Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści
Data i miejsce urodzenia: 1980-06-17, Rawa Mazowiecka
Zawód: pracownik samorządowy
Wykształcenie: wyższe
pracownik administracji samorządowej, członek partii PSL

Biura:

 • Biuro Poselskie Dariusza Klimczaka Graniczna 9 l. 7 97-200 Tomaszów Mazowiecki posel.klimczak@gmail.com tel. 500-015-966
 • Biuro Poselskie Dariusza Klimczaka@gmail.com Kościuszki 5 l. 14 96-200 Rawa Mazowiecka posel.klimczak@gmail.com tel. 500 015 966

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
98.9%
Nieobecność
1.1%
Zgodność
z linią klubu
97.9%

Oddane głosy

Za
69.1%
Przeciw
23.4%
Wstrzymał się
6.4%
Nieobecny
1.1%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Dariusz
Nazwisko: Klimczak
Data urodzenia: 1980-06-17
Miejsce urodzenia: Rawa Mazowiecka
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej
Stanowisko lub funkcja: prezes zarządu (rezygnacja z funkcji prezesa zarządu złożona w dniu 22.10.2019)
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 15 600 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 200 EUR
Papiery wartościowe
Uwagi: dnia 16.07.2019 r. nastąpił wykup całkowity Ubezpieczenia Grupowego na Życie i Dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym LIBRA II w kwocie - 39 219,14 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 180,6 m2
Powierzchnia działki: 4,63 ha
Wartość domu: 300 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w udziale 1/3, mój majątek odrębny
Uwagi: dom jest posadowiony na działce o nr ewidencyjnym wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 65,45 m2
Wartość: 350 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, mój majątek odrębny

Powierzchnia: 36,94 m2
Wartość: 270 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, współwłasność małżeńska

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ogólnoużytkowe
Powierzchnia działki: 4,63 ha
Wartość: 50 000 PLN
Rodzaj zabudowy: obora, budynek gospodarczy,
Tytuł prawny: własność notarialna, współwłasność w 1/3, mój majątek odrębny (gospodarstwo rolne zostało darowane na współwłasność w udziale 1/3 przez Rodziców aktem notarialnym z dnia 23.10.2019 r.)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: miejsce postojowe
Powierzchnia działki: 14 m2
Wartość: 24 400 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, mój majątek odrębny

Rodzaj: stanowisko parkingowe
Powierzchnia działki: 14 m2
Wartość: 25 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, współwłasność małżeńska

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2018-11-30
Dochód
Kwota: 220,52 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, dochód z tytułu pracy jako wicemarszałek województwa łódzkiego
Kwota: 201 627,62 PLN

Opis: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, dieta radnego sejmiku województwa łódzkiego
Kwota: 644,22 PLN

Opis: Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej w Warszawie, dochód ze stosunku pracy
Kwota: 7837,50 PLN

Opis: Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej
Kwota: 220,52 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Audi
Model: A6
Rok produkcji: 2011
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy, Getin Noble Bank SA, umowa kredytowa zawarta w Warszawie dnia 16.02.2011
Cała kwota: 307 741,53 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 256 935,31 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy, Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej, umowa zawarta w Rawie Mazowieckiej dnia 14 maja 2019 r.
Cała kwota: 130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 125 416,43 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-29
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
gastronomia, hotelarstwo, turystyka, branża eventowa, branża fitnes, niektóre działy handlu, rolnictwo
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
94%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
46%
wspólne pytania
4
zgodność
57%
wspólne pytania
4
zgodność
57%