Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1952-09-26, Wronki
Zawód: historyk kultury
Wykształcenie: wyższe
Absolwent historii literatury na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W l. 1977-1981 pracował jako nauczyciel i bibliotekarz szkolny, a od 1981 r. wykładał historię kultury oraz estetykę na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych...). Autor prac z zakresu historii kultury i literatury polskiej, podręczników języka polskiego oraz tomów wierszy. W l. 1985-1999 redaktor naczelny „Czasu Kultury”, a w l. 1991-1992 także „Tygodnika Literackiego”. W l. 1994-1996 pracował w TVP, najpierw jako redaktor naczelny tygodnika kulturalnego Pegaz, a następnie dyrektor Telewizji Edukacyjnej Programu 1 TVP. Zasiadał w zarządzie Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych oraz wydawnictwa Prószyński i S-ka. Przed 1989 r. był związany z NSZZ „Solidarność”. Członek Kongresu Liberalno-Demokratycznego (1991-1994), następnie Unii Wolności (1994-1997), a od 2004 r. Platformy Obywatelskiej, przewodniczący PO w Wielkopolsce, członek zarządu krajowego partii. Poseł na Sejm w l. 2005–2023 (V-IX kadencja), sekretarz stanu w KPRM (2007-2009), przewodniczący KP PO (2011-2015). Od 2023 r. senator XI kadencji.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
nauczyciel polonista, wykładowca PWSSP/ASP - historyk kultury, redaktor naczelny (Czas Kultury), publicysta, krytyk literacki, poeta, szef redakcji Pegaza TVP i dyrektor Telewizji Edukacyjnej, wydawca (Obserwator, WSiP, Prószyński SA, poseł RP, sekretarz stanu KPRM, szef klubu parlamentarnego PO (2011-2015), wiceprzewodniczący w obecnej kadencji itd....
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ułatwienia w dostępie do jakich usług i/lub ulg powinny przysługiwać osobom zaszczepionym. Pytanie otwarte, obowiązkowe.
Do miejsc, w których gromadzi się większa liczba ludzi, np. restauracje, komunikacja zbiorowa, kina, teatry, koncerty...
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Powrót gimnazjów byłby kolejną rewolucją organizacyjną i kosztownym zadaniem znów dla samorządów. Być może należałoby wydzielić poziom gimnazjum w obecnych szkołach, dzieląc naturalnie szkołę podstawową na dwie części, by wrócić do dobrych praktyk z dawnych gimnazjów, lecz to wymaga pogłębionej dyskusji między fachowcami od edukacji i samorządami. Gminy wiejskie poniosły ogromną stratę przez likwidację gimnazjów, a dzieci tam mieszkające szansę na równy start z wychowankami z miejskich szkół.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy wszystkich nauczycieli.
Edukacja w większym niż obecnie stopniu powinna być realizowane przez podmioty prywatne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.
B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Raczej należy dopuścić prywatne placówki zdrowotne do znacznie większego udziału w wypełnianiu usług publicznych w ramach składki zdrowotnej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 10
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Znalezione artykuły

5.03.2024, „Tylko «tak» oznacza zgodę” czy „postawienie systemu na głowie”? – zmiana kwalifikacji gwałtu w opinii posłanek i posłów

…Poglądy tożsame z projektem mają zasiadający w Senacie z ramienia KO minister sprawiedliwości Adam Bodnar i Rafał Grupiński oraz  Magdalena Biejat (Lewica), która w komentarzu do odpowiedzi stwierdziła: „Tylko «tak» oznacza zgodę”. Głosowanie przeciw…

21.07.2023, Jakie poglądy na aborcję deklarowali posłowie i posłanki w 2019 r.?

…Marta Golbik tak KO   Jan Grabiec nie KO   Michał Gramatyka nie Polska 2050   Rafał Grupiński brak opinii KO   Marek Hok brak opinii KO   Klaudia Jachira tak KO   Maria Janyska…

22.02.2021, PO za liberalizacją prawa do aborcji. Jak zmieniały się poglądy polityków?

…ten temat. (Całość publikujemy w tabeli na dole.) Brak jasnego poglądu w tej kwestii zadeklarowali m.in.: Rafał Grupiński, Cezary Tomczyk, Tadeusz Zwiefka oraz Małgorzata Kidawa-Błońska. W gronie przeciwników liberalizacji znaleźli się m.in.: Grzegorz Schetyna…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
2019
kandydat na posła, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, Poznań, liczba głosów: 17 933
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 16.12.2017
Platforma Obywatelska, członek Zarządu Krajowego
źródło
Oficjalna strona Platformy Obywatelskiej www.platforma.org
Pokaż więcej

Obietnice

Prywatyzacja spółek kolejowych

Rafał Grupiński uważa, że niektóre spółki kolejowe powinny zostać sprywatyzowane, a w rękach państwa powinny zostać tylko tory i dworce.

