Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia)
Data i miejsce urodzenia: 1965-05-23, Szczecin
Zawód: mgr inż. elektryk
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg: 41 Szczecin
Liczba głosów: 24 924 (5,30%)
Radny Sejmiku Zachodniopomorskiego (od r. 2010). Absolwent Politechniki Szczecińskiej. Skończył studia podyplomowe z organizacji i zarządzania gospodarką turystyczną oraz z prawa administracyjnego i samorządowego. Działacz ZSP i SLD. W latach 1994 - 2002 radny miasta Szczecina, zaś w latach 2002... - 2006 radny Sejmiku Zachodniopomorskiego.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Dariusza Wieczorka Garncarska 5 70-377 Szczecin dariusz.wieczorek@sejm.pl tel. 607 300 606
 • Biuro Poselskie Dariusza Wieczorka Grunwaldzka 13 l. 112 72-010 Police tel. 607 300 606
 • Biuro Poselskie Dariusza Wieczorka Konopnickiej 31 l. C 73-110 Stargard tel. 607 300 606
 • Biuro Poselskie Posła Dariusza Wieczorka Mieszka I-go 6A l. 3B 72-400 Kamień Pomorski dariusz.wieczorek@sejm.pl tel. 607 300 606
 • Biuro Poselskie Posła Dariusza Wieczorka Plac Wolności 2/1A 74-200 Pyrzyce dariusz.wieczorek@sejm.pl tel. 607 300 606
 • Biuro Poselskie Posła Dariusza Wieczorka Niepodległości 60 l. 8 72-300 Gryfice dariusz.wieczorek@sejm.pl tel. 607 300 606

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
97.9%
Nieobecność
2.1%
Zgodność
z linią klubu
100%

Oddane głosy

Za
68.4%
Przeciw
23.8%
Wstrzymał się
5.7%
Nieobecny
2.1%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Dariusz
Nazwisko: Wieczorek
Data urodzenia: 1965-05-03
Miejsce urodzenia: Szczecin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł elekt
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 130 260 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 25 000 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze inwestycyjne NN obligacji i NN krótkoterminowych obligacji
Pełna kwota: 198 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 240 m2
Wartość domu: 1 200 000 PLN
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 52 m2
Wartość: 280 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Powierzchnia: 24 m2
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość łączna dla działek 2,48 ha, 1083 m2 oraz mieszkania 24 m2 - 500 000 PLN

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: agroturystyka
Powierzchnia działki: 0,8 ha
Wartość: 200 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rolna niezabudowana
Powierzchnia działki: 2,48 ha
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość łączna dla działek 2,48 ha, 1083 m2 oraz mieszkania 24 m2 - 500 000 PLN

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 1083 m2
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość łączna dla działek 2,48 ha, 1083 m2 oraz mieszkania 24 m2 - 500 000 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę Enea Operator sp. z o.o.
Kwota: 268 365 PLN

Opis: dieta radnego sejmiku - 2018
Kwota: 28 944 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: BMW
Model: 116i
Rok produkcji: 2015
Wartość: 60 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes
Model: SLK200
Rok produkcji: 1997
Wartość: 12 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Kia
Model: Niro
Rok produkcji: 2018
Uwagi: leasing

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny PKO BP, okres spłaty do 2033 r.
Cała kwota: 181 870 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 83 018 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zobowiązanie do zakupu dwóch lokali mieszkalnych do 31.12.2021 na rzecz "Siemiaszko" sp. z o.o.
Cała kwota: 503 000 PLN

Podpis
Data: 2019-11-03
Źródło

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy wszystkich nauczycieli.
Edukacja w większym niż obecnie stopniu powinna być realizowane przez podmioty prywatne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
poprawa dostepnosci do usług zwiazanych z ochrona zdrowia ochrona klimatu i odejscie od gospodarki opartej na węglu rozwój nowych technologi
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
reforma wymiaru sprawiedliwosci i przywrócenie ładu konstytucyjnego
2
reforma systemu ochrony zdrowia
3
reforma energetyki z uwzglednieniem energetyki odnawialnej
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
reforma systemu ochrony zdrowia w tym budowa stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
2
odbudowa przemysłu stoczniowego
3
obwodnica zachodnia Szczecina
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
15
zgodność
84%
wspólne pytania
19
zgodność
83%
wspólne pytania
19
zgodność
82%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
32
zgodność
45%
wspólne pytania
21
zgodność
53%
wspólne pytania
23
zgodność
55%