Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska

Data i miejsce urodzenia: 1958-05-03, Domatowo

Zawód: inżynier rolnik

Wykształcenie: wyższe

Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015

Komitet wyborczy: Platforma Obywatelska

Okręg: 26 Gdynia

Liczba głosów: 11 060 (2,37%)

Doktor nauk rolniczych, ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie. Pracował jako nauczyciel w zespole szkół rolniczych, do 2001 r. działał w regionalnej sekcji oświaty i wychowania NSZZ „Solidarność”. Był przewodniczącym rady nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krokowej. Od 1987 r. należy do... Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, był prezesem Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Ziemi Puckiej, wiceprzewodniczącym Rady Naukowo-Społecznej przy dyrektorze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Członek PO od 2001 r. Zasiadał w Powiatowej Radzie Zatrudnienia i Regionalnym Komitecie Sterującym przy marszałku woj. pomorskiego. Wójt gminy Krokowa (1990-2001). Poseł od 2001 r. (IV - VIII kadencja), pracował w komisji administracji i spraw wewnętrznych (wiceprzewodniczący). Obecnie zasiada w komisjach: obrony narodowej oraz - ponownie - rolnictwa i rozwoju wsi.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Posłowie-nauczyciele o strajku i pomysłach na szkołę (2019)

Czy jako nauczyciel/ka  należał/a Pan/i do związku zawodowego?
Y
"Y"
null
null
Do jakiego związku zawodowego Pan/Pani należał/a? W jakim okresie? Jakie funkcje Pan/Pani w nim pełnił/a? 
NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Lata 1989 - 1990 Przewodniczący Zarządu Gminnego Związku Gmina Krokowa, woj. Pomorskie
Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych Solidarność-Oświata przygotowują się do ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Czy Pani/ Pana zdaniem nauczyciele mają powody do strajku?
Y
"Y"
null
null
Miejsce na ewentualne skomentowanie odpowiedzi. 
Odpowiedź uzasadniam nieadekwatną skalą podwyżek dla nauczycieli w stosunku do innych grup zawodowych. Reforma oświaty wdrożona przez rząd PIS-u budzi wiele emocji i od nowego roku szkolnego spowoduje chaos organizacyjny w szkołach.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą nauczyciela, ok. 3380 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Samorządy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa. Mogą też opłacić dodatkowe podwyżki dla nauczycieli. Ile Pana/Pani zdaniem powinien zarabiać nauczyciel z pięcioletnim stażem?
  1. Ok. 3 380 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
  2. Ok. 4 000 zł brutto.
  3. Ok. 5 000 zł brutto.
  4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie kluczowe zmiany w systemie oświaty należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić w nadchodzących pięciu latach? Prosimy wymienić maksymalnie pięć najważniejszych zmian.
Powiązać poziom nauczania z wysokościa płac (im lepszy nauczyciel tym wyższa pensja).
Uporządkować podstawy programowe w nauczaniu.
Wypracowac porozumienia z samorządami w celu zlikwidowania dwuzmianowości w szkołach.
Zmiana profilu szkoły w kierunku zdobywania przez uczniów umiejętności a nie wiedzy encyklopedycznej.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pan/Pani wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
likwidacja Karty nauczyciela
zwiększenie nauczycielskiego pensum (dziś to 18 godzin tygodniowo)
uzależnienie wysokości pensji od nauczanego przedmiotu
zminiejszenie podstaw programowych
skrócenie ścieżki awansu zawodowego (dziś potrzeba ok. 15 lat, aby uzyskać najwyższy stopień awansu)
likwidacja godzin statutowych, w czasie których dyrektor może przydzielić nauczycielom realizację różnych zadań, np. prowadzenie zajęć dodatkowych
wprowadzenie nowego systemu oceny pracy nauczyciela, który powiąże ocenę z wysokością dodatku motywacyjnego
zmiany w sposobie sprawozdawania pracy nauczycieli
powrót do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów)
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — głosowanie nad ustawą budżetową na 2017 r. (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
  1. Tak
  2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
  1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
  2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek, Sejm RP VIII kadencji
11.09.2018 – 22.10.2018
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druk nr 2722), członek
od 14.12.2017
Podkomisja nadzwyczajna do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych związanych z wytwarzaniem destylatów rolniczych, okowit i nalewek w celu zwiększenia dochodów rolniczych i ochrony zdrowia publicznego, członek
pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
95.9%
Nieobecność
4.1%
Zgodność
z linią klubu
94.6%

Oddane głosy

Za
73.2%
Przeciw
20.4%
Wstrzymał się
2.3%
Nieobecny
4.1%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 2401 pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-03-15 13:28:44 Ustawa o kołach gospodyń wiejskich Nieobecność niezgodny
2019-03-15 12:49:09 Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektóre inne ustawy Nieobecność niezgodny
2019-03-15 12:42:10 Ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa - Prawo o miarach Nieobecność niezgodny
2019-03-15 12:20:28 Ustawa o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024 Nieobecność niezgodny
2019-03-15 12:19:48 Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej Nieobecność niezgodny
2019-03-15 12:17:40 Ustawa o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej Nieobecność niezgodny
2019-03-15 12:14:53 Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej Nieobecność niezgodny
2019-03-15 11:42:08 Ustawa o drogach publicznych Przeciw zgodny
2019-03-15 11:17:57 Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przeciw zgodny
2019-03-15 11:15:49 Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 3279, wraz z przyjętymi poprawkami Za zgodny
pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

Obietnice

Ułatwienia dla rolników

Projekt dotyczy możliwości wprowadzania na rynek produktów spożywczych wytworzonych w małych gospodarstwach rolnych po spełnieniu minimalnych wymagań sanitarno-weterynaryjnych.[…] Chcemy ucywilizować proces sprzedaży ze względu na bezpieczeństwo konsumentów i na bezpieczeństwo produktów rolno-spożywczych, które są wprowadzane na rynek. Mam nadzieje, że to też ułatwi rolnikom normalne funkcjonowanie i swobodne wprowadzanie na rynek produktów, które są wstępnie wytworzone i przetworzone w gospodarstwie rolnym. Dodane przez: Sylwia

Żródło: wrp.pl

Konkurencyjność rybołówstwa

Polskie rybołówstwo się rozwija, ale mamy swoje problemy jeśli chodzi polepszanie naszej konkurencyjności na europejskim rynku, nie tylko w odniesieniu do floty rybackiej, ale również w odniesieniu do przetwórstwa. Dodane przez: Sylwia

Żródło: www.polsteam.com

Ubój rytualny

Po pierwsze, mamy wyspecjalizowane rzeźnie, które się tym ubojem zajmują. Po drugie, jest to w pewnym sensie kontynuowanie tradycji tych, które były na terenie Polski stosowane. Po trzecie, Polska wyeksportowała w ubiegłym roku ponad 300 tys. ton mięsa z uboju rytualnego. A więc widać, że jest duże zapotrzebowanie i zainteresowanie mięsem, które jest u nas produkowane, i które pochodzi z uboju rytualnego[…] Jesteśmy za tym, żeby ten ubój rytualny był dalej w Polsce faktem. dodane przez: Sylwia

Żródło: gospodarkapodkarpacka.pl

Rynek rybny w Polsce

Rynek rybny jest absolutnie kluczowy dlatego, że bez udziału w grze rynkowej niewiele osiągniemy. Chodzi o to aby organizacje były jednością, żeby ze sobą współpracowały a nie konkurowały. Dodane przez: Sylwia

Żródło: norda24.pl

Polityka rolna

Chcemy żeby jak najwięcej ziemi do 2014 trafiło do polskich rolników.

Żródło: biznes.interia.pl

Więcej pieniędzy dla rolników

Dążymy do tego, żeby przekonać naszych partnerów, w tym także Komisję Europejską, do wyrównania płatności po 2013 roku do poziomu 265 euro do jednego hektara […] Będziemy także dbać o to, ażeby środki finansowe na drugi filar, czyli na rozwój obszarów wiejskich, nie były mniejsze niż w perspektywie  na lata 2007-2013, a więc na poziomie 13,5 mld euro. Dodane przez: Sylwia

Żródło: www.obserwatorkonstytucyjny.pl

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 41 951,06 PLN
Uwagi: stan konta na 31.12.2017

Kwota: 116 790,20 PLN
Uwagi: Polisa ubezpieczeniowa Aviva nr umowy [ukryte] wartość na 31.12.2017

Kwota: 110 572,17 PLN
Uwagi: Polisa ubezpieczeniowa Aviva nr umowy [ukryte] wartość na 31.12.2017

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
Uwagi: wartość dla domu i działki wartość około powierzchnia łączna wraz z 3 domkami letniskowymi

Uwagi: 28 lipca 2010 nabyłem od osoby fizycznej działkę o powierzchni 1080 m2 położona w [ukryte] za 81000 PLN w ramach wspólności majątkowej; + garaż wolnostojący

