Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1956-06-28, Knurów
Zawód: nauczyciel
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Śląskim oraz studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi oraz samorządu regionalnego. W l. 1975-1991 pracowała jako nauczycielka. Radna Knurowa (1990-1994), zasiadała również w radzie powiatu gliwickiego (1998-2001). W l. 1999-2001 członkini zarządu... powiatu. Pracowała w urzędzie miasta Knurowa jako pełnomocnik zarządu miasta ds. oświaty, kierowała także Miejskim Zespołem Jednostek Oświatowych Urzędu Miejskiego w Knurowie. W l. 1995-2000 członkini Unii Wolności. Od 2001 r. w PO. Wiceministra edukacji (2007-2011) oraz ministra edukacji (2011-2013) w rządzie Donalda Tuska. Posłanka od 2001 r. (IV-X kad.), w IX kadencji wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Posłowie-nauczyciele o strajku (2019)

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych Solidarność-Oświata przygotowują się do ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Czy Pani/ Pana zdaniem nauczyciele mają powody do strajku?
Tak
Jakie kluczowe zmiany w systemie oświaty należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić w nadchodzących pięciu latach? Prosimy wymienić maksymalnie pięć najważniejszych zmian.
Szkoła powinna być wolna od polityki. Powinna zostać powołana nowa Komisja Edukacji Narodowej złożona z apolityczny ekspertów, która będzie odpowiadać za tworzenie podstaw programowych, a sprawozdania będzie składała przez Sejmem.
Szkoła powinna być demokratyczna - decyzje w demokratycznej szkole podejmują wspólnie nauczyciele, rodzice i samorządowcy, a w szkołach ponadpodstawowych również dorośli uczniowie
Szkoła powinna być kompleksowa - powinna zapewnić wszystkie usługi edukacyjno-wychowawcze: edukację, opiekę, rozwój talentów i wyrównywanie szans.
Trzeba przywrócić prestiż zawodu nauczyciela, przywrócić należną im pozycje, stworzyć realne warunki, w których ich wynagrodzenia będą mogły znacząco wzrosnąć.
Trzeba wesprzeć finansowo samorządy, które musiały sfinansować z własnych środków zmiany wprowadzone przez min. Zalewską
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pan/Pani wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
likwidacja Karty nauczyciela
zwiększenie nauczycielskiego pensum (dziś to 18 godzin tygodniowo)
uzależnienie wysokości pensji od nauczanego przedmiotu
zminiejszenie podstaw programowych
skrócenie ścieżki awansu zawodowego (dziś potrzeba ok. 15 lat, aby uzyskać najwyższy stopień awansu)
likwidacja godzin statutowych, w czasie których dyrektor może przydzielić nauczycielom realizację różnych zadań, np. prowadzenie zajęć dodatkowych
wprowadzenie nowego systemu oceny pracy nauczyciela, który powiąże ocenę z wysokością dodatku motywacyjnego
zmiany w sposobie sprawozdawania pracy nauczycieli
powrót do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów)

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
12.11.2015 – 4.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 12.11.2015
Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Gliwice, liczba głosów: 14 533
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej parlament2015.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Sześciolatki w szkołach

- Teraz potrzeba wyciszenia emocji i dalszej wspólnej pracy. Będę nadal słuchać głosów rodziców, bo to także dzięki nim zmieniliśmy prawo oświatowe tak, by klasy nie były przepełnione i nie liczyły więcej niż 25 dzieci. Ponadto, by uspokoić obawy rodziców, od przyszłego roku szkolnego do pierwszych klas trafi połowa rocznika sześciolatków - tłumaczyła Szumilas.

Źródło: wiadomosci.wp.pl

Data obietnicy: 8.11.2013

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
sześciolatki
PO
29 Gliwice
Przedłużenie czasu edukacji na poszczególnych etapach kształcenia w przypadku uczniów niepełnosprawnych

Zapewniam wszystkich Rodziców, że zanim MEN podjął tę decyzję konsultowaliśmy się z ekspertami w Polsce i poza nią, obserwowaliśmy wyniki nauczania i uwzględniliśmy wszelkie możliwe czynniki. Ważne jest też aby pamiętać, że na każdym etapie nauczania jest i będzie prowadzona praca z uczniem dostosowana do jego możliwości. Jestem przekonana, że w końcowym rozrachunku uczniowie zdecydowanie na tych zmianach zyskają.

