Informacje ogólne

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Koordynator Służb Specjalnych

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1967-07-02, Wałbrzych
Zawód: spec. handlu zagranicznego
Wykształcenie: wyższe
Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W l. 1994-1996 związany z TVP. Był dyrektorem biura oddziałów terenowych, a w 1996 r. przez pięć miesięcy dyrektorem TVP1. W l. 1998-2000 dyrektor biura prasy i informacji Ministerstwa Obrony. W l. 1998-2000 był radnym... gminy Warszawa-Centrum, a następnie wiceprezydentem Warszawy (2000-2002). W l. 2002-2006 członek zarządu Polskiego Radia. Następnie przez rok sprawował urząd wicemarszałka woj. mazowieckiego, by w 2007 r. zostać wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. W l. 2011-2015 minister obrony narodowej oraz wicepremier (2014-2015) w rządzie Ewy Kopacz. Związany z PO, od 2013 r. członek zarządu krajowego partii, a od 2015 r. jej wiceprzewodniczący. Poseł od 2015 r. (VIII-X kad.), zasiadał w Komisji Obrony Narodowej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Tomasza Siemoniaka ul. Parkowa 1-7 lok. 1U 48-300 Nysa woj. opolskie tel. 732 562 631 biuro@tomaszsiemoniak.com
 • Biuro Poselskie Tomasza Siemoniaka Al. Jana Pawła II 29 47-220 Kędzierzyn-Koźle woj. opolskie tel. 519 832 090 biuro@tomaszsiemoniak.com
 • biuro Poselskie Tomasza Siemoniaka ul. Krakowska 31 45-057 Ople woj. opolskie tel. 732 562 631 biuro@tomaszsiemoniak.com

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, które grupy zawodowe powinny Pani/Pana zdaniem zostać objęte obowiązkowym szczepieniem (z pominięciem osób, które nie mogą zostać zaszczepione ze względów medycznych).
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Pracownicy ochrony zdrowia
 2. Nauczyciele
 3. Służby mundurowe
 4. Żołnierze
 5. Pracownicy handlu
 6. Pracownicy kluczowych usług publicznych (transport miejski, wodociągi, zaopatrzenie w energię, oczyszczanie miasta)
 7. Urzędnicy administracji centralnej i samorządowej
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Osoby te powinny mieć możliwość złożenia takich wniosków w polskich placówkach konsularnych.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Obywatele Polski powinni osiągnąć poziom życia krajów Europy Zachodniej. Ludność Polski powinna się stopniowo zwiększać. Polska powinna być jednym z liderów jeśli chodzi o stan środowiska naturalnego.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Reformy energetycznej w kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii i redukcji emisji CO2.
2
Reformy gospodarki wodnej zapewniającej zaopatrzenie w wodę na następne dziesięciolecia.
3
Reformy sprzyjającej wzrostowi liczby urodzin.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Kontrola parlamentarna i monitoring sytuacji w zakresie bezpieczeństwa państwa.
2
Zapewnienie warunków do równomiernego rozwoju całego Dolnego Śląska, szczególnie obszaru sudeckiego.
3
Wspieranie pozytywnego nastawienia obywateli do Unii Europejskiej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie na półmetku Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
Zainicjowanie wniosku o wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza
Podjęcie działań mających na celu pozostawienie w Gminie Strzegom nocnej i świątecznej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej udzielanej w Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Strzegomiu
Aktywne zaangażowanie w poparcie obywatelskiego postulatu przywrócenia możliwości parkowania dla klientów i dostawców na ulicy Słowackiego w Wałbrzychu
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy
Niszcząca zmiana ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Niszcząca zmiana ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
Wprowadzenie rozwiązań mających na celu zrównoważony rozwój województwa dolnośląskiego. Aktywne zaangażowanie w program "Sudety 2030"
Podjęcie działań dotyczących rewitalizacji starej substancji mieszkaniowej
Odbudowanie dobrych relacji Polski z państwami członkowskimi NATO
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 6
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Znalezione artykuły

21.07.2023, Jakie poglądy na aborcję deklarowali posłowie i posłanki w 2019 r.?