Źródło: www.lazarz.pl

PO
Poznań
sprawy ogólnopolskie
infrastruktura
Uzupełnienie nazwisk na tablicy upamiętniającej ofiary Katastrofy Smoleńskiej

Politycy opozycji chcą zmiany tablicy. - Oczywiście, że powinna być zmieniona ta tablica, i będzie zmieniona - przekonywał Rafał Grupiński z PO.

Źródło: fakty.tvn24.pl

Data obietnicy: 11.04.2017

sprawy lokalne
katastrofa smoleńska
39 Poznań
Gabinet Cieni
PO

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Rafał Szymon
Nazwisko: Grupiński
Data urodzenia: 1952-09-26
Miejsce urodzenia: Wronki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 510 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 96 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Powierzchnia domu: 150 m2
Powierzchnia działki: 0,845 ha
Wartość domu: 260 000 PLN
Tytuł prawny: własność + dzierżawa działki

2. Mieszkanie
Powierzchnia: 128 m2
Wartość: 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 77 475,40 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 19 874,58 PLN

Opis: przychód z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne
Kwota: 377,04 PLN

Opis: dochód z emerytury
Kwota: 23 818,70 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Subaru
Model: Impreza
Rok produkcji: 2006

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: FR-V
Rok produkcji: 2006

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny PKO SA na zakup domu
Cała kwota: 130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 43 652 PLN
Podpis
Data: 2019-11-08
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Rafał Szymon
Nazwisko: Grupiński
Data urodzenia: 1952-09-26
Miejsce urodzenia: Wronki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5547 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: KGHM
Liczba jednostek: 86

Nazwa: PKO BP
Liczba jednostek: 1241

Uwagi ogólne: z tytułu sprzedaży, dyspozycja 29.08.2019
Suma ogólna: 55 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 96 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Powierzchnia domu: 150 m2
Powierzchnia działki: 0,845 ha
Wartość domu: 260 000 PLN
Tytuł prawny: własność + dzierżawa działki

2. Mieszkanie
Powierzchnia: 128 m2
Wartość: 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 77 475,40 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 19 874,58 PLN

Opis: przychód z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne
Kwota: 377,04 PLN

Opis: dochód z emerytury
Kwota: 23 818,70 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Subaru
Model: Impreza
Rok produkcji: 2006

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: FR-V
Rok produkcji: 2006

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny PKO SA na zakup domu
Cała kwota: 130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 46 000 PLN
Podpis
Data: 2019-09-03
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Rafał Szymon
Nazwisko: Grupiński
Data urodzenia: 1952-09-26
Miejsce urodzenia: Wronki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 22 655 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: KGHM
Liczba jednostek: 86
Pełna kwota: 7644 PLN

Nazwa: PKO BP
Liczba jednostek: 1241
Pełna kwota: 48 982 PLN

Suma ogólna: 56 626 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 96 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Powierzchnia domu: 150 m2
Powierzchnia działki: 0,845 ha
Wartość domu: 260 000 PLN
Tytuł prawny: własność + dzierżawa

2. Mieszkanie
Powierzchnia: 128 m2
Wartość: 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 174 296,57 PLN

Opis: dieta nieopodatkowana
Kwota: 29 895,38 PLN netto

Opis: prawa autorskie
Kwota: 1647,36 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 49 192,29 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Subaru
Model: Impreza
Rok produkcji: 2006

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: FR-V
Rok produkcji: 2006

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny PKO SA na zakup domu
Cała kwota: 130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 50 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-29
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Rafał Szymon
Nazwisko: Grupiński
Data urodzenia: 1952-09-26
Miejsce urodzenia: Wronki
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja
Poseł RP
st. Wykładowca UAP (do 30 IX 17) urlop bezpłatny
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 13 200 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: KGHM
Liczba jednostek: 86
Pełna kwota: 9563 PLN

Nazwa: PKO BP
Liczba jednostek: 1241
Pełna kwota: 54 989 PLN

Suma ogólna: 64 552 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 96 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Powierzchnia domu: 150 m2
Powierzchnia działki: 0,845 ha
Tytuł prawny: własność + dzierżawa

