Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1946-08-08, Radom
Zawód: ekonomista
Wykształcenie: wyższe
Dariusz Rosati, 1 z lubusko-zachodniopomorskiego, PO. Prof. dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy SGH, wykładowca akademicki, były rektor Uczelni Łazarskiego. Brał udział w pracach komisji ds. reformy gospodarczej, był członkiem grupy doradców ekonomicznych premiera, kierował Instytutem... Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. W l. 1991-1995 szef sekcji krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Minister spraw zagranicznych w rządzie W. Cimoszewicza. W l. 1998-2004 członek Rady Polityki Pieniężnej. Zasiadał w radach nadzorczych: WGI Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Jeronimo Martins. Od 2004 r. członek rady nadzorczej Banku Millennium. Poseł do PE VI kad., poseł na Sejm RP VII kad. W Sejmie pracował komisjach: regulaminowej i spraw poselskich, przewodniczył komisji finansów publicznych. Nie należy do partii politycznej. Od 2014 r. w PE.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
Doprowadzenie do cofnięcia przez rząd najbardziej szkodliwych zmian w ramach pakietu ustaw pn. "Polski Ład".
Drugi sukces
Wprowadzenie ulgi podatkowej dla osób aktywnych zawodowo po osiągnięciu wieku emerytalnego (postulat Platformy Obywatelskiej).
Trzeci sukces
Zablokowanie tzw. "Daniny Sasina".
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Tzw. ustawa covidowa.
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy.
Sejm IX kadencji przyjął więcej ważnych ustaw, lecz ze względu na ich negatywny wymiar, postanowiłem ich nie wymieniać.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
Obydwie ustawy są niedoskonałe. W procesie legislacyjnym zabrakło dialogu ponadpartyjnego ze strony rządowej. Poprawki złożone przez opozycję nie zostały uwzględnione. Niemniej w czasie, kiedy ustawy weszły w życie, były potrzebne.
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
Parlamentarny Zespół ds. Europejskiej Unii Zdrowotnej Parlamentarny Zespół ds. m. st. Warszawy Parlamentarny Zespół ds. Naprawy Rzeczypospolitej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ułatwienia w dostępie do jakich usług i/lub ulg powinny przysługiwać osobom zaszczepionym. Pytanie otwarte, obowiązkowe.
Wszędzie tam, gdzie w zamkniętych pomieszczeniach dochodzi do bliskiego kontaktu fizycznego między ludźmi - kina, teatry, restauracje, kawiarnie, puby, obiekty sportowe, pociągi, itp.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?
odpowiedzialność, uczciwość, solidarność
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
gastronomia, hotelarstwo, branża eventowa, turystyka, rekreacja, szereg innych usług
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Pandemia uderzyła we wszystkie obszary państwa i gospodarki, choć w różnym stopniu. Choć przemysł stracił w ciągu ostatniego roku zaledwie 2-3% sprzedaży, niektóre branże objęte lockdownem, straciły 70-80% swoich przychodów, i ich sytuacja jest dramatyczna. Pandemia uwidoczniła tez wszystkie braki i wieloletnie zaniedbania w służbie zdrowia. ucierpiały tez bardzo finanse samorządów, głównie za sprawą działań rządu, skutkujących spadkiem dochodów i wzrostem wydatków.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Budowa konkurencyjnej, innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy Wykształcone i aktywne społeczeństwo obywatelskie Wysoki poziom i powszechna dostępność ważnych usług publicznych takich jak edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo i porządek, ochrona środowiska, opieka nad seniorami Wysoki poziom życia
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Reforma systemu opieki zdrowotnej
2
reforma edukacji i szkolnictwa
3
reforma gospodarki na rzecz innowacyjnego i konkurencyjnego rozwoju
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Zmiany systemowe sprzyjające rozwojowi polskich przedsiębiorstw (ordynacja podatkowa, prawo gospodarcze, uproszczenie przepisów administracyjnych)
2
Wzmocnienie praworządności i systemy trójpodziału władzy
3
Wzmocnienie pozycji Polski w UE
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
1. Edukacja i programy nauczania leżą w kompetencjach państw narodowych. 2. Europa nie jest państwem federacyjnym.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Od 2021 r. w Unii Europejskiej nie będzie można wykorzystywać m. in. słomek, patyczków do uszu i jednorazowych sztućców plastikowych. Zakaz powinien być rozszerzony o kolejne tego typu nieprzetwarzalne produkty.
Należy zakazać sprzedaży produktów różnej jakości pod tą samą nazwą (np. żywności i chemii domowej).
Państwa członkowskie powinny ustalić europejską listę leków refundowanych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie kadencji posłów do Parlamentu Europejskiego (2019)

Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Podjęcie zdecydowanej walki z oszustwami i nadużyciami podatkowymi i praniem pieniędzy
Sukces 2: Walka z ocieplenie klimatu stała sie stałym elementem nowych aktów prawnych w UE
Największa porażka: Wzrost tendencji protekcjonistycznych i brak postępu w usuwaniu narodowych barier na Jednolitym Rynku Europejskicm, zwłaszcza w usługach.
Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Zapisy ograniczające skalę nadużyć i oszustw podatkowych w całej serii dyrektyw o współpracy administracyjnej i wymianie informacji podatkowych Byłem sprawozdawcą, kontrsprawozdawcą i koordynatorem grupy EPP w pracach komisji śledczej i komisji specjalnej
Przepisy ustanawiające zasady opodatkowania usług cyfrowych Sprawozdawca
Dyrektywa i rozporządenie dot. bankowych obligacji zabezpieczonych Kontrsprawozdawca
Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Głosowania nad rezolucjami w sprawie naruszania przez Polskę praworządności w ramach Art. 7. Zmuszony byłem poprzeć rezolucje krytykujące nasz kraj.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 20
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Znalezione artykuły

21.07.2023, Jakie poglądy na aborcję deklarowali posłowie i posłanki w 2019 r.?

…referendum, albowiem struktura społeczna jest bardzo odmienna od składu polskiego parlamentu. Monika Rosa tak KO   Dariusz Rosati tak KO   Joanna Kluzik-Rostkowska nie KO Klauzula sumienia powinna dotyczyć środków antykoncepcyjnych. Rygory obecnej ustawy…

2.02.2023, Sprawy do załatwienia na ostatni rok kadencji

…praworządności i tym samym odblokowanie środków z Funduszy Odbudowy dla Polski. Nie ma ważniejszej sprawy”. A Dariusz Rosati – „uruchomienie środków z KPO, co wiąże się z wypełnieniem kamieni milowych i przewróceniem praworządności”. O innym kamieniu…

3.11.2021, Solidarności, życzliwości, praw człowieka, umiejętności pisania CV, patriotyzmu i empatii - czego powinna uczyć szkoła?

…Tę odpowiedź wybrało 13 posłów i posłanek. Sami przeczytajcie sobie ich odpowiedzi:  „odpowiedzialność, uczciwość, solidarność” (Dariusz Rosati, KO) „Szkoła powinna kształtować postawy miłości Boga, Ojczyzny, drugiego człowieka. Szacunku i życzliwości, otwartości i pracowitości, waleczności…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 14.03.2018
Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania, członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 5.04.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 1.02.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Konferencja Przewodniczących Delegacji, członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
Pokaż więcej

Obietnice

Rozwój Modlina

Po pierwsze, inwestycje infrastrukturalne. Głównie dokończenie budowy lotniska w Modlinie i dobre komunikacyjne związanie go z miastem oraz z Warszawą. Właśnie zaczynają się negocjacje w sprawie budżetu UE na lata 2014-2020. Koniecznie trzeba będzie kontrolować ich przebieg, pilnować mądrego podziału uzyskanych środków. Sejm ma takie możliwości. Po drugie edukacje. Gimnazjalistom z Nowego Dworu i Modlina trzeba zapewnić dobry start do dalszej edukacji, nie gorszy niż mają uczniowie z renomowanych szkół warszawskich.