…Schetyna nie KO   Joanna Senyszyn tak Lewica Demokratyczna   Krystyna Sibińska brak opinii KO   Tomasz Siemoniak nie KO   Dobromir Sośnierz nie Wolnościowcy   Marek Sowa nie KO   Anita Sowińska tak Lewica…

11.02.2022, Brak wspólnego frontu, brak odpowiedzi. PiS przemilczał pandemię

…ochrony zdrowia. 20 osób wskazało, że obowiązek szczepień powinien dotyczyć także służb mundurowych i nauczycieli (m.in Tomasz Siemoniak (KO), Bolesław Piecha (PiS), Dariusz Klimczak (Koalicja Polska), Joanna Mucha (Polska 2050). Ulgi dla zaszczepionych Posłowie w…

22.02.2021, PO za liberalizacją prawa do aborcji. Jak zmieniały się poglądy polityków?

…Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia. Tomasz Siemoniak Nie   2019 Wybory do parlamentu (2019) Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Komisja Obrony Narodowej, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, poseł, KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, Wałbrzych, liczba głosów: 45 395
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej sejmsenat2019.pkw.gov.pl
,
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

O pomyśle zmian w Konstytucji zaproponowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę

Na pewno warto zawsze dyskutować, natomiast jeśli pomysł zmian Konstytucji jest podnoszony przez tych, którzy tę Konstytucję łamią, no to cała ta inicjatywa budzi poważne wątpliwości, a jeśli jeszcze tak jak ta inicjatywa prezydenta Dudy jest nieuzgodniona we własnym obozie politycznym, wygląda to mało poważnie i sądzę, że bo było tylko takim chwytem na potrzeby 3 Maja i nikt tego specjalnie poważnie nie będzie traktował. […] Natomiast ja chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć: Platforma Obywatelska w tej kadencji będzie broniła obecnej Konstytucji przed tymi, którzy ją łamią. I nie damy się wciągnąć w pułapkę dyskusji o jakimś przyszłym ustroju, przyszłej Konstytucji. PiS nie ma większości konstytucyjnej i wszystko wskazuje na to, że Konstytucja nie będzie zmieniona w tej kadencji.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 5.05.2017

sprawy ogólnopolskie
konstytucja
PO
Gabinet Cieni
2 Wałbrzych
ustrój państwa
"Nie" kandydowaniu na premiera

Konrad Piasecki, Radio ZET: Dlaczego nie chciał pan zostać premierem? Tomasz Siemoniak: Nikt mi takiej propozycji nie składał, więc się zastanowiłem teraz. Konrad Piasecki, Radio ZET: Nie, kandydatem na premiera. Podobno Grzegorz Schetyna bardzo próbował pana namówić do tego żeby… Tomasz Siemoniak: Nie, nie, żadnej takiej rozmowy nie było. Dla mnie… Konrad Piasecki, Radio ZET: Od razu pan wiedział, że tylko Schetyna na premiera. Tomasz Siemoniak: No tak, to jest oczywiste przecież.

Źródło: archiwum.radiozet.pl

Data obietnicy: 31.03.2017

sprawy ogólnopolskie
Gabinet Cieni
PO
2 Wałbrzych
polityka partyjna
„Lex Szyszko” czyli ocena ustawy o wycince drzew

Konrad Piasecki, Radio ZET: Tak z ręką na sercu, taką ustawę o drzewach to i Platforma byłaby w stanie przyjąć? Tomasz Siemoniak: Na pewno nie.

Źródło: archiwum.radiozet.pl

Data obietnicy: 22.02.2017

sprawy ogólnopolskie
ekologia i środowisko
PO
Gabinet Cieni
2 Wałbrzych
Brak zamiaru ponownego objęcia stanowiska ministra obrony

Konrad Piasecki, Radio ZET: Niełatwo być cieniem, czy inaczej, niełatwo być poprzednikiem Antoniego Macierewicza, prawda? Tomasz Siemoniak: Znacznie trudniej będzie być jego następcą i sprzątać tę ruinę, którą po sobie pozostawi. Konrad Piasecki, Radio ZET: Pan się szykuje do tej roli też? Tomasz Siemoniak: Nie, nie szykuję się. Byłem najdłużej urzędującym ministrem obrony i to mi daje wielką satysfakcję.

Źródło: archiwum.radiozet.pl

Data obietnicy: 22.02.2017

sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
PO
Gabinet Cieni
2 Wałbrzych
administracja państwowa i samorząd
Prezentacja kandydatów na prezydentów miast

Robert Mazurek, RMF FM: Będziecie w lipcu gotowi? Tak jak pan zapowiada? Będziecie mieli już kandydatów na prezydentów miast? Tomasz Siemoniak: Chcielibyśmy, żeby to była taka pierwsza "50-tka" kandydatów na prezydentów. Myślimy o miastach wojewódzkich i tych miastach, które były wcześniej też stolicami województw. Oceniamy, czy wybory będą jesienią tego roku, czy w roku przyszłym. Warto mieć liderów, warto ich pokazać i warto, żeby mieli czas może nie na kampanię, ale na prezentację samych siebie.

Źródło: www.rmf24.pl

Data obietnicy: 31.01.2017

sprawy ogólnopolskie
wybory
Gabinet Cieni
PO
2 Wałbrzych
polityka partyjna
O pozycji szefa gabinetu cieni

Konrad Piasecki, Radio ZET: […] gdyby to był taki pomysł, że oto szef gabinetu cieni jest zapraszany na oficjalne spotkania, powiedzmy jest dziesiątą osobą w państwie, tak jak się to dzieje podobnie w Wielkiej Brytanii, tam szef gabinetu cieni opozycyjnego ma państwową pensję, byłby pan za? Tomasz Siemoniak: Jest to zupełnie niepotrzebne. Byłaby to jakaś fasada, jakaś sztuczność, opozycji nie potrzeba tego żeby lider opozycji był numerem dziesięć i był gdzieś zapraszany, tylko żeby opozycję i tym samym miliony obywateli, które na nią głosowały poważnie traktować, a tego w propozycji Jarosława Kaczyńskiego nie ma i to zabrzmiało podobnie, jak porządkowanie działalności organizacji pozarządowych, tworzenie narodowego centrum. […]

Źródło: archiwum.radiozet.pl

Data obietnicy: 15.12.2016

sprawy ogólnopolskie
Gabinet Cieni
PO
2 Wałbrzych
opozycja
Ocena pochówku Wojciecha Jaruzelskiego i odbierania tytułów generalskich

Konrad Piasecki, Radio ZET: Co Polsce bardziej przystoi odbierać Wojciechowi Jaruzelskiemu stopień generała, czy chować go z wojskowymi honorami? Tomasz Siemoniak: Wojciech Jaruzelski nie żyje, jest postacią historyczną, źle zapisaną w historii, ale w tym kontekście trzeba wszystkie działania wobec niego rozpatrywać. […] Konrad Piasecki, Radio ZET: Ale dzisiaj pan nie żałuje tego wojskowego pochówku, nie uważa pan dzisiaj, kiedy to panu wypominają rządzący, że to był jednak błąd? Tomasz Siemoniak: Konsultowaliśmy się szeroko w tej sprawie, również z prezydentem Bronisławem Komorowskim i uznaliśmy, że taka asysta wojskowa w tym przypadku powinna być. Konrad Piasecki, Radio ZET: Nie żałuje pan tej decyzji? Tomasz Siemoniak: Nie, nie żałuję, nie żałuję tej decyzji, chociaż ani wtedy, ani teraz, ani nigdy nie ukrywałem swego zdecydowanie negatywnego stosunku do Wojciecha Jaruzelskiego, do roli, jaką w historii odegrał. Konrad Piasecki, Radio ZET: Ale ten wojskowy pochówek mu się należał, bo był prezydentem, bo był żołnierzem, bo był generałem Ludowego Wojska Polskiego? Tomasz Siemoniak: Bo był prezydentem i to moim zdaniem nadało mu zupełnie inny wymiar… Konrad Piasecki, Radio ZET: Chociaż prezydentem wybranym przez niedemokratycznie wybrany parlament. Tomasz Siemoniak: Generalnie uważam, że ze zmarłymi, z duchami nie należy walczyć i za życia wystawiać im rachunek, za życia ich oceniać, za życia ich karać, natomiast czy w przypadku pogrzebu, czy w przypadku dzisiejszej akcji, choć mówię, jakbym miał dziś głosować to jestem za pozbawieniem tytułów generalskich, ale uważam, że to otwiera wielki worek dyskusji.

Źródło: archiwum.radiozet.pl

Data obietnicy: 15.12.2016

sprawy ogólnopolskie
Gabinet Cieni
PO
2 Wałbrzych
polityka historyczna
Jest przeciwny miltarnej ingerencji w sytuację w Syrii.

Może nie wszyscy o tym wiedzą, ale NATO w ogóle nie zajmuje się operacją w Syrii. Tu działa koalicja pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych; Polska politycznie wspiera tę koalicję i my nie przewidujemy żadnego naszego zaangażowania w tym względzie

Źródło: www.tvn24.pl

Data obietnicy: 8.10.2015

sprawy globalne
integracja europejska
polityka zagraniczna
wybory 2015
PO
2 Wałbrzych
Syria
O Nato i modernizacji armii

- Chcemy, aby NATO uznało, że sytuacja bezpieczeństwa na wschodzie wymaga trwałych wniosków, bo działania doraźne nie są wystarczające – dodał minister obrony. W jego opinii zwiększenie obecności wojskowej sojuszu, tworzenie infrastruktury i przemieszczanie ciężkiego sprzętu jest niezwykle ważne. Sojusz NATO musi być przygotowany na ewentualne zagrożenia – podkreślił minister Siemoniak. Minister mówił także o rozwoju polskiej armii. – Wszystkie programy modernizacji naszej armii zawsze były kontrowersyjne. Uważam, że trzeba podejmować decyzje i wybierać takie oferty, które będą najkorzystniejsze z punktu widzenia polskich interesów bezpieczeństwa – ocenił minister.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 25.09.2015

sprawy europejskie
sprawy globalne
sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
polityka zagraniczna
NATO
armia
2 Wałbrzych
wybory 2015
PO
Współpraca z Gruzją i wspieranie jej w dążeniu do członkowstwa w NATO

Główny przekaz, także z mojej strony, jest taki, że Zachód i NATO nie mogą pozostawić Gruzji, i że decyzje, które zapadły w Newport – chodzi o wzmocniony pakiet współpracy z Gruzją

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 9.09.2015

sprawy europejskie
bezpieczeństwo i obronność
integracja europejska
polityka zagraniczna
NATO
wybory 2015
PO
2 Wałbrzych
Stanowisko wobec kwotowemu przyjmowaniu uchodźców

Nie chodzi o to żeby zapraszać, czy skłaniać kolejne dziesiątki tysiące do przybycia do Europy, bo Europa nie da rady. Jeżeli zgodzimy się na pierwszą grupę uchodźców, to będzie druga, trzecia i czwarta - mówił minister Tomasz Siemoniak w TVN24.-Kwotowanie jest drogą donikąd. Trzeba działać systemowo. Szybkie i doraźne działania nie rozwiążą problemu. Zachód powinien zastanowić się nad nową strategią w sprawie Syrii.

