Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
Data i miejsce urodzenia: 1947-05-08, Ruda Śląska
Zawód: nauczyciel
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Platforma Obywatelska
Okręg: 31 Katowice
Liczba głosów: 11 222 (2,73%)
Nauczycielka, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim. W l. 80 działaczka NSZZ „Solidarność”. Uczyła w szkołach podstawowych i liceum w Rudzie Śląskiej. Założycielka i prezeska Stowarzyszenia „Konto Pomocy Dzieciom SP 15”. Radna miasta Ruda Śląska (2002-2004), wiceprezydent miasta... (2002-2005). Członkini PO, członkini zarządu krajowego PO. Posłanka od 2005 (V-VIII kadencja), pracowała w komisjach: edukacji, nauki i młodzieży (trzykrotnie); polityki społecznej i rodziny; samorządu terytorialnego i polityki regionalnej; kultury i środków przekazu. Obecnie jest członkinią komisji ustawodawczej oraz kontynuuje pracę w komisji mniejszości narodowych i etnicznych (przewodnicząca).
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Posłowie-nauczyciele o strajku i pomysłach na szkołę (2019)

Z danych MamPrawoWiedziec.pl wynika, że w przeszłości wykonywał/a  Pan/Pani zawód nauczyciela. Czy kiedykolwiek, jako nauczyciel/ka brał/a Pan/Pani udział w proteście?
Tak
W jakiej sprawie Pani/ Pan protestował? W jakiej formie?
Strajk
Czy jako nauczyciel/ka  należał/a Pan/i do związku zawodowego?
Tak
Do jakiego związku zawodowego Pan/Pani należał/a? W jakim okresie? Jakie funkcje Pan/Pani w nim pełnił/a? 
Solidarność-członek Zarządu Nauczycielskiej Solidarności w Rudzie Śląskiej
Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych Solidarność-Oświata przygotowują się do ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Czy Pani/ Pana zdaniem nauczyciele mają powody do strajku?
Tak
Miejsce na ewentualne skomentowanie odpowiedzi. 
Popieram walkę o godne traktowanie wychowawców młodych pokoleń.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą nauczyciela, ok. 3380 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Samorządy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa. Mogą też opłacić dodatkowe podwyżki dla nauczycieli. Ile Pana/Pani zdaniem powinien zarabiać nauczyciel z pięcioletnim stażem?
  1. Ok. 3 380 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
  2. Ok. 4 000 zł brutto.
  3. Ok. 5 000 zł brutto.
  4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie kluczowe zmiany w systemie oświaty należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić w nadchodzących pięciu latach? Prosimy wymienić maksymalnie pięć najważniejszych zmian.
Wrócić do systemu gimnazjalnego.
Zweryfikować programy nauczania.
Zmniejszyć liczbę uczniów w klasie do 20-25.
Prowadzić zmiany w Karcie Nauczyciela.
Zwiększyć subwencję rządową na zadania oświaty i wynagrodzenia nauczycieli i innych pracowników oświaty.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pan/Pani wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
likwidacja Karty nauczyciela
zwiększenie nauczycielskiego pensum (dziś to 18 godzin tygodniowo)
uzależnienie wysokości pensji od nauczanego przedmiotu
zminiejszenie podstaw programowych
skrócenie ścieżki awansu zawodowego (dziś potrzeba ok. 15 lat, aby uzyskać najwyższy stopień awansu)
likwidacja godzin statutowych, w czasie których dyrektor może przydzielić nauczycielom realizację różnych zadań, np. prowadzenie zajęć dodatkowych
wprowadzenie nowego systemu oceny pracy nauczyciela, który powiąże ocenę z wysokością dodatku motywacyjnego
zmiany w sposobie sprawozdawania pracy nauczycieli
powrót do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów)
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, członek, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 11.05.2016
Polsko-Indonezyjska Grupa Parlamentarna, przewodnicząca
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 29.04.2016
Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
88.6%
Nieobecność
11.4%
Zgodność
z linią klubu
98.9%

Oddane głosy

Za
56%
Przeciw
28.6%
Wstrzymał się
4%
Nieobecny
11.4%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1336
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-07-19 15:05:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Za Zgodny
2019-07-19 15:04:24 Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej Za Zgodny
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Za Zgodny
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości Za Zgodny
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Za Zgodny
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Za Zgodny
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Za Zgodny
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Język śląski językiem regionalnym

Przypomnę, że cały czas zabiegamy o uznanie języka śląskiego za język regionalny. Liczymy, że uda się nam powołać podkomisję, która doprowadzi sprawę języka śląskiego do szczęśliwego finału 

Źródło: www.dziennikzachodni.pl

PO
sprawy lokalne
polityka społeczna
Katowice
Budowa żłobków i przedszkoli

Często posłowie, którzy nie mają doświadczeń w pracy samorządowej reagują nerwowo na żądania gmin wnioskujących o większą ilość środków na realizację zadań własnych. Ja takie inicjatywy popieram. Wiem, że bez pieniędzy realizacja zadań nie jest możliwa. Dlatego też często wspieram gminy w pozyskiwaniu środków na zlecone przez państwo zadania. Takim zadaniem jest na przykład budowa żłobków i przedszkoli.

Źródło: rudaslaska.com.pl

PO
sprawy lokalne
administracja państwowa i samorząd
Katowice
Inicjatywy pokazujące bohaterów Śląska

Parada Korfantego? A dlaczego nie! (…) Pod inicjatywami, podczas których pokazywalibyśmy bohaterów Śląska, podpisuję się obydwiema rękami. (…) Podkreślam jedno - najważniejsze jest to, by nie była to parada polityczna, a historyczna, podczas której każdy mieszkaniec Śląska będzie mógł poznać historię swojego regionu.

Źródło: www.dziennikzachodni.pl

PO
sprawy lokalne
kultura
Katowice
O zmianach w szkolnictwie zawodowym

Zmiany są wprowadzane od września 2012 r. do końca 2017 r. Mają przywrócić właściwą range szkolnictwu zawodowemu, uelastycznić rynek pracy i zapewnić pracodawcom pracowników o kwalifikacjach, jakich potrzebują. Nowe przepisy stanowią bazę prawną dla wszelkich strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego i zatrudnienia ludzi młodych.

Źródło: pietraszewska.pl

Data obietnicy: 2015-02-16

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
młodzi
PO
31 Katowice
O restrukturyzacji Kompanii Węglowej

Myślę, że powinna być utworzona specjalna górnicza agencja pracy, która zajmie się pozyskiwaniem ofert zatrudnienia i przekwalifikowaniem ludzi, tak, aby mieli pracę.

Źródło: www.nettg.pl

Data obietnicy: 2015-01-09

sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
węgiel
rynek pracy
PO
31 Katowice
Młodzi w Rudzie Śląskiej

Póki co, młodzi rudzianie za pracą i tanimi mieszkaniami (których się w mieście nie buduje) wyjeżdżają do innych miast. Jeśli nie sięgniemy odważnie i skutecznie po dotacje unijne, miasto faktycznie może stać się sypialnią aglomeracji.

Źródło: pietraszewska.pl

Data obietnicy: 2013-11-18

sprawy lokalne
młodzi
migracje
PO
31 Katowice
polityka mieszkaniowa

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość niezabudowana
Uwagi: spadek po zmarłym ojcu - Jerzym Sitek, nabyty udział 1/30 11000 PLN - wartość należnego nabytego w wysk 1/30 udziału w masie spadkowej

Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Uwagi: spadek po zmarłym ojcu - Jerzym Sitek, nabyty udział 1/30 11000 PLN - wartość należnego nabytego w wysk 1/30 udziału w masie spadkowej

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 144 234,13 PLN

Opis: dieta parlamentarna w tym nieopodatkowana: 29978,89 PLN opodatkowana: 0 PLN
Kwota: 29 895,38 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 50 766,56 PLN

Podpis
Data: 2019-04-11
Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość niezabudowana
Uwagi: podano wartość należnego nabytego w wysk 1/30 udziału w masie spadkowej

Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Uwagi: spadek po zmarłym ojcu - Jerzym Sitek, nabyty udział 1/30

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 154 321,42 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 895,38 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 2535,39 PLN nieopodatkowana: 27360 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 49 500,20 PLN

Podpis
Data: 2018-04-24
Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość niezabudowana
Uwagi: podano wartość należnego nabytego w wysk 1/30 udziału w masie spadkowej

Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Uwagi: spadek po zmarłym ojcu - Jerzym Sitek, nabyty udział 1/30

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 152 655,14 PLN

Opis: dieta parlamentarna opodatkowana
Kwota: 2234,52 PLN

Opis: dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota: 27 360 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 49 299,72 PLN

Podpis
Data: 2017-04-21