Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1966-08-07, Ostrów Wielkopolski
Zawód: ekonomista
Wykształcenie: wyższe
Absolwent zarządzania na Wydziale Zarządzania UW oraz filozofii teoretycznej na Wydziale Filozofii KUL. W przeszłości związany z Ruchem Obywatelskim Akcja Demokratyczna, Unią Demokratyczną, Unią Wolności oraz Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym. Członek PO. Na początku l. 90. nauczyciel w Kaliskim... Zespole Szkół Włókienniczych i III Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu. W 1998 r. kierownik Urzędu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. W l. 2001-2002 członek Zarządu Krotoszyńskiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej „Cerabud” SA. W l. 1998-2005 radny i członek zarządu, a w l. 2010-2014 prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Poseł na Sejm w l. 2005-2011 i od 2015 r. (V-VI i VIII-X kad.), w trakcie IX kadencji pracował w Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych (wiceprzewodniczący) oraz Komisji Finansów Publicznych.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 10. Inne (jakie?): Edukacja
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
GUS
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Przywrócenie praworządności. Gwarancje praw obywatelskich. Prawa mniejszości
2
Ustabilizowanie finansów publicznych. Pakiet wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorców Obniżenie podatków i składek ZUS dla najmniej zarabiających
3
Pakiet reform ekologicznych. Programy rozwojowe dla odnawialnych źródeł energii. Likwidacja węglowych źródeł energii
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.
B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Posłowie-nauczyciele o strajku (2019)

Z danych MamPrawoWiedziec.pl wynika, że w przeszłości wykonywał/a Pan/Pani zawód nauczyciela. Czy kiedykolwiek, jako nauczyciel/ka brał/a Pan/Pani udział w proteście?
Nie
Czy kiedykolwiek brał/a Pan/ Pani pod uwagę protest?
Nie
Czy jako nauczyciel/ka należał/a Pan/i do związku zawodowego?
Nie
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto głosował nad budżetem w sali kolumnowej? (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
 1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
 2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.
 3. Inne, jakie?
  Nie wpuszczono mnie na salę kolumnową

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, wiceprzewodniczący
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jarosław Piotr
Nazwisko: Urbaniak
Data urodzenia: 1966-08-07
Miejsce urodzenia: Ostrów Wielkopolski
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 388 432 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki funduszu inwestycyjnego
Liczba jednostek: 96,36

Nazwa: akcje
Liczba jednostek: 27 346

Nazwa: IKZE

Suma ogólna: 86 278 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 147 m2
Wartość domu: 300 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 33,2 m2
Wartość: 130 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Powierzchnia: 30,2 m2
Wartość: 130 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Powierzchnia: 49 m2
Wartość: 274 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: mieszkanie wraz z udziałem w gruncie

4. Inne nieruchomości
Powierzchnia działki: 1829 m2
Wartość: 103 450 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Powierzchnia działki: 1403 m2
Wartość: 98 210 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Lubawa S.A.
Liczba akcji: 27 346
Dochód
Kwota: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 125 996,25 PLN
Uwagi: podany stan na 31.12.2018, zgodnie z wytycznymi Komisji Etyki Poselskiej

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 978,89 PLN
Uwagi: podany stan na 31.12.2018, zgodnie z wytycznymi Komisji Etyki Poselskiej

Opis: najem (przychód)
Kwota: 33 300,00 PLN
Uwagi: podany stan na 31.12.2018, zgodnie z wytycznymi Komisji Etyki Poselskiej

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Corsa
Rok produkcji: 2011

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 508
Rok produkcji: 2016

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-11
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jarosław Piotr
Nazwisko: Urbaniak
Data urodzenia: 1966-08-07
Miejsce urodzenia: Ostrów Wielkopolski
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 368 500 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki funduszu inwestycyjnego
Liczba jednostek: 96,36