Źródło: wiadomosci.dziennik.pl

Data obietnicy: 8.09.2015

sprawy ogólnopolskie
sprawy europejskie
migracje
uchodźcy
integracja europejska
wybory 2015
2 Wałbrzych
PO
Wspólne stawnowisko z Prezydentem Dudą wobec zwiększenia sił NATO

Mówimy w tej sprawie jednym głosem, bo i premier Kopacz i rząd domagają się od bardzo dawna zwiększenia obecności NATO (...) Dzisiaj potrzebujemy NATO, żeby działało tutaj. Przez najbliższe miesiące będziemy prowadzili ofensywę polityczną, dyplomatyczną i medialną w tej sprawie

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 14.08.2015

sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
NATO
2 Wałbrzych
PO
Modernizacja Marynarki Wojennej

Rok 2015 przejdzie do historii Marynarki Wojennej i naszego przemysłu stoczniowego, bo po bardzo wielu latach, gdy nic się nie działo, po latach oczekiwania, mamy wodowanie po wodowaniu

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 14.08.2015

sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
armia
marynarka wojenna
PO
2 Wałbrzych
wybory 2015
Popiera zwiększenie obecności sił NATO w Polsce

Ale na pewno dobrym ukoronowaniem tych wszystkich wysiłków byłaby trwale zakorzeniona obecność wojskowa [amerykańskich wojsk - przyp. red.] w naszym kraju

Źródło: wiadomosci.dziennik.pl

Data obietnicy: 14.08.2015

sprawy globalne
sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
integracja europejska
NATO
wybory 2015
PO
2 Wałbrzych
Modernizacja armii

Realizujemy wielki, ambitny program modernizacji technicznej. Cóż byłby ten program wart, gdyby nie świetnie wykształceni, świetnie przygotowani oficerowie po Wojskowej Akademii Technicznej (...) Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj dobry oficer i dobry żołnierz to ten, który potrafi znać się na bardzo nowoczesnym sprzęcie. Ukończenie Akademii daje gwarancję, że będziecie w stanie w sposób bardzo profesjonalny tym sprzętem się zajmować

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 7.08.2015

sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
armia
PO
2 Wałbrzych
wybory 2015
Współpraca z marynarką chińską

Ja widzę w tym przyjazny gest, podkreślający znaczenie współpracy na morzu. Także dla NATO Chiny są partnerem, jeśli chodzi o operacje antypirackie w pobliżu Afryki i na Oceanie Indyjskim - powiedział Polskiemu Radiu wicepremier Siemoniak. W 2012 roku po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat oficjalną wizytę w Polsce złożył szef chińskiego MON. W ubiegłym roku zainaugurowano zaś strategiczny dialog polityczno-obronny obu państw. Tomasz Siemoniak rozmawiał też z przedstawicielami chińskiego MON o sytuacji na Ukrainie.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 30.07.2015

sprawy globalne
sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
polityka zagraniczna
2 Wałbrzych
PO
wybory 2015
Chiny

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz
Nazwisko: Siemoniak
Data urodzenia: 1967-07-02
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 8000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 46,4 m2
Tytuł prawny: własność obciążona kredytem hipotecznym

Powierzchnia: 49,8 m2
Tytuł prawny: własność obciążona kredytem hipotecznym

Powierzchnia: 111 m2
Tytuł prawny: własność obciążona kredytem hipotecznym

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: najem mieszkań
Kwota: 38 400,00 PLN
Uwagi: w roku 2018

Opis: Kancelaria Sejmu - dieta
Kwota: 29 978,89 PLN
Uwagi: w roku 2018

Opis: Kancelaria Sejmu - uposażenie
Kwota: 110 564,17 PLN
Uwagi: w roku 2018

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny mBank - zakup mieszkania, przeniesiony z BPH, zakup w 1999 r.; do 2025 r.
Cała kwota: 36 500 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 9774,40 CHF
Uwagi: stan zadłużenia na 08.11.2019

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w mBank - zakup mieszkania, przeniesiony z BOŚ, zakup 2000 r., do 2035 r.
Cała kwota: 76 246 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 39 863,01 CHF
Uwagi: stan zadłużenia na 08.11.2019

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w mBank - zakup mieszkania, zakup 2004 r.; do 2035 r.
Cała kwota: 177 537,38 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 114 367,46 CHF
Uwagi: stan zadłużenia na 08.11.2019

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): możliwość debetu w Banku Pekao SA do 12 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-08
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz
Nazwisko: Siemoniak
Data urodzenia: 1967-07-02
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 7000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 46,4 m2
Wartość: 255 000 PLN
Tytuł prawny: własność obciążona kredytem hipotecznym

Powierzchnia: 49,8 m2
Wartość: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność obciążona kredytem hipotecznym

Powierzchnia: 111 m2
Wartość: 1 100 000 PLN
Tytuł prawny: własność obciążona kredytem hipotecznym

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: najem mieszkań
Kwota: 25 600 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu - dieta
Kwota: 20 041,60 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu - uposażenie
Kwota: 63 243,60 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny mBank - zakup mieszkania, przeniesiony z BPH, zakup w 1999 r.; do 2025 r.
Cała kwota: 36 500 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 10 079,84 CHF
Uwagi: stan zadłużenia na 31.08.2019

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w mBank - zakup mieszkania, przeniesiony z BOŚ, zakup 2000 r., do 2035 r.
Cała kwota: 76 246 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 40 413,99 CHF
Uwagi: stan zadłużenia na 31.08.2019

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w mBank - zakup mieszkania, zakup 2004 r.; do 2035 r.
Cała kwota: 177 537,38 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 115 411,87 CHF
Uwagi: stan zadłużenia na 31.08.2019

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): możliwość debetu w Banku Pekao SA do 12 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-09-05
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz
Nazwisko: Siemoniak
Data urodzenia: 1967-07-02
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 8000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 46,4 m2
Wartość: 255 000 PLN
Tytuł prawny: własność obciążona kredytem hipotecznym

Powierzchnia: 49,8 m2
Wartość: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność obciążona kredytem hipotecznym

Powierzchnia: 111 m2
Wartość: 1 100 000 PLN
Tytuł prawny: własność obciążona kredytem hipotecznym

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: najem mieszkań
Kwota: 38 400 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu - dieta
Kwota: 29 978,89 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu - uposażenie
Kwota: 110 564,17 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny mBank - zakup mieszkania, przeniesiony z BPH, zakup w 1999 r.; do 2025 r.
Cała kwota: 36 500 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 11 301,60 CHF
Uwagi: stan zadłużenia na 31.12.2018

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w mBank - zakup mieszkania, przeniesiony z BOŚ, zakup 2000 r., do 2030 r.
Cała kwota: 76 246 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 42 595,24 CHF
Uwagi: stan zadłużenia na 31.12.2018

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w mBank - zakup mieszkania, zakup 2004 r.; do 2035 r.
Cała kwota: 177 537,38 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 119 538,03 CHF
Uwagi: stan zadłużenia na 31.12.2018

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): możliwość debetu w Banku Pekao SA do 12 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz
Nazwisko: Siemoniak
Data urodzenia: 1967-07-02
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000 PLN
Uwagi: kwota około
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 46,4 m2
Wartość: 255 000 PLN
Tytuł prawny: własność obciążona kredytem hipotecznym
Uwagi: wartość około

Powierzchnia: 49,8 m2
Wartość: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność obciążona kredytem hipotecznym
Uwagi: wartość około

Powierzchnia: 111 m2
Wartość: 1 100 000 PLN
Tytuł prawny: własność obciążona kredytem hipotecznym
Uwagi: wartość około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: najem mieszkań
Kwota: 37 600 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu - dieta
Kwota: 29 895,38 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu - uposażenie
Kwota: 121 075,39 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny mBank - zakup mieszkania, przeniesiony z BPH, zakup w 1999 r.; do 2025 r.
Cała kwota: 36 500 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 13 286,96 CHF
Uwagi: stan zadłużenia na 31.12.2017

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w mBank - zakup mieszkania, przeniesiony z BOŚ, zakup 2000 r., do 2030 r.
Cała kwota: 76 246 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 46 048,78 CHF
Uwagi: stan zadłużenia na 31.12.2017

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w mBank - zakup mieszkania, zakup 2004 r.; do 2035 r.
Cała kwota: 177 537,38 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 126 109,95 CHF
Uwagi: stan zadłużenia na 31.12.2017

