Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1954-06-03, Brzostek
Zawód: przedstawiciel władzy samorządowej
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1983 r. nauczycielka, następnie dyrektorka Szkoły Podstawowej w Lipnicy Dolnej (l. 1991-2006). Zaangażowana w działalność NSZZ „Solidarność”. W l. 1991-1998 radna Rady Gminy Brzyska, w l. 1998-2006 radna i przewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle. Od 2006... r. członkini Prawa i Sprawiedliwości. Burmistrzyni Jasła w l. 2006-2010. W l. 2014-2018 wicemarszałkini województwa podkarpackiego, a w l. 2014-2019 członkini zarządu województwa. Posłanka na Sejm od 2019 r. (IX-X kadencja). W Sejmie IX kadencji zasiadała w Komisji Infrastruktury, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
  1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
  2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
  3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
  4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
  5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
  6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
  7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
  8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?
Szkoła powinna kształtować postawy miłości Boga, Ojczyzny, drugiego człowieka. Szacunku i źyczliwości, otwartości i pracowitości, waleczności i aktywności.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Maria
Nazwisko: Kurowska
Nazwisko panieńskie: Potrzeba
Data urodzenia: 1954-06-03
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: poseł na Sejm RP - Warszawa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 180 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 30 000 USD
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa, współwłasność 1/2
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: małorolne
Powierzchnia działki: 2,17 ha
Wartość: 110 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy 80 m2
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa, współwłasność 1/2
Uwagi: dopłata z ARiMR: 3450 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: las
Powierzchnia działki: 0,24 ha
Wartość: 14 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa, współwłasność 1/2
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę - Urząd Marszałkowski
Kwota: 160 175,50 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 36 112,02 PLN

Opis: emerytura męża
Kwota: 22 681,04 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2000
Wartość: 12 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-23
Źródło