Kwestionariusz: jakie poglądy na aborcję mają posłowie?

Przed wyborami parlamentarnymi w 2019 r. zapytaliśmy kandydatów o aborcję. Na stwierdzenie “Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia” można było odpowiedzieć: tak / nie / nie mam zdecydowanej opinii oraz dodać swój komentarz. Odpowiedziało nam w sumie 114 obecnych posłów i posłanek z każdego klubu. Oto pełna, alfabetyczna lista posłów i posłanek oraz ich odpowiedzi.

 

Zobacz najnowsze

IMIĘ I NAZWISKOODPOWIEDŹKLUBKOMENTARZ
Tomasz AniśkotakKO 
Urszula AugustynnieKO 
Władysław Bartoszewskibrak opiniiPSL-KUKIZ15 
Agnieszka Dziemianowicz-BąktakLewica 
Konrad BerkowicznieKonfederacja 
Magdalena BiejattakLewica 
Małgorzata Kidawa-Błońskabrak opiniiKO 
Piotr BorystakKOPopieram utrzymanie obecnych regulacji dot. prawa kobiet do przerywania ciąży.
Wiesław BużtakLewica 
Małgorzata Chmielbrak opiniiKO 
Janusz Cichońbrak opiniiKO 
Włodzimierz CzarzastytakLewicaPiekło kobiet nie może trwać za sprawą państwa. Potrzebna jest również edukacja seksualna i dostęp do darmowej antykoncepcji, aby ograniczyć liczbę niechcianych ciąż.
Marzena Okła-DrewnowicztakKOw kwestii aborcji - tak, w przypadkach przewidzianych w kompromisie aborcyjnym.
Elżbieta DudaniePiS 
Jan DudaniePiS 
Anita Kucharska-DziedzictakLewica 
Waldy Dzikowskibrak opiniiKOkompromis
Jadwiga EmilewiczniePiS 
Joanna FabisiaknieKO 
Monika FalejtakLewica 
Joanna FrydrychnieKO 
Krzysztof GawkowskitakLewica 
Maciej GdulatakLewica 
Tomasz GłogowskinieKO 
Marta GolbiktakKO 
Jan GrabiecnieKO 
Michał GramatykanieKO 
Rafał Grupińskibrak opiniiKO 
Riad HaidartakKO 
Marek Hokbrak opiniiKO 
Klaudia JachiratakKO 
Maria Janyskabrak opiniiKO 
Michał Jarosbrak opiniiKO 
Joanna JaśkowiaktakKO 
Dariusz JońskitakKO 
Krystian KamińskinieKonfederacja 
Władysław Kosiniak-KamyszniePSL-KUKIZ15 
Iwona Śledzińska-KatarasińskatakKO 
Marcin KierwińskinieKOJestem zwolennikiem utrzymania aktualnego kompromisu aborcyjnego.
Klauzula sumienia powinna obowiązywać w przypadku zagrożenia życia ludzkiego
Paulina Hennig-KloskatakKOKobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia ale przy pewnych obostrzeniach na zasadach niemieckich.
Maciej KoniecznytakLewica 
Przemysław KoperskitakLewica 
Maciej KopiectakLewica 
Tomasz KostuśnieKO 
Katarzyna KotulatakLewicaPrawa kobiet, prawo do przerywania ciąży, prawo do sterylizacji, dostępu do refundowanej antykoncepcji, czy zabiegów in vitro są częścią praw o które walczę, i jednym z priorytetowych obszarów mojego działania.
Iwona KozłowskatakKO 
Stefan KrajewskiniePSL-KUKIZ15 
Katarzyna KretkowskatakLewica 
Paweł KrutultakLewica 
Marek KrząkałanieKODecyzja o aborcji powinna pozostać w gestii osoby(osób), która zmaga sie z podjęciem decyzji. Jestem za utrzymam tzw. Kompromisu aborcyjnego
Maciej Lasekbrak opiniiKO 
Tomasz LatosniePiS 
Izabela LeszczynanieKO 
Joanna LichockaniePiS 
Katarzyna LubnauertakKO 
Beata MaciejewskatakLewica 
Paulina MatysiaktakLewica 
Krzysztof MieszkowskitakKO 
Janusz Korwin-MikkenieKonfederacja Przepraszam: a ojciec nie ma mieć nic do gadania, gdy kobieta chce zabić JEGO dziecko???
Aleksander MiszalskitakKO 
Joanna Muchabrak opiniiKOW odpowiedzi na ostatnie pytanie konieczne jest dodanie zastrzeżeń, w jakich okolicznościach zabieg będzie możliwy a także że państwo powinno wziąć na siebie działania na rzecz zmniejszenia liczby aborcji. Po takich zastrzeżeniach odpowiedziałabym na to pytanie TAK.