Źródło: www.rosati.pl

PO
20 Warszawa
sprawy lokalne
edukacja i szkolnictwo wyższe
infrastruktura
Rozwój edukacji w podwarszawskich liceach

Otoczę “parasolem” podwarszawskie licea, aby ich uczniowie mieli dostęp do najnowszej wiedzy, możliwość kontaktów z profesorami uczelni, żeby nie musieli uczyć się w Warszawie, lecz wybierali szkoły w swoich miastach

Źródło: www.rosati.pl

PO
sprawy lokalne
20 Warszawa
edukacja i szkolnictwo wyższe
Rozwój infrastruktury kolejowej

Potrzebne są inwestycje w infrastrukturę kolejową, w tym lepsze wykorzystanie środków unijnych. Oraz uporządkowanie struktury polskich kolei. Trzeba zapewnić skuteczność w roli regulatora rynku przewozów regionalnych tak, aby stał na straży interesów pasażerów i uczciwej konkurencji.

Źródło: www.rosati.pl

PO
infrastruktura
sprawy ogólnopolskie
20 Warszawa
Reformy

Za sprawę absolutnie najważniejszą uważam przeprowadzenie reform, dzięki którym Polska będzie mogła dalej się rozwijać. Trzeba zrównoważyć finanse publiczne, usprawnić państwo, poprawić usługi publiczne – takie jak opiekę zdrowotną. W tych sprawach na pewno będę mobilizował rząd do działania.

Źródło: www.rosati.pl

PO
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
budżet państwa i podatki
20 Warszawa
Połączenia komunikacyjne

Mam pomysły na poprawę połączeń komunikacyjnych.

Źródło: www.rosati.pl

Data obietnicy: 2014

PO
infrastruktura
20 Warszawa
sprawy lokalne
wybory europejskie 2014
Przedszkola

Wymyśliłem założenia planu zwiększenia dostępności do przedszkoli. 

Źródło: www.rosati.pl

Data obietnicy: 2014

PO
edukacja i szkolnictwo wyższe
20 Warszawa
sprawy ogólnopolskie
Edukacja

Otoczę „parasolem” podwarszawskie licea, aby ich uczniowie mieli dostęp do najnowszej wiedzy, możliwość kontaktów z profesorami uczelni;żeby nie musieli uczyć się w Warszawie, lecz wybierali szkoły w swoich miastach. A jednocześnie by mieli gwarancję dobrze zdanej matury – zwłaszcza z matematyki.

Źródło: www.rosati.pl

Data obietnicy: 2011

PO
edukacja i szkolnictwo wyższe
sprawy lokalne
20 Warszawa

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Dariusz Kajetan
Nazwisko: Rosati
Data urodzenia: 1946-08-08
Miejsce urodzenia: Radom
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: emeryt
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 450 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 194 500 EUR

Kwota: 1500 USD

Papiery wartościowe
Nazwa: obligacje
Pełna kwota: 1 000 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 390 m2
Wartość domu: 2 500 000 PLN
Tytuł prawny: własność majątkowa, własność hipoteczna
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 0,4 ha
Tytuł prawny: wspólność majątkowa, użytkowanie wieczyste
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,9 ha
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa, własność hipoteczna
Uwagi: wartość około

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,4 ha
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
działka 3,7 ha, [ukryte] gmina [ukryte], 1999 rok, od Agencji Własności Rolnej SP
działka 0,4 ha, [ukryte] gmina [ukryte], 2003 rok, od Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Bank Millenium S.A
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2004
Dochód
Kwota: 167 767 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Szkoła Główna Handlowa, wynagrodzenie
Kwota: 80 976 PLN

Opis: prawa autorskie i inne
Kwota: 20 977 PLN

Opis: emerytury
Kwota: 150 893 PLN

Opis: Parlament Europejski, dochody z tytułu Art. 10 Statutu Posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 81 318,48 EUR

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: BMW
Model: X5
Rok produkcji: 2017

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes
Model: ML 300
Rok produkcji: 2010

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Audi
Model: A4
Rok produkcji: 2003

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-20
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Dariusz Kajetan
Nazwisko: Rosati
Data urodzenia: 1946-08-08
Miejsce urodzenia: Radom
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
Stanowisko lub funkcja: profesor
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 000 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 163 000 EUR