2. Mieszkanie
Powierzchnia: 128 m2
Wartość: 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 153 324 PLN

Opis: dieta nieopodatkowana
Kwota: 29 729 PLN netto

Opis: prawa autorskie
Kwota: 3080 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Subaru
Model: Impreza
Rok produkcji: 2006

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: FR-V
Rok produkcji: 2006

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny PKO SA na zakup domu
Cała kwota: 130 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-26
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Rafał Szymon
Nazwisko: Grupiński
Data urodzenia: 1952-09-26
Miejsce urodzenia: Wronki
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja
Poseł RP
st. Wykładowca Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (urlop bezpłatny)
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 12 735 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: KGHM
Liczba jednostek: 86
Pełna kwota: 7953 PLN

Nazwa: PKO BP
Pełna kwota: 34 922 PLN
Uwagi: 1241 akcji

Suma ogólna: 42 875 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 96 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 128 m2
Wartość: 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dom i działka
Powierzchnia lokalu: 150 m2
Powierzchnia działki: 0,845 ha
Wartość: 260 000 PLN
Tytuł prawny: dom własność, dzierżawa [nieczytelne] działki
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 152 325 PLN

Opis: dieta nieopodatkowana
Kwota: 27 360 PLN netto

Opis: dieta Rada Programowa PR SA
Kwota: 1014 PLN

Opis: prawa autorskie dochód
Kwota: 3875 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Subaru
Model: Impreza
Rok produkcji: 2006

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: FR-V
Rok produkcji: 2006

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny PKO SA na zakup domu
Cała kwota: 130 000 PLN
Podpis
Data: 2017-04-20
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Rafał Szymon
Nazwisko: Grupiński
Data urodzenia: 1952-09-26
Miejsce urodzenia: Wronki
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja
Poseł RP
st. Wykładowca Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 602 PLN

Kwota: 3692 PLN
Uwagi: na r-ku inwestycyjnym

Papiery wartościowe
Nazwa: KGHM
Liczba jednostek: 86
Pełna kwota: 5460 PLN

Nazwa: PKO BP
Pełna kwota: 33 916 PLN
Uwagi: 1241 akcji

Suma ogólna: 39 376 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 96 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 128 m2
Wartość: 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dom i działka
Powierzchnia lokalu: 150 m2
Powierzchnia działki: 0,845 ha
Wartość: 260 000 PLN
Tytuł prawny: dom własność, działka dzierżawa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z uposażenia
Kwota: 132 013,20 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 2317 PLN

Opis: dieta Rada Programowa PR SA

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Subaru
Model: Impreza
Rok produkcji: 2006

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: FR-V
Rok produkcji: 2006

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy PKO SA
Cała kwota: 300 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny PKO SA na zakup domu
Cała kwota: 130 000 PLN

Podpis
Data: 2016-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Rafał Szymon
Nazwisko: Grupiński
Data urodzenia: 1952-09-26
Miejsce urodzenia: Wronki
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja
Poseł RP
Wykładowca Uniwersytetu [nieczytelne] w Poznaniu (urlop bezpłatny)
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 3160 PLN

Kwota: 3752 PLN
Uwagi: r-k inwest.

Papiery wartościowe
Nazwa: KGHM
Liczba jednostek: 86
Pełna kwota: 7665 PLN

Nazwa: PKO BP
Pełna kwota: 34 252 PLN
Uwagi: 1891 akcji

Suma ogólna: 41 917 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 96 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 128 m2
Wartość: 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dom i działka
Powierzchnia lokalu: 150 m2
Powierzchnia działki: 0,845 ha
Wartość: 260 000 PLN
Tytuł prawny: dom własność, działka dzierżawa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód uposażenie
Kwota: 107 703 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 1930,80 PLN

Opis: dieta z Rady Programowej PR

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Subaru
Model: Impreza
Rok produkcji: 2006

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: FR-V
Rok produkcji: 2006

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy PKO SA
Cała kwota: 300 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny PKO SA na zakup domu
Cała kwota: 130 000 PLN

Podpis
Data: 2015-11-12
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Rafał Szymon
Nazwisko: Grupiński
Data urodzenia: 1952-09-26
Miejsce urodzenia: Wronki
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja
Poseł RP
Wykładowca Uniwersytetu [nieczytelne] w Poznaniu (urlop bezpłatny)
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 21 514 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: KGHM
Pełna kwota: 7448 PLN