2. Mieszkanie
Wartość
Kwota: 60 000,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
Uwagi: mieszkanie sprzedano 2011-06-23 osobie fizycznej za 180000,00 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: trzy działki gruntowe
Tytuł prawny: własność
Uwagi: nabyte w trybie przetargu nieograniczonego 14-12-2006 r. od gminy [ukryte] 23 XII 2013 r. wraz z żoną Marią przekazałem w ramach darowizny: a) Łukaszowi Plocke dz o pow. 1197m2 b) Michałowi Plocke dz o pow. 1191 m2 c) Szymonowi Plocke dz o pow. 1547 m2
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
2001-04-18 nabył w trybie bezprzetargowym od gminy [ukryte] lokal mieszkalny w budynku [ukryte] na własność za 5140,00 PLN i 846/9219 części działki [ukryte] o powierzchni 0,59 ha w użytkowanie wieczyste - lokal mieszkalny i użytkowanie wieczyste gruntu sprzedano osobie fizycznej 2011-06-23 za 180000,00 PLN.
2006-12-14 nabył od gminy [ukryte] w przetargu nieograniczonym trzy działki gruntowe o łącznej powierzchni 3935 m2 położone w [ukryte] w ramach wspólności majątkowej. 24-12-2013 przekazałem wraz z żoną Marią działki w ramach darowizny: a) Łukaszowi Plocke dz o pow. 1197 m2 b) Michałowi Plocke dz o pow. 1191 m2 c) Szymonowi Plocke dz o pow. 1547 m2
2010-07-28 od osoby fizycznej nabył działkę o powierzchni 1080 m2 położona w [ukryte] za 81 000 PLN, w ramach wspólności majątkowej. na której wybudowano dom mieszkalny o pow. 140 m2 za około 550000 PLN oraz garaż wolnostojący
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Wynajem pokoi gościnnych na zasadzie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: Wynajem prowadzi żona Maria wraz z synem Łukaszem
Uwagi: przychód w sezonie letnim 2017 r.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska za 2017 r.
Kwota: 29 895,38 PLN

Opis: uposażenie poselskie za 2017 r.
Kwota: 120 381,62 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z Kancelarii Sejmu RP z 18,03,2016 r. Oprocentowanie pożyczki 2%; termin spłaty 31 marca 2018 r
Cała kwota: 30 000,00 PLN
Uwagi: stan na 31.12.2017

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczno-mieszkaniowy na budowę domu mieszkalnego z 9.05.2011 , ING Bank Śląski,
Cała kwota: 200 000,00 PLN
Uwagi: stan na dzień 31.12.2017

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Krakowie z 20.01.2016 r. nr umowy [ukryte], oprocentowanie 1,92%, termin spłaty 30.08.2019 r. Kredytobiorcami są Kazimierz, Maria, Szymon, Natalia Plocke. Kredyt na zakup lokalu mieszkaniowego w [zamazane]
Cała kwota: 100 000 PLN
Uwagi: stan na dzień 31.12.2017

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 39 508,04 PLN
Uwagi: stan konta na 31.12.2016

Kwota: 112 298,83 PLN
Uwagi: Polisa ubezpieczeniowa Aviva nr umowy [ukryte] wartość na 31.12.2016

Kwota: 94 200,86 PLN
Uwagi: Polisa ubezpieczeniowa Aviva nr umowy [ukryte] wartość na 31.12.2016

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
Uwagi: wartość dla domu i działki wartość około

Uwagi: 28 lipca 2010 nabyłem od osoby fizycznej działkę o powierzchni 1080 m2 położona w [ukryte] za 81000 PLN w ramach wspólności majątkowej

2. Mieszkanie
Wartość
Kwota: 60 000,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
Uwagi: mieszkanie sprzedano 2011-06-23 osobie fizycznej za 180000,00 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: trzy działki gruntowe
Tytuł prawny: własność
Uwagi: nabyte w trybie przetargu nieograniczonego 14-12-2006 r. od [ukryte] 23 XII 2013 r. wraz z żoną Marią przekazałem w ramach darowizny: a) Łukaszowi Plocke dz o pow. 1197m2 b) Michałowi Plocke dz o pow. 1191 m2 c) Szymonowi Plocke dz o pow. 1547 m2
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
2001-04-18 nabyłem w trybie bezprzetargowym od gminy [ukryte] lokal mieszkalny w budynku [ukryte] na własność za 5140,00 PLN i 846/9219 części działki [ukryte] o powierzchni 0,59 ha w użytkowanie wieczyste - lokal mieszkalny i użytkowanie wieczyste gruntu sprzedano osobie fizycznej 2011-06-23 za 180000,00 PLN.
2006-12-14 nabyłem od gminy [ukryte] w przetargu nieograniczonym trzy działki gruntowe o łącznej powierzchni 3935 m2 połóżone w [ukryte] w ramach wspólności majątkowej. 24-12-2013 przekazałem wraz z żoną Marią działki w ramach darowizny: a) Łukaszowi Plocke dz o pow. 1197 m2 b) Michałowi Plocke dz o pow. 1191 m2 c) Szymonowi Plocke dz o pow. 1547 m2
2010-07-28 od osoby fizycznej nabyłem działkę o powierzchni 1080 m2 położona w [ukryte] za 81 000 PLN, w ramach wspólności majątkowej. na której wybudowano dom mieszkalny o pow. 140 m2
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Wynajem pokoi gościnnych na zasadzie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: Wynajem prowadzi żona Maria wraz z synem Łukaszem
Uwagi: przychód w sezonie letnim 2016 r.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska za 2016 r.
Kwota: 29 594,52 PLN