Kwota: 500 USD

Papiery wartościowe
Nazwa: obligacje, udziały w funduszach inwestycyjnych
Pełna kwota: 1 289 500 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 390 m2
Wartość domu: 2 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 1,5 ha
Wartość: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,9 ha
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: hipoteka
Uwagi: wartość około

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,4 ha
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
działka 3,7 ha, [ukryte] gmina [ukryte], 1999 rok, od Agencji Własności Rolnej SP
działka 0,4 ha, [ukryte] gmina [ukryte], 2003 rok, od Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Bank Millenium S.A
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2004
Dochód
Kwota: 167 767 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Szkoła Główna Handlowa, wynagrodzenie
Kwota: 80 975,00 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 24 456,23 PLN

Opis: emerytury
Kwota: 147 414 PLN

Opis: Parlament Europejski, dochody z tytułu Art. 10 Statutu Posła

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: X5
Rok produkcji: 2017

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes
Model: ML 300
Rok produkcji: 2010

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Audi
Model: A4
Rok produkcji: 2003

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-03-22
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Dariusz Kajetan
Nazwisko: Rosati
Data urodzenia: 1946-08-08
Miejsce urodzenia: Radom
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
Stanowisko lub funkcja: profesor
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 160 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 68 500 EUR

Kwota: 600 USD

Kwota: 200 CHF

Papiery wartościowe
Nazwa: obligacje, udziały w funduszach inwestycyjnych
Pełna kwota: 1 322 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 390 m2
Wartość domu: 2 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 1,5 ha
Wartość: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,9 ha
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna
Uwagi: wartość około

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,4 ha
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
działka 3,7 ha, [ukryte], 1999 rok, Agencja Własności Rolnej SP
działka 0,4 ha [ukryte] 2003 rok, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Bank Millenium S.A
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2004
Dochód
Kwota: 195 616,89 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Szkoła Główna Handlowa, wynagrodzenie
Kwota: 107 014,49 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 26 437,86 PLN

Opis: emerytury
Kwota: 151 728,61 PLN

Opis: Parlament Europejski, dochody z tytułu Art. 10 Statutu Posła
Kwota: 102 492,12 EUR

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: X5
Rok produkcji: 2017

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes
Model: ML 300
Rok produkcji: 2010

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Audi
Model: A4
Rok produkcji: 2003

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-29
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Dariusz Kajetan
Nazwisko: Rosati
Data urodzenia: 1946-08-08
Miejsce urodzenia: Radom
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
Stanowisko lub funkcja: profesor

Miejsce zatrudnienia: Akademia Finansów i Biznesu "Vistula", Warszawa
Stanowisko lub funkcja: profesor

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 985 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 28 000 EUR

Kwota: 500 USD

Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze inwestycyjne
Pełna kwota: 700 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 390 m2
Wartość domu: 2 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 1,5 ha
Wartość: 500 000 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,9 ha
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,4 ha
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
działka 3,7 ha, [ukryte], 1999 rok, Agencja Własności Rolnej SP.
działka 0,4 ha [ukryte] 2003r, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Bank Millenium S.A
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2004
Dochód
Kwota: 197 046,89 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Szkoła Główna Handlowa, wynagrodzenie
Kwota: 103 166,69 PLN

Opis: Uczelnia Łazarskiego, wynagrodzenie
Kwota: 34 884,20 PLN

Opis: inne dochody (zlecenia, autorskie)
Kwota: 76 663,19 PLN

Opis: Parlament Europejski - dochód
Kwota: 78 094,08 EUR netto

Opis: pozostałe źródła
Kwota: 37458,9X PLN

Opis: Akademia Finansów i Biznesu "Vistula" - wynagrodzenie
Kwota: 18 691,86 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: X5
Rok produkcji: 2007

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Audi
Model: A4
Rok produkcji: 2003

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes
Model: ML 300
Rok produkcji: 2010

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-28
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Dariusz Kajetan
Nazwisko: Rosati
Data urodzenia: 1946-08-08
Miejsce urodzenia: Radom
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
Stanowisko lub funkcja: Profesor

Miejsce zatrudnienia: Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
Stanowisko lub funkcja: profesor

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 760 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 16 000 EUR

Kwota: 500 USD

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 390 m2
Wartość domu: 2 400 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 1,5 ha
Wartość: 500 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 2090 m2
Wartość: 1 800 000,00 PLN
Tytuł prawny: hipoteka
Uwagi: rozpoczęta budowa domu

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,9 ha
Wartość: 100 000,00 PLN
Tytuł prawny: hipoteka

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,4 ha
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
działka 3,7 ha, [ukryte], 1999 rok, Agencja Własności Rolnej SP.
działka 0,4 ha [ukryte] 2003r, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Bank Millenium S.A
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2004
Dochód
Kwota: 221 767,50 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Szkoła Główna Handlowa, wynagrodzenie
Kwota: 82 004,12 PLN

Opis: Uczelnia Łazarskiego, wynagrodzenie
Kwota: 44 384,28 PLN

Opis: Inne dochody (dzieło, zlecenia, autorskie)
Kwota: 205504,1X PLN

Opis: Parlament Europejski - dochód
Kwota: 76 005 EUR netto

Opis: Inne źródła
Kwota: 4121,42

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: X5
Rok produkcji: 2007

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Audi
Model: A4
Rok produkcji: 2003

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes
Model: ML 300
Rok produkcji: 2010

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-25
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Dariusz Kajetan
Nazwisko: Rosati
Data urodzenia: 1946-08-08
Miejsce urodzenia: Radom
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
Stanowisko lub funkcja: Profesor

Miejsce zatrudnienia: Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
Stanowisko lub funkcja: profesor

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 350 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 23 000 EUR

Kwota: 500 USD

Kwota: 2000 CHF

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 390 m2
Wartość domu: 2 400 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 1,5 ha
Wartość: 500 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 2030 m2
Wartość: 1 800 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna
Uwagi: rozpoczęta budowa domu

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,9 ha
Wartość: 100 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,4 ha
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
działka 3,7 ha, [tekst ukryty], 1999 rok, Agencja Własności Rolnej SP.
działka 0,4 ha 2003r, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Bank Millenium S.A
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2004 roku
Dochód
Kwota: 298 185 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Szkoła Główna Handlowa, wynagrodzenie
Kwota: 83 088,71 PLN

Opis: Uczelnia Łazarskiego, wynagrodzenie
Kwota: 35 885,31 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu, wynagrodzenie
Kwota: 14 298,16 PLN

Opis: Inne dochody (dzieło, zlecenia, autorskie)
Kwota: 194 916,74 PLN

Opis: Parlament Europejski - dochód
Kwota: 37 552,08 EUR

Opis: Pełnienie obowiązków społecznych
Kwota: 1136,21 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: X5
Rok produkcji: 2007

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Audi
Model: A4
Rok produkcji: 2003

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes
Model: ML 300
Rok produkcji: 2010

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Dariusz Kajetan
Nazwisko: Rosati
Data urodzenia: 1946-08-08
Miejsce urodzenia: Radom
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
Stanowisko lub funkcja: Profesor

Miejsce zatrudnienia: Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
Stanowisko lub funkcja: profesor

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 550 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 2000,00 EUR

Kwota: 100 USD

Kwota: 200 CHF

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 390 m2
Wartość domu: 2 400 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 1,5 ha
Wartość: 500 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 2030 m2
Wartość: 1 800 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna
Uwagi: rozpoczęta budowa domu

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,9 ha
Wartość: 100 000,00 PLN

Rodzaj: dzialka
Powierzchnia działki: 0,4 ha
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
działka 3,7 ha, [tekst ukryty], 1999 rok, Agencja Własności Rolnej SP.
działka 0,4 ha 2003r, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Bank Millenium S.A
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2004 roku
Dochód
Kwota: 264 905,00 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Szkoła Główna Handlowa, wynagrodzenie
Kwota: 76 121,68 PLN

Opis: Uczelnia Łazarskiego, wynagrodzenie
Kwota: 73 576,71 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu, uposażenie
Kwota: 37 290,00 PLN

Opis: Inne dochody (dzieło, zlecenia, autorskie)
Kwota: 256 668,81 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: X5
Rok produkcji: 2007

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Audi
Model: A4
Rok produkcji: 2003

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka prywatna (od Jan Woźniakowski)
Cała kwota: 112 000,00 CHF
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2014-06-15
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Dariusz Kajetan
Nazwisko: Rosati
Data urodzenia: 1946-08-08
Miejsce urodzenia: Radom
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
Stanowisko lub funkcja: Profesor

Miejsce zatrudnienia: Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
Stanowisko lub funkcja: profesor

Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 405 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 4000,00 EUR

Kwota: 3000 USD

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 390 m2
Wartość domu: 2 400 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 1,5 ha
Wartość: 500 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 2030 m2
Wartość: 1 800 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna
Uwagi: rozpoczęta budowa domu

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,9 ha
Wartość: 100 000,00 PLN

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: działka 3,7 ha, [tekst ukryty], 1999 rok, Agencja Własności Rolnej SP.
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Bank Millenium S.A
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2004 roku
Dochód
Kwota: 281 225,00 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Szkoła Główna Handlowa, wynagrodzenie
Kwota: 85 989,76 PLN

Opis: Uczelnia Łazarskiego, wynagrodzenie
Kwota: 141 381,49 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu, uposażenie
Kwota: 38 234,24 PLN

Opis: Inne dochody- dzieło, zlecenia, autorskie
Kwota: 276 812,23 PLN

Łączny dochód
Uwagi: rok 2012
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: X5
Rok produkcji: 2007

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Audi
Model: A4
Rok produkcji: 2003

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny, BNP Paribas
Cała kwota: 13 164,00 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka prywatna
Cała kwota: 106 500,00 CHF

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2013-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Dariusz Kajetan
Nazwisko: Rosati
Data urodzenia: 1946-08-08
Miejsce urodzenia: Radom
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Stanowisko lub funkcja: Profesor
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 180 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 5000,00 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 390 m2
Wartość domu: 2 400 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 1,5 ha
Wartość: 500 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 2030 m2
Wartość: 2 000 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna
Uwagi: rozpoczęta budowa domu

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,9 ha
Wartość: 100 000,00 PLN

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: działka 3,7 ha, [tekst ukryty], 1999 rok, Agencja Własności Rolnej SP
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Bank Millenium S.A
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2004 roku
Dochód
Kwota: 249 225,00 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Szkoła Główna Handlowa, wynagrodzenie
Kwota: 63 478,68 PLN

Opis: Uczelnia Łazarskiego, wynagrodzenie
Kwota: 124 298,36 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu, wynagrodzenie
Kwota: 4624,73 PLN

Opis: Inne dochody- dzieło, autorskie
Kwota: 212 065,22 PLN

Łączny dochód
Uwagi: rok 2011
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: X5
Rok produkcji: 2007

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Audi
Model: A4
Rok produkcji: 2003

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny
Cała kwota: 44 757,00 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka prywatna
Cała kwota: 103 000,00 CHF

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2012-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Dariusz Kajetan
Nazwisko: Rosati
Data urodzenia: 1946-08-08
Miejsce urodzenia: Radom
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
Stanowisko lub funkcja: Profesor

Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm

Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 150 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 500,00 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 390 m2
Wartość domu: 2 400 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 1,5 ha
Wartość: 500 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 2030 m2
Wartość: 2 000 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna
Uwagi: rozpoczęta budowa domu

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,9 ha
Wartość: 100 000,00 PLN

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: działka, [tekst ukryty], pow. 3,7 ha, 1999 rok
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Bank Millenium S.A
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2004 roku
Dochód
Kwota: 251 545,00 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: SGH i wynagrodzenia
Kwota: 53 330,52 PLN
Uwagi: 2010

Opis: Łazarski i wynagrodzenia
Kwota: 126 169,78 PLN
Uwagi: 2010

Opis: Kancelaria Sejmu
Kwota: 954,69 PLN
Uwagi: 2010

Opis: Inne (dzieło, autorskie)
Kwota: 146 447,50 PLN
Uwagi: 2010

Opis: Uposażenie poselskie + diety
Uwagi: [brak danych] ?

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny
Cała kwota: 50 022,00 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka prywatna
Cała kwota: 103 000,00 CHF

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2011-10-23