Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1947-05-08, Ruda Śląska
Zawód: nauczyciel
Wykształcenie: wyższe
Nauczycielka, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim. W l. 80 działaczka NSZZ „Solidarność”. Uczyła w szkołach podstawowych i liceum w Rudzie Śląskiej. Założycielka i prezeska Stowarzyszenia „Konto Pomocy Dzieciom SP 15”. Radna miasta Ruda Śląska (2002-2004), wiceprezydent miasta... (2002-2005). Członkini PO, członkini zarządu krajowego PO. Posłanka od 2005 (V-VIII kadencja), pracowała w komisjach: edukacji, nauki i młodzieży (trzykrotnie); polityki społecznej i rodziny; samorządu terytorialnego i polityki regionalnej; kultury i środków przekazu. Obecnie jest członkinią komisji ustawodawczej oraz kontynuuje pracę w komisji mniejszości narodowych i etnicznych (przewodnicząca).
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Posłowie-nauczyciele o strajku i pomysłach na szkołę (2019)

Z danych MamPrawoWiedziec.pl wynika, że w przeszłości wykonywał/a  Pan/Pani zawód nauczyciela. Czy kiedykolwiek, jako nauczyciel/ka brał/a Pan/Pani udział w proteście?
Tak
W jakiej sprawie Pani/ Pan protestował? W jakiej formie?
Strajk
Czy jako nauczyciel/ka  należał/a Pan/i do związku zawodowego?
Tak
Do jakiego związku zawodowego Pan/Pani należał/a? W jakim okresie? Jakie funkcje Pan/Pani w nim pełnił/a? 
Solidarność-członek Zarządu Nauczycielskiej Solidarności w Rudzie Śląskiej
Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych Solidarność-Oświata przygotowują się do ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Czy Pani/ Pana zdaniem nauczyciele mają powody do strajku?
Tak
Miejsce na ewentualne skomentowanie odpowiedzi. 
Popieram walkę o godne traktowanie wychowawców młodych pokoleń.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą nauczyciela, ok. 3380 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Samorządy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa. Mogą też opłacić dodatkowe podwyżki dla nauczycieli. Ile Pana/Pani zdaniem powinien zarabiać nauczyciel z pięcioletnim stażem?
  1. Ok. 3 380 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
  2. Ok. 4 000 zł brutto.
  3. Ok. 5 000 zł brutto.
  4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie kluczowe zmiany w systemie oświaty należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić w nadchodzących pięciu latach? Prosimy wymienić maksymalnie pięć najważniejszych zmian.
Wrócić do systemu gimnazjalnego.
Zweryfikować programy nauczania.
Zmniejszyć liczbę uczniów w klasie do 20-25.
Prowadzić zmiany w Karcie Nauczyciela.
Zwiększyć subwencję rządową na zadania oświaty i wynagrodzenia nauczycieli i innych pracowników oświaty.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pan/Pani wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
likwidacja Karty nauczyciela
zwiększenie nauczycielskiego pensum (dziś to 18 godzin tygodniowo)
uzależnienie wysokości pensji od nauczanego przedmiotu
zminiejszenie podstaw programowych
skrócenie ścieżki awansu zawodowego (dziś potrzeba ok. 15 lat, aby uzyskać najwyższy stopień awansu)
likwidacja godzin statutowych, w czasie których dyrektor może przydzielić nauczycielom realizację różnych zadań, np. prowadzenie zajęć dodatkowych
wprowadzenie nowego systemu oceny pracy nauczyciela, który powiąże ocenę z wysokością dodatku motywacyjnego
zmiany w sposobie sprawozdawania pracy nauczycieli
powrót do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów)
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, członek, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 11.05.2016
Polsko-Indonezyjska Grupa Parlamentarna, przewodnicząca
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 29.04.2016
Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
88.9%
Nieobecność
11.1%
Zgodność
z linią klubu
98.9%

