Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Data i miejsce urodzenia: 1980-07-17, Elbląg
Zawód: specjalista ds. stosunków międzynarodowych
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Brała także udział w programie edukacji politycznej Akademia Demokracji Socjalnej. Karierę zaczynała jako dziennikarka prasowa, związana z tytułami takimi jak: Czas Chełmna, Gazeta Wyborcza, Gazeta Pomorska. W... 1998 r. była najmłodszą kandydatką do Rady Gminy Papowo Biskupie. Pracowała w Urzędzie Miasta w Grudziądzu (2003-2007), a w l. 2007-2012 w branży reklamowej w Trójmieście. Prowadziła własną działalność gospodarczą, zajmując się m.in. rękodziełem. Pracowała także w sektorze organizacji pozarządowych, m.in. jako koordynatorka projektów w organizacji wspierającej kobiety doświadczające przemocy. Była jedną z liderek Strajku Kobiet oraz współorganizatorką comiesięcznych spotkań dla przedsiębiorczych kobiet, a także sympozjum „Rodzicielstwo po stracie” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Działa w Stowarzyszeniu Kobieca TranssMisja z Krakowa. Jest współautorką książki „Polka - stan na 2022r.”. Gra na basie, współorganizowała Lucciola Ladies Rock Camp - obozy rockowe dla kobiet.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
  1. Zdecydowanie A
  2. Raczej A
  3. Raczej B
  4. Zdecydowanie B
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
Potrzeba m.in. inicjatywy ustawodawczej Parlamentu Europejskiego, jego nadzoru nad Komisją Europejską z możliwością odwołania poszczególnych komisarzy lub Komisji.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej