Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15
Data i miejsce urodzenia: 1980-06-17, Rawa Mazowiecka
Zawód: pracownik samorządowy
Wykształcenie: wyższe
pracownik administracji samorządowej, członek partii PSL

Biura:

  • Biuro Poselskie Dariusza Klimczaka Graniczna 9 l. 7 97-200 Tomaszów Mazowiecki posel.klimczak@gmail.com tel. 500-015-966
  • Biuro Poselskie Dariusza Klimczaka@gmail.com Kościuszki 5 l. 14 96-200 Rawa Mazowiecka posel.klimczak@gmail.com tel. 500 015 966

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
99.3%
Nieobecność
0.7%
Zgodność
z linią klubu
97.1%

Oddane głosy

Za
67.6%
Przeciw
22.3%
Wstrzymał się
9.4%
Nieobecny
0.7%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 139
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2020-09-18 01:09:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Za Zgodny
2020-09-18 01:05:49 Powołanie pana Jacka Oko na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Przeciw Zgodny
2020-09-18 00:54:46 Ustawa o ochronie zwierząt i niektóre inne ustawy Przeciw Zgodny
2020-09-17 22:19:04 Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2020-09-17 22:13:51 Ustawa w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 Za Zgodny
2020-09-17 21:53:41 Ratyfikacja Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej Za Niezgodny
2020-09-17 21:51:59 Ustawa o transporcie kolejowym Za Zgodny
2020-09-17 21:47:13 Ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego Za Zgodny
2020-09-17 21:45:49 Ustawa o cudzoziemcach oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2020-09-17 21:39:29 Ustawa o podatku od spadków i darowizn Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Dariusz
Nazwisko: Klimczak
Data urodzenia: 1980-06-17
Miejsce urodzenia: Rawa Mazowiecka
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej
Stanowisko lub funkcja: prezes zarządu (rezygnacja z funkcji prezesa zarządu złożona w dniu 22.10.2019)
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 15 600 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 200 EUR
Papiery wartościowe
Uwagi: dnia 16.07.2019 r. nastąpił wykup całkowity Ubezpieczenia Grupowego na Życie i Dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym LIBRA II w kwocie - 39 219,14 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 180,6 m2
Powierzchnia działki: 4,63 ha
Wartość
Wartość domu: 300 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w udziale 1/3, mój majątek odrębny
Uwagi: dom jest posadowiony na działce o nr ewidencyjnym wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 65,45 m2
Wartość
Kwota: 350 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, mój majątek odrębny

Powierzchnia: 36,94 m2
Wartość
Kwota: 270 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, współwłasność małżeńska

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ogólnoużytkowe
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 4,63 ha
Wartość: 50 000 PLN
Rodzaj zabudowy: obora, budynek gospodarczy,
Tytuł prawny: własność notarialna, współwłasność w 1/3, mój majątek odrębny (gospodarstwo rolne zostało darowane na współwłasność w udziale 1/3 przez Rodziców aktem notarialnym z dnia 23.10.2019 r.)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: miejsce postojowe
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 14 m2
Wartość
Kwota: 24 400 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, mój majątek odrębny

Rodzaj: stanowisko parkingowe
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 14 m2
Wartość
Kwota: 25 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, współwłasność małżeńska

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2018-11-30
Dochód
Kwota: 220,52 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, dochód z tytułu pracy jako wicemarszałek województwa łódzkiego
Kwota: 201 627,62 PLN

Opis: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, dieta radnego sejmiku województwa łódzkiego
Kwota: 644,22 PLN

Opis: Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej w Warszawie, dochód ze stosunku pracy
Kwota: 7837,50 PLN

Opis: Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej
Kwota: 220,52 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Audi
Model: A6
Rok produkcji: 2011
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy, Getin Noble Bank SA, umowa kredytowa zawarta w Warszawie dnia 16.02.2011
Cała kwota: 307 741,53 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 256 935,31 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy, Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej, umowa zawarta w Rawie Mazowieckiej dnia 14 maja 2019 r.
Cała kwota: 130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 125 416,43 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-29
Źródło