Źródło: info-poster.eu

Data obietnicy: 23.02.2013

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
niepełnosprawni
PO
29 Gliwice
Biurokracja w szkołach

Info-Poster: Postawię również pytanie, do którego zobligowali mnie znajomi nauczyciele. Dlaczego szkoły i nauczyciele obarczeni są taką ilością dokumentów, zestawień itd. Wielu nauczycieli podkreśla, że zabiera to znaczną część ich czasu i energii. Czy tak być musi? Krystyna Szumilas: To rzeczywiście jest czasem problem. Ja sama niezmiennie stoję na stanowisku, że nie powinno się od szkół i nauczycieli żądać pracy „biurokratycznej” niewymaganej przez obowiązujące przepisy. Wielokrotnie przypominam o tym kuratorom i staram się apelować do samorządów. Wiele zależy tu jednak od zrozumienia tych delikatnych kwestii przez osoby odpowiedzialne.

Źródło: info-poster.eu

Data obietnicy: 23.02.2013

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
PO
29 Gliwice

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystyna Maria
Nazwisko: Szumilas
Data urodzenia: 1956-06-28
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 18 790,29 PLN

Kwota: 14 802,04 PLN
Uwagi: IKZE Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU

Papiery wartościowe
Pełna kwota: 7381,00 PLN
Uwagi: wymienione w pkt. IV ust. 2 i w pkt. V ust. 2
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 220,49 m2
Powierzchnia działki: 1593 m2
Wartość domu: 40 000,00 PLN
Wartość działki: 200 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173,6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,20 m2
Wartość: 160 000,00 PLN
Tytuł prawny: 50% własności
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów: 13 udziałów
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 5590 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Santander Bank Polska SA
Liczba akcji: 5
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 1791,00 PLN
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r., zamienione na akcje Santander Bank Polska SA w 2018 r.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 127 399,17 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 978,89 PLN
Uwagi: w tym: nieopodatkowana: 29 978,89PLN dieta opodatkowana: 0 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 71 375,20 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Micra
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu Bank Pekao S.A., o/Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 57 829,33 PLN
Uwagi: kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-31
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystyna Maria
Nazwisko: Szumilas
Nazwisko panieńskie: Zillmann
Data urodzenia: 1956-06-28
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 42 837,89 PLN

Kwota: 14 389,83 PLN
Uwagi: IKZE Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU

Papiery wartościowe
Nazwa: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie - udziały
Liczba jednostek: 13
Pełna kwota: 5590 PLN

Nazwa: Santander Bank Polska SA - akcje
Liczba jednostek: 5
Pełna kwota: 1510 PLN
Uwagi: zakupione w 1991 r. wymienione na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia Banków w 2013 r., zamienione na akcje Santander Bank Polska SA w 2018 r.

Suma ogólna: 7100 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 220,49 m2
Powierzchnia działki: 1593 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173,6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,20 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: 50% własności
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów: 13 udziałów
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 5590 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Santander Bank Polska SA
Liczba akcji: 5
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r., zamienione na akcje Santander Bank Polska SA w 2018 r.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 72 863,68 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 20 041,60 PLN
Uwagi: w tym: nieopodatkowana - 20 041,60 PLN dieta opodatkowana - 0 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 55 366,61 PLN

Opis: przychód z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne
Kwota: 377,23 PLN

Opis: jednorazowe świadczenie pieniężne z ZUS
Kwota: 1100 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Micra
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu Bank Pekao S.A., o/Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 61 222,51 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-08-31
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystyna Maria
Nazwisko: Szumilas
Nazwisko panieńskie: Zillmann
Data urodzenia: 1956-06-28
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 32 776,29 PLN

Kwota: 14 288,12 PLN
Uwagi: IKZE Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU

Papiery wartościowe
Nazwa: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie - udziały
Liczba jednostek: 13
Pełna kwota: 5590 PLN

Nazwa: Santander Bank Polska SA - akcje
Liczba jednostek: 5
Pełna kwota: 1791 PLN
Uwagi: zakupione w 1991 r. wymienione na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia Banków w 2013 r., zamienione na akcje Santander Bank Polska SA w 2018 r.

Suma ogólna: 7381 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 220,49 m2
Powierzchnia działki: 1593 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173,6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,20 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: 50% własności
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów: 13 udziałów
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 5590 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Santander Bank Polska SA
Liczba akcji: 5
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r., zamienione na akcje Santander Bank Polska SA w 2018 r.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 127 399,17 PLN
Uwagi: w tym odprawa emerytalna: 30 062,4 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 978,89 PLN
Uwagi: w tym: nieopodatkowana - 29 978,89 PLN dieta opodatkowana - 0 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 71 375,20 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Micra
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu Bank Pekao S.A., o/Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 74 801,36 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z ZFŚS
Kwota pozostała do spłacenia: 10 600 PLN
Uwagi: zaciągnięta w 2017 r.

