KRÓTKA PIŁKA
Posłowie-nauczyciele o strajku (2019)

Wypełnij kwestionariusz i zobacz, który z polityków podziela Twoje poglądy

Odpowiedz na pytania, które zadaliśmy politykom i sprawdź, kto z nich ma poglądy podobne do Twoich.

Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania. Jeśli nie masz zdania na jakiś temat, przejdź do następnego pytania. W wyniku porównujemy tylko te pytania, na które odpowiedzi udzielił i polityk, i Ty.

Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą nauczyciela, ok. 3380 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Samorządy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa. Mogą też opłacić dodatkowe podwyżki dla nauczycieli. Ile Pana/Pani zdaniem powinien zarabiać nauczyciel z pięcioletnim stażem?

Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pan/Pani wprowadzenie wymienionych rozwiązań?

likwidacja Karty nauczyciela
zwiększenie nauczycielskiego pensum (dziś to 18 godzin tygodniowo)
uzależnienie wysokości pensji od nauczanego przedmiotu
zminiejszenie podstaw programowych
skrócenie ścieżki awansu zawodowego (dziś potrzeba ok. 15 lat, aby uzyskać najwyższy stopień awansu)
likwidacja godzin statutowych, w czasie których dyrektor może przydzielić nauczycielom realizację różnych zadań, np. prowadzenie zajęć dodatkowych
wprowadzenie nowego systemu oceny pracy nauczyciela, który powiąże ocenę z wysokością dodatku motywacyjnego
zmiany w sposobie sprawozdawania pracy nauczycieli
powrót do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów)

Trwa wyliczanie rankingu zgodności...

(Może to potrwać kilkanaście sekund).

Po kliknięciu w nazwisko polityka wyświetli się szczegółowe porównanie Waszych odpowiedzi.

Filtruj wyniki

  Porównanie odpowiedzi z politykiem

  Wspólnych pytań:

  Zgodność: %

  Porównanie odpowiedzi z politykami

   Twoje odpowiedzi
   Odpowiedzi polityka
   Wspólne odpowiedzi

   Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą nauczyciela, ok. 3380 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Samorządy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa. Mogą też opłacić dodatkowe podwyżki dla nauczycieli. Ile Pana/Pani zdaniem powinien zarabiać nauczyciel z pięcioletnim stażem?

   Ok. 3 380 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
   Ok. 4 000 zł brutto.
   Ok. 5 000 zł brutto.
   Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)

   Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pan/Pani wprowadzenie wymienionych rozwiązań?

   likwidacja Karty nauczyciela
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   zwiększenie nauczycielskiego pensum (dziś to 18 godzin tygodniowo)
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   uzależnienie wysokości pensji od nauczanego przedmiotu
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   zminiejszenie podstaw programowych
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   skrócenie ścieżki awansu zawodowego (dziś potrzeba ok. 15 lat, aby uzyskać najwyższy stopień awansu)
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   likwidacja godzin statutowych, w czasie których dyrektor może przydzielić nauczycielom realizację różnych zadań, np. prowadzenie zajęć dodatkowych
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   wprowadzenie nowego systemu oceny pracy nauczyciela, który powiąże ocenę z wysokością dodatku motywacyjnego
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   zmiany w sposobie sprawozdawania pracy nauczycieli
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   powrót do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów)
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Powrót do rankingu