Wojciech MurdzekniePiS 
Dorota Niedzielabrak opiniiKO 
Sławomir NitrasnieKO 
Barbara NowackatakKO 
Tomasz NowaknieKO 
Urszula NowogórskaniePSL-KUKIZ15 
Mirosława Nykielbrak opiniiKO 
Robert ObaztakLewica 
Urszula Pasławskabrak opiniiPSL-KUKIZ15W kwestii dopuszczalności aborcji jestem za utrzymam obecnego kompromisu.
Hanna Gill-PiątektakNiezrzeszona 
Bolesław PiechaniePiS 
Kamila Gasiuk-PihowicztakKO 
Agnieszka PomaskatakKO 
Paweł PoncyljusznieKO Obecne prawo aborcyjne jest wynikiem kompromisu różnych środowisk i nie należy tego zmieniać, ponieważ każda zmiana może skutkować gorszymi rozwiązaniami nawet jeśli te, które obecnie obowiązują nie są idealne.
Daria Gosek-PopiołektakLewica 
Jacek ProtasiewicztakPSL-KUKIZ15Prawa obywatelskie to -w moim przekonaniu - zarówno prawo do legalnego zabiegu aborcji, jak i prawo do odmowy jej wykonania ze względu na wyznawaną wiarę lub światopogląd. Legalność aborcji do 12 tygodnia ciąży oznacza -w moim mniemaniu- jej całkowitej dowolności. Zawsze poprzedzone to musi być co najmniej konsultacjami psychologicznymi. Kwestię szczegółowych warunków podałabym pod głosowanie w referendum, albowiem struktura społeczna jest bardzo odmienna od składu polskiego parlamentu..
Monika RosatakKO 
Dariusz RosatitakKO 
Joanna Kluzik-RostkowskanieKOKlauzula sumienia powinna dotyczyć środków antykoncepcyjnych. Rygory obecnej ustawy antyaborcyjnej są rozsądnym kompromisem. Potrzebna jest natomiast dobra edukacja seksualna oraz dostępność środków antykoncepcyjnych, włącznie z tabletką "dzień po".
Marek RutkatakLewicaJest... XXI wiek
Marek SawickiniePSL-KUKIZ15 
Grzegorz SchetynanieKO 
Joanna SenyszyntakLewica 
Krystyna Sibińskabrak opiniiKO 
Tomasz SiemoniaknieKO 
Dobromir SośnierznieKonfederacja 
Marek SowanieKO 
Anita SowińskatakLewica 
Franciszek SterczewskitakKO 
Wiesław SzczepańskitakLewica 
Adam SzłapkatakKO 
Małgorzata Sekuła-SzmajdzińskatakLewica 
Paweł SzramkaniePSL-KUKIZ15Materia jest zbyt złożona, aby na tak postawione pyta odpowiedzieć tak lub nie.
Krzysztof ŚmiszektakLewica 
Cezary Tomczykbrak opiniiKO 
Małgorzata TracztakKOKobieta powinna mieć absolutne prawdo do decydowaniu o macierzyństwie.
Tomasz TrelatakLewica 
Robert TyszkiewicznieKO 
Katarzyna UeberhantakLewica 
Jarosław UrbaniaknieKO 
Michał UrbaniaknieKonfederacja 
Jagna Marczułajtis-WalczaktakKO 
Jarosław WałęsanieKO 
Anna WasilewskanieKO 
Marta Wcisłobrak opiniiKOKwestia sumienia w zakresie lekarzy pielęgniarek jest ich uprawnieniem a nie obowiązkiem, zatem nie należy im go ograniczać a jedynie uświadamiać konsekwencje ich wyborów, tak samo w przypadku przerwania ciąży. Jest to kwestia indywidualna, bardzo osobista i niezwykle trudna. Państwo powinno wskazywać odpowiednie zachowania i informować o ich skutkach a nie ograniczać wolność i narzucać gotowe rozwiązania.
Dariusz WieczorektakLewica 
Joanna Scheuring-WielgustakLewica 
Monika WielichowskatakKO 
Ryszard Wilczyńskibrak opiniiKOJestem za utrzyma kompromisu aborcyjnego, - tej opcji kwestionariusz nie przewiduje, stąd taka odpowiedź
Adrian ZandbergtakLewica 
Urszula ZielińskatakKOA w przypadku zagrożenia życia, ciąży z gwałtu lub wady letalnej płodu - do końca.
Tadeusz Zwiefkabrak opiniiKO 
Anna ŻukowskatakLewica