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): możliwość debetu w Banku Pekao SA do 12 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-30
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz
Nazwisko: Siemoniak
Data urodzenia: 1967-07-02
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 15 000 PLN
Uwagi: kwota około
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 46,4 m2
Wartość: 255 000 PLN
Tytuł prawny: własność obciążona kredytem hipotecznym
Uwagi: wartość około

Powierzchnia: 49,8 m2
Wartość: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność obciążona kredytem hipotecznym
Uwagi: wartość około

Powierzchnia: 111 m2
Wartość: 1 100 000 PLN
Tytuł prawny: własność obciążona kredytem hipotecznym
Uwagi: wartość około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: najem mieszkań
Kwota: 31 500 PLN

Opis: Dochód z zatrudnienia w KPRM
Kwota: 47 627,66 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu - dieta
Kwota: 29 594,52 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu - uposażenie
Kwota: 97 810,50 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: 520
Rok produkcji: 1997
Uwagi: rok nabycia 2015
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny mBank - zakup mieszkania, przeniesiony z BPH, zakup w 1999 r.; do 2025 r.
Cała kwota: 36 500 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 1X966,96 CHF
Uwagi: stan zadłużenia 31.12.2016

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w mBank - zakup mieszkania, przeniesiony z BOŚ, zakup 2000 r., do 2030 r.
Cała kwota: 76 246,10 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 49 145,26 CHF
Uwagi: stan zadłużenia 31.12.2016

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w mBank - zakup mieszkania, zakup 2004 r.; do 2035 r.
Cała kwota: 177 337,38 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 132 044,45 CHF
Uwagi: stan zadłużenia 31.12.2016

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): możliwość debetu w Banku Pekao SA do 12 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-27
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz
Nazwisko: Siemoniak
Data urodzenia: 1967-07-02
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000 PLN
Uwagi: kwota około
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 46,4 m2
Wartość: 255 000 PLN
Tytuł prawny: własność obciążona kredytem hipotecznym
Uwagi: wartość około

Powierzchnia: 49,8 m2
Wartość: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność obciążona kredytem hipotecznym
Uwagi: wartość około

Powierzchnia: 111 m2
Wartość: 1 100 000 PLN
Tytuł prawny: własność obciążona kredytem hipotecznym
Uwagi: wartość około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: najem mieszkań (za okres 01.01 - 31.12.2015)
Kwota: 30 000 PLN

Opis: Dochód z zatrudnienia w KPRM (za okres 01.01 - 31.12.2015)
Kwota: 177 573,96 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu
Kwota: 193,08 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: 520
Rok produkcji: 1997
Uwagi: rok nabycia 2015
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny mBank - zakup mieszkania, przeniesiony z BPH, zakup w 1999 r.; do 2025 r.
Cała kwota: 36 500 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 16 799,72 CHF
Uwagi: stan zadłużenia 31.12.2015

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w mBank - zakup mieszkania, przeniesiony z BOŚ, zakup 2000 r., do 2030 r.
Cała kwota: 76 246,10 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 51 905,65 CHF
Uwagi: stan zadłużenia 31.12.2015

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w mBank - zakup mieszkania, zakup 2004 r.; do 2035 r.
Cała kwota: 177 337,38 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 137 370,11 CHF
Uwagi: stan zadłużenia 31.12.2015

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): możliwość debetu w Banku Pekao SA do 12 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz
Nazwisko: Siemoniak
Data urodzenia: 1967-07-02
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Obrony Narodowej
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 46,4 m2
Wartość: 255 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: własność obciążona kredytem hipotecznym

Powierzchnia: 49,8 m2
Wartość: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: własność obciążona kredytem hipotecznym

Powierzchnia: 111 m2
Wartość: 1 100 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: własność obciążona kredytem hipotecznym

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: najem mieszkań (za okres 01.01 - 31.10.2015)
Kwota: 25 000 PLN

Opis: Dochód z zatrudnienia w KPRM (za okres 01.01 - 31.10.2015)
Kwota: 149 090,80 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: 520
Rok produkcji: 1997
Uwagi: rok nabycia 2015
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny mBank - zakup mieszkania, przeniesiony z BPH, zakup w 1999 r.; do 2025 r.
Cała kwota: 36 500 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 17 105,18 CHF
Uwagi: stan zadłużenia 03.11.2015