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystyna Maria
Nazwisko: Szumilas
Nazwisko panieńskie: Zillmann
Data urodzenia: 1956-06-28
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 139,80 PLN

Kwota: 10 243,06 PLN
Uwagi: IKZE Dobrowolny system emerytalny PEKAO

Papiery wartościowe
Nazwa: PFG SFIO - PIONIER gotówkowy, PFG SFIO - PIONIER obligacji i dochodu, PFG SFIO - PIONIER alternatywny - globalnego dochodu
Pełna kwota: 31 331,21 PLN
Uwagi ogólne: oraz wymienione w pkt. IV ust. 2 i w pkt. 5 ust. 2
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 220,49 m2
Powierzchnia działki: 1593 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173,6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,20 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: 50% własności
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów: 13 udziałów
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 5590 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Bank Zachodni WBK
Liczba akcji: 7
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 2773,75 PLN
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r.

Emitent akcji: Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji: 10
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 166 346,38 PLN
Uwagi: w tym odprawa emerytalna: 30 062,4 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 895,38 PLN
Uwagi: w tym: nieopodatkowana - 27 360,00 PLN dieta opodatkowana - 2 535,38 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 23 964,09 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Micra
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu Bank Pekao S.A., o/Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 125 212,01 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z ZFŚS
Kwota pozostała do spłacenia: 23 320 PLN
Uwagi: zaciągnięta w 2017 r.

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-26
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystyna Maria
Nazwisko: Szumilas
Nazwisko panieńskie: Zillmann
Data urodzenia: 1956-06-28
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 62 433,31 PLN

Kwota: 4866 PLN
Uwagi: IKZE Dobrowolny system emerytalny PEKAO

Papiery wartościowe
Nazwa: Akcje Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" SA
Liczba jednostek: 10
Uwagi: w upadłości likwidacyjnej (zakupione w 1991 r.)

Nazwa: Udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba jednostek: 13
Pełna kwota: 5590 PLN

Nazwa: akcje Bank Zachodni WBK
Liczba jednostek: 7
Pełna kwota: 2212
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych po 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r.

Nazwa: PFG SFIO - PIONIER gotówkowy
Pełna kwota: 1425 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 220,49 m2
Powierzchnia działki: 1593 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173,6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,20 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: 50% własności
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów: 13 udziałów
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 5590 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Bank Zachodni WBK
Liczba akcji: 7
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 2212 PLN
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r.

Emitent akcji: Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji: 10
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 134 849,06 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 594,52 PLN
Uwagi: w tym: nieopodatkowana - 27 360,00 PLN dieta opodatkowana - 2 234,52 PLN

Opis: wypłata środków po zakończeniu umowy ubezpieczenia AMPLICO LIFE (obecnie MetLife)
Kwota: 76 733,94 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Micra
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu Bank Pekao S.A., o/Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 195 228,34 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka gotówkowa. Bank Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 31 093,58 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 21 532,20 PLN
Uwagi: Pożyczka zaciągnięta w 2015 r., okres spłaty 7 lat.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z ZFŚS
Kwota pozostała do spłacenia: 10 260 PLN
Uwagi: zaciągnięta w 2016 r.

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-27
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystyna Maria
Nazwisko: Szumilas
Nazwisko panieńskie: Zillmann
Data urodzenia: 1956-06-28
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa na życie Amplico Life
Uwagi: Składka półroczna - 2077 PLN

Nazwa: Akcje Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" SA
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK, Krośnieńskiej Huty Szkła "Krosno" S.A. oraz udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie - 7578 PLN

Nazwa: Udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK, Krośnieńskiej Huty Szkła "Krosno" S.A. oraz udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie - 7578 PLN

Nazwa: akcje Bank Zachodni WBK
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK, Krośnieńskiej Huty Szkła "Krosno" S.A. oraz udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie - 7578 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 220,49 m2
Powierzchnia działki: 1593 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173,6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,20 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: 50% własności
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów: 13 udziałów
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 5590 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Bank Zachodni WBK
Liczba akcji: 7
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 1988,00 PLN
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r.

Emitent akcji: Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji: 10
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 146 144,93 PLN brutto

Opis: dieta poselska
Kwota: 29 676,96 PLN brutto
Uwagi: w tym: nieopodatkowana - 27 360,00 PLN dieta opodatkowana - 2 316,96 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Micra
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu Bank Pekao S.A., o/Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 125 598,29 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka gotówkowa. Bank Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 31 093,58 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 24 588,39 PLN
Uwagi: Pożyczka zaciągnięta w 2015 r., okres spłaty 7 lat.

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystyna Maria
Nazwisko: Szumilas
Nazwisko panieńskie: Zillmann
Data urodzenia: 1956-06-28
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 11 000
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa na życie Amplico Life
Uwagi: Składka półroczna - 2077,19 PLN

Nazwa: Akcje Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" SA
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK, akcje Bank Zachodni WBK i udziały w Krośnieńskiej Hucie Szkła "Krosno" SA - 7716,25 PLN

Nazwa: Udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK, akcje Bank Zachodni WBK i udziały w Krośnieńskiej Hucie Szkła "Krosno" SA - 7716,25 PLN

Nazwa: akcje Bank Zachodni WBK
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK, akcje Bank Zachodni WBK i udziały w Krośnieńskiej Hucie Szkła "Krosno" SA - 7716,25 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 220,49 m2
Powierzchnia działki: 1593 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173.6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,20 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: 50% własności
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów: 13 udziałów
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 5590 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Bank Zachodni WBK
Liczba akcji: 7
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 2126,25 PLN
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r.

Emitent akcji: Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji: 10
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 123 681,08 PLN brutto

Opis: dieta poselska
Kwota: 24 730,80 PLN brutto
Uwagi: dieta nieopodatkowana - 22 800,00 PLN dieta opodatkowana - 1 930,80 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Micra
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu Bank Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 216 835,50 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy. Bank Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17. Pożyczka zaciągnięta w 2015 r. . Okres spłaty 7 lat.
Cała kwota: 31 093,58 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 24 678,93 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-05
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystyna Maria
Nazwisko: Szumilas
Nazwisko panieńskie: Zillmann
Data urodzenia: 1956-06-28
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 11 000
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa na życie Amplico Life
Uwagi: Składka półroczna - 2077 PLN.

Nazwa: Akcje Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" S.A.
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK, akcje Bank Zachodni WBK i udziały w Krośnieńskiej Hucie Szkła "Krosno" SA - 7634 PLN

Nazwa: Udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK, akcje Bank Zachodni WBK i udziały w Krośnieńskiej Hucie Szkła "Krosno" SA - 7634 PLN

Nazwa: akcje Bank Zachodni WBK
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK, akcje Bank Zachodni WBK i udziały w Krośnieńskiej Hucie Szkła "Krosno" SA - 7634 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 220,49 m2
Powierzchnia działki: 1593 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173.6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,20 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: 50% własności
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów: 13 udziałów
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 5590 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Bank Zachodni WBK
Liczba akcji: 7
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 2044 PLN
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r.

Emitent akcji: Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji: 10
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wypłacona dieta poselska
Kwota: 19 784,64 PLN brutto

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 88 402,55 PLN brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Micra
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu Bank Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 222 207,09 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy. Bank Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17. Pożyczka zaciągnięta w 2015 r. . Okres spłaty 7 lat.
Cała kwota: 31 093,58 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 30 265,8 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-08-21
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystyna Maria
Nazwisko: Szumilas
Nazwisko panieńskie: Zillmann
Data urodzenia: 1956-06-28
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa na życie Amplico Life
Uwagi: Składka półroczna - 2077 PLN.

Nazwa: Akcje Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" S.A.
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK i udziały w Krośnieńskiej Hucie Szkła "Krosno" SA - 8215,00 PLN

Nazwa: Udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK i udziały w Krośnieńskiej Hucie Szkła "Krosno" SA - 8215,00 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 220,49 m2
Powierzchnia działki: 1593 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173.6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,20 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: 50% własności
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów: 13 udziałów
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 5590 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Bank Zachodni WBK
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 2625 PLN
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r.

Emitent akcji: Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji: 10 akcji
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dochód z tytułu zatrudnienia (Ministerstwo Edukacj Narodowej)
Kwota: 40 648,88 PLN brutto

Opis: wypłacona dieta poselska
Kwota: 29 841,84 PLN brutto

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 119 895,17 PLN brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 206
Rok produkcji: 2004
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu Bank Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 236 038,69 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Posłów na wykończenie domu
Cała kwota: 25 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 13 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystyna Maria
Nazwisko: Szumilas
Nazwisko panieńskie: Zillmann
Data urodzenia: 1956-06-28
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa na życie Amplico Life
Uwagi: Składka półroczna - 2077 PLN.

Nazwa: Akcje Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" S.A.

Nazwa: Udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie

Nazwa: akcje Bank Zachodni WBK

Uwagi ogólne: Akcje: Kredyt Banku S.A., Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" S.A., udziały: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Suma ogólna: 8303,20 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 220,49 m2
Powierzchnia działki: 1593 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173.6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,20 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: 50% własności
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów: 13 udziałów
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 5590 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Bank Zachodni WBK
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 2713,20 PLN
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r.

Emitent akcji: Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji: 10 akcji
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

Łączny dochód
Kwota: 1096,20 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dochód z tytułu powołania na stanowisko ministra edukacji narodowej
Kwota: 194 689,59 PLN brutto

Opis: wypłacona dieta poselska
Kwota: 29 512,08 PLN brutto

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 718,43 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 206
Rok produkcji: 2004
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu wobec Banku Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 256 558,67 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy na wykończenie domu wobec Banku Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 15 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 12 069,34 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku na okres 4 lat.

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2014-04-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystyna Maria
Nazwisko: Szumilas
Nazwisko panieńskie: Zillmann
Data urodzenia: 1956-06-28
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP, Minister Edukacji Narodowej
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa na życie Amplico Life
Uwagi: Składka półroczna - 2077 PLN.

Nazwa: Akcje Kredyt Banku S.A.

Nazwa: Akcje Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" S.A.

Nazwa: Udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie

Uwagi ogólne: Akcje: Kredyt Banku S.A., Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" S.A., udziały: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Suma ogólna: 7207 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 220,49 m2
Powierzchnia działki: 1593 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,20 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: 50% własności
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów: 13 udziałów
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 5590 PLN
Uwagi: Wartość udziałów wzrosła o 390 PLN w wyniku dopisania dywidendy za rok 2012.
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Kredyt Bank S.A.
Liczba akcji: 98 akcji
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 1617 PLN
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

Emitent akcji: Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji: 10 akcji
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dochód z tytułu powołania na stanowisko
Kwota: 187 429,42 PLN brutto

Opis: Dieta poselska
Kwota: 29 676,96 PLN brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 206
Rok produkcji: 2004
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu wobec Banku Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 276 122 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku na okres 15 lat.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy na wykończenie domu wobec Banku Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 15 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 12 069,34 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku na okres 4 lat.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Posłów Kancelarii Sejmu RP. Cel: wykończenie domu
Cała kwota: 25 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 15 120 PLN
Uwagi: Pożyczka została zaciągnięta w 2012 roku na okres 24 miesięcy.

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2013-04-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystyna Maria
Nazwisko: Szumilas
Nazwisko panieńskie: Zillmann
Data urodzenia: 1956-06-28
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP, Minister Edukacji Narodowej
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 15 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa na życie Amplico Life
Uwagi: Składka półroczna 2077 PLN.

Nazwa: Akcje Kredyt Bank S.A.

Nazwa: Akcje Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO"S.A.

Nazwa: Udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie

Uwagi ogólne: Akcje: Kredyt Banku S.A., Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" S.A. oraz udziały OK Banku Spółdzielczego w Knurowie
Suma ogólna: 7140,40 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 220,49 m2
Powierzchnia działki: 1593 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,20 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: 50% własności
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów: 13 udziałów
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 5200 PLN
Dochód
Kwota: 440,60 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Kredyt Bank S.A.
Liczba akcji: 98 akcji
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 1940,40 PLN
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

Emitent akcji: Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji: 10 akcji
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dochód z tytułu powołania na stanowisko Sekretarza Stanu od 01.01.2011 - 17.11.2011 r. oraz Ministra Edukacji Narodowej od 18.11.2011 - 31.12.2011 r.
Kwota: 151 864,56 PLN brutto

Opis: Dieta poselska VI kadencja
Kwota: 1930,80 PLN

Opis: Dieta poselska VII kadencja
Kwota: 193,08 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 206
Rok produkcji: 2004
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu wobec Banku Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 296 836,60 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku na okres 15 lat.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy na wykończenie domu wobec Banku Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota: 15 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 15 000 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku na okres 4 lat.

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2012-04-27
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystyna Maria
Nazwisko: Szumilas
Nazwisko panieńskie: Zillmann
Data urodzenia: 1956-06-28
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP, Minister Edukacji Narodowej
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa na życie Amplico Life
Uwagi: Składki półroczne w wysokości 2077,19 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 220,49 m2
Powierzchnia działki: 1593 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58,20 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: 50% własności
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów: 13 udziałów
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Kredyt Bank S.A.
Liczba akcji: 98 akcji
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 1362,20 PLN
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

Emitent akcji: Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji: 10 akcji
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dochód z tytułu powołania na stanowisko
Kwota: 124 153,90 PLN brutto

Opis: Dieta poselska
Kwota: 1930,80 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 206
Rok produkcji: 2004
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na budowę domu wobec Banku Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Kwota pozostała do spłacenia: 299 836,60 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2011-11-04