Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1960-10-03, Płock
Zawód: pedagog
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Uczyła w płockim studium nauczycielskim oraz w lokalnej Wyższej Szkole Zawodowej, pracowała też jako pedagożka w szkole podstawowej i gimnazjum. Redagowała i opracowywała publikacje dydaktyczne dla nauczycieli. Od 2001 r.... członkini PO. W l. 2006-2011 radna, a w l. 2010-2011 przewodnicząca Rady Miasta Płocka. Posłanka od 2011 r. (VII-X kadencja), w IX kadencji pracowała w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Ustawodawczej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Posłanki na Sejm Elżbiety Gapińskiej Plac Narutowicza 2 09-400 Płock woj. mazowieckie tel. (24) 231 64 38
 • Biuro Poselskie Posłanki na Sejm Elżbiety Gapińskiej ul. Konopnickiej 33 09-500 Gostynin woj. mazowieckie
 • Biuro Poselskie Posłanki na Sejm Elżbiety Gapińskiej ul. Świętokrzyska 2 09-200 Sierpc woj. mazowieckie

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Prawa dziecka w Polsce (2023)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Dyscyplinujący klaps to jedynie metoda wychowawcza. Rodzice mają prawo do wychowania dziecka zgodnie z wybranymi przez siebie metodami.
B. Dyscyplinujący klaps to przemoc wobec dziecka. Rodzice mają prawo do wychowywania dziecka zgodnie z wybranymi przez siebie metodami, ale ich swoboda kończy się, gdy zaczynają sprawiać fizyczny i psychiczny ból dziecku.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Według Krajowego Rejestru Długów w 2023 r. 292 tys. osób uchyliło się od obowiązku alimentacyjnego. Które z poniższych rozwiązań uważa Pani/Pan za priorytetowe w reformie polskiego prawa alimentacyjnego?
 1. Wprowadzenie alimentów natychmiastowych, zasądzanych po złożeniu wniosku w formularzu urzędowym.
 2. Wprowadzenie postępowania mediacyjnego, mającego na celu pojednanie rodziców i dojście do porozumienia w kwestii alimentów.
 3. Wypracowanie systemu obiektywnych kryteriów, wyznaczających minimalną wysokość alimentów podlegającą corocznej waloryzacji.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Określenie „władza rodzicielska” wprowadza podległość dziecka wobec rodzica. Należy je zastąpić terminem „odpowiedzialność rodzicielska”.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?
Tolerancja, empatia, umiejętność współpracy.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Turystyka, gastronomia, hotelarstwo, branża fitnes, usługi kosmetyczne, fryzjerzy.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Równie ważne są szkolenia dla rodziców, zapewnienie finansowania telefonu zaufania i innych instytucji pomocowych z budżetu państwa według jasnych kryteriów.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Posłowie-nauczyciele o strajku (2019)

Z danych MamPrawoWiedziec.pl wynika, że w przeszłości wykonywał/a Pan/Pani zawód nauczyciela. Czy kiedykolwiek, jako nauczyciel/ka brał/a Pan/Pani udział w proteście?
Tak
W jakiej sprawie Pani/ Pan protestował? W jakiej formie?
Strajk nauczycieli w 1993 roku
Czy jako nauczyciel/ka należał/a Pan/i do związku zawodowego?
Tak
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 4
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Znalezione artykuły

26.02.2024, Relacja ze spotkania sejmowej komisji edukacji z przedstawicielami organizacji edukacyjnych

…W czwartkowym posiedzeniu udział wzięły posłanki Koalicji Obywatelskiej: przewodnicząca komisji Krystyna Szumilas, wiceprzewodnicząca Kinga Gajewska, wiceprzewodnicząca Elżbieta Gapińska, Adam Krzemiński, Dorota Łoboda, Marcin Józefaciuk oraz wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska, a także wiceprzewodnicząca komisji Żaneta Cwalina…

3.11.2021, Solidarności, życzliwości, praw człowieka, umiejętności pisania CV, patriotyzmu i empatii - czego powinna uczyć szkoła?

…pracowitości, waleczności i aktywności” (Maria Kurowska, PiS) „patriotyzm, empatia” (Tadeusz Chrzan, PiS) „tolerancja, empatia, umiejętność współpracy” (Elżbieta Gapińska, KO) „otwartość na różnorodność, empatia, zdolność do prowadzenia dialogu” (Krzysztof Mieszkowski, KO) „powinna kształtować nie tylko postawy…

18.03.2019, Sprzed tablicy do parlamentu. Czy posłowie znają zawód nauczyciela?