Nazwa: akcje
Liczba jednostek: 27 346

Nazwa: IKZE

Suma ogólna: 85 200 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 147 m2
Wartość domu: 300 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 33,2 m2
Wartość: 130 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Powierzchnia: 30,2 m2
Wartość: 130 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Powierzchnia: 49 m2
Wartość: 274 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: mieszkanie wraz z odpowiednim udziale w gruncie

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: 1829 m2
Wartość: 103 450 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Powierzchnia działki: 1403 m2
Wartość: 98 210 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Lubawa S.A.
Liczba akcji: 27 346
Dochód
Kwota: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 70 859,48 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 20 041,60 PLN

Opis: najem (przychód)
Kwota: 26 200,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Corsa
Rok produkcji: 2011

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 508
Rok produkcji: 2016

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-09-04
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jarosław Piotr
Nazwisko: Urbaniak
Data urodzenia: 1966-08-07
Miejsce urodzenia: Ostrów Wielkopolski
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 346 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki funduszu inwestycyjnego
Liczba jednostek: 96,36

Nazwa: akcje
Liczba jednostek: 27 346

Nazwa: IKZE

Suma ogólna: 76 903 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 147 m2
Wartość domu: 300 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 33,2 m2
Wartość: 130 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Powierzchnia: 30,2 m2
Wartość: 130 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Powierzchnia: 49 m2
Wartość: 274 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: mieszkanie wraz z odpowiednim udziale w gruncie

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: 1829 m2
Wartość: 103 450 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Powierzchnia działki: 1403 m2
Wartość: 98 210 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: jak w pkt. I - Lubawa S. A.
Liczba akcji: 27 346
Dochód
Kwota: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 125 996,25 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 978,89 PLN

Opis: najem (przychód)
Kwota: 27 300 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Corsa
Rok produkcji: 2011

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 508
Rok produkcji: 2016

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-03-11
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jarosław Piotr
Nazwisko: Urbaniak
Data urodzenia: 1966-08-07
Miejsce urodzenia: Ostrów Wielkopolski
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 346 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki funduszu inwestycyjnego
Liczba jednostek: 96,36

Nazwa: akcje
Liczba jednostek: 27 346

Nazwa: IKZE

Suma ogólna: 76 903 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 147 m2
Wartość domu: 300 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 33,2 m2
Wartość: 130 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Powierzchnia: 30,2 m2
Wartość: 130 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Powierzchnia: 49 m2
Wartość: 274 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: mieszkanie wraz z odpowiednim udziale w gruncie

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: 1829 m2
Wartość: 103 450 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Powierzchnia działki: 1403 m2
Wartość: 98 210 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: jak w pkt. I - Lubawa S. A.
Liczba akcji: 27 346
Dochód
Kwota: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 125 996,25 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 978,89 PLN

Opis: najem (przychód)
Kwota: 27 300 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Corsa
Rok produkcji: 2011

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 508
Rok produkcji: 2016

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-03-11
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jarosław Piotr
Nazwisko: Urbaniak
Data urodzenia: 1966-08-07
Miejsce urodzenia: Ostrów Wielkopolski
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 280 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego
Liczba jednostek: 96,36

Nazwa: akcje spółek handlowych notowanych na GPW
Liczba jednostek: 27 346

Nazwa: IKZE

Suma ogólna: 73 584,82 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 147 m2
Wartość domu: 275 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 33,2 m2
Wartość: 110 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Powierzchnia: 30,2 m2
Wartość: 110 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Powierzchnia: 49 m2
Wartość: 274 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wraz z odpowiednim udziale w gruncie

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: 1829 m2
Wartość: 103 450 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: jak w pkt. I - Lubawa S. A.
Liczba akcji: 27 346
Dochód
Kwota: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 125 211 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 895,38 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana 2535,38 PLN