Oddane głosy

Za
56.9%
Przeciw
28%
Wstrzymał się
4%
Nieobecny
11.1%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1393
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-10-16 18:34:20 Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej) Przeciw Zgodny
2019-10-16 18:33:38 Prawo własności przemysłowej Wstrzymany Zgodny
2019-10-16 18:32:18 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Barbary Skargi Za Zgodny
2019-10-16 18:31:42 Uchwała w sprawie potępienia wszelkich aktów nienawiści i pogardy antykatolickiej Nieobecność Nie dotyczy
2019-10-16 18:29:42 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2020 "Rokiem Zaślubin Polski z morzem w Pucku" Za Zgodny
2019-10-16 18:29:01 Ratyfikacja Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa Za Zgodny
2019-10-16 18:28:10 Ratyfikacja Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa Za Zgodny
2019-10-16 18:27:14 Ratyfikacja Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych Za Zgodny
2019-10-16 18:26:20 Ratyfikacja Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami Za Zgodny
2019-10-16 18:25:38 Ustawa o podatku akcyzowym Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Język śląski językiem regionalnym

Przypomnę, że cały czas zabiegamy o uznanie języka śląskiego za język regionalny. Liczymy, że uda się nam powołać podkomisję, która doprowadzi sprawę języka śląskiego do szczęśliwego finału 

Źródło: www.dziennikzachodni.pl

PO
sprawy lokalne
polityka społeczna
Katowice
Budowa żłobków i przedszkoli

Często posłowie, którzy nie mają doświadczeń w pracy samorządowej reagują nerwowo na żądania gmin wnioskujących o większą ilość środków na realizację zadań własnych. Ja takie inicjatywy popieram. Wiem, że bez pieniędzy realizacja zadań nie jest możliwa. Dlatego też często wspieram gminy w pozyskiwaniu środków na zlecone przez państwo zadania. Takim zadaniem jest na przykład budowa żłobków i przedszkoli.

Źródło: rudaslaska.com.pl

PO
sprawy lokalne
administracja państwowa i samorząd
Katowice
Inicjatywy pokazujące bohaterów Śląska

Parada Korfantego? A dlaczego nie! (…) Pod inicjatywami, podczas których pokazywalibyśmy bohaterów Śląska, podpisuję się obydwiema rękami. (…) Podkreślam jedno - najważniejsze jest to, by nie była to parada polityczna, a historyczna, podczas której każdy mieszkaniec Śląska będzie mógł poznać historię swojego regionu.

Źródło: www.dziennikzachodni.pl

PO
sprawy lokalne
kultura
Katowice
O zmianach w szkolnictwie zawodowym

Zmiany są wprowadzane od września 2012 r. do końca 2017 r. Mają przywrócić właściwą range szkolnictwu zawodowemu, uelastycznić rynek pracy i zapewnić pracodawcom pracowników o kwalifikacjach, jakich potrzebują. Nowe przepisy stanowią bazę prawną dla wszelkich strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego i zatrudnienia ludzi młodych.

Źródło: pietraszewska.pl

Data obietnicy: 2015-02-16

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
młodzi
PO
31 Katowice
O restrukturyzacji Kompanii Węglowej

Myślę, że powinna być utworzona specjalna górnicza agencja pracy, która zajmie się pozyskiwaniem ofert zatrudnienia i przekwalifikowaniem ludzi, tak, aby mieli pracę.

Źródło: www.nettg.pl

Data obietnicy: 2015-01-09

sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
węgiel
rynek pracy
PO
31 Katowice
Młodzi w Rudzie Śląskiej

Póki co, młodzi rudzianie za pracą i tanimi mieszkaniami (których się w mieście nie buduje) wyjeżdżają do innych miast. Jeśli nie sięgniemy odważnie i skutecznie po dotacje unijne, miasto faktycznie może stać się sypialnią aglomeracji.

Źródło: pietraszewska.pl

Data obietnicy: 2013-11-18

sprawy lokalne
młodzi
migracje
PO
31 Katowice
polityka mieszkaniowa

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Danuta Róża
Nazwisko: Pietraszewska
Nazwisko panieńskie: Sitek
Data urodzenia: 1947-05-08
Miejsce urodzenia: Ruda Śląska
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 17 118,79 PLN
Uwagi: MBank

Kwota: 99 625,74 PLN
Uwagi: PKO SA

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 141 m2
Wartość
Wartość domu: 377 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: podano wartość łączną domu i działki
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość niezabudowana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 3882 m2
Uwagi: spadek po zmarłym ojcu - Jerzym Sitek, nabyty udział 1/30 11000 PLN - wartość należnego nabytego w wysk 1/30 udziału w masie spadkowej

Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1895 m2
Uwagi: spadek po zmarłym ojcu - Jerzym Sitek, nabyty udział 1/30 11000 PLN - wartość należnego nabytego w wysk 1/30 udziału w masie spadkowej

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 82 483,68 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 20 041,60 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 20041,60 PLN opodatkowana: 0 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 33 844,32 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mazda
Model: CX3
Rok produkcji: 2016
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-08-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Danuta Róża
Nazwisko: Pietraszewska
Nazwisko panieńskie: Sitek
Data urodzenia: 1947-05-08
Miejsce urodzenia: Ruda Śląska
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Stanowisko lub funkcja: Poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 7098,94 PLN
Uwagi: Mbank

Kwota: 61 822,63 PLN
Uwagi: PKO SA

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 141 m2
Wartość
Wartość domu: 377 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość domu + działki
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość niezabudowana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 3882 m2
Uwagi: spadek po zmarłym ojcu - Jerzym Sitek, nabyty udział 1/30 11000 PLN - wartość należnego nabytego w wysk 1/30 udziału w masie spadkowej

Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1895 m2
Uwagi: spadek po zmarłym ojcu - Jerzym Sitek, nabyty udział 1/30 11000 PLN - wartość należnego nabytego w wysk 1/30 udziału w masie spadkowej

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 144 234,13 PLN

Opis: dieta parlamentarna w tym nieopodatkowana: 29978,89 PLN opodatkowana: 0 PLN
Kwota: 29 895,38 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 50 766,56 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mazda
Model: CX3
Rok produkcji: 2016
Podpis
Data: 2019-04-11
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Danuta Róża
Nazwisko: Pietraszewska
Nazwisko panieńskie: Sitek
Data urodzenia: 1947-05-08
Miejsce urodzenia: Ruda Śląska
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Stanowisko lub funkcja: Poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 12 206,93 PLN
Uwagi: Mbank

Kwota: 20 467,94 PLN
Uwagi: PKO SA

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 141 m2
Wartość
Wartość domu: 377 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość domu + działki
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość niezabudowana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 3882 m2
Wartość
Kwota: 11 000 PLN
Uwagi: podano wartość należnego nabytego w wysk 1/30 udziału w masie spadkowej

Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1895 m2
Uwagi: spadek po zmarłym ojcu - Jerzym Sitek, nabyty udział 1/30

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 154 321,42 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 895,38 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 2535,39 PLN nieopodatkowana: 27360 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 49 500,20 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mazda
Model: CX3
Rok produkcji: 2016
Podpis
Data: 2018-04-24
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Danuta Róża
Nazwisko: Pietraszewska
Nazwisko panieńskie: Sitek
Data urodzenia: 1947-05-08
Miejsce urodzenia: Ruda Śląska
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Stanowisko lub funkcja: Poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 86 001,59 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 141 m2
Wartość
Wartość domu: 377 000 PLN
Uwagi: wartość domu + działki
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość niezabudowana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 3882 m2
Wartość
Kwota: 11 000 PLN
Uwagi: podano wartość należnego nabytego w wysk 1/30 udziału w masie spadkowej

Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1895 m2
Uwagi: spadek po zmarłym ojcu - Jerzym Sitek, nabyty udział 1/30

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 152 655,14 PLN

Opis: dieta parlamentarna opodatkowana
Kwota: 2234,52 PLN

Opis: dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota: 27 360 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 49 299,72 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mazda
Model: CX3
Rok produkcji: 2016
Podpis
Data: 2017-04-21
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Danuta Róża
Nazwisko: Pietraszewska
Nazwisko panieńskie: Sitek
Data urodzenia: 1947-05-08
Miejsce urodzenia: Ruda Śląska
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Stanowisko lub funkcja: Poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 58 977,80 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 141 m2
Wartość
Wartość domu: 377 000 PLN
Uwagi: wartość domu + działki
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 135 027,22 PLN

Opis: dieta poselska opodatkowana
Kwota: 2316,96 PLN

Opis: dieta poselska nieopodatkowana
Kwota: 27 360 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 49 129,32 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C3
Rok produkcji: 2003
Podpis
Data: 2016-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Danuta Róża
Nazwisko: Pietraszewska
Nazwisko panieńskie: Sitek
Data urodzenia: 1947-05-08
Miejsce urodzenia: Ruda Śląska
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 52 010,41 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 141 m2
Wartość
Wartość domu: 377 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość domu + działki
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 112 649 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 25 637,60 PLN
Uwagi: w tym: 1 930,80 opodatkowana 23 706,80 - nieopodatkowana

Opis: emerytura
Kwota: 33 490,60 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C3
Rok produkcji: 2003
Podpis
Data: 2015-11-12
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Danuta Róża
Nazwisko: Pietraszewska
Nazwisko panieńskie: Sitek
Data urodzenia: 1947-05-08
Miejsce urodzenia: Ruda Śląska
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 37 356,16 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 141 m2
Wartość
Wartość domu: 377 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość domu + działki
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 73 m2
Wartość
Kwota: 150 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie poselskie
Kwota: 78 854,30 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 19 784,64 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 26 799,28 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C3
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Uwagi: spłacony
Podpis
Data: 2015-08-20
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Danuta Róża
Nazwisko: Pietraszewska
Nazwisko panieńskie: Sitek
Data urodzenia: 1947-05-08
Miejsce urodzenia: Ruda Śląska
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Stanowisko lub funkcja: Poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 15 745,32 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 141 m2
Wartość
Wartość domu: 377 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość domu + działki
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 73 m2
Wartość
Kwota: 150 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie poselskie
Kwota: 135178,80PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: dieta poselska
Kwota: 29 676,96 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: emerytura
Kwota: 48 641,32 PLN
Brutto / Netto: brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C3
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w BOŚ na zakup domu
Cała kwota: 149 900 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 33 000 PLN
Podpis
Data: 2015-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Danuta Róża
Nazwisko: Pietraszewska
Nazwisko panieńskie: Sitek
Data urodzenia: 1947-05-08
Miejsce urodzenia: Ruda Śląska
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Stanowisko lub funkcja: Poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 30 057,25 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 141 m2
Wartość
Wartość domu: 377 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość domu + działki
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 73 m2
Wartość
Kwota: 150 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie poselskie
Kwota: 135178,80PLN

Opis: dieta
Kwota: 30 311,87 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 47693,62PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Citroen
Model: C3
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup domu
Kwota pozostała do spłacenia: 84 846,18 PLN
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2014-04-23
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Danuta Róża
Nazwisko: Pietraszewska
Nazwisko panieńskie: Sitek
Data urodzenia: 1947-05-08
Miejsce urodzenia: Ruda Śląska
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Stanowisko lub funkcja: Poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 6561,04 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Prosperita
Pełna kwota: 8400 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 141 m2
Wartość
Wartość domu: 377 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość domu + działki
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 73 m2
Wartość
Kwota: 150 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie poselskie
Kwota: 132 262,27 PLN

Opis: dieta
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 46 013,12 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Citroen
Model: C3
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup domu
Cała kwota: 140 900 PLN
Podpis
Data: 2013-04-18
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Danuta Róża
Nazwisko: Pietraszewska
Nazwisko panieńskie: Sitek
Data urodzenia: 1947-05-08
Miejsce urodzenia: Ruda Śląska
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Stanowisko lub funkcja: Poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 6638,80 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: prosperita: Fundusz Zrównoważ., Aktywny, Międzynar., Pioneer FIO, SFIO, Dobry Zysk
Pełna kwota: 95 676,33 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 73 m2
Wartość
Kwota: 150 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie poselskie
Kwota: 124 025,99 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: diety nieopodatkowane
Kwota: 27 360 PLN

Opis: diety opodatkowane
Kwota: 2123,88 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 45 076,10 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Citroen
Model: C3
Rok produkcji: 2003
Podpis
Data: 2012-04-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Danuta Róża
Nazwisko: Pietraszewska
Nazwisko panieńskie: Sitek
Data urodzenia: 1947-05-08
Miejsce urodzenia: Ruda Śląska
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Stanowisko lub funkcja: Posłanka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 267,29 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: prosperita: Fundusz Zrównoważ., Aktywny, Międzynar., Pionier FIO, PFGSFID, Dobry Zysk
Pełna kwota: 98 294,20 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 73 m2
Wartość
Kwota: 100 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie
Kwota: 105 469,08 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 1930,80 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 30 944,90 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Citroen
Model: C3
Rok produkcji: 2003
Podpis
Data: 2011-11-07