Opis: uposażenie poselskie za 2016 r.
Kwota: 118 035,55 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z Kancelarii Sejmu RP z 18,03,2016 r. Oprocentowanie pożyczki 2%; termin spłaty 31 marca 2018 r
Cała kwota: 30 000,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczno-mieszkaniowy na budowę domu mieszkalnego z 9.05.2011 , ING Bank Śląski, oprocentowanie 3,45 %
Cała kwota: 200 000,00 PLN
Uwagi: stan na dzień 31-12-2016

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Krakowie z 20.01.2016 r. nr umowy [zamazane], oprocentowanie 1,92%, termin spłaty 30.08.2019 r. Kredytobiorcami są Kazimierz, Maria, Szymon, Natalia Płocke. Kredyt na zakup lokalu mieszkaniowego w [zamazane]
Cała kwota: 100 000 PLN
Uwagi: na 31.12.2016 spłacono odsetki w wysokości 3841,24 PLN

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 39 935,41 PLN
Uwagi: stan konta na 31.12.2015

Kwota: 106 835,95 PLN
Uwagi: Polisa ubezpieczeniowa Aviva nr umowy [ukryte] wartość na 31.12.2015

Kwota: 83 821,65 PLN
Uwagi: Polisa ubezpieczeniowa Aviva nr umowy [ukryte] wartość na 31.12.2015

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
Uwagi: wartość dla domu i działki wartość około

Uwagi: 28 lipca 2010 nabyłem od osoby fizycznej działkę o powierzchni 1080 m2 położona w [ukryte] za 81000 PLN w ramach wspólności majątkowej

2. Mieszkanie
Wartość
Kwota: 60 000,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
Uwagi: mieszkanie sprzedano 2011-06-23 osobie fizycznej za 180000,00 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: trzy działki gruntowe
Tytuł prawny: własność
Uwagi: nabyte w trybie przetargu nieograniczonego 14-12-2006 r. od [ukryte] 23 XII 2013 r. wraz z żoną Marią przekazałem w ramach darowizny: a) Łukaszowi Plocke dz o pow. 119 7m2 b) Michałowi Plocke dz o pow. 1191 m2 c) Szymonowi Plocke dz o pow. 1547 m2
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
2001-04-18 nabyłem w trybie bezprzetargowym od gminy [ukryte] lokal mieszkalny w budynku [ukryte] na własność za 5140,00 PLN i 846/9219 części działki [ukryte] o powierzchni 0,59 ha w użytkowanie wieczyste - lokal mieszkalny i użytkowanie wieczyste gruntu sprzedano osobie fizycznej 2011-06-23 za 180000,00 PLN.
2006-12-14 nabyłem od gminy [ukryte] w przetargu nieograniczonym trzy działki gruntowe o łącznej powierzchni 3935 m2 połóżone w [ukryte] w ramach wspólności majątkowej. 24-12-2013 przekazałem wraz z żoną Marią działki w ramach darowizny: a) Łukaszowi Plocke dz o pow. 1197 m2 b) Michałowi Plocke dz o pow. 1191 m2 c) Szymonowi Plocke dz o pow. 1547 m2
2010-07-28 od osoby fizycznej nabyłem działkę o powierzchni 1080 m2 położona w [ukryte] za 81 000 PLN, w ramach wspólności majątkowej. na której wybudowano dom mieszkalny o pow. 140 m2
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Wynajem pokoi gościnnych na zasadzie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: Wynajem prowadzi żona Maria wraz z synem Łukaszem
Uwagi: przychód w sezonie letnim 2015 r.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2015 r.
Kwota: 145 130,72 PLN

Opis: Dieta poselska za 2015 r.
Kwota: 29 676 PLN

Opis: uposażenie poselskie za grudzień 2015 r.
Kwota: 9892,3 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z Kancelarii Sejmu RP z 05.10.2012
Cała kwota: 25 000,00 PLN
Uwagi: została spłacona w całości w 2014 r.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczno-mieszkaniowy na budowę domu mieszkalnego z 9.05.2011 , ING Bank Śląski, oprocentowanie 3,45 %
Cała kwota: 200 000,00 PLN
Uwagi: stan na dzień 31-12-2015

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup samochodu Mitsubishi ASX 1.6 Petrol, BRE Bank S.A z 2012-08-23
Cała kwota: 41 864,7 PLN
Uwagi: kredyt został spłacony w całości 26-08-2013

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 17 191,38 PLN
Uwagi: stan konta na 06.11.2015

