Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1969-09-03, Zgierz
Zawód: historyk
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
Okręg: 9 Łódź
Liczba głosów: 25 663 (6,18%)

Biura:

 • Biuro Poselskie Krzysztofa Piątkowskiego Piotrkowska 67 l. 11 90-422 Łódź biuroposelskie.kp@gmail.com tel. (42) 307 35 35

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
99.3%
Nieobecność
0.7%
Zgodność
z linią klubu
97.5%

Oddane głosy

Za
67.4%
Przeciw
24.5%
Wstrzymał się
7.4%
Nieobecny
0.7%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Mariusz
Nazwisko: Piątkowski
Data urodzenia: 1969-09-03
Miejsce urodzenia: Zgierz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: wiceprezydent miasta Łodzi
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 79 391,41 PLN
Uwagi: rachunki bankowe i lokaty
Papiery wartościowe
Nazwa: wartość polis, IKE
Pełna kwota: 94 751,04 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 150 m2
Wartość domu: 540 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska, dom na gruncie będącym wyłączną własnością małżonki
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47 m2
Wartość: 360 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Powierzchnia: 52 m2
Wartość: 400 000 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miasta Łodzi
Kwota: 197 072,90 PLN
Uwagi: w roku 2018
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Model: V60
Rok produkcji: 2011
Podpis
Data: 2019-10-24
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
m.in. turystyka, gastronomia, usługi, branża MICE
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Ochrona zdrowia psychicznego powinna być traktowana jako ważny i istotny element koniecznego uzdrowienia całego systemu ochrony zdrowia, bardzo ważny ale nie mniej ważny np. od leczenia onkologicznego, które z pewnością wymagać będzie nadania mu szczególnego priorytetu po tym jak obecny rząd doprowadził do zapaści w opiece specjalistycznej. Dlatego obydwa powinno się potraktować w Państwa ankiecie jak jeden...
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
94%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
46%
wspólne pytania
4
zgodność
58%
wspólne pytania
4
zgodność
60%