…osoby pracowały w gimnazjach, ale nie jako nauczyciele - Wojciech Ziemniak był dyrektorem gimnazjum w Racocie, a Elżbieta Gapińska pedagogiem w gimnazjum w Płocku. W ławach PO zasiada też dziesięcioro byłych nauczycieli szkół podstawowych m.in. dwie…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
2019
kandydatka na posłankę, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni, Płock, liczba głosów: 10 905
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
12.11.2015 – 4.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

O demokracji

Dzisiaj mamy możliwość różnić się bezkarnie w wielu sprawach społecznych, politycznych, gospodarczych, światopoglądowych. I tak jest dobrze, tak być powinno. (…) Rolą polityka powinno być przekonanie do swoich poglądów jak najszerszych kręgów społeczeństwa za pomocą racjonalnych argumentów i uzasadnionych obietnic. Myślenie kategoriami: tylko my mamy rację, nawet jak jest nas mniej lub - jesteśmy nieomylni, a nasze poglądy są jedynie prawdziwe, znamy z historii. Nie przyniosły niczego dobrego. Niechęć, a nawet czasami nienawiść do oponenta politycznego, to zły doradca. Mamy prawo się różnić, ale nie powinniśmy dopuścić do tego, aby Polacy patrzyli na siebie z błyskiem złości, niechęci, a nawet nienawiści w oku.

Źródło: www.gapinska.eu

PO
16 Płock
sprawy ogólnopolskie
światopogląd
Problemy komunikacyjne Płocka

Płock jest jedynym miastem stutysięcznym, które jest tak słabo skomunikowane. Program budowy dróg krajowych i autostrad na lata 2011 – 2015 na razie nie przewiduje budowy obwodnicy Płocka. Uciążliwy jest dla nas brak szybkiego połączenia kolejowego. W Sejmie powstał zespół do spraw Warszawy i Mazowsza. Jednym z priorytetów, który został przyjęty na posiedzeniu tego zespołu dotyczy budowy dróg ekspresowych. Ponad podziałami partyjnymi będziemy pracować na rzecz rozwoju tego miasta, który bez odpowiedniej infrastruktury jest niemożliwy.

Źródło: www.gapinska.eu

PO
16 Płock
infrastruktura
sprawy lokalne
drogi i autostrady
Działalność w parlamencie

Złożyłam deklarację, że chciałabym być w dwóch z trzech komisji: skarbu państwa, finansów publicznych albo edukacji. W komisji skarbu, budżetu i gospodarki finansowej pracowałam bowiem w płockiej radzie miasta, a edukacja jest mi bliska z racji zawodu, jestem pedagogiem w Gimnazjum nr 5. Na czas sprawowania mandatu poselskiego wezmę bezpłatny urlop ze szkoły.

Źródło: plock.gazeta.pl

Data obietnicy: 24.10.2011

PO
16 Płock
polityka społeczna
sprawy ogólnopolskie
Rozwój płockich uczelni

Chciałabym, by udało się zrealizować to, o czym mówiłam w kampanii. Czyli m.in. (…) rozwój płockich uczelni.

Źródło: plock.gazeta.pl

Data obietnicy: 24.10.2011

PO
16 Płock
sprawy lokalne
edukacja i szkolnictwo wyższe
Współpraca na rzecz regionu płocko-ciechanowskiego

Chciałabym, żeby wszyscy parlamentarzyści z regionu płocko-ciechanowskiego zjednoczyli się na rzecz wspólnej pracy. Taką deklarację złożył, tuż po wyborach, także m.in. poseł PiS Marek Opioła. Obiecuję współpracę ze wszystkimi, zarówno z posłami z PO, jak i z pozostałymi.

Źródło: plock.gazeta.pl

Data obietnicy: 24.10.2011

PO
16 Płock
sprawy lokalne
światopogląd
Obwodnice Płocka

Chciałabym, by udało się zrealizować to, o czym mówiłam w kampanii. Czyli m.in. wybudowanie obwodnic Płocka (…).

Źródło: plock.gazeta.pl

Data obietnicy: 24.10.2011

PO
16 Płock
infrastruktura
sprawy lokalne
drogi i autostrady
Samorząd szkolny

Elżbieta Gapińska przypomniała, że nie tak dawno sama opiekowała się samorządem szkolnym w Gimnazjum nr 5. Podkreślała, jak ważne jest, by młodzież aktywnie włączała się w działalność szkoły, że nie wystarczy być w placówce tylko tyle, ile trzeba i basta.

