Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Trzecia Droga
Data i miejsce urodzenia: 1955-10-22, Warszawa
Zawód: nauczyciel akademicki
Wykształcenie: wyższe
Magister antropologii i historii na Uniwersytecie Warszawskim, dr w dziedzinie antropologii kulturowej (Uniwersytet Cambridge). W l. 80. i 90. był wykładowcą m.in. na Uniwersytecie Oksfordzkim i Uniwersytecie Londyńskim. W l. 1997-2000 szef na Polskę amerykańskiego banku inwestycyjnego JP Morgan.... W. l. 2000-2003 dyrektor zarządzający w ING Barings. W l. 2007-2012 pracował w szwajcarskim banku Credit Suisse, m.in. jako dyrektor generalny banku w Polsce. W l. 2014-2016 wiceprezes w spółce Exatel. Od 2015 r. kierownik katedry im. W. Bartoszewskiego w Collegium Civitas w Warszawie. W 2019 r. bez powodzenia kandydował do Parlamentu Europejskiego. Poseł na Sejm od 2019 r. (IX-X kadencja). W Sejmie IX kadencji był członkiem klubu parlamentarnego Koalicja Polska (PSL-K'15), wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych oraz członkiem Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Władysława Teofila Bartoszewskiego ul. Marszałkowska 2 lok. 4 00-581 Warszawa woj. mazowieckie tel. 60137258 bartoszewski.biuroposelskie@hotmail.com

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, które grupy zawodowe powinny Pani/Pana zdaniem zostać objęte obowiązkowym szczepieniem (z pominięciem osób, które nie mogą zostać zaszczepione ze względów medycznych).
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Pracownicy ochrony zdrowia
 2. Nauczyciele
 3. Służby mundurowe
 4. Żołnierze
 5. Pracownicy handlu
 6. Pracownicy kluczowych usług publicznych (transport miejski, wodociągi, zaopatrzenie w energię, oczyszczanie miasta)
 7. Urzędnicy administracji centralnej i samorządowej
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Stac się 5-6 największą gospodarką w UE. Kompletna cyfryzacja kraju, porównywalna z Estonią. Zostac jednym z liderów UE w nowych technologiach (G5, wykorzystanie sztucznej inteligencji). Kompletnie zreformowac służbę zdrowia, opierając ją na podstawowej opiece zdrowotnej, profilaktyce, wczesnej diagnostyce, zwłaszcza onkologicznej, zwiększyc wydatki na służbę zdrowia do średniego poziomu UE, Zaprzestac produkcji energii elektrycznej z węgla i oprzec się na OZE oraz gazie ziemnym, jako stabilizatorze systemu energetycznego. Uprościc system podatkowy i dac możliwości działania małym i średnim przedsiębiorstwom, które napędzają wzrost gospodarczy. Zreformowac system sprawiedliwości, żeby sprawy sądowe nie ciągnęły się latami ( w krajach anglosaskich prawie wszystkie rozprawy są zakończone w przeciągu trzech tygodni). Zrobic z Polski centrum ekologicznej żywności w UE.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Odwrócenie niekonstytucyjnych zmian w sądownictwie, przywrócenie trójpodziału władzy
2
Reforma służby zdrowia
3
Reforma systemu energetycznego (absurdalne koszty energii i zmiany klimatyczne)
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Zmienic miks energetyczny, zreformowac system energetyczny
2
przyspieszyc cyfryzację Polski i wyeliminowac strefy bez dostepu do szybkiego internetu
3
przywrócic właściwe miejsce Polski w relacjach z państwami UE, USA i innymi
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Od 2021 r. w Unii Europejskiej nie będzie można wykorzystywać m. in. słomek, patyczków do uszu i jednorazowych sztućców plastikowych. Zakaz powinien być rozszerzony o kolejne tego typu nieprzetwarzalne produkty.
Należy zakazać sprzedaży produktów różnej jakości pod tą samą nazwą (np. żywności i chemii domowej).
Państwa członkowskie powinny ustalić europejską listę leków refundowanych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

11.02.2022, Brak wspólnego frontu, brak odpowiedzi. PiS przemilczał pandemię

…jako formę „zachęcania” obywateli dla szczepień. Przeciwko przywilejom dla zaszczepionych są czterej politycy: Braun, Żuk, Władysław Teofil Bartoszewski (Koalicja Polska) oraz Piotr Zientarski (KO). Wyjaśniając swoje negatywne stanowisko w sprawie ulg, Bartoszewski napisał…

16.07.2021, Sejm: RPO po raz szósty, ale tym razem ponadpartyjnie

…Instytut miałby służyć „zakłamywaniu i fałszowaniu historii”. Pochlebnie o działalności Instytutu Pileckiego wypowiadał się poseł Władysław Teofil Bartoszewski (PSL). – Chciałem powiedzieć, że wyjątkowo krytycznie odnoszę się do polityki historycznej prowadzonej przez ten rząd…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 13.11.2019
Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 13.11.2019
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 13.11.2019
Komisja Spraw Zagranicznych, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Władysław Teofil
Nazwisko: Bartoszewski
Data urodzenia: 1955-10-22
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 4209,34 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 6152 CHF
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działka na Mazurach
Powierzchnia działki: 3,03 ha
Wartość: 500 000 PLN
Tytuł prawny: akt notarialny, umowa sprzedaży nieruchomości
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Santander (Hiszpania)
Liczba akcji: 428
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 6251,70
Dochód
Kwota: 90 PLN
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Władysław Bartoszewski Consulting
Przedmiot działalności: doradztwo
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: jednoosobowa działalność gospodarcza
Uwagi: działalność gospodarcza zawieszona w 2018 roku i nie przynosi dochodów
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: honorarium Colegium Civitas
Kwota: 900 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: zegarek Patek Philippe kupiony w 1987 r.
Wartość: 40 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): samochód w leasingu, Mercedes Benz Leasing Polska sp. z o.o., umowa z 28.04.2016 roku, zobowiązania na dzień 31.12.2020
Kwota pozostała do spłacenia: 72 477,24 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2021-04-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Władysław Teofil
Nazwisko: Bartoszewski
Data urodzenia: 1955-10-22
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 6950,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 6131 CHF
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 600 m2
Powierzchnia działki: 11,2 ha
Wartość domu: 5 000 000 PLN
Tytuł prawny: akt notarialny, umowa sprzedaży nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działka na Mazurach
Powierzchnia działki: 3,03 ha
Wartość: 500 000 PLN
Tytuł prawny: akt notarialny, umowa sprzedaży nieruchomości
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Santander (Hiszpania)
Liczba akcji: 411
Dochód
Kwota: 70 EUR
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Władysław Bartoszewski Consulting
Przedmiot działalności: doradztwo
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: jednoosobowa działalność gospodarcza
Uwagi: działalność gospodarcza była zawieszona i w 2018 roku i nie przynosi dochodów
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: honorarium Colegium Civitas
Kwota: 900 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: zegarek Patek Philippe kupiony w 1987 r.
Wartość: 40 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): samochód w leasingu, Mercedes Benz Leasing Polska sp. z o.o., umowa z 28.04.2016 roku, zobowiązania na dzień dzisiejszy (28.05.2020)
Kwota pozostała do spłacenia: 89 095,80 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2020-05-28
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Władysław Teofil
Nazwisko: Bartoszewski
Data urodzenia: 1955-10-22
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 9031,25 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 5700 CHF
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 600 m2
Powierzchnia działki: 11,2 ha
Wartość domu: 6 000 000 PLN
Tytuł prawny: akt notarialny, umowa sprzedaży nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 3,03 ha
Wartość: 500 000 PLN
Tytuł prawny: akt notarialny, umowa sprzedaży nieruchomości
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Santander (Hiszpania)
Liczba akcji: 410
Dochód
Kwota: 60 EUR
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Władysław Bartoszewski Consulting
Przedmiot działalności: doradztwo
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: jednoosobowa działalność gospodarcza
Uwagi: działalność gospodarcza była zawieszona i w ubiegłym roku nie przyniosła dochodów
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: honorarium szkoła letnia Colegium Civitas
Kwota: 819 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: zegarek Patek Philippe kupiony w 1987 r.
Wartość: 40 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): samochód w leasingu, Mercedes Benz Leasing Polska sp. z o.o., umowa z 28.04.2016 roku, zobowiązania na dzień dzisiejszy
Kwota pozostała do spłacenia: 100 022,84 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-07
Źródło