Kwota: 114 210,85 PLN
Uwagi: Polisa ubezpieczeniowa Aviva nr umowy [ukryte] BONUS, wycena na 16.08.2015

Kwota: 88 428,26 PLN
Uwagi: Polisa ubezpieczeniowa Nowa Perspektywa w Aviva, wycena na 16.08.2015, nr umowy [ukryte]

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
Uwagi: wartość dla domu i działki

Uwagi: 28 lipca 2010 nabyłem od osoby fizycznej działkę o powierzchni 1080 m2 położona w [ukryte] za 81000 PLN w ramach wspólności majątkowej

2. Mieszkanie
Wartość
Kwota: 60 000,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
Uwagi: mieszkanie sprzedano 2011-06-23 za 180000,00 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: trzy działki gruntowe
Tytuł prawny: własność
Uwagi: nabyte w trybie przetargu nieograniczonego 14-12-2006 r. natomiast 24-12-2013 - w/w nieruchomości wraz z żoną Marią przekazałem w ramach darowizny: a) Łukaszowi Plocke dz o pow. 1191 m2 b) Michałowi Plocke dz o pow. 1191 m2 c) Szymonowi Plocke dz o pow. 1547 m2
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
2001-04-18 nabyłem w trybie bezprzetargowym od gminy [tekst ukryty] lokal mieszkalny na własność za kwotę 5140,00 PLN i 846/9219 części działki [tekst ukryty] o powierzchni 0,59 ha w użytkowanie wieczyste - lokal mieszkalny i użytkowanie wieczyste gruntu sprzedano 2011-06-23 za 180000,00 PLN.
2006-12-14 nabyłem od gminy [tekst ukryty] w przetargu nieograniczonym trzy działki gruntowe położone w [tekst ukryty] o łącznej powierzchni 3935 m2 w ramach wspólności majątkowej. 24-12-2013 przekazałem wraz z żoną Marią działki w ramach darowizny: a) Łukaszowi Plocke dz o pow. 1197 m2 b) Michałowi Plocke dz o pow. 1197 m2 c) Szymonowi Plocke dz o pow. 1549 m2
2010-07-28 od osoby fizycznej nabyłem działkę o powierzchni 1080 m2 położona w [ukryte] za 81 000 PLN, na której wybudowano dom mieszkalny o pow. 140 m2 o wartości 550000 PLN
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Wynajem pokoi gościnnych na zasadzie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: Wynajem prowadzi żona Maria wraz z synem Łukaszem
Uwagi: przychód w 2015 r.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi za okres styczeń - październik 2015 r.
Kwota: 120 117,44 PLN

Opis: Dieta poselska za okres styczeń - październik 2015 r.
Kwota: 24 730,80 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z Kancelarii Sejmu RP z 05.10.2012
Cała kwota: 25 000,00 PLN
Uwagi: została spłacona w całości w 2014 r.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczno-mieszkaniowy na budowę domu mieszkalnego z 9.05.2011 , ING Bank Śląski, oprocentowanie 3,35 %
Cała kwota: 200 000,00 PLN
Uwagi: stan na dzień 31-10-2015

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup samochodu Mitsubishi ASX 1.6, BRE Bank S.A z 2012-08-23
Cała kwota: 41 864,7 PLN
Uwagi: kredyt został spłacony w całości 26-08-2013

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 39 960 PLN
Uwagi: stan konta na 20.08.2015

Kwota: 114 210,85 PLN
Uwagi: Polisa ubezpieczeniowa Aviva nr umowy [ukryte] BONUS, wycena na 16.08.2015

Kwota: 88 428,26 PLN
Uwagi: Polisa ubezpieczeniowa Nowa Perspektywa w Aviva, wycena na 16.08.2015, nr umowy [ukryte]

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
Uwagi: wartość dla domu i działki

Uwagi: 28 lipca 2010 nabyłem od osoby fizycznej działkę o powierzchni 1080 m2 położona w [ukryte] za 81000 PLN w ramach wspólności majątkowej

