Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Klub Senacki Trzecia Droga
Data i miejsce urodzenia: 1964-07-28, Kielce
Zawód: polityk
Wykształcenie: wyższe
Dr hab. nauk prawnych, od początku studiów związany z Uniwersytetem Łódzkim, obecnie nauczyciel akademicki w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych tego uniwersytetu. Założyciel i dyrektor Europejskiego Centrum Badań Ustrojowych na UŁ. W l. 2020-2023 członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii... Nauk. Publicysta, pisał m.in.: w „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wyborczej”, „Wprost”, „Gazecie Polskiej”, „Gościu Niedzielnym”. Autor zbioru publicystyki Stefana Kisielewskiego „Kisiel przedwojenny”. Założyciel i redaktor (1996-2002) „Kwartalnika Konserwatywnego”. Współtwórca Partii Konserwatywnej, potem Przymierza Prawicy, członek PiS w l. 2002-2007 oraz 2010-2017. Poseł na Sejm w l. 1991-1993 i 1997-2014 (I, III-VII kadencja). Minister kultury i dziedzictwa narodowego w l. 2000-2001, 2005-2006 oraz 2006-2007. W l. 2014-2019 poseł do Parlamentu Europejskiego. Senator od 2019 r. (X-XI kadencja), w 2019 r. kandydował z list Koalicji Obywatelskiej, w 2021 r. przeszedł do koła senatorów Koalicji Polskiej. W 2022 r. współtworzył partię Centrum dla Polski, wchodzącą w skład KP, jest przewodniczącym rady krajowej partii. W wyborach parlamentarnych w 2023 r. kandydował z list KKW Trzecia Droga.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
  1. Małżeństwa dla par jednopłciowych.
  2. Związki partnerskie dla wszystkich par.
  3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
  4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie kadencji posłów do Parlamentu Europejskiego (2019)

Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Istotne zwiększenie transparentności Parlamentu Europejskiego, szczególnie w dziedzinie kontaktu z lobbystami poprzez przyjęcie raportu Giegolda i konsekwentną modernizację używanych narzędzi elektronicznych. Wciąż wiele pozostaje do poprawy, ale dziś Parlament Europejski wydaje się dużo bardziej przejrzysty niż wiele parlamentów narodowych.
Sukces 2: Zmiana prawa antyterrorystycznego i realna współpraca ponadnarodowa w walce z terroryzmem. Dyrektywy PNR oraz Antyterrorystyczna.
Największa porażka: Brexit i rola Parlamentu Europejskiego w przebiegu negocjacji. Słaba pozycja Parlamentu w trakcie rozmów z Wielką Brytanią, zarówno przed referendum w Zjednoczonym Królestwie i po nim. Choć PE ma kompetencje do zatwierdzenia umowy rozwodowej ze Zjednoczonym Królestwem to wpływ na jej kształt był relatywnie niewielki. Przedstawiciel PE w grupie negocjacyjnej, Poseł Verhofstadt, został wybrany przez Konferencję Przewodniczących Grup Politycznych bez prawdziwej debaty wewnątrz grup i sprawował tę funkcję bez mocnego poczucia odpowiedzialności za przebieg rozmów. Podczas ostatniej sesji w PE poseł Verhofstadt bez uzasadnienia sprzeciwił się przedłużeniu negocjacji przez Radę Unii Europejskiej, które uchroniło przed twardym Brexitem. Ponadto rola Komisji Konstytucyjnej PE, odpowiedzialnej za tę tematykę, była wtórna i koncentrowała się głównie na podsumowywaniu aktualnego stanu negocjacji.
Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Sprawozdanie ws. Roli miast w strukturze instytucjonalnej UE (A8-0203/2018) Pozycja miast w strukturze instytucjonalnej UE to raport, który proponuje innowacyjne podejście do roli miast w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Raport rekomenduje powołanie Europejskich Forów Debat w ponad 300 miastach europejskich, co zwiększałoby wpływ społeczności lokalnych na projektowanie polityk unijnych. Miasta, które zdecydowałyby się na współpracę z PE włączałyby w debatę przedstawicieli ważnych grup społecznych i elit jak nauczyciele, eksperci, przedsiębiorcy, społecznicy oraz przedstawicieli nie tylko samych miast ale również regionów na które miasta wpływają. Europejskie Fora Debaty nie mogłyby być organizowane w stolicach państw, z kolei na poziomie decyzyjnym miasta uzyskałyby dodatkowy statut partnera dla Komisji Europejskiej nie tylko w ewaluacji polityk unijnych (tak jak proponuje aktualna Agenda Miejska UE), ale także we wcześniejszym etapie projektowania decyzji. Raport powstał z mojej inicjatywy, na podstawie mojego pomysłu i na podstawie przedstawionych przeze mnie założeń. W trakcie prac zorganizowałem otwarte konsultacje eksperckie we Wrocławiu, wysłuchanie publiczne na forum komisji konstytucyjnej PE z udziałem prof. R. Matyi i innych ekspertów. Przygotowywałem raport we współpracy z największymi sieciami reprezentującymi miasta w UE (Eurocities, CEMR).
Sprawozdanie ws. Rozliczalności, przejrzystości i rzetelności w instytucjach UE. (tzw. Raport Giegolda) Byłem współautorem raportu jako sprawozdawca - cień Posła Giegolda. Doprowadziłem do poparcia raportu przez grupę EKR i wielu Posłów Niezrzeszonych. Prowadziłem systematyczną kampanię publiczną propagującą założenia raportu w Polsce. Z mojej inicjatywy doszło do konsultacji eksperckich we Wrocławiu, z udziałem sprawozdawcy raportu, Posła Svena Giegolda (Grupa Zieloni / Wolny Sojusz Europejski)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania terroryzmu (Dyrektywa antyterrorystyczna) Uczestniczyłem w pracach nad tym raportem na forum komisji Wolności, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) przedstawiając swój zestaw poprawek do raportu oraz przekonując do wprowadzenia realnych rozwiązań umożliwiających karanie nowych form terroryzmu takich jak szkolenia dla młodych ludzi, ich podróże i propagowanie terroryzmu w Internecie.
Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Z pewnością ACTA2, gdzie odpowiedzialność wymagała wyważenia proporcji między wolnością w Intrenecie, a słuszną ochroną praw autorskich. Emocje były tak wyśrubowane że nie pozwalały na spokojną i rzetelną debatę w tej sprawie. W ostatecznym glosowaniu zdecydowałem się na wstrzymanie od głosu, jestem przekonany że ustawa wykonująca dyrektywę może ochroni prawa autorskie bez naruszania swobody internautów, zamierzam aktywnie uczestniczyć w konsultacjach nad projektem tej ustawy.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