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w mBank - zakup mieszkania, przeniesiony z BOŚ, zakup 2000 r., do 2030 r.
Cała kwota: 76 246,10 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 52 399,48 CHF
Uwagi: stan zadłużenia 03.11.2015

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w mBank - zakup mieszkania, zakup 2004; do 2035
Cała kwota: 177 337,38 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 138 326,39 CHF
Uwagi: stan zadłużenia 31.12.2014

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): możliwość debetu w Banku Pekao SA do 12 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-03
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz
Nazwisko: Siemoniak
Data urodzenia: 1967-07-02
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Obrony Narodowej
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 8000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 46,4 m2
Tytuł prawny: własność
Uwagi: własność obciążona kredytem hipotecznym

Powierzchnia: 49,8 m2
Tytuł prawny: własność
Uwagi: własność obciążona kredytem hipotecznym

Powierzchnia: 111 m2
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: własność obciążona kredytem hipotecznym

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z zatrudnienia w MON w 2014 r.
Kwota: 147 368,51 PLN

Opis: Dochód z zatrudnienia w KPRM w 2014 r.
Kwota: 49 137,29 PLN

Opis: najem mieszkań w 2014 r.
Kwota: 30 000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: s70
Rok produkcji: 1997
Uwagi: rok nabycia - 2006
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny mBank - zakup mieszkania, przeniesiony z BPH, zakup w 1999 r.; do 2025 r.
Cała kwota: 36 500,79 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 18 632,46 CHF
Uwagi: stan zadłużenia 31.12.2014

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w mBank - zakup mieszkania, przeniesiony z BOŚ, zakup 2000 r., do 2030 r.
Cała kwota: 76 246,10 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 55 693,07 CHF
Uwagi: stan zadłużenia 31.12.2014

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w mBank - zakup mieszkania, zakup 2004; do 2035
Cała kwota: 177 337,38 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 143 033,37 CHF
Uwagi: stan zadłużenia 31.12.2014

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): możliwość debetu w Banku Pekao SA do 12 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt konsumpcyjny w BNP Baribas, przyznany w 2013 r., do 2016 r.
Cała kwota: 20 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 10 000 PLN
Uwagi: stan zadłużdenia 31.12.2014

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-03-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz
Nazwisko: Siemoniak
Data urodzenia: 1967-07-02
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Obrony Narodowej
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 46,4 m2
Tytuł prawny: własność
Uwagi: własność obciążona kredytem hipotecznym

Powierzchnia: 49,8 m2
Tytuł prawny: własność
Uwagi: własność obciążona kredytem hipotecznym

Powierzchnia: 111 m2
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: własność obciążona kredytem hipotecznym

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z zatrudnienia w MON w 2013 r.
Kwota: 172 909,08 PLN

Opis: najem mieszkań w 2013 r.
Kwota: 30 000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: s70
Rok produkcji: 1997
Uwagi: rok nabycia - 2006
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny mBank - zakup mieszkania, przeniesiony z BPH, zakup w 1999 r.; do 2025 r.
Cała kwota: 36 500,79 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 19 243,34 CHF
Uwagi: stan zadłużenia 22.09.2014

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w mBank - zakup mieszkania, przeniesiony z BOŚ, zakup 2000 r., do 2030
Cała kwota: 76 246,10 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 55 693,07 CHF
Uwagi: stan zadłużenia 22.09.2014

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w mBank - zakup mieszkania, zakup 2004; do 2035
Cała kwota: 177 337,38 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 144 750,44 CHF
Uwagi: stan zadłużenia 22.09.2014

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt konsumpcyjny w BNP Paribas przyznany w 2013 r., do 2016 r.
Cała kwota: 20 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 1X000 PLN
Uwagi: stan zadłużenia 22.09.2014

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): możliwość debetu w Banku Pekao SA do 12 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2014-09-22