Nazwa: PKO BP
Pełna kwota: 34 388 PLN
Uwagi: 1241 akcji

Suma ogólna: 41 836 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 96 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 128 m2
Wartość: 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dom i działka
Powierzchnia lokalu: 150 m2
Powierzchnia działki: 0,845 ha
Wartość: 260 000 PLN
Tytuł prawny: dom własność, działka dzierżawa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód uposażenie
Kwota: 75 392 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 19784, PLN

Opis: dieta z Rady Programowej PR
Kwota: 776 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Subaru
Model: Impreza
Rok produkcji: 2006

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: FR-V
Rok produkcji: 2006

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy PKO SA
Cała kwota: 300 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny PKO SA na zakup domu
Cała kwota: 130 000 PLN

Podpis
Data: 2015-08-20
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Rafał Szymon
Nazwisko: Grupiński
Data urodzenia: 1952-09-26
Miejsce urodzenia: Wronki
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 11 220 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: KGHM
Pełna kwota: 10 148 PLN

Nazwa: PKO BP
Pełna kwota: 48 920 PLN

Suma ogólna: 59 068 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 96 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 128 m2
Wartość: 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dom i działka
Powierzchnia lokalu: 150 m2
Powierzchnia działki: 0,845 ha
Wartość: 260 000 PLN
Tytuł prawny: dom- własność, działka- dzierżawa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód
Kwota: 117 372,60 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 2316,96 PLN

Opis: dieta z Rady Programowej PR
Kwota: 320 PLN

Opis: dochód ze zbycia papierów wartościowych
Kwota: 8329,94 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Subaru
Model: Impreza
Rok produkcji: 2006

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: FR-V
Rok produkcji: 2005

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy
Uwagi: podana kwota 300 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup domu
Cała kwota: 130 000 PLN

Podpis
Data: 2014-04-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Rafał Szymon
Nazwisko: Grupiński
Data urodzenia: 1952-09-26
Miejsce urodzenia: Wronki
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 527 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: F. Pioneer
Pełna kwota: 68 086 PLN

Nazwa: KGHM
Pełna kwota: 16 340 PLN

Nazwa: PKO BP
Pełna kwota: 69 778 PLN

Suma ogólna: 174 731 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 96 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 128 m2
Wartość: 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: przychody
Kwota: 122 134,56 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 2626,96 PLN

Opis: dieta z Rady Programowej PR
Kwota: 310 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Subaru
Model: Impreza
Rok produkcji: 2006

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: FR-V
Rok produkcji: 2005

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy
Uwagi: podana kwota 300 000 PLN
Podpis
Miejscowość: [miejscowość nie została wpisana]
Data: 2013-04-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Rafał Szymon
Nazwisko: Grupiński
Data urodzenia: 1952-09-26
Miejsce urodzenia: Wronki
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 11 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: F. Pioneer
Pełna kwota: 62 134 PLN

Nazwa: KGHM
Pełna kwota: 9511 PLN

Nazwa: PKO BP
Pełna kwota: 60 738 PLN

Suma ogólna: 132 383 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 96 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 128 m2
Wartość: 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: przychody
Kwota: 130 542,42 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 1848,36 PLN

Opis: dieta z Rady Programowej PR
Kwota: 296 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Subaru
Model: Impreza
Rok produkcji: 2006

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: FR-V
Rok produkcji: 2005

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy
Uwagi: podana kwota 300 000 PLN
Podpis
Miejscowość: [miejscowość nie została wpisana]
Data: 2012-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Rafał Szymon
Nazwisko: Grupiński
Data urodzenia: 1952-09-26
Miejsce urodzenia: Wronki
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 13 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: F. Pioneer
Pełna kwota: 61 520 PLN

Nazwa: KGHM
Pełna kwota: 12 600 PLN

Nazwa: PKO BP
Pełna kwota: 67 508 PLN

Suma ogólna: 140 628 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 96 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 128 m2
Wartość: 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochody ze świadczenia pracy: uposażenie (d)
Kwota: 107 373,06 PLN

Opis: dochody ze świadczenia pracy: dieta opodatkowana
Kwota: 1848,36 PLN

Opis: dieta z Rady Programowej PR
Kwota: 542 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Subaru
Model: Impreza
Rok produkcji: 2006

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: FR-V
Rok produkcji: 2005

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy
Uwagi: podana kwota 300 000 PLN
Podpis
Miejscowość: [miejscowość nie została wpisana]
Data: 2011-10-28