Źródło: plock.gazeta.pl

Data obietnicy: 24.10.2011

PO
16 Płock
edukacja i szkolnictwo wyższe
partycypacja
sprawy ogólnopolskie
Praca w okręgu

Nie mam zamiaru wyprowadzać się z Płocka. Myślę wręcz, że mieszkańcy miasta i regionu będą mnie częściej widzieli niż do tej pory. Nadal będę się angażować w ich sprawy. Gościem to będę raczej w Sejmie.

Źródło: plock.gazeta.pl

Data obietnicy: 24.10.2011

PO
16 Płock
sprawy lokalne
polityka społeczna

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Teresa
Nazwisko: Gapińska
Data urodzenia: 1960-10-03
Miejsce urodzenia: Płock
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Posłanka na Sejm
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 17 060 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 200 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 250 m2
Wartość domu: 450 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 111 899,17 PLN brutto

Opis: dieta poselska
Kwota: 29 978,89 PLN

Opis: umowa zlecenie
Kwota: 1680,00 PLN brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: DS5
Rok produkcji: 2011
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny w Gettin Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 32 342 CHF
Podpis
Data: 2019-11-10
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Teresa
Nazwisko: Gapińska
Data urodzenia: 1960-10-03
Miejsce urodzenia: Płock
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Posłanka na Sejm
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 7086,7 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 300 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 250 m2
Wartość domu: 450 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 63 243,6 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 20 041,6 PLN

Opis: umowa zlecenie
Kwota: 1269,55 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: DS5
Rok produkcji: 2011
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny w Gettin Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 32 714 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z zakładowego funduszu
Kwota pozostała do spłacenia: 3000 PLN

Podpis
Data: 2019-09-08
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Teresa
Nazwisko: Gapińska
Data urodzenia: 1960-10-03
Miejsce urodzenia: Płock
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Posłanka na Sejm
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 17 060 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 200 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 250 m2
Wartość domu: 450 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 111 899,17 PLN brutto

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 978,89 PLN

Opis: umowa zlecenie
Kwota: 1680,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: DS5
Rok produkcji: 2011
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny w Gettin Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 34 190 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z zakładowego funduszu
Kwota pozostała do spłacenia: 15 000 PLN

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-04-25
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Teresa
Nazwisko: Gapińska
Data urodzenia: 1960-10-03
Miejsce urodzenia: Płock
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Posłanka na Sejm
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 250 m2
Wartość domu: 450 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 118 246,54 PLN netto

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 895,38 PLN

Opis: umowa o dzieło przychód
Kwota: 2220 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: DS5
Rok produkcji: 2011
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny w Gettin Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 36 372 CHF
Uwagi: kwota około
Podpis
Data: 2018-04-27
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Teresa
Nazwisko: Gapińska
Data urodzenia: 1960-10-03
Miejsce urodzenia: Płock
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Posłanka na Sejm
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 3500 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 250 m2
Wartość domu: 450 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 426,44 PLN netto

Opis: dieta parlamentarna ogółem
Kwota: 29 594,52 PLN

Opis: umowa o dzieło przychód
Kwota: 1730 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: DS5
Rok produkcji: 2004
Wartość: 20 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny w Gettin Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 38 520 CHF
Uwagi: kwota około

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z zakładowego funduszu
Kwota pozostała do spłacenia: 16 500 PLN

Podpis
Data: 2017-04-19
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Teresa
Nazwisko: Gapińska
Data urodzenia: 1960-10-03
Miejsce urodzenia: Płock
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Posłanka na Sejm
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 9000 PLN
Uwagi: kwota około
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 250 m2
Wartość domu: 450 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie przychód
Kwota: 117 372,60 PLN

Opis: dieta parlamentarna ogółem
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: umowa o dzieło przychód
Kwota: 2700 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: Corolla
Rok produkcji: 2004
Wartość: 20 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny w Gettin Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 40 630 CHF
Uwagi: kwota około

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa limit w BZWBK
Uwagi: limit 20 000 PLN

Podpis
Data: 2016-04-25
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Teresa
Nazwisko: Gapińska
Data urodzenia: 1960-10-03
Miejsce urodzenia: Płock
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Posłanka na Sejm VII kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5000 PLN
Uwagi: kwota około
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 250 m2
Wartość domu: 450 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 97 810,50 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 24 730,80 PLN

Opis: umowa o dzieło
Kwota: 1800 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: Corolla
Rok produkcji: 2004
Wartość: 20 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny w Gettin Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 40 800 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa limit w BZWBK
Uwagi: limit 20 000 PLN

