Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1967-06-15, Elbląg
Zawód: inżynier lotniczy budowy płatowców
Wykształcenie: wyższe
Absolwent mechaniki lotniczej na Politechnice Warszawskiej. Uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w zakresie mechaniki na Wojskowej Akademii Technicznej. W l. 1992-2002 pracował w Instytucie Lotnictwa. Następnie przeszedł do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, obejmując w 2003 r.... funkcję wiceprzewodniczącego ds. technicznych, a w l. 2012-2016 przewodniczącego komisji. W l. 2003-2007 redaktor naczelny czasopisma „NIT – Nauka, Innowacje, Technika”. Członek Platformy Obywatelskiej. Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego w l. 2018-2019. Poseł na Sejm od 2019 r. (IX-X kadencja). W IX kadencji Sejmu zasiadał w Komisji Infrastruktury, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Macieja Laska ul. Bracka 5 lok. 9 00-501 Warszawa woj. mazowieckie tel. 888-888-470 maciej.lasek.biuro@gmail.com

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Kwestionariusz po wyborach

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Po ukończeniu studiów od 1992 do 2002 pracowałem w Instytucie Lotnictwa, od 2002 byłem członkiem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, od 2003 jej wiceprzewodniczącym a od 2012 pełniłem funkcję Przewodniczącego PKBWL. Od 2010 do dnia dzisiejszego pracuję jako nauczyciel akademicki na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W 2018 roku objąłem mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego gdzie kierowałem komisją infrastruktury. W tym samym czasie (2018-2019) pełniłem funkcję wiceburmistrza warszawskiej dzielnicy Bemowo. W wyborach w 2019 zdobyłem mandat posła na Sejm RP IX kadencji startując z listy Koalicji Obywatelskiej. Brałem udział w pracach sejmowych komisjach infrastruktury, obrony narodowej oraz edukacji nauki i młodzieży, a także byłem wiceprzewodniczącym sejmowego zespołu ds. przeskalowanych inwestycji infrastrukturalnych i przymusowych wywłaszczeń. Poza działalnością polityczną i zawodową zajmuję się szkoleniem lotniczym w Aeroklubie Warszawskim oraz prowadzę wykłady z bezpieczeństwa lotniczego.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Uważam, że obowiązkowym szczepieniem przeciwko COVID-19 (oczywiście przy braku przeciwskazań lekarskich) powinny być objęte także osoby poniżej 18 roku życia.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Odpowiedź na pytanie A: należy bezwzględnie zapewnić szczelność polskiej granicy. Jest to odpowiedzialność rządu. Jeżeli do tego niezbędne jest postawienie zapory zapobiegającej nielegalnemu przekraczaniu tej granicy, to należy ją postawić z zapewnieniem pełnej transparentności środków publicznych które na taką inwestycję są wydatkowane.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Ochrona środowiska: Odejście od paliw stałych, rozwój OZE i energooszczędnych technologii, zwiększenie recyklingu odpadów komunalnych do poziomu co najmniej 65%, zadrzewianie terenów miejskich i nieużytków rolnych oraz walka z niedoborem wody. Służba zdrowia: Wprowadzenie jednolitego dla całej Unii Europejskiej dostępu do usług medycznych na tym samym poziomie. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Wdrożenie programu Wizja Zero - czyli dążenie do zmniejszenia liczby zabitych w ruchu drogowym do zera. Nowoczesna oświata Dostosowanie systemu kształcenia do zmian w otaczającym świecie, wprowadzenie do programów nauczania treści niezbędnych w codziennym życiu takich jak kompetencje obywatelskie, środowiskowe, ekonomiczne i prozdrowotne. Położenie nacisku na rozwój umiejętności uczenia się, innowacyjności i kreatywności, zdolności do rozwiązywania problemów i współpracy w zespole.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Przywrócenie niezależności od polityki i biznesu mediom publicznym.
2
Reforma wymiaru sprawiedliwości wzmacniająca niezależność władzy sądownicznej od władzy wykonawczej w tym rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, naprawa Trybunału Konstytucyjnego i KRS.
3
Zwiększenie roli i uprawnień samorządów lokalnych.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez wprowadzenie, na wzór państw wdrażających Wizję Zero, takich rozwiązań w zakresie infrastruktury, przepisów oraz szkoleń, które skutecznie zmniejszą liczbę ofiar na drogach.
2
Opracowanie rozwiązań łączących rozwój budownictwa mieszkaniowego z koniecznymi inwestycjami w zakresie infrastruktury oświatowej (szkolnej i przedszkolnej) - czyli wprowadzenie na etapie zezwoleń na inwestycje mieszkaniowe wymogu udziału inwestora w rozwoju infrastruktury oświatowej.
3
Wprowadzenie finansowanego z budżetu państwa powszechnego programu in vitro.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 6
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Znalezione artykuły

12.02.2024, 5. posiedzenie Sejmu

…z niego korzystać” – dodał na koniec. Na zdjęciu Horała na sejmowym korytarzu.  fot. Piotr Wójcik Maciej Lasek , obecny pełnomocnik rządu ds. CPK (KO), zarzucił poprzednikowi niegospodarość i skrytykował dotychczasowy przebieg prac nad…

21.07.2023, Jakie poglądy na aborcję deklarowali posłowie i posłanki w 2019 r.?

…w gestii osoby(osób), która zmaga się z podjęciem decyzji. Jestem za utrzymam tzw. Kompromisu aborcyjnego Maciej Lasek brak opinii KO   Tomasz Latos nie PiS   Izabela Leszczyna nie KO   Joanna…

29.12.2021, Oczekiwania wyborców vs. konkretne działania

…chcą ją przekroczyć. W takim tonie utrzymane są wypowiedzi m.in: Małgorzaty Chmiel (KO), Krzysztofa Gawkowskiego (Lewica), Macieja Laska (KO), Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej (KO), Marii Janyskiej (KO), Małgorzaty Kidawy-Błońskiej (KO), Mirosławy Nykiel (KO…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, poseł, Warszawa, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, liczba głosów: 15 804
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej sejmsenat2019.pkw.gov.pl
,
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
2019
kandydat na posła, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, Warszawa, liczba głosów: 15 804
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej sejmsenat2019.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Maciej
Nazwisko: Lasek
Data urodzenia: 1967-06-15
Miejsce urodzenia: Elbląg
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji

Miejsce zatrudnienia: Politechnika Warszawska
Stanowisko lub funkcja: starszy wykładowca

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 248 m2
Powierzchnia działki: 1055 m2
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Powierzchnia domu: 109 m2
Powierzchnia działki: 475 m2
Wartość domu: 360 000 PLN
Tytuł prawny: spadek, 1/6 udziału, własność odrębna

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę
Kwota: 71 125,48 PLN

Opis: umowy zlecenie i umowy o dzieło
Kwota: 74 137,30 PLN

Opis: opinie biegłego
Kwota: 3827,74 PPLN

Opis: dochód radnego województwa
Kwota: 1062,92 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Mondeo
Rok produkcji: 2010
Wartość: 32 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Land Rover
Model: Discovery 2
Rok produkcji: 2000
Wartość: 13 500 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samolot
Marka: Cessna
Model: F150M
Rok produkcji: 1977
Wartość: 60 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska, 1/3 udziału

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny, Bank Millenium, 25 lat, nominowany w frankach szwajcarskich
Cała kwota: 260 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 53 768,46 CHF
Uwagi: wysokość zobowiązania na dzień wypełnienia oświadczenia majątkowego, wspólnota majątkowa

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt odnawialny PKO BP: 23 000 PLN
Uwagi: wspólnota majątkowa

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt odnawialny mBank: 20 000 PLN
Uwagi: wspólnota majątkowa

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-08
Źródło