Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy)
Data i miejsce urodzenia: 1960-05-03, Warszawa
Zawód: wydawca
Wykształcenie: wyższe
Absolwent stosunków międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo związany z branżą wydawniczą, współwłaściciel i prezes zarządu oficyny wydawniczej Muza (1990-2000) oraz wydawnictwa Wilga (2006-2011). W l. 1988-1990 był dyrektorem... Akademickiego Biura Kultury i Sztuki Alma-Art. Był także członkiem rady nadzorczej spółki producentów Euromedia oraz Polskiego Radia. W l. 1999-2005 członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W l. 1983-1990 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a następnie Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna. W wyborach parlamentarnych w 1997 r. bez powodzenia kandydował do Sejmu z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W l. 2006-2017 przewodniczący Stowarzyszenia „Ordynacka”. W l. 2016-2021 przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Od października 2021 r. wraz z Robertem Biedroniem jest współprzewodniczącym partii Nowa Lewica, powstałej w wyniku połączenia SLD i Wiosny. Poseł na Sejm od 2019 r. (IX-X kadencja), wicemarszałek Sejmu IX kadencji.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Włodzimierza Czarzastego ul. Warszawska 1 lok. 2 41-200 Sosnowiec woj. śląskie tel. 888 494 924 w.czarzasty.sejm@gmail.com
 • Biuro Poselskie Włodzimierza Czarzastego-filia w Dąbrowie Górniczej ul. 3 Maja 5 lok. 1 41-300 Dąbrowa Górnicza woj. śląskie tel. 571 239 103 w.czarzasty.sejm@gmail.com

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
Skutecznie interweniowałem w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w celu podjęcia działań na rzecz budowy węzła "Klimontów" na drodze S1, w Sosnowcu. Inwestycja ma odciążyć lokalne drogi i poprawić komunikację ze strefą ekonomiczną. Przygotowanie inwestycji planowane jest do 2023 roku. Roboty budowlane zaplanowano w latach 2024-2025. Plan zakłada, że inwestycja będzie z czasem kontynuowana w kierunku wschodnim – do Euroterminalu Sławków.
Drugi sukces
Wsparłem starania Gminy Psary o pozyskanie środków na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Gródkowie, poprzez zgłoszenie inwestycji jako poprawki do budżetu Państwa. Sala została oddana do użytku w październiku 2022.
Trzeci sukces
Udzieliłem wsparcia dla zwycięskiego strajku Związku Zawodowego Konfederacja Pracy, w Fabryce Autobusów Solaris. Podczas strajku odwiedziłem strajkującą załogę wspólnie z posłanka Agnieszką Dziemianowicz-Bąk i posłem Marcinem Kulaskiem. Wystosowałem również pismo w sprawie strajku do premiera Hiszpanii Pedro Sancheza, mojego kolegi z Partii Europejskich Socjalistów, ze względu na fakt, że firma jest kontrolowana przez hiszpański kapitał
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Lex Czarnek
Polski Ład
Ustawy covidowe
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
1. Lex Czarnek 2,0 - to kolejna próba odebrania władzy nad szkołą rodzicom i przekazania jej urzędnikom podległym Ministrowi Edukacji. W konsekwencji, np. kurator będzie mógł wyrazić negatywną opinię, jeżeli uzna, że treści przekazywane podczas zajęć prowadzonych w szkole przez organizacje pozarządowe nie są właściwe dla dzieci i młodzieży, co w praktyce oznacza zwiększenie nadzoru nad prowadzonymi zajęciami, w tym m.in. przez stowarzyszenia i inne organizacje. Dlatego, ponownie walczymy z tą szkodliwą ustawą i apelujemy o prezydenckie weto. 2. Polski Ład, czyli – jak mówił premier Morawiecki – „mitręga” dla księgowych. Ustawy oznaczały, że mało kto wiedział jakiej wysokości podatek zapłaci, ci którzy mieli płacić niższe podatki, płacili wyższe – na końcu podatkowa część Polskiego Ładu trafiła na śmietnik. 3. Ustawy covidowe: po pierwsze, permanentna praktyka wrzutek, dodawania do ustaw spraw niezwiązanych z pandemią; po drugie, brak ustawy efektywnie zachęcającej Polaków do szczepień i zapewniającej przywileje dla zaszczepionych.
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
Uczestniczę w pracy następujących Zespołów: - Parlamentarny Zespół Byłych Działaczy Ruchu Studenckiego "Ordynacka" - Parlamentarny Zespół ds. Budowy Drogi S10 - Parlamentarny Zespół ds. Promocji Zdrowia w Każdym Rozmiarze - Parlamentarny Zespół ds. Spółdzielczości Mieszkaniowej - Parlamentarny Zespół ds. Zagłębia Dąbrowskiego - Parlamentarny Zespół ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Funkcjonariuszy i Żołnierzy - Parlamentarny Zespół ds. zwalczania i zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt - Parlamentarny Zespół: stop zagłębiu śmieciowemu!
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ułatwienia w dostępie do jakich usług i/lub ulg powinny przysługiwać osobom zaszczepionym. Pytanie otwarte, obowiązkowe.
Kina, teatry, restauracje, bary, dyskoteki, siłownie, wydarzenia sportowe i kulturalne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Polska powinna wypełnić zapisy Konstytucji RP nie tylko dotyczące praworządności, ale i te związane ze sprawiedliwością społeczną. Budowa miliona mieszkań oraz odnowienie pustostanów w przeciągu 10 lat, w celu rozwiązania problemu mieszkalnictwa w Polsce. Założymy publiczne przedsiębiorstwo, które w latach 2021-2031 zapewni milion mieszkań na terenach należących do Skarbu Państwa. Koszt najmu nie będzie przekraczał 20 zł za m². Państwo nie będzie sprzedawać mieszkań za więcej niż koszty budowy. Mieszkania będzie można kupić na raty z maksymalnym oprocentowaniem do 3%. W ciągu 15 lat dofinansujemy wymianę 2 milionów domowych pieców węglowych na nowoczesne, bezemisyjne instalacje grzewcze. Będziemy rozwijać sieci ciepłownicze, bo ciepło systemowe jest najbardziej ekologiczne. Do 2035 roku większość produkowanej w Polsce energii będzie pochodziło z odnawialnych źródeł.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Ochrona zdrowia. W przeciągu 5 lat zwiększymy nakłady na zdrowie do wysokości 7,2 PKB. Nie da się naprawić polskiej służby zdrowia bez większych nakładów finansowych z publicznej kasy. Nie wierzcie proszę cudotwórcom, którzy mówią, iż jutro to naprawią. Do tego potrzebne są pieniądze oraz czas. Nie da się oddłużyć szpitali bez pieniędzy, dlatego chcemy zwiększyć nakłady na służbę zdrowia. Szpitale same się nie oddłużą, pieniądze na ten cel musi zagwarantować państwo. Następnie trzeba zmienić organizację, aby ponownie się nie zadłużała. Po trzecie, mamy za mało lekarzy. Musimy zwiększyć liczbę miejsc w szkołach medycznych, aby w tym kierunku kształciło się o wiele więcej osób. Następnie młodzi lekarze muszą być godnie opłacani, aby po zdobyciu wykształcenia, nie wyjeżdżali z Polski. Zobowiązujemy się do tego, że w tym cyklu kształcenia doprowadzimy do tego, iż w Polsce będzie 50 000 lekarzy więcej. Po czwarte, zmniejszymy kolejki do lekarzy do 30 dni. To ważne, przecież są takie przypadki, że chorzy w oczekiwaniu na wizytę umierają.
2
Płaca minimalna. zniesiemy ryczałtowy ZUS, uważamy, że opłacana składka powinna być uzależniona od dochodu małej firmy. Tam, gdzie dochód będzie za mały, państwo powinno dopłacić do składki. Nie może być sytuacji, że przechodząc na emeryturę mikroprzedsiębiorca nie ma z czego utrzymać siebie i rodziny. Zniesiemy limity dla proporcjonalnej składki na ZUS. Przedsiębiorcy będą mogli dobrowolnie wybrać rozliczanie proporcjonalne do przychodu - tak jak w małym ZUS-ie - lub według starych zasad. W kwestii wysokości płacy minimalnej proponujemy przejrzystą, 10-letnią strategię ustalenia płacy minimalnej, konsultowaną z przedsiębiorcami i pracownikami. W przyszłym roku wyniesie ona 2700 złotych brutto. W 2030 roku osiągnie ona poziom 60% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Dlaczego tyle? Ponieważ jesteśmy odpowiedzialni i nie mówi, że za rok lub dwa lata ludzie będą zarabiali po 40 000 złotych, chociaż nie ma to pokrycia w gospodarce i może wywołać napięcia. Nasza propozycja jest oparta na wyliczeniach, daje wzrost dochodów, ale ma pokrycie w przewidywanym wzroście gospodarczym. Pamiętamy, iż płaca minimalna nie dotyczy pracowników budżetówki, a w tym sektorze również należą się podwyżki. Nikt w sektorze publicznym nie będzie zarabiać mniej niż 3500 zł brutto.
3
Prawa kobiet. Wprowadzimy: Dostęp do bezpiecznego zabiegu przerwania ciąży do 12 tygodnia na żądanie kobiety. Refundację nowoczesnej antykoncepcji i dostęp do antykoncepcji awaryjnej bez recepty. Edukację o zdrowiu i seksualności w szkołach. Ustawową gwarancję pełnej refundacji leczenia niepłodności metodą in vitro. Gwarancję bezpłatnego i wygodnego dostępu do ginekologa bez klauzuli sumienia. Wysokie standardy opieki okołoporodowej, w tym refundacja znieczulenia na życzenie kobiety. Gwarancje bezpłatnego miejsca w żłobku dla każdego dziecka - tak by młode matki mogły spokojnie wrócić do pracy. Równą płacę za równą pracę – Certyfikat Sprawiedliwych Płac. Równy udział płci w publicznych władzach wykonawczych i w zarządach spółek skarbu państwa. Natychmiastową izolację sprawcy przemocy domowej oraz edukację antyprzemocowę w szkołach. Alimenty ściągane jak podatki.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Przywrócenie praw nabytych emerytom mundurowym.
2
Zabezpieczenie środków finansowych na przekształcenie dworca w Maczkach na Centrum Naukowo-Dydaktyczne.
3
Wpisanie na listę inwestycyjną Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad łącznika S1.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 12
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Znalezione artykuły

12.04.2024, 9. posiedzenie Sejmu

…Monika Wielichowska (KO) podejmuje próbę polemiki z posłem Mateckim. Ostatecznie prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu  Włodzimierz Czarzasty (Lewica) upomniał posła Mateckiego, a posłanka Rosa kontynuowała wystąpienie. fot. Piotr Wójcik Była ministra zdrowia  Katarzyna Sójka…

12.12.2023, 9. dzień obrad Sejmu X kadencji

…za równego gościa. [...] Normalny gość, uśmiechnięty. [...] Budujemy wzajemne zaufanie, bo jesteśmy różni i będziemy różni” – oświadczył Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Lewicy. fot. Piotr Wójcik „Szczęść Boże i ratuj się kto może, kiedy Wysoka Izba przystępuje do…

8.12.2023, Czwarty tydzień pierwszego posiedzenia Sejmu

…obradom Sejmu przewodniczyli kolejno: Szymon Hołownia oraz  wicemarszałkowie Piotr Zgorzelski, Krzysztof Bosak, Dorota Niedziela i Włodzimierz Czarzasty. Na zdjęciu od lewej: Szymon Hołownia (Polska 2050 – TD) oraz Krzysztof Bosak (Konfederacja). for. Piotr Wójcik W…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Obietnice

7 proc. PKB na służbę zdrowia.

7 proc. PKB na służbę zdrowia.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2.10.2019

sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
ochrona zdrowia
32 Sosnowiec
SLD
Równouprawnienie kobiet i mężczyzn

Uważamy, że kobiety powinny otrzymywać takie samo wynagrodzenie jak mężczyźni na tym samym stanowisku.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy ogólnopolskie
prawa i wolności obywatelskie
rynek pracy
zarobki
32 Sosnowiec
SLD
Tanie leki

Leki za 5 zł.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy ogólnopolskie
ochrona zdrowia
32 Sosnowiec
SLD
Prawa kobiet

Będziemy się bić o prawa kobiet.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy ogólnopolskie
prawa i wolności obywatelskie
rynek pracy
prawa kobiet i mniejszości
32 Sosnowiec
SLD
Pakt "Stabilna praca- dynamiczna gospodarka"

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy ogólnopolskie
płaca minimalna
kodeks pracy
ochrona zdrowia
ZUS
innowacje i nowe technologie
partycypacja
polityka społeczna
32 Sosnowiec
SLD
Pakt dla kobiet

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy ogólnopolskie
prawa kobiet i mniejszości
prawa i wolności obywatelskie
in vitro
aborcja
ochrona zdrowia
prawo karne
32 Sosnowiec
SLD
Zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach

Zakaz tresury i wykorzystywania zwierząt w cyrkach.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy ogólnopolskie
prawa zwierząt
prawo
32 Sosnowiec
SLD
Nie dla kopalni cynku i ołowiu

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy ogólnopolskie
ekologia i środowisko
32 Sosnowiec
SLD

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Włodzimierz
Nazwisko: Czarzasty
Data urodzenia: 1960-05-03
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: przedsiębiorca - działalność gospodarcza z siedzibą w [nieczytelne]
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 131 600,00 PLN

Kwota: 23 500,00 PLN

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1032 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje MUZA SA w Warszawie
Liczba jednostek: 30 303
Pełna kwota: 85 500,00 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 255,51 m2
Wartość domu: 1 200 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność 1/2 udziału oraz wspólność majątkowa 1/2 udziału
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 35,2 m2
Wartość: 300 000 PLN
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Powierzchnia działki: 0,4932 ha
Wartość: 2 000 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność 1/2 udziału oraz wspólność majątkowa w 1/2 udziału
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Muza SA w Warszawie
Liczba udziałów: 30 303
Dochód
Kwota: 0 PLN
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: działalność gospodarcza z siedzibą w [ukryte]
Przedmiot działalności: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz PKD: 70.22.Z, 11.07.Z, 32.30.Z, 43.11.Z, 43.12.Z, 43.29.Z, 43.31.Z, 43.32.Z, 43.33.Z, 43.34.Z, 43.39.Z, 43.91.Z, 43.99.Z, 46.34.A, 46.34.B, 47.25.Z, 47.26.Z, 47.29.Z, 47.64.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 55.90.Z, a także 56.10.A, 56.10.B, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 68.31.Z,68.32.Z, 70.21.Z, 73.11.Z, 73.12.A, 73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 73.20.Z, 77.39.Z, 81.10.Z, 81.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.59.B, 85.60.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.29.Z
Dochód / Przychód
Przychód: 460 429,15 PLN
Dochód: 430 861,51 PLN
2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...
Działalność zarządzana osobiście
Nazwa i forma prawna: umowa o zarządzanie PDK SA w Warszawie do 04.11.2019 r.
Dochód / Przychód
Dochód: 36 000 PLN
Brutto / Netto: brutto
Uwagi: zarządzanie osobiście
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PDK SA z siedzibą w Warszawie
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2005
Do kiedy: 2019-11-04
Dochód
Kwota: 36 000 PLN

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Ordynacka
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): członek Rady Naczelnej
Uwagi: Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą (par. 5 Statutu), ale działalności takiej nie prowadzi

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 20 000 PLN brutto
Uwagi: od 01.2019 do 31.10.2019
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): jacht motorowy
Rok produkcji: 2000
Wartość: 25 000 PLN
Inne mienie
Opis: wyposażenie domu
Wartość: 30 000 PLN

Opis: obrazy (Wołek, Kmita i in)
Wartość: 50 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa

Opis: biblioteka ok. 15 000 vol.
Wartość: 80 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa

Opis: wyroby ze złota i srebra
Wartość: 30 000 PLN

Opis: polisa na życie z gwarantowaną emeryturą w UNUM Życie TUiR SA w Warszawie (dawniej Pramerica)
Wartość: 101 800,51 PLN

Opis: gotówka
Wartość: 23 500,00 PLN

Opis: polisa Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie w TU Allianz na Życie Polska SA w Warszawie
Wartość: 52 435,83 PLN

Opis: Pracownicze Ogródki Działkowe działka 55, przydzielona w użytkowanie w 1992 r.

Opis: nieuregulowany tytuł prawny do używanego garażu nr 171 o pow. 10 m2 przy ulicy [nieczytelne]

Opis: wierzytelność w kwocie 30 000 PLN z tytułu umowy pożyczki z 20.11.2018 r.

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup mieszkania w Alior Bank SA w 2011, kredyt w euro
Cała kwota: 312 247,66 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 62 805,44 EUR
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-05
Źródło