodniu. Liczne spotkania z mieszkańcami, w biurze, na targowiskach, skrzyżowaniach i innych miejscach publicznych, kontakt za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz wydawanej przeze mnie gazety "Posłaniec Łódzki" zaowocował bardzo wieloma inteterwencjami i zainspirował mnie do skierowania ponad 630 interpelacji.
Trzeci sukces
Organizowanie lekcji parlamentarnych dla młodzieży szkolnej oraz uniwersytetów trzeciego wieku
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Ustawy poprawiające pierwotne zaplanowane i wprowadzone w życie zmiany w ramach tzw. Polskiego Ładu - uczyniły co prawda jeszcze większe zamieszanie w polskim system podatkowym i uczyniły go nad wyraz skomplikowanym i nieczytelnym, ale ostatecznie naprawiły większość błędów i najprawdopodobniej obniżyły ostatecznie podatki, przynajmniej w odniesieniu do pierwszych zaproponowanych zmian. Przypomnę że tzw. Nowy Ład w zakresie podatków PIT był poprawiany aż 18 razy.
Ustawa przedłużająca kadencję samorządów - równie ważna co szkodliwa.
Ustawa o ochronie granicy - niezgodna z konstytucją, będąca bardzo niebezpiecznym precedensem, który może być wykorzystany do dalszego ograniczania wolności i swobód obywatelskich.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
Zdecydowanie łatwiej byłoby wymienić takie ważne ustawy, które ten Sejm powinien przyjąć i tego nie zrobił.
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
Jestem członkiem Łódzkiego Zespołu Parlamentarnego, Parlamentarnego Zespołu ds. przeskalowanych wywłaszczeń, Parlamentarnego Zespołu ds. Miast, Parlamentarnego Zespołu ds. Rewitalizacji Miast, Parlamentarnego Zespołu ds. Związków Metropolitalnych, Zespołu ds. Białorusi oraz Zespołu Parlamentarnego "Zerwij z plastikiem". Jednak przede wszystkim jestem członkiem Komisji Finansów Publicznych, Podkomisji stałej do kontroli budżetu oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy wszystkich nauczycieli.
Edukacja w większym niż obecnie stopniu powinna być realizowane przez podmioty prywatne.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
To nie jest dobry czas na zmiany w tzw. pensum. W przyszłości należy jednak rozważyć jego większe zróżnicowanie w taki sposób żeby było sprawiedliwsze. Nie ma uzasadnienia (ze względu na ilość obowiązków, które ma nauczyciel w domu) żeby liczba godzin, które powinien przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami wynosiła dokładnie tyle samo , czyli 18 godzin np. dla nauczyciela języka polskiego oraz nauczyciela wychowania fizycznego.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
m.in. turystyka, gastronomia, usługi, branża MICE
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Ochrona zdrowia psychicznego powinna być traktowana jako ważny i istotny element koniecznego uzdrowienia całego systemu ochrony zdrowia, bardzo ważny ale nie mniej ważny np. od leczenia onkologicznego, które z pewnością wymagać będzie nadania mu szczególnego priorytetu po tym jak obecny rząd doprowadził do zapaści w opiece specjalistycznej. Dlatego obydwa powinno się potraktować w Państwa ankiecie jak jeden...
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej