Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Trzecia Droga
Data i miejsce urodzenia: 1956-08-23, Siedlików
Zawód: ekonomista
Wykształcenie: wyższe
Doktor nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, magister inżynier na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, absolwent studiów podyplomowych z zakresu bankowości w Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu. Prowadził własne gospodarstwo rolne. Od 2016 r. prezes... zarządu OSP w Siedlikowie. Samorządowiec: radny miasta Ostrzeszowa w l. 1990-1994; radny i starosta powiatu ostrzeszowskiego w l. 1999-2001; w l. 2000-2003 wiceprezes Związku Powiatów Polskich. Członek ZSL, później PSL; wiceprezes naczelnego komitetu wykonawczego PSL, członek rady naczelnej PSL. Od 2019 r. członek klubu parlamentarnego KP. Europoseł w l. 2009-2019. Poseł na Sejm X (Sejm Kontraktowy), II, IV-VI i IX-X kadencji. W Sejmie IX kadencji zasiadał w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i Komisji ds. Unii Europejskiej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

  • Biuro Poselskie Posła Andrzeja Grzyba ul. Piskorzewska 1 00-00 Kalisz woj. wielkopolskie tel. (62) 732-07-57 office@andrzejgrzyb.eu
  • Biuro Poselskie Posła Andrzeja Grzyba ul. Kaliska 8 63-500 Ostrzeszów woj. wielkopolskie tel. (62) 732-07-57 office@andrzejgrzyb.eu

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
1.aaaa
Drugi sukces
2.bbbb.
Trzeci sukces
3.cccccc
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Ppppp
Ppppp
Pppp
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
Pppp
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
  1. Zdecydowanie A
  2. Raczej A
  3. Raczej B
  4. Zdecydowanie B
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
UE nie wymaga pilnych reform traktatowych, choć być może pewne zapisy traktatowe (przykładem może być wyjście z UE) powinny zostać doprecyzowane. Należy jednak pamiętać, że zmiany traktatów nie są łatwe do przeprowadzenia i mogą przynieść nieoczekiwane skutki.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
nauczanie o m.in. chrześcijańskich korzeniach Europy: należałoby to czynić, ale edukacja i programy edukacyjne należą do kompetencji państw czlonkowskich.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie kadencji posłów do Parlamentu Europejskiego (2019)

Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Dyrektywa gazowa - objęcie Nord Stream 2 przepisami europejskimi, przy dużym oporze niektórych Państw Członkowskich.
Sukces 2: Rezygnacja z dwukrotnej zmiany czasu w ciągu roku - dzięki determinacji posłów do PE, Komisja Europejska zgłosiła propozycję dyrektywy.
Największa porażka: Głosowanie nad pakietem mobilności z 4 kwietnia 2019, w którym przyjęto niekorzystne dla "nowych" państw członkowskich rozwiązania i które podzieliło PE na pół, przy czym głównym kryterium podziału nie były poglądy polityczne a geografia.
Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
dyrektywa o rezygnacji z dwukrotnej zmiany czasu w ciągu roku doprowadzenie do złożenia wniosku legislacyjnego przez Komisję Europejską, poprzez 8 lat lobbowania za takim rozwiązaniem, członkostwo w parlamentarnej grupie roboczej ds. rezygnacji ze zmiany czasu; później aktywny udział w pracach legislacyjnych
wywalczenie korzystnych dla Polski rozwiązań w dyrektywie ETS aktywność w pracach legislacyjnych, przekonywanie sprawozdawcy oraz kontrsprawozdawców, jak również komisarza Canete do korzystnych dla Polski rozwiązań; efektem są zwiększone fundusze na restrukturyzację sektora energetycznego (o mniej więcej 0,5 mld €), czy korzystne rozwiązania dla ciepłownictwa systemowego dzięki którym koszty dla ciepłownictwa związane z ETS nie zostaną znacznie podniesione (30% darmowych uprawnień, rezygnacja z 'podwójnego opodatkowania' emisji ciepłownictwa w razie uruchomienia współczynnika redukcyjnego)
dyrektywy o średnich obiektach spalania energetycznego oraz o wspieraniu czystych pojazdów w obydwu przypadkach sprawozdawca - w efekcie wdrożenia przyjętych przepisów poprawie ulegnie jakość powietrza, szczególnie w miejscach narażonych na smog; równocześnie osiągnięty został rozsądny kompromis pozwalający realizować zalecenia dyrektyw bez ponoszenia nieproporcjonalnych kosztów przez sektor ciepłowniczy
Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Trudno mówić o jednym, najtrudniejszym głosowaniu. Na pewno trudnymi głosowaniami były te, w których przegrywaliśmy, czasem niewielką większością, wiedząc, że słuszność leży po naszej stronie. Jednym z przykładów może być głosowania pakietu mobilności z 4 kwietnia 2019.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 7
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Znalezione artykuły

15.04.2024, Podsumowanie 9. posiedzenia Sejmu

…odrzuceniem pozostałych projektów liberalizujących prawo aborcyjnego (w przypadku ustawy depenalizującej autorstwa Lewicy – siedmioro) – Marek Biernacki,  Andrzej Grzyb ,  Urszula Nowogórska ,  Ireneusz Raś , Wiesław Różyński, Marek Sawicki,  Jacek Tomczak oraz  Bożena Żelazowska…

26.10.2023, Kim są posłowie i posłanki Trzeciej Drogi?

…Sławomir Ćwik 9. Adam Dziedzic 10. Adam Gomoła 11. Piotr Górnikiewicz 12. Michał Gramatyka 13. Andrzej Grzyb 14. Paulina Hennig-Kloska 15. Krzysztof Hetman 16. Szymon Hołownia 17. Rafał Kasprzyk 18. Henryk Kiepura 19. Dariusz…

24.10.2017, PE: Czy Unia skaże europejskich producentów na rosyjskie fosforyty?

…opinii komisji handlu zagranicznego). Oprócz tego, przeciwko rozporządzeniu wypowiadali się m.in. Dariusz Rosati (EPP, PO) oraz Andrzej Grzyb (EPP, PSL) . Początkowo sprawozdawcą części rozporządzenia miał być Adam Szejnfeld (PO, EPP) , ale zrezygnował, bo kontrowersyjne zapisy…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturanych i Leśnictwa, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Marian
Nazwisko: Grzyb
Data urodzenia: 1956-08-23
Miejsce urodzenia: Siedlików
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł-elekt
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1690 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 271 700 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczeniowa AVIVA
Liczba jednostek: 772,7

Nazwa: TFJ
Liczba jednostek: 105,3

Nazwa: spółdzielnia Rolnik
Liczba jednostek: 3
Pełna kwota: 1500 PLN

Suma ogólna: 63 715,00 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 240 m2
Wartość domu: 500 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość ubezpieczeniowa
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia działki: 9,8 ha
Wartość: 536 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek składowy, garaże
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Dochód / Przychód
Przychód: 20 500,00 PLN
Dochód: 4200,00 PLN
Uwagi: dopłaty bezpośrednie: 9890,83 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwie działki budowlane
Powierzchnia działki: 0,1882 ha
Wartość: 135 504,00 PLN
Uwagi: wartość łączna dwóch działek, powierzchnia każdej z działek 0,1882 ha
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: OSP
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2011-02-02
Uwagi: działalność prowadzona społecznie bez wynagrodzenia
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie poselskie za 2018 rok
Kwota: 81 318,48 EUR netto
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Caddy
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: CRV
Rok produkcji: 2018

Podpis
Data: 2019-11-02
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Marian
Nazwisko: Grzyb
Data urodzenia: 1956-08-23
Miejsce urodzenia: Siedlików
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: Poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 11 300,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 301 463,00 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczeniowa AVIVA
Liczba jednostek: 772,7

Nazwa: spółdzielnia Rolnik
Liczba jednostek: 3
Pełna kwota: 1500 PLN

Nazwa: polisa ubezpieczeniowa TFJ
Liczba jednostek: 105,3

Uwagi ogólne: łączna wartość polis: 63 715,00 PLN
Suma ogólna: 68 130 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 240 m2
Wartość domu: 500 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość ubezpieczeniowa
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 9,8 ha
Wartość: 536 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek składowy, garaże
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Dochód / Przychód
Przychód: 20 500,00 PLN
Dochód: 4200,00 PLN
Uwagi: dopłaty bezpośrednie: 9890,83 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwie działki budowlane
Powierzchnia działki: 0,1882 ha x 2
Wartość: 135 504,00 PLN
Uwagi: wartość łączna
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: OSP
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2011-02-02
Uwagi: działalność prowadzona społecznie bez wynagrodzenia
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie poselskie za 2018 rok
Kwota: 81 318,48 EUR netto

Opis: wynagrodzenie poselskie za styczeń-marzec 2019 r.
Kwota: 20 474,55 PLN netto

Opis: odsetki bankowe
Kwota: 193,70 EUR

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: VW
Model: Caddy
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: CRV
Rok produkcji: 2018

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-03-22
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Marian
Nazwisko: Grzyb
Data urodzenia: 1956-08-23
Miejsce urodzenia: Siedlików
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: Poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 42 200 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 246 400 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczeniowa AVIVA, TFJ
Liczba jednostek: 105,3

Nazwa: spółdzielnia Rolnik
Pełna kwota: 1000 PLN

Suma ogólna: 68 130 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 240 m2
Wartość domu: 500 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość ubezpieczeniowa
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 9,8 ha
Wartość: 536 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek składowy, garaże
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Dochód / Przychód
Przychód: 22 000 PLN
Dochód: 5300 PLN
Uwagi: dopłaty bezpośrednie: 9956 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: OSP
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2011-02-02
Uwagi: działalność prowadzona społecznie bez wynagrodzenia
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie poselskie
Kwota: 79 957,9 EUR netto

Opis: odsetki bankowe
Kwota: 833,76 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Corolla
Rok produkcji: 2005

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: VW
Model: Caddy
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: CRV
Rok produkcji: 2018

