Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Wybrana na posłankę do PE Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska Okręg: 10, małopolsko-świętokrzyski Partia: Platforma Obywatelska RP Zawód: trener sportu

Informacje ogólne

Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Data i miejsce urodzenia: 1978-12-15, Zakopane
Zawód: nauczyciel, trener
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Snowboardzistka, 14-krotna mistrzyni Polski, dwukrotna mistrzyni świata juniorek, mistrzyni i wicemistrzyni Europy, zawodniczka Pucharu Świata. Prowadziła szkołę snowboardu i narciarstwa – Szkoła Jagny Marczułajtis w Stacji Narciarskiej... Witów-Ski w Witowie. Posłanka na Sejm VII-X kadencji w l. 2011-2015 oraz od 2018 r. (zajęła wówczas miejsce Rafała Trzaskowskiego). Członkini klubu parlamentarnego KO. W Sejmie X kadencji zasiada w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (zastępczyni przewodniczącego). Jest także przewodniczącą Podkomisji stałej ds. sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób z niepełnosprawnościami. Europosłanka X kadencji PE.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2024)

Około 30 proc. budżetu Unii Europejskiej przeznaczane jest na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Wszystkie polityki unijne powinny odpowiadać na zmiany klimatyczne, dlatego dopłaty dla rolników powinny być uzależnione od tego, czy dbają oni o przyrodę i klimat.
B. Produkcja żywności wewnątrz Unii jest kluczowa dla bezpieczeństwa żywieniowego krajów członkowskich. Dopłaty dla rolników nie powinny być uzależnione od przestrzegania przez nich zasad ochrony środowiska i klimatu.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Unia Europejska powinna przyjąć cel redukcji emisji CO2 o 90 proc. do 2040 r. (względem 1990 r.).
Unia Europejska powinna odroczyć zakaz rejestracji nowych aut spalinowych, który ma obowiązywać od 2035 r.
W Unii Europejskiej atom stanowi alternatywę dla produkcji energii z paliw kopalnych. Mimo to, w przeciwieństwie do odnawialnych źródeł energii, UE nie finansuje inwestycji w energię jądrową. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Atom jest niezbędny do przeprowadzenia transformacji przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Unia Europejska powinna finansować inwestycje w energię jądrową, bo jest to stabilne źródło niskoemisyjne.
B. Inwestycje w atom nie powinny być finansowane przez Unię Europejską. Dalszy rozwój elektrowni jądrowych powinien być co najwyżej samodzielnie finansowany przez państwa członkowskie.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Ale przede wszystkim równie obowiązkowo powinny być przestrzeganie zalecenia: dezynfekcja, maseczka, dystans.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Z jakimi umiejętnościami i wiedzą powinni wychodzić absolwenci szkół, by byli dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy?
Wiedza praktyczna i znajomość języków obcych.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Ochrona Środowiska - walka o czyste powietrze przywrócenie praworządności godne życie osób z niepełnosprawnościami mądra i nowoczesna edukacja dzieci i młodzieży kultura - walka z mową nienawiści ochrona zdrowia - nowoczesna, na poziomie światowym
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
przywrócenie praworządności
2
zmiany w zakresie ochrony zdrowia
3
wsparcie osób z niepełnosprawnościami
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
wsparcie osób z niepełnosprawnościami
2
budowa drogi "sądeczanki"
3
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz po wyborach

Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii?
 1. Powinno się dążyć do zwiększenia roli regionów w państwie, poprzez rozszerzenie kompetencji województw.
 2. Powinno się dążyć do centralizacji władzy w Państwie, poprzez ograniczanie kompetencji województw na rzecz administracji centralnej.
 3. Obecny podział kompetencji pomiędzy województwa a administrację centralną jest odpowiedni i nie powinien być zmieniany.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych metod ograniczania korupcji zamierza Pani/ Pan wspierać?
 1. Stworzenie długofalowej strategii antykorupcyjnej.
 2. Zwiększenie nakładów finansowych dla służb podejmujących walkę z korupcją.
 3. Prowadzenie programów edukacyjnych.
 4. Zapewnienie lepszej ochrony prawnej osobom zgłaszającym przypadki korupcji, np. w miejscu pracy.
 5. Zaostrzenie kar dla osób przyjmujących korzyść majątkową.
 6. Wprowadzenie pełnej jawności na każdym etapie przetargu publicznego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Nie ma potrzeby podejmowania działań w walce z korupcją.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 6
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Znalezione artykuły

21.07.2023, Jakie poglądy na aborcję deklarowali posłowie i posłanki w 2019 r.?

…Katarzyna Ueberhan tak Lewica   Jarosław Urbaniak nie KO   Michał Urbaniak nie Konfederacja   Jagna Marczułajtis-Walczak tak KO   Jarosław Wałęsa nie KO   Marta Wcisło brak opinii KO Kwestia sumienia w zakresie…

15.03.2023, Przeżyć za 1588 zł miesięcznie. Dlaczego niepełnosprawni wrócili do Sejmu?

…organizacji zajmujących się rehabilitacją i wspomaganiem osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Aby zrekompensować ich straty, posłanka Jagna Marczułajtis-Walczak (KO) wyszła z inicjatywą zwiększenia odpisu podatkowego na rzecz OPP z 1 proc. do…

22.02.2021, PO za liberalizacją prawa do aborcji. Jak zmieniały się poglądy polityków?

…Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia. Jagna Marczułajtis-Walczak Tak   2019 Wybory do parlamentu (2019) Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, posłanka, Warszawa, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, Nowy Sącz, liczba głosów: 21 968
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
2019
kandydatka na posłankę, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, Nowy Sącz, liczba głosów: 21 968
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Polskie Koleje Linowe w rękach publicznych

Zwracam uwagę na to, że Polskie Koleje Linowe jest to dobro narodowe, którego nie powinno się sprzedawać.Wskazane byłoby, by, pomimo sprzedaży, która jest rzeczywiście planowana, przynajmniej w części PKL pozostały w rękach publicznych. Dodane przez: Daria

Źródło: www.naszkasprowy.pl

13 Kraków
PO
sprawy ogólnopolskie
infrastruktura
Utworzenie drużyny parlamentarzystów w narciarstwie i snowboardzie

planuje w czasie 7 kadencji Sejmu utworzyć drużynę parlamentarzystów w narciarstwie i snowboardzie Dodane przez: Daria

Źródło: naszkasprowy.pl

PO
13 Kraków
sport i turystyka
sprawy ogólnopolskie
Prawa osób niepełnosprawnych

A przecież osoby niepełnosprawne tak jak my zasługują i mają prawo do godności, szacunku i bycia szczęśliwymi. Sprawmy wszystko, aby osoby niepełnosprawne poczuły się równoprawnymi członkami naszego społeczeństwa.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: maj 2015

sprawy ogólnopolskie
niepełnosprawni
13 Kraków
PO
prawa i wolności obywatelskie
Organizacja Igrzysk Olimpijskich

Na dzień dzisiejszy mój cel jest doprowadzenie do tego, żeby Igrzyska Olimpijskie odbyły się w Polsce, w Krakowie.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: październik 2013

sprawy ogólnopolskie
13 Kraków
PO
sport i turystyka
Wsparcie sportu na Małopolsce

Będę pracowała w Komisji Sportu – będę wspierać poziom wyszkolenia sportowego dzieci i młodzieży w naszym województwie. Dołożę wszelkich starań, aby zawody wielkiej rangi – w tym Mistrzostwa Świata FIS odbyły się w moim rodzinnym Zakopanem.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: grudzień 2010

sprawy lokalne
sport i turystyka
rozwój regionalny
13 Kraków
PO

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jagna
Nazwisko: Marczułajtis-Walczak
Nazwisko panieńskie: Marczułajtis
Data urodzenia: 1978-12-15
Miejsce urodzenia: Zakopane
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 354 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 168,00 m2
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość łączna wszystkich domów: 2 800 000 PLN

Powierzchnia domu: 71,23 m2
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość łączna wszystkich domów: 2 800 000 PLN

Powierzchnia domu: 71,23 m2
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość łączna wszystkich domów: 2 800 000 PLN

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 10 a 96 m2
Wartość: 490 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 15 922,15 PLN
Uwagi: za 2018 rok

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 3340,27 PLN
Uwagi: za 2018 rok

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-28
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jagna
Nazwisko: Marczułajtis-Walczak
Nazwisko panieńskie: Marczułajtis
Data urodzenia: 1978-12-15
Miejsce urodzenia: Zakopane
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 409 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 168,00 m2
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość łączna wszystkich domów: 2 800 000 PLN

Powierzchnia domu: 71,23 m2
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość łączna wszystkich domów: 2 800 000 PLN

Powierzchnia domu: 71,23 m2
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość łączna wszystkich domów: 2 800 000 PLN

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 10 a 96 m2
Wartość: 490 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 20 041,60 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 63 243,60 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-08-26
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jagna
Nazwisko: Marczułajtis-Walczak
Nazwisko panieńskie: Marczułajtis
Data urodzenia: 1978-12-15
Miejsce urodzenia: Zakopane
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 420 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 168,00 m2
Wartość domu: 2 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość łączna wszystkich domów: 2 800 000 PLN

Powierzchnia domu: 71,23 m2
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość łączna wszystkich domów: 2 800 000 PLN

Powierzchnia domu: 71,23 m2
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość łączna wszystkich domów: 2 800 000 PLN

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 10 a 96 m2
Wartość: 490 000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 3340,27 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 15 922,15 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jagna
Nazwisko: Marczułajtis-Walczak
Nazwisko panieńskie: Marczułajtis
Data urodzenia: 1978-12-15
Miejsce urodzenia: Zakopane
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 414 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 168,00 m2
Wartość domu: 2 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość łączna wszystkich domów: 2 800 000 PLN

Powierzchnia domu: 71,23 m2
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość łączna wszystkich domów: 2 800 000 PLN

Powierzchnia domu: 71,23 m2
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość łączna wszystkich domów: 2 800 000 PLN

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 10 a 96 m2
Wartość: 490 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-11-20
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jagna
Nazwisko: Marczułajtis-Walczak
Nazwisko panieńskie: Marczułajtis
Data urodzenia: 1978-12-15
Miejsce urodzenia: Zakopane
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: 1) Sejm RP 2) AWF Kraków - asystent - urlop bezpłatny 3) Jagna Marczułajtis-Walczak - działalność gosp. (zawieszona)
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 9000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 10 000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 220 m2
Wartość domu: 2 500 000 PLN
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana
Powierzchnia działki: 0,1823 ha
Tytuł prawny: własność (darowizna)
Uwagi: wartość razem: 1 900 000 PLN

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 2 a 52 m2
Tytuł prawny: własność (darowizna)

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 8 a 44 m2
Tytuł prawny: własność (darowizna)

VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Jagna Marczułajtis-Walczak - jednoosobowa dział. gosp. (zawieszona)
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: działalność prowadzona osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 0 PLN
Dochód: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 68 467,35 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 20 260,77 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Skoda
Model: Octavia
Rok produkcji: 2009
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny Raiffeisen Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 177 435,06 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt restrukturyzacyjny - Raiffeisen Polbank
Kwota pozostała do spłacenia: 121 472,83 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt restrukturyzacyjny Raiffeisen Polbank
Kwota pozostała do spłacenia: 71 868,58 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-08-05
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jagna
Nazwisko: Marczułajtis-Walczak
Nazwisko panieńskie: Marczułajtis
Data urodzenia: 1978-12-15
Miejsce urodzenia: Zakopane
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: 1) Sejm RP 2) AWF Kraków - asystent - urlop bezpłatny 3) Jagna Marczułajtis-Walczak - działalność gosp. (zawieszona)
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 8500 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 220 m2
Wartość domu: 2 500 000 PLN
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana
Powierzchnia działki: 0,1823 ha
Tytuł prawny: własność (darowizna)
Uwagi: wartość razem: 1 900 000 PLN

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 2 a 52 m2
Tytuł prawny: własność (darowizna)

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 8 a 44 m2
Tytuł prawny: własność (darowizna)

VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Jagna Marczułajtis-Walczak - jednoosobowa dział. gosp. (zawieszona)
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: działalność prowadzona osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 0 PLN
Dochód: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 372,60 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 29676,96PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 175,00 PLN

Opis: najem lub dzierżawa
Kwota: 1000 PLN

Opis: działalność wykonywana osobiście
Kwota: 3155,24 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Skoda
Model: Octavia
Rok produkcji: 2009
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny Raiffeisen Bank
Uwagi: podana kwota około 178 000 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt restrukturyzacyjny - Raiffeisen Polbank
Uwagi: podana kwota 129 184,85 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt restrukturyzacyjny Raiffeisen Polbank
Uwagi: podana kwota 77 740,05 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-03-18
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jagna
Nazwisko: Marczułajtis-Walczak
Nazwisko panieńskie: Marczułajtis
Data urodzenia: 1978-12-15
Miejsce urodzenia: Zakopane
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: 1) Sejm RP 2) AWF Kraków - urlop bezpłatny 3) jednos dział gosp Jagna Marczułajtis-Walczak - Sport i Rekreacja - działalność zawieszona
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 10 000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 220 m2
Wartość domu: 2 500 000 PLN
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,1823 ha
Tytuł prawny: własność (darowizna)
Uwagi: wartość razem: 1 900 000 PLN

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 2 a 52 m2
Tytuł prawny: własność (darowizna)

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 8 a 44 m2
Tytuł prawny: własność (darowizna)

VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Jagna Marczułajtis-Walczak - Sport i Rekreacja - działalność zawieszona
Przedmiot działalności: reklama i marketing
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: działalność prowadzona osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 0 PLN
Dochód: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 372,60 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 29987,30PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 6318,50 PLN

Opis: najem lub dzierżawa
Kwota: 6000 PLN

Opis: działalność wykonywana osobiście
Kwota: 2627,30 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Skoda
Model: Citygo
Rok produkcji: 2012
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny Raiffeisen Bank
Cała kwota: 185 000 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BPH - obrotowy - dział gosp
Cała kwota: 14 965,27 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt Raiffeisen Polbank
Cała kwota: 140 574,46 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt Raiffeisen Polbank - dział gosp
Cała kwota: 86 520,09 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt Santander - kredyt auto
Cała kwota: 25 239,52 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): fundusz świadczeń socjalnych Sejm RP
Cała kwota: 10 800 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2014-04-23
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jagna
Nazwisko: Marczułajtis-Walczak
Nazwisko panieńskie: Marczułajtis
Data urodzenia: 1978-12-15
Miejsce urodzenia: Zakopane
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: 1) Sejm RP 2) AWF Kraków - urlop bezpłatny 3) jednos dział gosp Jagna Marczułajtis-Walczak - Sport i Rekreacja - działalność zawieszona
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 48 000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 220 m2
Wartość domu: 2 500 000 PLN
Tytuł prawny: własność (kredyt hipoteczny)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,1823 ha
Tytuł prawny: własność (darowizna)
Uwagi: wartość razem: 1 900 000 PLN

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 2 a 52 m2
Tytuł prawny: własność (darowizna)

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 8 a 44 m2
Tytuł prawny: własność (darowizna)

VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Jagna Marczułajtis-Walczak - Sport i Rekreacja - działalność zawieszona
Przedmiot działalności: reklama i marketing
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: działalność prowadzona osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 0 PLN
Dochód: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 372,60 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 30 595,95 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 10 989,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Skoda
Model: Citygo
Rok produkcji: 2012
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny Raiffeisen Bank
Cała kwota: 190 000 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt BPH - obrotowy - dział gosp
Cała kwota: 39 020,82 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt Raiffeisen Polbank - dział gosp
Cała kwota: 93 908,77 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt Raiffeisen Polbank - dział gosp
Cała kwota: 149 679,62 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt Santander - kredyt auto
Cała kwota: 37 472,62 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2013-04-18
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jagna
Nazwisko: Marczułajtis-Walczak
Nazwisko panieńskie: Marczułajtis
Data urodzenia: 1978-12-15
Miejsce urodzenia: Zakopane
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: 1) AWF Kraków 2) Jagna Marczułajtis-Walczak - Sport i Rekreacja (dział gosp); zawieszone
Stanowisko lub funkcja
1) asystent - urlop
poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 80 000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 220 m2
Wartość domu: 2 500 000 PLN
Tytuł prawny: własność (kredyt hipoteczny)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,1823 ha
Tytuł prawny: własność (darowizna)
Uwagi: wartość razem: 1 900 000 PLN

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 2 a 52 m2
Tytuł prawny: własność (darowizna)

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 8 a 44 m2
Tytuł prawny: własność (darowizna)

VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Jagna Marczułajtis-Walczak - Sport i Rekreacja (zawieszona)
Przedmiot działalności: reklama i marketing
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: działalność prowadzona osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 225 984,91 PLN
Dochód: 20 167,73 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 19 784,60 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 34 350,00 PLN

Opis: inne źródła
Kwota: 18 878,55 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 4176,03 PLN

Opis: dieta radnego WM
Kwota: 27 420,16 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Mondeo
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny Raiffeisen
Cała kwota: 199 000 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt z dział gosp. Polbank
Cała kwota: 97 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): linia kredytowa z dział gosp Polbank
Cała kwota: 150 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): linia kredytowa z dział gosp BPH
Cała kwota: 42 000 PLN

Podpis
Data: 2012-04-23
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jagna
Nazwisko: Marczułajtis-Walczak
Nazwisko panieńskie: Marczułajtis
Data urodzenia: 1978-12-15
Miejsce urodzenia: Zakopane
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: 1) AWF Kraków 2) Jagna Marczułajtis Sporti Rekreacja
Stanowisko lub funkcja: 1) asystent 2) właściciel
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 75 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 20 000 USD

Kwota: 80 000 EUR

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 220 m2
Wartość domu: 2 500 000 PLN
Tytuł prawny: własność (kredyt hipoteczny)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,1823 ha
Tytuł prawny: własność, umowa darowizny

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 2 a 52 m2
Tytuł prawny: własność, umowa darowizny

Powierzchnia lokalu: działka
Powierzchnia działki: 8 a 44 m2
Tytuł prawny: własność, umowa darowizny
Uwagi: wartość trzech działek - około 1 900 000 PLN

VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: jednoosobowa działalność gospodarcza; Jagna Marczułajtis - Sport i Rekreacja
Przedmiot działalności: reklama i marketing
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: działalność prowadzona osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 298 806,88 PLN
Dochód: 46 268,18 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: działalność wykonywana osobiście
Kwota: 16 560,00 PLN

Opis: inne
Kwota: 53 520,22 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Mondeo
Rok produkcji: 2003
Inne mienie
Opis: koń - czystej krwi arabskiej
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny, Bank Raiffeisen
Cała kwota: 200 000 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt związany z działalnością gospodarczą, Polbank
Cała kwota: 100 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): linia kredytowa związana z działalnością gospodarczą w Banku Polbank
Cała kwota: 190 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): linia kredytowa związana z działalnością gospodarczą w Banku BPH
Cała kwota: 42 000 PLN

Podpis
Data: 2011-10-17