Opis: najem
Kwota: 35 950 PLN
Uwagi: przychód

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 508
Rok produkcji: 2016

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Corsa
Rok produkcji: 2011

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-30
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jarosław Piotr
Nazwisko: Urbaniak
Data urodzenia: 1966-08-07
Miejsce urodzenia: Ostrów Wielkopolski
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 258 000 PLN
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Liczba jednostek: 96,37
Uwagi: kwota w przybliżeniu

Nazwa: akcje spółek handlowych notowanych na GPW
Liczba jednostek: 27 346
Uwagi: kwota w przybliżeniu

Suma ogólna: 56 944,44 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 147 m2
Wartość domu: 275 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość około
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 33,2 m2
Wartość: 110 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość około

Powierzchnia: 30,2 m2
Wartość: 110 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość około

Powierzchnia: 49 m2
Wartość: 274 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasnosć
Uwagi: wartość około, wraz z odpowiednim udziale w gruncie

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: jak w pkt. I - Lubawa S. A.
Liczba akcji: 27 346
Dochód
Kwota: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 119 270,60 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 594,52 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana 2234,52 PLN

Opis: najem
Kwota: 35 100 PLN
Uwagi: przychód

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 508
Rok produkcji: 2016

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Corsa
Rok produkcji: 2011

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-21
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jarosław Piotr
Nazwisko: Urbaniak
Data urodzenia: 1966-08-07
Miejsce urodzenia: Ostrów Wielkopolski
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 222 000 PLN
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Liczba jednostek: 96,37
Pełna kwota: 27 239,83 PLN
Uwagi: kwota w przybliżeniu

Nazwa: akcje spółek handlowych notowanych na GPW
Liczba jednostek: 27 346
Pełna kwota: 22 697,18 PLN
Uwagi: kwota w przybliżeniu

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 147 m2
Wartość domu: 275 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość około
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 33,2 m2
Wartość: 110 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość około

Powierzchnia: 30,2 m2
Wartość: 110 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość około

Powierzchnia: 49 m2
Wartość: 274 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasnosć
Uwagi: wartość około

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: jak w pkt. I - Lubawa S. A.
Liczba akcji: 27 346
Dochód
Kwota: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie za pracę
Kwota: 173 445,93 PLN
Uwagi: podano dochód przed opodatkowaniem

Opis: dieta parlamentarna opodatkowana
Kwota: 193,08 PLN

Opis: dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota: 3846,28 PLN

Opis: najem
Kwota: 27 250 PLN
Uwagi: podano przychód przed opodatkowaniem

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Insignia
Rok produkcji: 2010

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Corsa
Rok produkcji: 2011

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-25
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jarosław Piotr
Nazwisko: Urbaniak
Data urodzenia: 1966-08-07
Miejsce urodzenia: Ostrów Wielkopolski
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 201 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Pełna kwota: 27 153,07 PLN

Nazwa: akcje spółek handlowych notowanych na GPW
Pełna kwota: 29 318 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 147 m2
Wartość domu: 275 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 33,2 m2
Wartość: 110 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Powierzchnia: 30,2 m2
Wartość: 110 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Powierzchnia: 49 m2
Wartość: 274 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasnosć

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: jak w pkt. I - Lubawa SA
Liczba akcji: 27 400
Dochód
Kwota: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie za pracę
Kwota: 143 739,53 PLN
Uwagi: podano przychód przed opodatkowaniem

Opis: dodatkowe wynagrodzenie roczne
Kwota: 8131,45 PLN
Uwagi: podano dochód po opodatkowaniu

Opis: przychodny z najmu
Kwota: 25 000 PLN
Uwagi: podano przychód przed opodatkowaniem

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Insignia
Rok produkcji: 2010

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Corsa
Rok produkcji: 2011

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-10
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jarosław Piotr
Nazwisko: Urbaniak
Data urodzenia: 1966-08-07
Miejsce urodzenia: Ostrów Wielkopolski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 333 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Pełna kwota: 25 423 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 147 m2
Wartość domu: 275 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 33,2 m2
Wartość: 110 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wraz z odpowiednim udziale w gruncie