2. Mieszkanie
Wartość
Kwota: 60 000,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa, mieszkanie sprzedano 2011-06-23 za 180000,00 PLN
Uwagi: mieszkanie
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: trzy działki gruntowe
Wartość
Kwota: 177 632,00 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: nabyte w trybie przetargu nieograniczonego 14-12-2006 r. natomiast 24-12-2013 - w/w nieruchomości wraz z żoną Marią przekazałem w ramach darowizny: a) Łukaszowi Plocke dz o pow. 1191 m2 b) Michałowi Plocke dz o pow. 1191 m2 c) Szymonowi Plocke dz o pow. 1547 m2
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
2001-04-18 nabyłem w trybie bezprzetargowym od gminy [tekst ukryty] lokal mieszkalny na własność za kwotę 5140,00 PLN i części działki [tekst ukryty] o powierzchni 0,59 ha w użytkowanie wieczyste- lokal mieszkalny i użytkowanie wieczyste gruntu sprzedano 2011-06-23 za 180000,00 PLN.
2006-12-14 nabyłem od gminy [tekst ukryty] w przetargu nieograniczonym trzy działki gruntowe położone w [tekst ukryty] o łącznej powierzchni 3935 m2 w ramach wspólności majątkowej. 24-12-2013 przekazałem wraz z żoną Marią działki w ramach darowizny: a) Łukaszowi Plocke dz o pow. 1197 m2 b) Michałowi Plocke dz o pow. 1197 m2 c) Szymonowi Plocke dz o pow. 1549 m2
2010-07-28 od osoby fizycznej nabyłem działkę o powierzchni 1080 m2 położona w [ukryte] za 81 000 PLN
2013-12-24 z żoną Marią w/w działki w ramach darowizny przekazano - Łukaszowi Plocke dz [ukryte] o pow. 1197 m2, Michałowi Płocke dz [ukryte] o pow. 1191 m2, Szymonowi Plocke dz [ukryte] o pow. 1547
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Wynajem pokoi gościnnych na zasadzie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: Wynajem prowadzi żona Maria wraz z synem Łukaszem
Uwagi: przychód na 22-08-2015
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 1.01.2015 do 22.08.2015
Kwota: 82 597 PLN

Opis: Dieta poselska od 1.01.2015 - 03.08.2015
Kwota: 19 784,64 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczno-mieszkaniowy na budowę domu mieszkalnego z 9.05.2011 , ING Bank Śląski, oprocentowanie 3,35 %
Cała kwota: 200 000,00 PLN
Uwagi: stan na dzień 22-08-2015

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup samochodu Mitsubishi ASX 1.6, BRE Bank S.A z 2012-08-23
Cała kwota: 41 864,7 PLN
Uwagi: kredyt został spłacony w całości 26-08-2013

Cała kwota: 25 000,00 PLN
Uwagi: oprocentowanie 4%, w 2014 r. została spłacona w całości

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 35 409,95 PLN
Uwagi: stan konta na 2014-12-31

Kwota: 108 707,23 PLN
Uwagi: Polisa ubezpieczeniowa Bonus w Aviva

Kwota: 77 267,31 PLN
Uwagi: Polisa ubezpieczeniowa Nowa Perspektywa w Aviva

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Wartość
Kwota: 60 000,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa, mieszkanie sprzedano 2011-06-23 za 180000,00 PLN
Uwagi: mieszkanie
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: trzy działki gruntowe
Wartość
Kwota: 177 632,00 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: nabyte w trybie przetargu nieograniczonego 14-12-2006 r. natomiast 24-12-2013 - w/w nieruchomości wraz z żoną Marią przekazałem w ramach darowizny: a) Łukaszowi Plocke dz o pow. 1191 m2 b) Michałowi Plocke dz o pow. 1191 m2 c) Szymonowi Plocke dz o pow. 1547 m2

Rodzaj: działka budowlana
Wartość
Kwota: 81 000,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
Uwagi: działka została nabyta 28-07-2010 od osoby fizycznej

Rodzaj: dom mieszkalny
Wartość
Kwota: 550 000,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
Uwagi: wybudowany na działce o pow 1080 m2

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
2001-04-18 nabyłem w trybie bezprzetargowym od gminy [tekst ukryty] lokal mieszkalny na własność za kwotę 5140,00 PLN i części działki [tekst ukryty] o powierzchni 0,59 ha w użytkowanie wieczyste- lokal mieszkalny i użytkowanie wieczyste gruntu sprzedano 2011-06-23 za 180000,00 PLN.
2006-12-14 nabyłem od gminy [tekst ukryty] w przetargu nieograniczonym trzy działki gruntowe położone w [tekst ukryty] o łącznej powierzchni 3935 m2 w ramach wspólności majątkowej. 24-12-2013 przekazałem wraz z żoną Marią działki w ramach darowizny: a) Łukaszowi Plocke dz o pow. 1197 m2 b) Michałowi Plocke dz o pow. 1197 m2 c) Szymonowi Plocke dz o pow. 1549 m2
2010-07-28 od osoby fizycznej nabyłem działkę o powierzchni 1080 m2 położona w [ukryte] za 81 000 PLN
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Wynajem pokoi gościnnych na zasadzie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: Wynajem prowadzi żona Maria wraz z synem Łukaszem
Uwagi: przychód za rok 2014
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi za 2014 r.
Kwota: 150 079,68 PLN

Opis: Dieta poselska za 2014 r.
Kwota: 29 676,96 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczno-mieszkaniowy na budowę domu mieszkalnego, ING Bank Śląski, oprocentowanie 3,67 %
Cała kwota: 200 000,00 PLN
Uwagi: stan na dzień 31-12-2014