Podpis
Data: 2015-11-03
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Teresa
Nazwisko: Gapińska
Nazwisko panieńskie: Karowska
Data urodzenia: 1960-10-03
Miejsce urodzenia: Płock
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Posłanka na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5000 PLN
Uwagi: kwota około
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 250 m2
Wartość domu: 450 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 68 467,35 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 19 467,35 PLN

Opis: umowa o dzieło
Kwota: 1800 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: Corolla
Rok produkcji: 2004
Wartość: 20 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny w Gettin Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 41 300 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z zakładowego funduszu
Kwota pozostała do spłacenia: 2600 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa limit w BZWBK
Uwagi: limit 20 000 PLN

Podpis
Data: 2015-08-07
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Teresa
Nazwisko: Gapińska
Nazwisko panieńskie: Karwowska
Data urodzenia: 1960-10-03
Miejsce urodzenia: Płock
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Posłanka na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 3000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 250 m2
Wartość domu: 450 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 372,60 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: umowa o dzieło
Kwota: 1800 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 1200 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: Corolla
Rok produkcji: 2004
Wartość: 20 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny w Gettin Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 42 700 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z zakładowego funduszu
Cała kwota: 2600 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa limit w BZWBK
Uwagi: limit 20 000 PLN

Podpis
Data: 2015-04-20
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Teresa
Nazwisko: Gapińska
Nazwisko panieńskie: Karwowska
Data urodzenia: 1960-10-03
Miejsce urodzenia: Płock
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Posłanka na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 2000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 250m2
Wartość domu: 450 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 372,60 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: umowa o dzieło
Kwota: 4950 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 165 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: Corolla
Rok produkcji: 2004
Wartość: 22 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny w Gettin Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 44 400 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt konsumpcyjny
Kwota pozostała do spłacenia: 1100 PLN
Uwagi: kwota około

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt konsumpcyjny w Kredyt Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 7800 PLN
Uwagi: kwota około

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z zakładowego funduszu
Cała kwota: 17 200 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa
Uwagi: limit 20 000 PLN

Podpis
Data: 2014-04-22
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Teresa
Nazwisko: Gapińska
Data urodzenia: 1960-10-03
Miejsce urodzenia: Płock
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Posłanka na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1500 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 250m2
Wartość domu: 450 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 372,60 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: "13" z tytułu zatrudnienia w 2011 roku
Kwota: 3588,93 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: Corolla
Rok produkcji: 2004
Wartość: 25 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny w Gettin Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 46 400 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt konsumpcyjny w Gettin Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 7700 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt konsumpcyjny w Kredyt Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 15 200 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z zakładowego funduszu
Kwota pozostała do spłacenia: 9000 PLN

Podpis
Data: 2013-04-15
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Teresa
Nazwisko: Gapińska
Data urodzenia: 1960-10-03
Miejsce urodzenia: Płock
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pedagog szkolny w Gimnazjum nr. 5 w Płocku do 31-10-2011
Stanowisko lub funkcja
Poseł na Sejm RP
Przewodnicząca Rady Miasta Płocka do 24-10-2011
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 250m2
Wartość domu: 460 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: zatrudnienie w Gimnazjum nr. 5 w Płocku
Kwota: 45 534,75 PLN brutto

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 19 784,60 PLN

Opis: dieta sejmowa opodatkowana
Kwota: 193,08 PLN netto

Opis: dieta Radnej opodatkowana
Kwota: 3330 PLN netto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: Corolla
Rok produkcji: 2004
Wartość: 30 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny Gettin Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 47 000 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt konsumpcyjny Gettin Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 13 500 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt konsumpcyjny Kredyt Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 21 500 PLN

Podpis
Data: 2012-04-23
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Teresa
Nazwisko: Gapińska
Data urodzenia: 1960-10-03
Miejsce urodzenia: Płock
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Gimnazjum nr. 5 w Płocku do 30-10-2011
Stanowisko lub funkcja: Przewodniczący Rady Miasta Płocka do 24-10-2011
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 250 m2
Wartość domu: 450 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: zatrudnienie w Gimnazjum nr. 5 w Płocku od 01-01-2011 do 31-10-2011
Kwota: 40 040,48 PLN brutto

Opis: dieta Radnej Rady Miasta Płocka od 01-01-2011 do 10-10-2011
Kwota: 25 979 PLN brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: Corolla
Rok produkcji: 2004
Wartość: 30 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny Gettin Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 47 000 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt konsumpcyjny Gettin Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 14 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt konsumpcyjny Kredyt Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 22 000 PLN

Podpis
Data: 2011-10-24