Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1957-05-19, Opole
Zawód: poseł do Parlamentu Europejskiego
Wykształcenie: wyższe
Inżynierka budownictwa w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu (obecnie Politechnika Opolska), ukończyła również Wisconsin University na kierunku Bachelor of Business and Administration. Do 1991 r. prowadziła własną działalność gospodarczą. W 1992 r. założyła i do 1993 r. koordynowała... Polsko-Amerykański Klub Przedsiębiorczości przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej. W l. 1993-1995 sekretarzyni Rady Nadzorczej Polskiego Radia Opole. Od 1999 r. pracowniczka Urzędu Marszałkowskiego województwa opolskiego i Urzędu Miasta Opola. Posłanka w l. 2005-2009 oraz od 2023 r. (V-VI, X kadencja). Członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, szefowa delegacji polskiej i wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Europosłanka w l. 2009-2019 (VII-VIII kadencja). Senatorka w l. 2019-2023 (X kadencja), była wiceprzewodniczącą Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu, a także członkinią Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

  • Biuro Poselskie Danuty Jazłowieckiej ul. Katowicka 55 lok. 2.12 45-061 Opole woj. opolskie tel. 509 692 675 danuta.jazlowiecka@sejm.pl

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Urzędnik samorządowy, posłanka, eurodeputowana, senatorka wspierająca regionalne organizacje pozarządowe, kluby i uniwersytety seniorów i in.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
  1. Język angielski
  2. Język francuski
  3. Język niemiecki
  4. Język ukraiński
  5. Język rosyjski
  6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
  7. Inne (jakie?): podstawowy włoski
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie kadencji posłów do Parlamentu Europejskiego (2019)

Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Najłatwiej oceniać mi osiągnięcia z zakresu mojej pracy w PE, czyli w dziedzinie prawa pracy i polityki społecznej. Parlament przyjął szereg rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, np Dyrektywę dot. ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy, zadbał o fundusze na rozwój młodych (w ramach np . Erasmus+ czy ESF+) i ochronę dzieci ze środowisk najuboższych (powstaje tzw. Child Guarantee). Przyjęliśmy również bardzo ważną dyrektywę ws.przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudnienia, która poprawi sytuację pracowników np. w zakresie dostępu do informacji o warunkach zatrudnienia czy przechodzenia na zatrudnienie na czas nieokreślony. Parlament wsparł też pracodawców chociażby takim rozwiązaniem jak jednolity portal cyfrowy, który z pewnością ułatwi mobilność zarówno pracowników jak i firm w Europie.
Sukces 2: Parlament Europejski po wielu miesiącach pracy przyjął także dyrektywę ws. łączenia życia zawodowego z osobistym. Dzięki temu w Unii Europejskiej będą obowiązywały minimalne zasady dotyczące urlopów ojcowskich, wychowawczych czy opiekuńczych. Parlamentowi udało się zagwarantować, że wszystkie te urlopy będą płatne. To niewątpliwie poprawi sytuację pracowników w wielu krajach UE.
Największa porażka: Pomimo naszych ogromnych starań nie udało się zakończyć prac nad socjalną częścią Pakietu Mobilności i wypracować rozwiązań, które z jednej strony poprawiłyby warunki pracy kierowców a z drugiej wzmocniłyby konkurencyjność i innowacyjność polskiego i europejskiego sektora transportu. Ze względu na nadal odczuwalne w niektórych miejscach Europy skutki kryzysu gospodarczego oraz wzrost ruchów populistycznych zauważamy w Europie coraz wyraźniejsze przejawy protekcjonizmu. W Parlamencie Europejskim jest on bardzo widoczny i odczuwalny - trudno go zatrzymać. Zamiast dyskutować na argumenty do głosu w tym przypadku częściej dochodzą emocje i narodowe interesy.
Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Odrzucenie propozycji indeksacji świadczeń na dzieci pobieranych m.in. przez Polaków pracujących zagranicą i wychowujących dzieci w Polsce. Propozycja zakładała zmniejszenie świadczeń proporcjonalne do kosztów życia w Polsce. Jako członkini Komisji Zatrudnienia EMPL aktywnie pracowałam nad propozycją rewizji koordynacji zabezpieczenia społecznego. Aktywnie działałam i negocjowałam w ramach grupy Europejskiej Partii Ludowej na rzecz odrzucenia niebezpiecznych propozycji, co się udało. Złożyłam także pytanie pisemne do Komisji Europejskiej w tej sprawie oraz wniosek o debatę plenarną na temat wprowadzenia indeksacji przez Austrię, która odbyła się 28 marca br.
Wypracowanie dobrych, racjonalnych i zbalansowanych zapisów dotyczących powołania i zadań Europejskiego Urzędu ds. Pracy, który ma powstać jeszcze w 2019 roku. Urząd ten ma szansę wspierać przedsiębiorców i stać na straży swobody świadczenia usług i pracy w UE. Mam nadzieję, że potencjał zostanie wykorzystany. W komisji Zatrudnienia złożyłam 25 poprawek i aktywnie pracowałam na rzecz ich przyjęcia, co w dużej mierze się udało. Dzięki mojej pracy i mojego zespołu m.in. dookreśliliśmy kompetencje ELA w kwestii wspierania wspólnych kontroli, a także rozszerzyliśmy kompetencje ELA w kwestii informowania przedsiębiorców o warunkach świadczenia usług w krajach UE.
Pomimo faktu, iż nie jestem zadowolona z kształtu znowelizowanej dyrektywy ws. delegowania pracowników, uważam, że dzięki naszej pracy udało się wyeliminować najbardziej niebezpieczne zapisy i choć częściowo zminimalizować negatywne skutki dla firm. Od połowy 2020 roku pracownicy delegowani powinni zarabiać więcej- to dobra wiadomość! Niestety jednocześnie skrócono okres, podczas którego mogą pozostać objęci polskim prawem pracy pracując za granicą z 24 do 18 miesięcy (należy jednak podkreślić, że w Komisji Zatrudnienia udało nam się wynegocjować 24 miesiące). Rodzime prawo pracy jest z reguły korzystniejsze z uwagi na dostępność do informacji i znajomość języka. Skrócenie tego okresu zmniejsza elastyczność delegowania, ze szkodą dla pracowników. Jako członkini Komisji EMPL i sprawozdawczyni dyrektywy wdrożeniowej ws. delegowania pracowników złożyłam 20 poprawek i z olbrzymim zaangażowaniem pracowałam na rzecz wypracowania dobrego kompromisu. Dzięki temu udało się m.in. zagwarantować lepszy dostęp do informacji dla pracowników i firm na temat wynagrodzeń obowiązujących w PCz, wprowadzić gwarancje i zabezpieczenia dla przedsiębiorców na wypadek kontroli czy wypracować korzystną definicję zastępowalności. Wspólnie z innymi Europosłami zbudowaliśmy skuteczną koalicję przeciwko skróceniu okresu delegowania do 6 miesięcy- ostatecznie delegowanie na zasadach wynikających z dyrektywy będzie mogło odbywać się przez 12 miesięcy z możliwością wydłużenia o kolejne 6.
Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
W związku z tematami jakimi się zajmuje najtrudniejsze były prace i ostateczne głosowanie nad rewizją dyrektywy ws. delegowania pracowników oraz nad Pakietem Mobilności. Niezmiernie trudno było przekonać Europosłów z krajów Europy Zachodniej do naszych racji, dodatkowo procedura procedowania nie zawsze była przejrzysta. Trudna była także decyzja dotycząca głosowania nad Dyrektywą ws. praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Ostatecznie zdecydowałam się zagłosować za dyrektywą mając na uwadze konieczność ochrony praw twórców.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 7
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Znalezione artykuły

20.02.2019, Kim są polscy europosłowie?

…na UAM, ale doktorat z zakresu nauk politycznych obronił w Wyższej Szkole Nauk Społecznych. Inżynier budownictwa, Danuta Jazłowiecka, kontynuowała edukację na Wisconsin University na kierunku business administration. Struktura wieku Parlament Europejski to raczej miejsce na…

20.02.2019, Kim są polscy europosłowie?

…na UAM, ale doktorat z zakresu nauk politycznych obronił w Wyższej Szkole Nauk Społecznych. Inżynier budownictwa, Danuta Jazłowiecka, kontynuowała edukację na Wisconsin University na kierunku business administration. Struktura wieku Parlament Europejski to raczej miejsce na…

6.07.2017, In For a Penny (Solidarity) But Not For the Pound (Relocation)

…the issue of integration of the refugees and immigrants who are already in Europe. According to Danuta Jazłowiecka (PO, EPP): “It is crucial to implement additional projects with the aim of providing peace and security…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 14.03.2018
Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania, zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 19.01.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 19.01.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Gospodarcza i Monetarna, zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
Pokaż więcej

Obietnice

Mobilność europejska

Bezpieczna mobilność w Europie poprzez zagwarantowanie praw Polaków za granicą oraz szeroką kampanię informacyjną na rzecz świadomego wykorzystania możliwości jakie daje nam wolny rynek.

Źródło: www.jazlowiecka.pl

Data obietnicy: 17.07.2014

sprawy europejskie
prawa i wolności obywatelskie
integracja europejska
PO
dolnośląsko-opolski
wybory europejskie 2014
Sytuacja seniorów

Działania na rzecz osób starszych poprzez promocję i wsparcie programów finansowanych ze środków unijnych i adresowanych do seniorów.

Źródło: www.jazlowiecka.pl

Data obietnicy: 17.07.2014

sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
seniorzy
wybory europejskie 2014
PO
dolnośląsko-opolski
Wsparcie pracowników i pracodawców

Wsparcie pracowników i pracodawców poprzez interwencje do Komisji Europejskiej ws. nieposzanowania prawa unijnego oraz monitorowanie wdrażania dyrektywy o delegowaniu pracowników w UE.

Źródło: www.jazlowiecka.pl

Data obietnicy: 17.07.2014

sprawy europejskie
rynek pracy
PO
wybory europejskie 2014
dolnośląsko-opolski
Żeglowna Odra

Działania na rzecz poprawy żeglowności rzeki Odry w celu wykorzystania jej potencjału gospodarczego i turystycznego.

Źródło: www.jazlowiecka.pl

Data obietnicy: 17.07.2014

sprawy lokalne
infrastruktura
transport rzeczny
PO
dolnośląsko-opolski
wybory europejskie 2014
Sprawy Opolszczyzny

Bardzo ważne jest, żeby Opolszczyzna miała swojego reprezentanta w PE, który od razu mógłby reagować w sprawach ważnych dla regionu, tak jak to miało miejsce z rozbudową elektrowni, przeciwni której byli niemieccy europarlamentarzyści.

Źródło: www.nto.pl

Data obietnicy: 25.04.2014

sprawy lokalne
gospodarka i energetyka
rozwój regionalny
PO
wybory europejskie 2014
dolnośląsko-opolski
Konflikt ukraiński

Rozwiązaniem politycznym mogłoby być przyjęcie zagrożonych krajów do NATO. Natomiast argumentem gospodarczym może być obniżenie cen ropy naftowej, co znacząco uderzy w Rosję. Należałoby także zwiększyć dostępność gazu dla Europy z innych źródeł niż rosyjskie.

Źródło: www.radio.opole.pl

Data obietnicy: 17.03.2014

sprawy globalne
polityka zagraniczna
bezpieczeństwo i obronność
NATO
Ukraina
wybory europejskie 2014
PO
dolnośląsko-opolski

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Danuta
Nazwisko: Jazłowiecka
Data urodzenia: 1957-05-19
Miejsce urodzenia: Opole
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: emerytka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 40 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 100 000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 160 m2
Wartość domu: 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia około
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 45 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: nieużytki
Powierzchnia działki: 16 a
Wartość: 40 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie spółdzielczo-lokatorskie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 54 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 54 107 EUR brutto
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Lexus
Rok produkcji: 2009
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BOŚ
Kwota pozostała do spłacenia: 30 000 PLN
Podpis
Data: 2019-11-08
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Danuta
Nazwisko: Jazłowiecka
Data urodzenia: 1957-05-19
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: Posłanka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 80 000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 160 m2
Wartość domu: 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia około
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 45 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia około z garażem
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: nieużytki
Powierzchnia działki: 16 a
Wartość: 40 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie spółdzielczo-lokatorskie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 54 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie (2018 r.)
Kwota: 104 214,06 EUR brutto
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Lexus
Rok produkcji: 2009
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BOŚ
Kwota pozostała do spłacenia: 60 000 PLN
Uwagi: kwota około
Podpis
Data: 2019-03-25
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Danuta
Nazwisko: Jazłowiecka
Data urodzenia: 1957-05-19
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: Posłanka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 50 000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 160 m2
Wartość domu: 750 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
Uwagi: powierzchnia około
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 45 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie spółdzielczo-lokatorskie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 54 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie (2017)
Kwota: 102 572,16 EUR

Opis: z tytułu najmu
Kwota: 12 000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Lexus
Rok produkcji: 2009
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BOŚ
Kwota pozostała do spłacenia: 160 000 PLN
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2018-04-28
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Danuta
Nazwisko: Jazłowiecka
Data urodzenia: 1957-05-19
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: Posłanka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 10 000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 160 m2
Wartość domu: 800 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
Uwagi: powierzchnia około
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 45 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie spółdzielczo-lokatorskie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 54 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia około

Rodzaj: nieużytki rolne
Wartość: 90 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - 4/10 własności
Uwagi: wartość dotyczy 4/10 własności

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 100 182,42 EUR
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Lexus
Rok produkcji: 2009
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BOŚ
Kwota pozostała do spłacenia: 160 000 PLN
Podpis
Data: 2017-04-29
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Danuta
Nazwisko: Jazłowiecka
Nazwisko panieńskie: Kubica
Data urodzenia: 1957-05-19
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: posłanka
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 160 m2
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia około
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 45 m2
Wartość: 130 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 54 m2
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 97 321,26 EUR

Opis: wynajem
Kwota: 2400 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Lexus
Rok produkcji: 2009
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BOŚ
Cała kwota: 220 000 PLN
Podpis
Data: 2016-04-25
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Danuta
Nazwisko: Jazłowiecka
Nazwisko panieńskie: Kubica
Data urodzenia: 1957-05-19
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: posłanka
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 160 m2
Wartość domu: 750 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia około
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 45 m2
Wartość: 150 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie spółdzielcze
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 54 m2
Wartość: 140 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie (2014)
Kwota: 97 312,24 EUR brutto
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Lexus
Rok produkcji: 2009
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny BOŚ
Cała kwota: 280 000 PLN
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2015-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Danuta
Nazwisko: Jazłowiecka
Nazwisko panieńskie: Kubica
Data urodzenia: 1957-05-19
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: posłanka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 15 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 2000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 160 m2
Wartość domu: 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 45 m2
Wartość: 150 000 PLN
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie spółdzielcze
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 54 m2
Wartość: 140 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie (2013)
Kwota: 7445,84 EUR brutto
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Lexus
Rok produkcji: 2009
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny BOŚ
Cała kwota: 380 000 PLN
Podpis
Data: 2014-07-16
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Danuta
Nazwisko: Jazłowiecka
Nazwisko panieńskie: Kubica
Data urodzenia: 1957-05-19
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: posłanka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 40 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 15 000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 160 m2
Wartość domu: 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 45 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie spółdzielcze
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 54 m2
Wartość: 130 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 95 484 EUR brutto
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Lexus
Rok produkcji: 200X
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny BOŚ
Cała kwota: 320 000 PLN
Podpis
Data: 2014-03-20