Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Informacje ogólne

Rzecznik Praw Dziecka

Data i miejsce urodzenia: 1989-12-05, Grudziądz
Wykształcenie: wyższe

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Prawa dziecka w Polsce (2023)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Dyscyplinujący klaps to jedynie metoda wychowawcza. Rodzice mają prawo do wychowania dziecka zgodnie z wybranymi przez siebie metodami.
B. Dyscyplinujący klaps to przemoc wobec dziecka. Rodzice mają prawo do wychowywania dziecka zgodnie z wybranymi przez siebie metodami, ale ich swoboda kończy się, gdy zaczynają sprawiać fizyczny i psychiczny ból dziecku.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Według Krajowego Rejestru Długów w 2023 r. 292 tys. osób uchyliło się od obowiązku alimentacyjnego. Które z poniższych rozwiązań uważa Pani/Pan za priorytetowe w reformie polskiego prawa alimentacyjnego?
 1. Wprowadzenie alimentów natychmiastowych, zasądzanych po złożeniu wniosku w formularzu urzędowym.
 2. Wprowadzenie postępowania mediacyjnego, mającego na celu pojednanie rodziców i dojście do porozumienia w kwestii alimentów.
 3. Wypracowanie systemu obiektywnych kryteriów, wyznaczających minimalną wysokość alimentów podlegającą corocznej waloryzacji.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wybieram tę odpowiedź jako priorytetową, ale będę pracowała nad wprowadzeniem wszystkich powyższych.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Określenie „władza rodzicielska” wprowadza podległość dziecka wobec rodzica. Należy je zastąpić terminem „odpowiedzialność rodzicielska”.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Na ten temat będę rozmawiała z osobami młodymi w zakresie tego jak oni sami określili by relacje na linii rodzic-dziecko.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

19.03.2024, Zapowiedź 8. posiedzenia Sejmu

…stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce. Przypominamy, że w grudniu nową Rzeczniczką Praw Dziecka  została Monika Horna-Cieślak . Informacja dotyczyć więc będzie działań poprzedniego Rzecznika Mikołaja Pawlaka…

24.01.2024, Jakie priorytety stawia sobie nowa Rzeczniczka Praw Dziecka?

…to tylko niektóre kwestie, o które spytaliśmy Monikę Hornę-Cieślak – nową Rzeczniczkę Praw Dziecka. Zapoznajcie się z jej priorytetami na nadchodzącą kadencję. Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak odpowiedziała na pytania MamPrawoWiedziec.pl. Tym razem Krótka…

23.11.2023, Jakie są zadania Rzecznika Praw Dziecka?

…się pięcioletnia kadencja Mikołaja Pawlaka – Rzecznika Praw Dziecka. Zgodnie z wolą Sejmu nową Rzeczniczką została mecenas Monika Horna-Cieślak. Przypominamy, jakie ustawowe obowiązki spoczywają na osobie pełniącej ten urząd. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie