Informacje ogólne

Minister Infrastruktury

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Trzecia Droga
Data i miejsce urodzenia: 1980-06-17, Rawa Mazowiecka
Zawód: pracownik samorządowy
Wykształcenie: wyższe
Magister historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył także studia doktoranckie z zakresu politologii na Uniwersytecie Warszawskim. W l. 2005-2013 był prezesem zarządu krajowego Forum Młodych Ludowców, następnie otrzymał tytuł honorowego prezesa tej organizacji. Od 2002 r. działacz PSL, pełni...ł funkcje m.in. wiceprezesa zarządu wojewódzkiego PSL oraz sekretarza naczelnego komitetu wykonawczego PSL. W l. 2009-2018 członek zarządu województwa łódzkiego, a także wicemarszałek województwa łódzkiego w l. 2014-2018. Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego w l. 2010-2018. W 2009 i 2014 r. bezskutecznie kandydował do Parlamentu Europejskiego, a w 2011 i 2015 r. do Sejmu. Od 2018 r. radny województwa łódzkiego. Wiceprezes naczelnego komitetu wykonawczego PSL. Od 2019 r. poseł na Sejm (IX-X kadencja), w IX kadencji Sejmu był wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz członkiem Komisji Zdrowia.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Dariusza Klimczaka ul. Kościuszki 6 lok. 114 97-500 Radomsko woj. łódzkie tel. 780-532-232 posel.klimczak@gmail.com
 • Biuro Poselskie Dariusza Klimczaka ul. Graniczna 9 lok. 24 97-200 Tomaszów Mazowiecki woj. łódzkie tel. 780-532-232 posel.klimczak@gmail.com
 • Biuro Poselskie Dariusza Klimczaka ul. Kościuszki 5 lok. 14 96-200 Rawa Mazowiecka woj. łódzkie tel. 780-532-232 posel.klimczak@gmail.com

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, które grupy zawodowe powinny Pani/Pana zdaniem zostać objęte obowiązkowym szczepieniem (z pominięciem osób, które nie mogą zostać zaszczepione ze względów medycznych).
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Pracownicy ochrony zdrowia
 2. Nauczyciele
 3. Służby mundurowe
 4. Żołnierze
 5. Pracownicy handlu
 6. Pracownicy kluczowych usług publicznych (transport miejski, wodociągi, zaopatrzenie w energię, oczyszczanie miasta)
 7. Urzędnicy administracji centralnej i samorządowej
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Z jakimi umiejętnościami i wiedzą powinni wychodzić absolwenci szkół, by byli dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy?
Powinni posiadać umiejętności praktyczne, w tym wiedzę o funkcjonowaniu państwa w zakresie podatków, pozwoleń i innych aktów prawnych, a także umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
gastronomia, hotelarstwo, turystyka, branża eventowa, branża fitnes, niektóre działy handlu, rolnictwo
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Artykuły

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

26.10.2023, Kim są posłowie i posłanki Trzeciej Drogi?

…Paulina Hennig-Kloska 15. Krzysztof Hetman 16. Szymon Hołownia 17. Rafał Kasprzyk 18. Henryk Kiepura 19. Dariusz Klimczak 20. Agnieszka Kłopotek 21. Michał Kobosko 22. Rafał Komarewicz 23. Władysław Kosiniak-Kamysz 24. Stefan Krajewski…

11.02.2022, Brak wspólnego frontu, brak odpowiedzi. PiS przemilczał pandemię

…obowiązek szczepień powinien dotyczyć także służb mundurowych i nauczycieli (m.in Tomasz Siemoniak (KO), Bolesław Piecha (PiS), Dariusz Klimczak (Koalicja Polska), Joanna Mucha (Polska 2050). Ulgi dla zaszczepionych Posłowie w większości (71 osób, 84,52 proc…

1.06.2021, Sejm: Opozycja żegna RPO, PiS obsadza KRS i IPN

…ma być podziękowaniem za pracę w czasie pandemii, to jest to naprawdę marne podziękowanie – mówił poseł Dariusz Klimczak (KP). Sejm nie uwzględnił żadnej z poprawek złożonych przez posłów opozycji, teraz ustawą zajmuje się Senat. Posłowie…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Dariusz
Nazwisko: Klimczak
Data urodzenia: 1980-06-17
Miejsce urodzenia: Rawa Mazowiecka
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej
Stanowisko lub funkcja: prezes zarządu (rezygnacja z funkcji prezesa zarządu złożona w dniu 22.10.2019)
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 15 600 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 200 EUR
Papiery wartościowe
Uwagi: dnia 16.07.2019 r. nastąpił wykup całkowity Ubezpieczenia Grupowego na Życie i Dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym LIBRA II w kwocie - 39 219,14 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 180,6 m2
Powierzchnia działki: 4,63 ha
Wartość domu: 300 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w udziale 1/3, mój majątek odrębny
Uwagi: dom jest posadowiony na działce o nr ewidencyjnym wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 65,45 m2
Wartość: 350 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, mój majątek odrębny

Powierzchnia: 36,94 m2
Wartość: 270 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, współwłasność małżeńska

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ogólnoużytkowe
Powierzchnia działki: 4,63 ha
Wartość: 50 000 PLN
Rodzaj zabudowy: obora, budynek gospodarczy,
Tytuł prawny: własność notarialna, współwłasność w 1/3, mój majątek odrębny (gospodarstwo rolne zostało darowane na współwłasność w udziale 1/3 przez Rodziców aktem notarialnym z dnia 23.10.2019 r.)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: miejsce postojowe
Powierzchnia działki: 14 m2
Wartość: 24 400 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, mój majątek odrębny

Rodzaj: stanowisko parkingowe
Powierzchnia działki: 14 m2
Wartość: 25 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, współwłasność małżeńska

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2018-11-30
Dochód
Kwota: 220,52 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, dochód z tytułu pracy jako wicemarszałek województwa łódzkiego
Kwota: 201 627,62 PLN

Opis: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, dieta radnego sejmiku województwa łódzkiego
Kwota: 644,22 PLN

Opis: Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej w Warszawie, dochód ze stosunku pracy
Kwota: 7837,50 PLN

Opis: Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej
Kwota: 220,52 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Audi
Model: A6
Rok produkcji: 2011
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy, Getin Noble Bank SA, umowa kredytowa zawarta w Warszawie dnia 16.02.2011
Cała kwota: 307 741,53 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 256 935,31 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy, Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej, umowa zawarta w Rawie Mazowieckiej dnia 14 maja 2019 r.
Cała kwota: 130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 125 416,43 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-29
Źródło