Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1980-08-07, Kraków
Zawód: przedsiębiorca
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
Okręg: 13 Kraków
Liczba głosów: 15 987 (2,46%)

Biura:

 • Biuro Poselskie Aleksandra Miszalskiego Karmelicka 32 31-128 Kraków tel. 601 900 088
 • Biuro Poselskie Aleksandra Miszalskiego w Olkuszu Króla Kazimierza Wielkiego 15 32-300 Olkusz biuro@miszalski.pl tel. 601 900 088

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
96.8%
Nieobecność
3.2%
Zgodność
z linią klubu
99.3%

Oddane głosy

Za
64.5%
Przeciw
26.2%
Wstrzymał się
6%
Nieobecny
3.2%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Aleksander
Nazwisko: Miszalski
Data urodzenia: 1980-08-07
Miejsce urodzenia: Kraków
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 50 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 32 000 EUR

Kwota: 3000 USD

III. Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...
Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa
Nazwa spółki: SH&H komandytowa 16/100 (15,8%)
Uwagi: przychód/dochód: 605 896,49 PLN
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: UTC Tour Operator sp. z o.o.
Liczba udziałów: 160
Uwagi: 160/1000 (16%)

Emitent udziałów: SH&H sp. z o.o.
Liczba udziałów: 160
Uwagi: 160/1000 (16%)

Emitent udziałów: Slovak Hostel s.r.o.
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 3685 EUR
Uwagi: 3 685 EUR/24 260 EUR (14,96%)

Emitent udziałów: Dział Produktu sp. z o.o.
Liczba udziałów: 16
Uwagi: 16/100 (16%)

Emitent udziałów: 4travel sp. z o.o.
Liczba udziałów: 16
Uwagi: 16/100 (16%)

VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Offene Gewerbe Gesselschaft
Przedmiot działalności: prowadzenie obiektów noclegowych
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: wspólnie z 8 osobami
Dochód / Przychód
Przychód: 106 555 EUR
Dochód: 12 903 EUR
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: SH&H sp. z o.o. ul. Kunickiego 5/201 Kraków
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2016-03-18
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: UTC Tour Operator sp. z o.o. - umowa o pracę
Kwota: 23 765 PLN

Opis: Rada Miasta Krakowa - dieta
Kwota: 32 209,56 PLN

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-11-08
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
Stworzenie i prowadzenie Parlamentarnego Zespołu ds. przebiegu drogi S7 w Małopolsce mający na celu skonsultowanie przebiegu trasy z mieszkańcami.
Drugi sukces
Dalsza walka o czyste powietrze w Krakowie, protest przeciwko odroczeniu wejścia w życie ustawy antysmogowej. Akcje społeczne oraz konsultacje mające na celu zwiększenie poziomu wymiany piecy.
Trzeci sukces
Zwiększenia środków przeznaczanych na dofinansowanie żłobków i opiekunów dziecięcych w Krakowie, tak by wszyscy rodzice mieli możliwość posyłania swoich pociech do profesjonalnych placówek.
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Zakaz aborcji
Polski Ład
-
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
Ważne nie oznacza słuszne.
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
Parlamentarny Zespół Antysmogowy Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Parlamentarny Zespół ds. Miast Parlamentarny Zespół ds. przebiegu drogi S7 w Małopolsce przewodniczący Parlamentarny Zespół ds. Rewitalizacji Miast Parlamentarny Zespół ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej Parlamentarny Zespół ds. wspomagania rozwoju dzieci w wieku do lat 3 Parlamentarny Zespół ds. Związków Metropolitalnych wiceprzewodniczący Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt Zespół Parlamentarny "Zerwij z plastikiem"
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, które grupy zawodowe powinny Pani/Pana zdaniem zostać objęte obowiązkowym szczepieniem (z pominięciem osób, które nie mogą zostać zaszczepione ze względów medycznych).
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Pracownicy ochrony zdrowia
 2. Nauczyciele
 3. Służby mundurowe
 4. Żołnierze
 5. Pracownicy handlu
 6. Pracownicy kluczowych usług publicznych (transport miejski, wodociągi, zaopatrzenie w energię, oczyszczanie miasta)
 7. Urzędnicy administracji centralnej i samorządowej
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Przede wszystkim należy rozpocząć od paszportów covidovych, miękkiej perswazji, zachęt i motywacji a dopiero po jakimś czasie ocenić skuteczność tych działań i przejść do kolejnych kroków. Na razie nie zostały podjęte praktycznie żadne z tych działań.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Szczepienia, 2022)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
93%
wspólne pytania
4
zgodność
90%
wspólne pytania
4
zgodność
90%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
3
zgodność
8%
wspólne pytania
3
zgodność
8%
wspólne pytania
3
zgodność
33%

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Migracje. Kryzys na granicy, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
100%
wspólne pytania
4
zgodność
99%
wspólne pytania
4
zgodność
99%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
18%
wspólne pytania
4
zgodność
19%
wspólne pytania
4
zgodność
20%

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Z jakimi umiejętnościami i wiedzą powinni wychodzić absolwenci szkół, by byli dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy?
Umiejętności, z jakimi powinni wychodzić ze szkół ich absolwenci, by być dobrze przygotowanym do wejścia na rynek pracy zależą od tego, w jakim miejscu widzą się na tym rynku. Wśród umiejętności uniwersalnych wymienił był: porozumiewanie się w języku ojczystym i obcym, kompetencje cyfrowe, umiejętność uczenia się, umiejętność podejmowania inicjatywy i bycia przedsiębiorczym, kreatywność, analityczne myślenie i innowacyjność, umiejętność radzenia sobie ze stresem i przede wszystkim zdolność krytycznego myślenia.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
1. Przestawienie się na Odnawialne Żródła energii 2. Stopa życiowa na poziomie czołowych Państwa Europy Zachodniej 3. Pierwsza dziesiątka w zakresie przyjazności przedsiębiorczości 4. Pierwsza dziesiątka w zakresie wyników edukacji 5. Opieka zdrowotna i długość życia na poziomie Europy Zachodniej 6. Aktywność obywatelska na poziomie krajów skandynawskich
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Reforma energetyki
2
Reforma służby zdrowia
3
Reforma systemu podatkowego
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Zlikwidować smog w Polsce w szczególności Małopolsce
2
Ułatwić działanie przedsiębiorcom
3
Przywrócić finansowanie in vitro z budżetu Pańśtwa
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
21
zgodność
87%
wspólne pytania
22
zgodność
86%
wspólne pytania
25
zgodność
85%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
19
zgodność
46%
wspólne pytania
34
zgodność
47%
wspólne pytania
21
zgodność
51%