Powierzchnia: 30,2 m2
Wartość: 110 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wraz z odpowiednim udziale w gruncie

Powierzchnia: 49 m2
Wartość: 274 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Lubawa SA
Liczba akcji: 27 400
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie (przychód przed opodatkowaniem)
Kwota: 161 174,04 PLN

Opis: przychody z najmu (przychód przed opodatkowaniem)
Kwota: 26 200 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Insignia
Rok produkcji: 2010

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Corsa
Rok produkcji: 2011

Podpis
Miejscowość: Ostrów
Data: 2014-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jarosław Piotr
Nazwisko: Urbaniak
Data urodzenia: 1966-08-07
Miejsce urodzenia: Ostrów Wielkopolski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 237 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Pełna kwota: 25 220 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 147 m2
Wartość domu: 275 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 33,2 m2
Wartość: 110 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wraz z odpowiednim udziale w gruncie

Powierzchnia: 30,2 m2
Wartość: 110 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wraz z odpowiednim udziale w gruncie

Powierzchnia: 49 m2
Wartość: 274 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Lubawa SA
Liczba akcji: 27 400
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie (przychód przed opodatkowaniem)
Kwota: 160 844,55 PLN

Opis: przychody z najmu (przychód przed opodatkowaniem)
Kwota: 23 300,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Insignia
Rok produkcji: 2010

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Corsa
Rok produkcji: 2011

Podpis
Miejscowość: Ostrów
Data: 2013-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jarosław Piotr
Nazwisko: Urbaniak
Data urodzenia: 1966-08-07
Miejsce urodzenia: Ostrów Wielkopolski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 325 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Pełna kwota: 48 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 147 m2
Wartość domu: 275 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 33,2 m2
Wartość: 110 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wraz z odpowiednim udziale w gruncie

Powierzchnia: 30,2 m2
Wartość: 110 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wraz z odpowiednim udziale w gruncie

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Lubawa SA
Liczba akcji: 27 400
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie (przychód przed opodatkowaniem)
Kwota: 165 278,26 PLN

Opis: przychody z najmu (przychód przed opodatkowaniem)
Kwota: 19 200,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Insignia
Rok produkcji: 2010

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Corsa
Rok produkcji: 2011

Podpis
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
Data: 2012-04-25
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jarosław Piotr
Nazwisko: Urbaniak
Data urodzenia: 1966-08-07
Miejsce urodzenia: Ostrów Wielkopolski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 233 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Pełna kwota: 122 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 147 m2
Wartość domu: 250 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 33,2 m2
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wraz z odpowiednim udziale w gruncie

Powierzchnia: 30,2 m2
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wraz z odpowiednim udziale w gruncie

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie (przychód przed opodatkowaniem)
Kwota: 156 104,79 PLN

Opis: dieta parlamentarna (przychód przed opodatkowaniem)
Kwota: 27 682,54 PLN

Opis: przychody z najmu (przychód przed opodatkowaniem)
Kwota: 18 000,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 207
Rok produkcji: 2005

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Vectra
Rok produkcji: 2006

Podpis
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
Data: 2011-04-07
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jarosław Piotr
Nazwisko: Urbaniak
Data urodzenia: 1966-08-07
Miejsce urodzenia: Ostrów Wielkopolski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 220 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Pełna kwota: 122 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 147 m2
Wartość domu: 250 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 33,2 m2
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wraz z odpowiednim udziale w gruncie

Powierzchnia: 30,2 m2
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wraz z odpowiednim udziale w gruncie

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie (przychód)
Kwota: 148 472,32 PLN

Opis: dieta parlamentarna (przychód)
Kwota: 27 682,54 PLN

Opis: przychody z najmu (przychód)
Kwota: 18 000,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 207
Rok produkcji: 2005

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Vectra
Rok produkcji: 2006

Podpis
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
Data: 2011-01-10