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2018-04-20
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Marian
Nazwisko: Grzyb
Data urodzenia: 1956-08-23
Miejsce urodzenia: Siedlików
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: Poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 7544,13 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 246 645 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczeniowa AVIVA, TFJ
Liczba jednostek: 105,3
Pełna kwota: 58 446 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 240 m2
Wartość domu: 387 500 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość ubezpieczeniowa
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 66,3 m2
Wartość: 236 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: podano wartość zakupu
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 9,8 ha
Wartość: 536 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek składowy, garaże
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Dochód / Przychód
Przychód: 20 500 PLN
Dochód: 4500 PLN
Uwagi: dopłaty bezpośrednie: 9766,36 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: OSP
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2011-02-02
Uwagi: działalność prowadzona społecznie bez wynagrodzenia
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie poselskie
Kwota: 78 174,12 EUR netto

Opis: odsetki bankowe
Kwota: 685,01 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Corolla
Rok produkcji: 2005

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: VW
Model: Caddy
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: CRV
Rok produkcji: 2014

Podpis
Data: 2017-04-20
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Marian
Nazwisko: Grzyb
Data urodzenia: 1956-08-23
Miejsce urodzenia: Siedlików
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: Poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 23 488 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 174 825 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczeniowa AVIVA, TFJ
Liczba jednostek: 105,3
Pełna kwota: 54 442 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 240 m2
Wartość domu: 387 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: podano wartość ubezpieczenia
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 66,3 m2
Wartość: 236 000
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: podano wartość zakupu
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 9,8 ha
Wartość: 510 900 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek składowy, garaże
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Dochód / Przychód
Przychód: 12300PLN
Dochód: 500 PLN
Uwagi: dopłaty bezpośrednie - 11 249 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: OSP
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2011-02-02
Uwagi: działalność prowadzona społecznie bez wynagrodzenia
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie poselskie
Kwota: 76 005 EUR netto

Opis: odsetki bankowe
Kwota: 838 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Corolla
Rok produkcji: 2005

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: VW
Model: Caddy
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: CRV
Rok produkcji: 2014

Podpis
Data: 2016-04-20
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Marian
Nazwisko: Grzyb
Data urodzenia: 1956-08-23
Miejsce urodzenia: Siedlików
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: Poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 16 700 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 125 700 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczeniowa AVIVA, TFJ
Liczba jednostek: 105,3
Pełna kwota: 57 640 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 240 m2
Wartość domu: 273 100 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: podano wartość ubezpieczeniową
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 66,3 m2
Wartość: 236 000
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: podano wartość zakupu
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 9,8 ha
Wartość: 510 900 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek składowy, garaże
Dochód / Przychód
Przychód: 20 500 PLN
Dochód: 4200 PLN
Uwagi: dopłaty bezpośrednie - 10 771,70 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: OSP
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2011-02-02
Uwagi: działalność prowadzona społecznie bez wynagrodzenia
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie poselskie
Kwota: 76 005,64 EUR netto

Opis: odsetki bankowe
Kwota: 2,822,74 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Corolla
Rok produkcji: 2005

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: VW
Model: Caddy
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: CRV
Rok produkcji: 2011

Podpis
Data: 2015-04-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Marian
Nazwisko: Grzyb
Data urodzenia: 1956-08-23
Miejsce urodzenia: Siedlików
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 23 500 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 152 700 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczeniowa AVIVA, TFJ
Liczba jednostek: 105,3
Pełna kwota: 54 900
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 204 m2
Wartość domu: 273 100 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: podano wartość ubezpieczeniową
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 66,3 m2
Wartość: 236 000
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: podano wartość zakupu
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 9,8 ha
Wartość: 510 900 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek składowy, garaże
Uwagi: nie dotyczy okresu marzec - czerwiec 2014
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: OSP
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2011-02-02
Uwagi: funkcja społeczna, nie osiągnąłem dochodu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie poselskie
Kwota: 12 500,74 EUR netto
Uwagi: (za okres marzec - czerwiec 2014)
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Corolla
Rok produkcji: 2005

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: VW
Model: Caddy
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: CRV
Rok produkcji: 2011

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2014-06-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Marian
Nazwisko: Grzyb
Data urodzenia: 1956-08-23
Miejsce urodzenia: Siedlików
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5432 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 151662,X EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczeniowa AVIVA, TFJ
Liczba jednostek: 105,3
Pełna kwota: 54 900
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 204 m2
Wartość domu: 273 100 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: podano wartość ubezpieczeniową
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 66,3 m2
Wartość: 236 000
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: podano wartość zakupu
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 9,8 ha
Wartość: 510 900 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek składowy, garaże
Uwagi: nie dotyczy okresu styczeń - marzec 2014
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: OSP
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2011-02-02
Uwagi: funkcja społeczna, nie osiągnąłem dochodu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie poselskie
Kwota: 18 602,16 EUR netto
Uwagi: (za okres styczeń - marzec 2014)
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Corolla
Rok produkcji: 200X

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: VW
Model: Caddy
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: CRV
Rok produkcji: 2011

Podpis
Data: 2014-03-24