2.10.2017, PE: Wspólna prokuratura, cyberbezpieczeństwo i Brexit

…stanowiska. Marek Jurek nazwał pomysł „kolejnym zawłaszczeniem kompetencji państw członkowskich przez centralne instytucje Unii Europejskiej”, a Kazimierz Michał Ujazdowski wzywał do „większego szacunku dla państw członkowskich i ich tradycji prawnych”. Mimo sprzeciwu izba zdecydowanie opowiedziała…

14.02.2017, PE: Plan Verhofstadta

…symbolicznie wzmocnić instytucję. Zdanie odrębne do sprawozdania zgłosili na etapie prac w Komisji Spraw Konstytucyjnych PE Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR, PiS) i jego frakcyjny kolega z Wielkiej Brytanii Ashley Fox. Uważają, że reformy powinny „przewidywać…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 9.05.2019
Fundacja dla Nauki, członek Zarządu Fundacji, Wrocław
źródło
Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska
od 13.04.2018
Parlament Europejski VIII kadencji, Niezrzeszeni, członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
19.01.2017 – 12.04.2018
Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
Pokaż więcej

Obietnice

Umocnienie Parlamentu

Powinno nastąpić umocnienie parlamentu narodowego. Prezes rady ministrów byłby zobowiązany do składania przed Sejmem sprawozdania dotyczącego stanowisk, których będzie bronić na posiedzeniu Rady Europejskiej. Dodane przez: Magda

Źródło: www.ujazdowski.pl

12 dolnośląsko-opolski
sprawy ogólnopolskie
wybory europejskie 2014
PiS
Unia Europejska
Redukcja finansowania kultury w województwie opolskim

Wyrażam pełną solidarność z głosem środowisk artystycznych i kulturalnych oraz apeluję do Pana Marszałka o rewizję planów budżetowych zakładających drastyczne ograniczenie finansowania opolskiej kultury.

Źródło: www.tekturaopolska.pl

PE
dolnośląsko-opolski
kultura
sprawy lokalne
Utworzenie Muzeum Ziem Zachodnich

Nie możemy pozwolić na relatywizację i pomniejszenie naszego dorobku historycznego na ziemiach zachodnich. Potrzebujemy trwałych instytucji pozwalających na jego atrakcyjną prezentację. W przeciwnym razie będziemy skazani na zachowania reaktywne dyktowane przez niemieckie inicjatywy w sferze upamiętnień. Dlatego też zrobimy wszystko by Muzeum Ziem Zachodnich powstało jako placówka o ogólnopolskim i europejskim znaczeniu.

Źródło: wpolityce.pl

PiS
sprawy lokalne
Wrocław
kultura
Sądownictwo polskie a prawo unijne

Opowiadam się za dodaniem europejskiego rozdziału do konstytucji, w którym będzie między innymi zagwarantowany prewencyjny udział sądownictwa konstytucyjnego w ratyfikacji prawa unijnego, w tym traktatów zmieniających Unię Europejską. Dodane przez: Magda

Źródło: www.ujazdowski.pl

wybory europejskie 2014
12 dolnośląsko-opolski
sprawy ogólnopolskie
prawo
PiS
konstytucja
Ustawy o systemie informacji oświatowej i odpłatności za drugi kierunek studiów

Jeśli Trybunał z chwilą zakończenia kadencji umorzy postępowania zaraz po rozpoczęciu nowej kadencji złożymy ponownie wnioski przeciw ustawie o systemie informacji oświatowej i odpłatności za drugi kierunek studiów. Reakcji wymaga także ustawa ograniczająca dostęp do informacji publicznej. W przypadku bierności Rzecznika Praw Obywatelskich skierujemy skargę w obronie prawa obywateli do informacji o władzy i przejrzystości państwa.

Źródło: wpolityce.pl

PiS
Wrocław
sprawy ogólnopolskie
prawa i wolności obywatelskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
Odpowiedzialność osób wierzących

Zaznaczam należycie pojmowane poczucie odpowiedzialności w przestrzeni życia publicznego osób wierzących, które mogą wnosić w oblicze współczesnego świata, często zmagającego się z różnymi sprzecznościami, wizje wartości dialogu, poszanowania godności osoby ludzkiej, w tym także wymiaru kultury duchowej oraz pomocy rodzinie. Dodane przez: Magda

Źródło: studium-culturae.com

wybory europejskie 2014
12 dolnośląsko-opolski
sprawy ogólnopolskie
PiS
światopogląd
Pełnomocniczka ds. równego traktowania kobiet

Zadbam nie tylko o to, by znieść dyskryminację płacową w sektorze miejskim, ale będę lepiej wynagradzał kompetentne kobiety. Dołożę wszelkich starań, by praktyka prawa pracy w sektorze miejskim chroniła kobiety przed wstrzymaniem karier z powodów macierzyństwa.

Źródło: wroclaw.wyborcza.pl

Data obietnicy: 7.05.2018

wybory samorządowe 2018
Wrocław
prawa kobiet i mniejszości
Pakiet przejrzystości dla Wrocławia

Wrocław powinien być wzorem przejrzystości i równego traktowania mieszkańców. Nie powinno być w mieście równych i równiejszych. Wydawanie miejskich pieniędzy powinno być w pełni transparentne. Jak zostanę prezydentem, mieszkańcy będą mieli dostęp do umów zawieranych przez miasto.

Źródło: www.gazetawroclawska.pl

Data obietnicy: 11.04.2018

wybory samorządowe 2018
Wrocław
PO
sprawy lokalne
Szlak św. Jakuba

Grupa [europosłów ds. szlaku św. Jakuba] jest doskonałym miejscem do promocji dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska i Ziemi Opolskiej. Przez południe Polski prowadzi przecież Via Regia, jeden z głównych szlaków handlowych i kulturalnych średniowiecza łączący Kijów, Kraków, Opole i Wrocław z Zachodnią Europą

Źródło: fakty.lca.pl

Data obietnicy: 18.03.2015

sprawy lokalne
kultura
dolnośląsko-opolski
PE
PiS
Pomniki AC w Legnicy

Chcemy, by Armia Czerwona definitywnie opuściła Legnicę. Ustawa o miejscach pamięci narodowej nie dotyczy cmentarzy. Groby żołnierzy Armii Czerwonej zawsze będą przedmiotem troski, tak jak groby wszystkich innych ludzi. Dodane przez: Magda

Źródło: www.ujazdowski.pl

Data obietnicy: 23.10.2014

12 dolnośląsko-opolski
sprawy ogólnopolskie
polityka historyczna
kultura
PiS
Prawa mniejszych grup politycznych w PE

Dobrze by było pójść drogą wielu parlamentów europejskich – żeby grupy polityczne, także mniejsze, miały prawo zgłaszać własne punkty porządku dziennego i żeby było to zgłoszenie wiążące. Dodane przez: Magda

Źródło: www.ujazdowski.pl

Data obietnicy: 23.10.2014

12 dolnośląsko-opolski
sprawy europejskie
Unia Europejska
PiS
Większa otwartość i obywatelska kontrola

Obecne procedury dopuszczają tak zwane pytania do Komisji Europejskiej. Ale są one zbierane i w pewien sposób selekcjonowane, a komisarze odpowiadają dopiero na sam koniec debaty. Chcielibyśmy żeby pytania nie podlegały niczyjej kontroli i przypominały cross examinations choćby z parlamentu angielskiego. Znowu w imię większej otwartości i obywatelskiej kontroli. Dodane przez: Magda

Źródło: www.ujazdowski.pl

Data obietnicy: 8.07.2014

12 dolnośląsko-opolski
sprawy europejskie
prawa i wolności obywatelskie
PiS
Program "Śląscy Bohaterowie Polski"

Trzeba nam wszystkim uczyć się Śląska. Wiedza Polaków o Śląsku i śląskich bohaterach jest niewielka. Chcemy by lata poprzedzające 100 - rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego były okresem wzmożonej edukacji o tym regionie i związanych z nim bohaterami Dodane przez: Magda

Źródło: www.ujazdowski.pl

Data obietnicy: 8.07.2014

wybory europejskie 2014
12 dolnośląsko-opolski
sprawy ogólnopolskie
polityka historyczna
PiS
Jawne wybory szefa KE

Dzisiejsze procedury PE służą niejawności albo lobbystom. Warto je przewietrzyć. Chcę, żeby Jean Claude Juncker był wybierany w wyborach jawnych. Dzisiaj te wybory są tajne. Ja i moi koledzy jesteśmy zwolennikami maksymalnej przejrzystości decyzji.

Źródło: www.ujazdowski.pl

Data obietnicy: 8.07.2014

12 dolnośląsko-opolski
sprawy europejskie
PiS
prawa i wolności obywatelskie
Potrzebna współpraca europosłów z parlamentem krajowym

Potrzebna jest nam również odpowiedzialność indywidualna za podejmowane decyzje na szczeblu rządowym oraz większa współpraca polskich europosłów z polskim parlamentem narodowym. Dodane przez: Magda

Źródło: www.ujazdowski.pl

Data obietnicy: 20.06.2014

12 dolnośląsko-opolski
sprawy ogólnopolskie
integracja europejska
SLD
Wspólne stanowisko rządu w sprawach europejskich

Reformy należy zacząć od integracji formowania stanowiska w kwestiach europejskich na poziomie rządu, czym zająć miałoby się Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dodane przez: Magda

Źródło: www.ujazdowski.pl

Data obietnicy: 20.06.2014

12 dolnośląsko-opolski
sprawy ogólnopolskie
polityka zagraniczna
PiS
Nie dla opłaty za drugi kierunek studiów

Jesteśmy głęboko przekonani, że jest to rozwiązanie antykonstytucyjne, sprzeczne z prawem do nauki. Konstytucja nie pozwala na nałożenie opłat za podstawową usługę edukacyjną, a taką jest studiowanie na drugim kierunku w ramach studiów stacjonarnych Dodane przez: Magda

Źródło: www.ujazdowski.pl

Data obietnicy: 26.05.2014

12 dolnośląsko-opolski
sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
wybory europejskie 2014
PiS
Wydobycie gazu łupkowego

Chcę zająć się umożliwieniem wydobycia gazu łupkowego w Polsce, bo w tej sferze Platforma Obywatelska jest kompletnie bierna. Rząd Donalda Tuska zwlekał z projektami łupkowymi będę zatem o to zabiegać w PE. Mam zamiar pracować nad renegocjacją pakietu klimatycznego oraz całkowicie zmienić politykę dotyczącą surowców, co ma szczególne znaczenie dla Zagłębia Miedziowego. Dodane przez: Magda

Źródło: regionfan.pl

Data obietnicy: 26.05.2014

12 dolnośląsko-opolski
sprawy europejskie
gospodarka i energetyka
Unia Europejska
PiS
Dolnośląska Rada Europejska

Dolnośląska Rada Europejska miałaby być instytucją, w skład której weszliby nie tylko europosłowie z regionu, wojewoda i marszałek województwa, ale i prezydenci miast, rektorzy wyższych uczelni  czy przedstawiciele związków zawodowych. Sama instytucja byłaby sposobem na komunikację, wymianę poglądów czy konsultowanie ważnych  spraw, rozstrzyganych na poziomie Unii Europejskiej. Dodane prze: Magda

Źródło: www.ujazdowski.pl

Data obietnicy: 26.05.2014

Unia Europejska
12 dolnośląsko-opolski
sprawy lokalne
partycypacja
PiS
Wsparcie dla nauki i szkolnictwa wyższego

W mojej pracy w Parlamencie Europejskim chcę między innymi skupić się na wsparciu nauki, uniwersytetów i innych szkół wyższych Dolnego Śląska. Poziom edukacji i szkolnictwa wyższego wprost przekłada się na wskaźniki innowacyjności i wydajności pracy absolwentów, a te z kolei na kreowanie nowych miejsc pracy i wyższy wzrost gospodarczy. Dodane przez: Magda

Źródło: www.ujazdowski.pl

Data obietnicy: 15.05.2014

wybory europejskie 2014
12 dolnośląsko-opolski
edukacja i szkolnictwo wyższe
sprawy lokalne
rynek pracy
PiS
UE wspólnotą narodów

Musimy wrócić do pakietu demokratycznego i wzmocnić kompetencje parlamentu narodowego jako podmiotu polityki europejskiej. Europa może się rozwijać jako wspólnota narodów i obywateli korzystających z pełni praw politycznych. Dodane przez: Magda

Źródło: glogow.naszemiasto.pl

Data obietnicy: 13.05.2014

12 dolnośląsko-opolski
wybory europejskie 2014
sprawy europejskie
integracja europejska
prawa i wolności obywatelskie
PiS
Zmiany w kodeksie karnym

Głównym celem projektu nowelizacji części ogólnej Kodeksu karnego jest zmiana obecnej struktury orzekanych kar, w tym ograniczenie możliwości pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary. Kara zawieszona nie spełnia bowiem funkcji odstraszającej i wychowawczej, zaś lepsze efekty w tym względzie przynoszą sankcje wolnościowe – grzywny bądź ograniczenia wolności. Dodane przez: Magda

Źródło: nawokandzie.ms.gov.pl

Data obietnicy: 5.05.2014

wybory europejskie 2014
12 dolnośląsko-opolski
sprawy ogólnopolskie
prawo
SLD
Zmiany w Konstytucji

Warto przede wszystkim myśleć o instrumentach konstytucyjnych sprzyjających naszej podmiotowej pozycji w Unii. Brakuje nam „europejskiego” rozdziału w konstytucji, który w wypadkach Niemiec i Francji sprzyja prowadzeniu skutecznej polityki w UE. Dlatego też wciąż aktualna jest zgłoszona przeze mnie propozycja powołania sejmowej komisji konstytucyjnej, która w ciągu sześciu miesięcy przedstawi raport o możliwych zmianach. Dodane przez: Magda

Źródło: niezalezna.pl

Data obietnicy: 3.05.2014

12 dolnośląsko-opolski
sprawy ogólnopolskie
konstytucja
ustrój państwa
PiS
wybory europejskie 2014
Zmiany w Senacie

Trzeba też rozważyć obecność w Senacie reprezentantów obywateli polskich zamieszkałych poza krajem, dając tym samym wyraz przekonaniu, że wspólnota polityczna opiera się na kulturze i sięga dalej niż granice państwa. Dodane przez: Magda

Źródło: niezalezna.pl

Data obietnicy: 3.05.2014

12 dolnośląsko-opolski
sprawy ogólnopolskie
Senat
administracja państwowa i samorząd
ustrój państwa
PiS
wybory europejskie 2014
Badanie zgodności traktatów europejskich z konstytucją

Chcę, aby Trybunał Konstytucyjny jeszcze przed ratyfikacją badał zgodność traktatów europejskich z konstytucją. Dodane przez: Magda

Źródło: wiadomosci.onet.pl

Data obietnicy: 2.05.2014

12 dolnośląsko-opolski
sprawy ogólnopolskie
prawo
PiS
wybory europejskie 2014
Zmiany w konstytucji

Chcę, aby w konstytucji znalazły się zapisy wprowadzające obligatoryjne referendum po zebraniu miliona podpisów obywateli. - Powinien się tam również znaleźć zapis zakazujący odrzucania inicjatyw obywatelskich w pierwszym czytaniu, czyli jeśli jest obywatelski projekt ustawy, to powinny rozpocząć się prace merytoryczne nad nim. Dodane przez: Magda

Źródło: wiadomosci.onet.pl

Data obietnicy: 2.05.2014

12 dolnośląsko-opolski
sprawy ogólnopolskie
konstytucja
PiS
prawo
wybory europejskie 2014
Rok 2015 rokiem kardynała Kominka

Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich zasługuje na przypomnienie jako akt pojednania polsko-niemieckiego na gruncie szacunku dla prawdy historycznej. Tylko akty dokonane w tym duchu budują trwałą podstawę współpracy między narodami. Przypominając to ważne w dziejach powojennej Europy wydarzenie oraz czcząc pamięć wybitnego Polaka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powinien ogłosić rok 2015 rokiem Kardynała Bolesława Kominka. Dodane przez: Magda

Źródło: wpolityce.pl

Data obietnicy: 7.04.2014

12 dolnośląsko-opolski
sprawy ogólnopolskie
polityka historyczna
PiS
Cele polityczne na kulturę i edukację

Nasze cele to odbudowa silnej telewizji publicznej, przywrócenie wychowawczej funkcji szkoły i powrót do zarzuconych przez Platformę projektów, takich jak Muzeum Historii Polski Dodane prze: Magda

Źródło: www.ujazdowski.pl

Data obietnicy: 24.03.2014

wybory europejskie 2014
12 dolnośląsko-opolski
sprawy ogólnopolskie
polityka historyczna
kultura
edukacja i szkolnictwo wyższe
PiS
Pomoc młodym na rynku pracy

Wchodzącym na rynek pracy rzuca się kłody pod nogi już w trakcie edukacji, chciałbym to zmienić. Że wymienię tylko odpłatność za edukację na drugim kierunku studiów. Dlaczego tych zdolnych i ambitnych ludzi obłożono takimi sankcjami. To im nie pomaga. Dodane przez: Magda

Źródło: www.ujazdowski.pl

Data obietnicy: 24.03.2014

wybory europejskie 2014
12 dolnośląsko-opolski
sprawy ogólnopolskie
rynek pracy
edukacja i szkolnictwo wyższe
PiS
Media publiczne instytucją użyteczności publicznej

Chcemy, by media publiczne były wolne od konieczności dzikiej rywalizacji ze stacjami komercyjnymi. Chcemy, by media publiczne miały status instytucji użyteczności publicznej. By spełniały misję w sferze edukacji, kultury. Chcemy, aby dobre programy kulturalne, muzyka, teatr wróciły do centrum mediów publicznych, a nie egzystowały na ich marginesie. Dodane przez: Magda

Źródło: www.radiopik.pl

Data obietnicy: 6.03.2014

12 dolnośląsko-opolski
sprawy ogólnopolskie
media
kultura
PiS
wybory europejskie 2014

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Kazimierz Michał
Nazwisko: Ujazdowski
Data urodzenia: 1964-07-28
Miejsce urodzenia: Kielce
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Łódzki
Stanowisko lub funkcja: profesor, wykładowca akademicki
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 308 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 11 000 EUR
Papiery wartościowe
Liczba jednostek: 90
Pełna kwota: 9068,40 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 217 m2
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: własność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48 m2
Wartość: 350 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Powierzchnia: 37,80 m2
Wartość: 342 000 PLN
Tytuł prawny: własność

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: nieprodukcyjne
Powierzchnia działki: 15 000 m2
Wartość: 450 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom drewniany
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: praca jako profesor Uniwersytetu Łódzkiego
Kwota: 64 257,20 PLN
Uwagi: za okres styczeń - listopad 2019 r.

Opis: uposażenie posła do PE
Kwota: 86 845,05 EUR brutto
Uwagi: za okres styczeń - listopad 2019 r.

Opis: honoraria autorskie
Kwota: 2200,00 PLN brutto
Uwagi: za okres styczeń - listopad 2019 r.

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 35 930,30 PLN brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mazda
Model: CX 5
Rok produkcji: 2019
Wartość: 128 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na budowę domu w PKO BP zaciągnięty w 2002 r. na 25 lat
Kwota pozostała do spłacenia: 1381 EUR
Podpis
Data: 2019-11-11
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Kazimierz Michał
Nazwisko: Ujazdowski
Data urodzenia: 1964-07-28
Miejsce urodzenia: Kielce
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: poseł do PE

Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Łódzki
Stanowisko lub funkcja: profesor

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 140 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 40 000 EUR
Papiery wartościowe
Liczba jednostek: 90
Pełna kwota: 9068,40 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 217 m2
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: własność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 37,80 m2
Wartość: 298 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Powierzchnia: 48 m2
Wartość: 320 000 PLN
Tytuł prawny: własność

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: nieprodukcyjne
Powierzchnia działki: 15 000 m2
Wartość: 400 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom drewniany
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie posła do PE
Kwota: 104 214,06 EUR brutto

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 23 517 PLN

Opis: honoraria autorskie
Kwota: 3507,30 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Model: S60
Rok produkcji: 2015
Wartość: 55 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: X-Trail
Rok produkcji: 2010
Wartość: 30 000 PLN
Uwagi: silnik 2.0

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na budowę domu w PKO BP zaciągnięty w 2002 r. na 25 lat
Kwota pozostała do spłacenia: 1500 EUR
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-03-22
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Kazimierz Michał
Nazwisko: Ujazdowski
Data urodzenia: 1964-07-28
Miejsce urodzenia: Kielce
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: poseł do PE

Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Łódzki
Stanowisko lub funkcja: profesor

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 97 493,12 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 29 894,28 EUR
Papiery wartościowe
Liczba jednostek: 90
Pełna kwota: 9068,40 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 217 m2
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: własność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 37,80 m2
Wartość: 295 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Powierzchnia: 49 m2
Wartość: 320 000 PLN
Tytuł prawny: własność

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: nieprodukcyjne
Powierzchnia działki: 15 000 m2
Wartość: 400 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom drewniany
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie posła do PE
Kwota: 102 572,16 EUR brutto

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 16 104 PLN

Opis: honoraria autorskie
Kwota: 916,30 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Model: S60
Rok produkcji: 2015
Wartość: 688 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: X-Trail
Rok produkcji: 2010
Wartość: 40 000 PLN
Uwagi: silnik 2.0

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na budowę domu w PKO BP zaciągnięty w 2002 r. na 25 lat
Kwota pozostała do spłacenia: 1500 EUR
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2018-04-24
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Kazimierz Michał
Nazwisko: Ujazdowski
Data urodzenia: 1964-07-28
Miejsce urodzenia: Kielce
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: poseł do PE

Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Łódzki
Stanowisko lub funkcja: profesor

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 90 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 53 000 EUR
Papiery wartościowe
Pełna kwota: 413 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 217 m2
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: własność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 37,80 m2
Wartość: 295 000 PLN
Tytuł prawny: własność
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: nieprodukcyjne
Powierzchnia działki: 15 000 m2
Wartość: 400 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom drewniany
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie posła do PE
Kwota: 100 182,42 EUR brutto

Opis: wynagrodzenie UŁ
Kwota: 3188,75 PLN

Opis: honoraria autorskie
Kwota: 1016,30 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Rok produkcji: 2015
Wartość: 80 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: X-Trail
Rok produkcji: 2010
Wartość: 40 000 PLN
Uwagi: silnik 2.0

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na budowę domu w PKO BP zaciągnięty w 2002 r. na 25 lat
Kwota pozostała do spłacenia: 2000 EUR
Podpis
Data: 2017-04-24
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Kazimierz Michał
Nazwisko: Ujazdowski
Data urodzenia: 1964-07-28
Miejsce urodzenia: Kielce
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: Poseł do PE

Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Łódzki
Stanowisko lub funkcja: profesor

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 413 000 PLN
Uwagi: w tym spadek 143 000 PLN
Papiery wartościowe
Pełna kwota: 413 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 217 m2
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: własność
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: nieprodukcyjne
Powierzchnia działki: 15 000 m2
Wartość: 400 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom drewniany
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie posła do PE
Kwota: 97 401,30 EUR brutto

Opis: wynagrodzenie UŁ
Kwota: 4322,19 PLN

Opis: honoraria autorskie
Kwota: 2540,50 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Rok produkcji: 2015
Wartość: 100 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Megane Grandtour
Wartość: 8000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na budowę domu w PKO BP zaciągnięty w 2002 r. na 25 lat
Kwota pozostała do spłacenia: 2500 EUR
Podpis
Data: 2016-04-19
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Kazimierz Michał
Nazwisko: Ujazdowski
Data urodzenia: 1964-07-28
Miejsce urodzenia: Kielce
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: do 25.05.2014 Poseł na Sejm RP

Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: od 1.07.2014 Poseł do PE

Miejsce zatrudnienia: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Stanowisko lub funkcja: adiunkt, od 09.2014 profesor nadzwyczajny UŁ

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 143 000 PLN
Uwagi: spadek
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 217 m2
Wartość domu: 1 000 000 PLN
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: nieprodukcyjne
Powierzchnia działki: 25 000 m2
Wartość: 400 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom drewniany
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie posła na Sejm RP
Kwota: 55 733,43 PLN

Opis: dieta poselska posła na Sejm RP
Kwota: 11 801,64 PLN

Opis: wynagrodzenie UŁ
Kwota: 45 641,70 PLN

Opis: honoraria autorskie
Kwota: 725,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Rok produkcji: 2015
Wartość: 118 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Megane Grandtour
Wartość: 12 000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na budowę domu w PKO BP zaciągnięty w 2002 r. na 25 lat
Kwota pozostała do spłacenia: 3000 EUR
Podpis
Data: 2015-04-20
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Kazimierz Michał
Nazwisko: Ujazdowski
Data urodzenia: 1964-07-28
Miejsce urodzenia: Kielce
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: do 25.05.2014 Poseł na Sejm RP

Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: od 1.07.2014 Poseł do PE

Stanowisko lub funkcja: Adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 217 m2
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: nieprodukcyjne
Powierzchnia działki: 25 000 m2
Wartość: 400 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom drewniany
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 56 311,68 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 11 801,64 PLN

Opis: wynagrodzenie adiunkta na UŁ
Kwota: 37 982,78 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C4 Picasso
Rok produkcji: 2007
Wartość: 20 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Megane Grandtour
Rok produkcji: 2006
Wartość: 14 000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na budowę domu w PKO BP zaciągnięty w 2002 r. na 25 lat
Kwota pozostała do spłacenia: 3600 EUR
Podpis
Data: 2014-06-25
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Kazimierz Michał
Nazwisko: Ujazdowski
Data urodzenia: 1964-07-28
Miejsce urodzenia: Kielce
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja
Poseł na Sejm RP
Adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 2500 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 217m2
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: nieprodukcyjne
Powierzchnia działki: 15000m2
Wartość: 400 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom drewniany
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 138 684,09 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 29 594,52 PLN

Opis: wynagrodzenie adiunkta na UŁ
Kwota: 51 862,72 PLN

Opis: honoraria autorskie
Kwota: 5167,55 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C4 Picasso
Rok produkcji: 2007
Wartość: 30 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Megane Grandtour
Rok produkcji: 2006
Wartość: 14 000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na budowę domu w PKO BP zaciągnięty w 2002 r. na 25 lat
Kwota pozostała do spłacenia: 3800 EUR

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy zaciągnięty 2009-06-30 w PKO BP
Cała kwota: 49 700 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 20 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z Kancelarii Sejmu
Cała kwota: 2500X PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 17 280 PLN

Podpis
Data: 2013-05-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Kazimierz Michał
Nazwisko: Ujazdowski
Data urodzenia: 1964-07-28
Miejsce urodzenia: Kielce
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja
Poseł na Sejm RP
Adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 217m2
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: nieprodukcyjne
Powierzchnia działki: 15000m2
Wartość: 400 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom drewniany
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 122 353,16 PLN

Opis: dieta poselska opodatkowana
Kwota: 2041,44 PLN

Opis: wynagrodzenie adiunkta na Uniwersytecie Łódzkim
Kwota: 43 142,57 PLN

Opis: honoraria autorskie
Kwota: 6775 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C4 Picasso
Rok produkcji: 2007
Wartość: 40 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Megane Grandtour
Rok produkcji: 2006
Wartość: 15 000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na budowę domu zaciągnięty w PKO BP w 2002 r. na okres 25 lat
Kwota pozostała do spłacenia: 4000 EUR

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy zaciągnięty 2009-06-30 w PKO BP
Cała kwota: 49 700 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 27 000 PLN

Podpis
Data: 2012-04-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Kazimierz Michał
Nazwisko: Ujazdowski
Data urodzenia: 1964-07-28
Miejsce urodzenia: Kielce
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja
Poseł na Sejm RP
Adiunkt Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 217m2
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: nieprodukcyjne
Powierzchnia działki: 15000m2
Wartość: 400 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom drewniany
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 100 726 PLN

Opis: dieta poselska opodatkowana
Kwota: 1848,36 PLN

Opis: wynagrodzenie adiunkta na Uniwersytecie Łódzkim
Kwota: 32 000 PLN

Opis: honoraria autorskie
Kwota: 2100 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C4 Picasso
Rok produkcji: 2007
Wartość: 50 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Megane Grandtour
Rok produkcji: 2006
Wartość: 15 000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na budowę domu zaciągnięty w PKO BP w 2002 r. na okres 25 lat
Kwota pozostała do spłacenia: 4300 EUR

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy zaciągnięty w 2009-06-30 w PKO BP
Cała kwota: 49 700 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 28 000 PLN

Podpis
Data: 2011-11-02