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup samochodu Mitsubishi ASX 1.6, BRE Bank S.A z 2012-08-23
Cała kwota: 41 864,7 PLN
Uwagi: kredyt został spłacony w całości 26-08-2013

Cała kwota: 25 000,00 PLN
Uwagi: oprocentowanie 4%, w 2014 r. została spłacona w całości

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 31 236,77 PLN
Uwagi: stan konta na 2013-12-31

Kwota: 100 207,16 PLN
Uwagi: Polisa ubezpieczeniowa w Aviva

Kwota: 77 872,83 PLN
Uwagi: Polisa ubezpieczeniowa w Aviva

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Wartość
Kwota: 60 000,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa, mieszkanie sprzedano 2011-06-23 za 180000,00 PLN
Uwagi: mieszkanie
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: trzy działki gruntowe
Wartość
Kwota: 177 632,00 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: nabyte w trybie przetargu nieograniczonego 14-12-2006 r. natomiast 24-12-2013 - w/w nieruchomości wraz z żoną Marią przekazałem w ramach darowizny: a) Łukaszowi Plocke dz o pow. 1197 m2 b) Michałowi Plocke dz o pow. 1197 m2 c) Szymonowi Plocke dz o pow. 1549 m2

Rodzaj: działka budowlana
Wartość
Kwota: 81 000,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
Uwagi: działka została nabyta 28-07-2010 od osoby fizycznej

Rodzaj: dom mieszkalny
Wartość
Kwota: 550 000,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
Uwagi: wybudowany na działce o pow 1080 m2

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
2001-04-18 nabyłem w trybie bezprzetargowym od gminy [tekst ukryty] lokal mieszkalny na własność za kwotę 5140,00 PLN i części działki [tekst ukryty] o powierzchni 0,59 ha w użytkowanie wieczyste- lokal mieszkalny i użytkowanie wieczyste gruntu sprzedano 2011-06-23 za 180000,00 PLN.
2006-12-14 nabyłem od gminy [tekst ukryty] w przetargu nieograniczonym trzy działki gruntowe położone w [tekst ukryty] o łącznej powierzchni 3935 m2 w ramach wspólności majątkowej. 24-12-2013 przekazałem wraz z żoną Marią działki w ramach darowizny: a) Łukaszowi Plocke dz o pow. 1197 m2 b) Michałowi Plocke dz o pow. 1197 m2 c) Szymonowi Plocke dz o pow. 1549 m2
2010-07-28 od osoby fizycznej nabyłem działkę o powierzchni 1080 m2 położona w [ukryte] za 81 000 PLN
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Wynajem pokoi gościnnych na zasadzie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: Wynajem prowadzi żona Maria Plocke wraz z synem Łukaszem
Uwagi: Za 2013 rok uzyskano przychód w wysokości - 50000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi za 2013 r.
Kwota: 168 839,64 PLN

Opis: Dieta poselska za 2013 r.
Kwota: 29 676,96 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczno-mieszkaniowy na budowę domu mieszkalnego, ING Bank Śląski
Cała kwota: 200 000,00 PLN
Uwagi: stan na dzień 31-12-2013

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup samochodu Mitsubishi ASX 1.6, BRE Bank S.A z 2012-08-23
Cała kwota: 41 864,7 PLN
Uwagi: kredyt został spłacony w całości 26-08-2013

Cała kwota: 25 000,00 PLN
Uwagi: oprocentowanie 4%, spłata w październiku 2014 r.

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 22 785,85 PLN
Uwagi: stan konta na 2012-12-31

Kwota: 89 085,81 PLN
Uwagi: Polisa ubezpieczeniowa w Aviva 2011-12-31, Bonus

Kwota: 69 168,24 PLN
Uwagi: Polisa ubezpieczeniowa w Aviva 2011-12-31, Perspektywa na [tekst nieczytelny]

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Wartość
Kwota: 60 000,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa, mieszkanie sprzedano 2011-06-23 za 180000,00 PLN
Uwagi: mieszkanie
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: trzy działki gruntowe
Wartość
Kwota: 177 632,00 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: podana wartość to cena zakupu

Rodzaj: działka budowlana
Wartość
Kwota: 81 000,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
Uwagi: podana wartość to cena zakupu.

Rodzaj: dom mieszkalny
Wartość
Kwota: 550 000,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: 2001-04-18 nabyłem w trybie bezprzetargowym od gminy [tekst ukryty] lokal mieszkalny na własność za kwotę 5140,00 PLN i 846/9219 części działki [tekst ukryty] o powierzchni 0,59 ha w użytkowanie wieczyste- lokal mieszkalny i użytkowanie wieczyste gruntu sprzedano 2011-06-23 za 180000,00 PLN. 2006-12-14 nabyłem od gminy [tekst ukryty] w przetargu nieograniczonym trzy działki gruntowe położone w [tekst ukryty] o łącznej powierzchni 3935 m2 w ramach wspólności majątkowej- na tych działkach nie prowadzę działalności gospodarczej. 2010-07-28 od osoby fizycznej nabyłem działkę o powierzchni 1080 m2 w ramach wspólności majątkowej [tekst nieczytelny]
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Wynajem pokoi gościnnych na zasadzie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: Wynajem prowadzi żona Maria Plocke wraz z synem Łukaszem
Uwagi: Za 2012 rok uzyskano przychód: Maria- 39482,00 PLN; Łukasz- 17100,00 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kwota: 150 079,00 PLN
Uwagi: za 2012 rok

Opis: Dieta poselska
Kwota: 29 676,00 PLN
Uwagi: za 2012 rok

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczno-mieszkaniowy na budowę domu mieszkalnego, ING Bank Śląski
Cała kwota: 200 000,00 PLN
Uwagi: kredyt z 2011-05-09, termin spłaty 2023-07-10, oprocentowanie na dzień 2011-05-09 6,59%

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup samochodu Mitsubishi ASX 1.6, BRE Bank S.A
Cała kwota: 41 864,7 PLN
Uwagi: kredyt z 2012-08-23

Cała kwota: 25 000,00 PLN
Uwagi: oprocentowanie 4%, okres spłaty 24 miesiące

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 3901,81 PLN
Uwagi: stan konta na 2011-12-31

Kwota: 67 777,27 PLN
Uwagi: Wartość umów w Aviva 2011-12-31, Bonus

Kwota: 56 118,48 PLN
Uwagi: Wartość umów w Aviva 2011-12-31, perspektywa

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Wartość
Kwota: 60 000,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa, sprzedano 2011-06-23 za 180000,00 PLN
Uwagi: mieszkanie
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: trzy działki gruntowe
Wartość
Kwota: 177 632,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
Uwagi: podana wartość to cena zakupu

Rodzaj: działka budowlana
Wartość
Kwota: 81 000,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
Uwagi: podana wartość to cena zakupu.

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: 2001-04-18 nabyłem w trybie bezprzetargowym od gminy [tekst ukryty] lokal mieszkalny na własność za kwotę 5140,00 PLN i 846/9219 części działki [tekst ukryty] o powierzchni 0,59 ha w użytkowanie wieczyste. Lokal mieszkalny wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu sprzedano 2011-06-23 za 180000,00 PLN 2006-12-14 nabyłem od gminy [tekst ukryty] trzy działki gruntowe położone w [tekst ukryty] o łącznej powierzchni 3935 m2 w ramach wspólności majątkowej. 2010-07-28 nabyłem od osoby fizycznej działkę o powierzchni 1080 m2 w ramach wspólności majątkowej za 81000,00 PLN.
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Wynajem pokoi na zasadzie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: Wynajem prowadzi żona Maria Plocke wraz z synem Łukaszem
Uwagi: przychód w 2011 r.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kwota: 150 079,6 PLN
Uwagi: za 2011 rok

Opis: Dieta poselska
Kwota: 29 676,00 PLN
Uwagi: za 2011 rok

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 12 415,00 PLN
Uwagi: stan konta na 2011-10-19

Uwagi: Polisa Ubezpieczeniowa Nowa Perspektywa- CU Aviva, składka kwartalna 2028,00 PLN; bonus- składka 575,00 PLN/miesiąc

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Wartość
Kwota: 60 000,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
Uwagi: mieszkanie sprzedano 2011-06-23 za 180000,00 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: trzy działki gruntowe
Wartość
Kwota: 177 632,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
Uwagi: podana wartość to cena zakupu

Rodzaj: działka budowlana
Wartość
Kwota: 81 000,00 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
Uwagi: podana wartość to cena zakupu. Na działce budowany jest dom mieszkalny.

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: 2006-12-14 nabyłem od gminy [tekst ukryty] w przetargu nieograniczonym trzy działki gruntowe położone w [tekst ukryty] o łącznej powierzchni 3935 m2 w ramach wspólności majątkowej, za cenę 177632,00 PLN. 2010-07-28 nabyłem od osoby fizycznej działkę o powierzchni 1080 m2 w ramach wspólności majątkowej za 81000,00 PLN.
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Wynajem pokoi na zasadzie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: Wynajem prowadzi żona Maria Plocke wraz z synem Łukaszem
Uwagi: przychód w 2011 r.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kwota: 112 559,76 PLN
Uwagi: za okres 01.01-19.10.2011

Opis: Dieta poselska
Kwota: 1930,80 PLN
Uwagi: za okres 01.01-10.10.2011, przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu