Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1956-05-07, Kraków
Zawód: matematyk
Wykształcenie: średnie
Absolwent matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadził własną działalność gospodarczą. Prezes „Stowarzyszenia na Rzecz Wolnego Handlu". Członek stowarzyszenia „Kraków-Galicja". 1991 r. wstąpił do Unii Polityki Realnej, pełnił funkcję wiceprezesa. W latach 2011-2017 wiceprezes, obecnie... prezes Kongresu Nowej Prawicy. Założyciel i prezes partii PolExit. Radny miasta Krakowa w l. 1994-2002. Wiceprezydent Krakowa w l. 1997-1998. Poseł do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji (l. 2014-2019). Kandydował do Sejmu w l. 1993, 2001, 2005, 2007 i 2019. Kandydował do rady miasta Krakowa w l. 2006 i 2010 oraz ubiegał się o stanowisko prezydenta miasta w 2010 r. Kandydował do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Kandydat na urząd prezydenta RP w wyborach w 2020 r.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2024)

Około 30 proc. budżetu Unii Europejskiej przeznaczane jest na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Wszystkie polityki unijne powinny odpowiadać na zmiany klimatyczne, dlatego dopłaty dla rolników powinny być uzależnione od tego, czy dbają oni o przyrodę i klimat.
B. Produkcja żywności wewnątrz Unii jest kluczowa dla bezpieczeństwa żywieniowego krajów członkowskich. Dopłaty dla rolników nie powinny być uzależnione od przestrzegania przez nich zasad ochrony środowiska i klimatu.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
W ogóle nie powinno być żadnych dopłat do produkcji żywności. W zamian należy zlikwidować karne opłaty z CO2 i sztuczne regulacje unijne podnoszące koszty produkcji W Polsce 70% ceny prądu, 50% ceny paliwa, 40%ceny nawozów sztucznych to opłata karna za produkcję CO2. Pozbycie się tego da więcej polskim rolnikom niż jakiekolwiek dopłaty i żebranina o nie u urzędników
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Unia Europejska powinna przyjąć cel redukcji emisji CO2 o 90 proc. do 2040 r. (względem 1990 r.).
Unia Europejska powinna odroczyć zakaz rejestracji nowych aut spalinowych, który ma obowiązywać od 2035 r.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
Ten cel redukcji emisji CO2 uderza przede wszystkim w Polskę(węgiel) W ostatnich dwóch latach polskie firmy zapłaciły karnych opłat za CO2 24 mld euro, z czego większość przejęły konkurencyjne firmy z Niemiec Francji czy Holandii. W chwili gdy w Polsce 70% ceny prądu, 50% ceny paliwa, 40%ceny nawozów sztucznych i wytopu metali to opłata karna za produkcję CO2, to zwija się przemysł i rolnictwo i Polska staje się kolonią surowcową i rąk do pracy dla zachodnich sąsiadów - taki chyba jest plan. Natomiast zakaz używania tańszych samochodów, to tworzenie nowej nowobogackiej "szlachty" mogącej jeździć drogami niezatłoczonymi przez "biedotę"
W Unii Europejskiej atom stanowi alternatywę dla produkcji energii z paliw kopalnych. Mimo to, w przeciwieństwie do odnawialnych źródeł energii, UE nie finansuje inwestycji w energię jądrową. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Atom jest niezbędny do przeprowadzenia transformacji przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Unia Europejska powinna finansować inwestycje w energię jądrową, bo jest to stabilne źródło niskoemisyjne.
B. Inwestycje w atom nie powinny być finansowane przez Unię Europejską. Dalszy rozwój elektrowni jądrowych powinien być co najwyżej samodzielnie finansowany przez państwa członkowskie.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
Zdanie z części A. "Atom jest niezbędny do przeprowadzenia transformacji przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego" jest prawdziwe. Ale rozwój elektrowni jądrowych powinien być samodzielnie finansowany przez państwa, a UE powinna jedynie do tego zachęcać
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie kadencji posłów do Parlamentu Europejskiego (2019)

Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: opóźnienie - dzięki mojej aktywnej działalności - ostatecznego przegłosowania ACTA2(Dyrektywa wprowadzająca cenzurę internetu - kłamliwie nazwana "o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym"
Sukces 2: zalokowanie jednym(m.in moim) głosem przegłosowania kilku głupich lub szkodliwych praw(np. zakaz sprzedażykebabów w UE)
Największa porażka: przegranie większości głosowań(niestety większość europosłów, to marionetki w rękach Komisji Europejskiej) - w tym np. ACTA2
Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
poza ww. zablokowaniem kilku głupich praw przyczynienie się do nieznacznego zmiejszenia tego potwornego unijnego budżetu(o kilka miliardów euro co rok) Jako koordynato mojej grupy ENF przygotowywałem nasze poprawki do budżetu i wskazywałem za którymi (innych grup) i przeciw którym głosowaćprzeciw którym - miałem dzięki temu kilkadziesiąt głosów zamiast jednego
ww. opóźnienie - dzięki mojej aktywnej działalności - ostatecznego przegłosowania ACTA2 i zalokowanie jednym(m.in moim) głosem przegłosowania kilku głupich lub szkodliwych praw
Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Nie mam nad sobą PANA a moje poglądy są jasne i wykrystalizowane, więc nie miałem żądnych trudnych głosowań - wszystkie głosowałem w zgodzie z moimi poglądami . W rankingu posłów którzy głosują zgodnie z głoszonymi publicznie poglądami (lub z programem swojej partii) zajmuję pierwsze miejsce(podają 99%, choć ja uważam, że 100%)
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)

Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku federacji, czyli wspólnego państwa europejskiego.*
 2. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku związku suwerennych państw opartego na umowach gospodarczych.
 3. Unia Europejska powinna się rozwiązać.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w obecnym systemie funkcjonowania Unii Europejskiej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej przedstawiliśmy rozwiązania, których wprowadzenie wymaga zmiany traktatów europejskich. Które z niżej wymienionych kwestii wymagających zmiany traktatów należy podjąć?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Przewodniczący Komisji Europejskiej powinien być wybierany w wyborach bezpośrednich przez obywateli UE.*
 2. Parlament Europejski powinien mieć możliwość zgłaszania projektów nowego prawa bez pośrednictwa Komisji Europejskiej.
 3. Parlament Europejski powinien mieć prawo odwołania konkretnego komisarza bez konieczności odwoływania całego składu Komisji Europejskiej.
 4. W wyborach do Parlamentu Europejskiego obok list narodowych powinna istnieć ogólnoeuropejska lista kandydatów, na których mogliby oddać swój głos wszyscy obywatele UE.*
 5. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wybierania zasad i polityk unijnych, które chcą realizować w ramach Wspólnoty i rezygnacji z tych zasad i polityk, które uważają za niekorzystne (np. swobodny przepływ osób i kapitału, polityka klimatyczna).
 6. Żadna z powyższych kwestii nie powinna być przedmiotem dyskusji w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obecnie Unia Europejska nie ma prawa do tworzenia przepisów w kwestiach światopoglądowych i etycznych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? *
A. Powinno się zmierzać do ujednolicania na poziomie europejskim prawnych regulacji dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych.
B. Regulacje prawne dotyczące kwestii światopoglądowych i etycznych powinny pozostać wewnętrznymi sprawami państw narodowych.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 16
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Znalezione artykuły

3.06.2024, Wszystkie twarze eurosceptyków

…frakcji Europa Narodów i Wolności, do której w PE VIII kadencji należało m.in. polskich 2 europosłów – Stanisław Żółtek i Michał Marusik (Kongres Nowej Prawicy). Nacjonalistyczne i eurosceptyczne ID przez niektórych określane jest też…

26.06.2020, Gdzie podróżowali kandydaci w kampanii prezydenckiej 3-26 czerwca 2020 r.?

…wojewódzkich i dużych ośrodkach miejskich. Mirosław Piotrowski bywał wyłącznie w rodzinnych stronach, a Waldemar Witkowski i Stanisław Żółtek kampanii w terenie nie prowadzili. Kandydaci odbyli łącznie ponad 330 wizyt w ponad 220 miejscowościach…

25.06.2020, Czy poznaliśmy programy wyborcze wszystkich kandydatów na prezydenta?

…z jedenastu kandydatów:  Szymon Hołownia - Nowy Prezydent ,  Władysław Kosiniak-Kamysz - Nadzieja dla Polski ,  Stanisław Żółtek ,  Andrzej Duda, którego program , ogłoszony niedługo przed planowaną datą wyborów 10 maja, omawia w…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 9.04.2020
kandydat na prezydenta RP
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
od 31.10.2019
Fit Premium sp. z o.o., współwłaściciel
źródło
Portal rejestr.io rejestr.io
2019 – 13.10.2019
kandydat na posła, KW Prawica, Kraków, liczba głosów: 394
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej sejmsenat2019.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Obowiązkowe szczepienia

Wbrew pozorom pytanie uważam za ważne, bo dotyczy naszej wolności. Jeśli raz pozwolimy na to, aby rząd zmusił nas do szczepionki albo tego typu zachowań, taką nam wolność odebrał, to tak jak w “Folwarku Zwierzęcym” czy w orwellowskim świecie, już się od tego nie uwolnimy. Nie ważne, czy ta szczepionka będzie skuteczna, czy ona będzie, czy nie. Sam fakt, że będziemy traktowani jak zwierzęta gospodarcze, że można nas zaszczepić siłą albo nie, że można nam dziecko odebrać i zaszczepić. Już sam ten fakt jest straszny, potworny. Jak się Państwo nad tym zastanowią na przyszłość, jakie to ma konsekwencje, to jest naprawdę przerażające. Argument, że ktoś nieszczepiony zarazi tych innych i będzie epidemia jest beznadziejnie głupi, bo skoro inni się zaszczepili, to znaczy, że nie mogą się zarazić, a jeżeli się zarażą, to znaczy, że nie warto było się szczepić.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 17.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Związki partnerskie

Proszę Państwa, nie powinniśmy się wtrącać do tego, jak kto prywatnie żyje, jakie ma preferencje seksualne. Rząd w ogóle nic do tego nie powinien mieć, ani inni do innych. Natomiast oczywiście powinniśmy protestować, jeśli ktoś demonstracyjnie tego typu rzeczy robi i namawia innych, a zwłaszcza nasze dzieci do podobnych zachowań. Ale muszę tu w pewną obronę wziąć to środowisko. Mianowicie inni ludzie mają prawo do ulg podatkowych z podatku dochodowego PIT, wspólne małżeństwo, mogą spadek sobie przekazywać, mogą dowiadywać się informacji w szpitalu, a oni nie. Co to znaczy oni? Każde dwie osoby powinny mieć do tego prawo. Wystarczy zlikwidować podatek dochodowy. Zniknie pretekst do pretensji o to, żeby było małżeństwo. Wystarczy zlikwidować podatek od spadków i darowizn. Zniknie pretekst do pretensji o to, żeby było małżeństwo. A prawo do informacji powinien każdy mieć.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 17.06.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Religia w szkołach

Co boskie Bogu, co cesarskie cesarzowi. Co zrobiła religia w szkołach, która teraz tam jest? Otóż tam uczą księża, którzy nie są już księżmi, nie są sługami kościoła, ale pracownikami ministerstwa edukacji. Oni przestali pełnić funkcję w kościele, biorą pensję, muszą wykonywać polecenia ministra. A jak dzieci widzą tych księży? Ano jako zwykłych nauczycieli, nie jak księży. To się zło stało. Ja chodziłam na religię do kościoła i czułem i wiedziałem, że jest religia. A dzisiaj religia jest lekceważona w szkołach. Tak nie może być. Oczywiście jeśli są szkoły prywatne, jeśli prywatyzuje się szkolnictwo, rodzice mogą zdecydować o religii w szkołach, ale niechże tam będzie ksiądz, a nie pracownik ministerstwa edukacji narodowej. I tyle co mam do powiedzenia. Zło się już stało, trzeba to odwrócić.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 17.06.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Relokacja migrantów

Każdy kto chce do Polski przyjechać pracować albo wydać pieniądze jako turysta, powinien mieć to prawo zrobić. Bez żadnych zakazów. Ale to nie są obywatele polscy, oni nie mogą mieć tych samych praw. Każdy kto popełni przestępstwo powinien być zatrzymany, skazany i deportowany z Polski na zawsze. I żaden z nich nie ma prawa do zasiłków, socjali ani darmowych usług. To spowoduje, że nie będą się tu pchały darmozjady ani ci, którzy na zasiłkach chcą żyć. Po to oni stamtąd jadą, a nie po to, żeby pracować. Natomiast ta przymusowa relokacja to rzeczywiście jest skandal, po prostu ten dyktat Unii nad Polską warto byłoby zakończyć i w ogóle warto byłoby zakończyć współpracę z Unią Europejską. Jeszcze raz powtarzam, najważniejsze jest to, żeby tego socjalizmu nie wprowadzać i żeby przyjezdnym nie dawać za darmo pieniędzy. Wtedy nie będzie żadnego problemu, a tu będą przyjeżdżali uczciwi ludzie.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 17.06.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Polska w Unii Europejskiej

Oczywiście, że precz z tym euro, nawet szkoda mi takiego pytania zadawać. Ja zamiast tego wolałbym porozmawiać o wyjściu Polski z Unii Europejskiej, bo Polska na tym teraz nie tylko traci, ale będzie traciła coraz więcej. To nie tylko potworne zbiurokratyzowanie Polski. To jest to, że praktycznie jest plan wydłubania z Polski forsy zwykłym wydłubywaniem złota z powietrza, opłata za dwutlenek węgla. To co nam się szykuje to jest jakiś horror istny. Ale rząd zamiast zajmować się gospodarką, obniżeniem podatków, wyprowadzeniem jej na prostą zwłaszcza po tej pandemii, to czym się zajmuje? Kupowaniem głosów wyborców za ich pieniądze. Jakieś 500 plus, tysiąc plus, kolejne pięć tysięcy plus, jakieś bony turystyczne. Aż mi strach zaproponować rządowi, że są jeszcze budki od piwa. Że może jeszcze menelowe plus by wrzucili, bo to też są głosy wyborcze.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 17.06.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Podatki i biurokracja

Chcemy mieć pensje większe niż Niemcy, chcemy by oni szukali pracy u nas, to zlikwidujmy część podatków, koncesji, zezwoleń. Uwolnijmy się od biurokracji. (...) A jeśli nie wierzycie, że jako Prezydent potrafię wymusić likwidację podatku dochodowego, to uroczyście oświadczam, że wówczas ułaskawię każdego, który byłby zagrożony jakimkolwiek wyrokiem w związku z niepłaceniem podatku dochodowego, albo CIT, albo PIT.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 17.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Podatek od spadków i darowizn

Dla mnie podatek od spadków i darowizn jest skandalicznym podatkiem. Pozwolę sobie dla własnej chwalby przypomnieć, że nie tylko gadam o tym, peroruje i nawiam, żeby to zlikwidować, ale faktycznie sam to zrobiłem w Krakowie w latach 90-tych (...).

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 5.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Podatki

Cudowność zmniejszania podatków polega na tym, że tanieją produkty - bez szkody dla produkujących, a pracownikom rośnie pensja. Ale tak naprawdę nie jest to cud - tak działa wolny rynek. Natomiast rządzący tracą władzę nad ludźmi. A tego nie chcą.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 5.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Kodeks Pracy

(...). Generalnie Kodeks Pracy jest fatalny. Zniechęca ludzi do zakładania przedsiębiorstw,a już na pewno zniechęca do wynajmowania kogoś do pracy. Przez to ludzie nie mogą mieć porządnej pracy, przez ten głupi Kodeks Pracy.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 4.06.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Ochrona gatunków zagrożonych

(...)nie chodzi o to, żeby chronić jeden gatunek przed drugim, tylko żeby chronić niektóre gatunki przed ludźmi. I tu rozumiem ze względu na naszą przewagę technologiczną, że w każdej chwili możemy jakiś gatunek zlikwidować, to jednak pewne regulacje powinny być z tym związane, żebyśmy nie wymordowali wielu gatunków niepotrzebnie, choćby bezmyślnie, więc w wielu przypadkach niestety w Polsce te przepsiy są głupie i zbyt restrykcyjne, natomiast jakieś powinny być. (...) Ministerstwo Ochrony Środowiska jednak powinno istnieć i zlikwidować większość głupich przepisów, bo jest ich nadmiar, ale niektóre zostawić, także nie jestem za pełną anarchią w tej sprawie.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 4.06.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Strategia klimatyczna

-W jaki sposób walczyłby Pan o czyste powietrze w miastach? -Zmniejszyć akcyzę na gaz, nawet nie zlikwidować, ale zmniejszyć. Ludzie sami by sobie zamienili piece węglowe na gazowe. (...) chcę mieć czyste powietrze - zmniejszmy akcyzę na gaz. Od razu zniknie problem smogu.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 4.06.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Dostęp do broni

Jestem zwolennikiem pełnego dostępu do broni dla osób niekaranych, ja nie mówię, że ogólnie niekaranych, ale za czyny przestępcze, w sensie celowe i tam zwłaszcza z bronią. Można technicznie ustalić jaka granica jest i jaki jest okres po tej karalności, gdzie nie można mieć dostępu do broni. I mówię oczywiście o osobach dorosłych. (...) na świecie, w każdym miejscu gdzie jest dostęp do broni, statystycznie jest mniej zabójstw i napadów

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 4.06.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Akcyzy

Akcyzy też bym najchętniej polikwidował. W jakimś szczególnym przypadku, gdzieś ze zwględów rozliczenia między państwowymi, jeżeli oni nam tu krzywdę robią, ale to też bym ostrożny z tym był.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 4.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Media

Media publiczne nie powinny być dofinansowywane z budżetu. Media powinny być tylko prywatne, a do Państwa należy ich kontrola w przestrzeganiu prawa. Bowiem publiczne media służą przede wszystkim polityce i propagandzie rządzącej akurat partii politycznej za pieniądze wszystkich obywateli.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 4.06.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Strategia polityki zagranicznej

Przede wszystkim w końcu zacząć z nimi [Białorusią i Rosją - przyp. MPW] współpracować, to jest pierwsza rzecz. (...) przecież to jest nasz sąsiad [Białoruś - przyp. MPW] (...) więc czemu my ich próbujemy niszczyć i wepchnąć w ręce Rosji? Tego nie rozumiem. To jest zachowanie skandalicznie głupie, wręcz jest to zdrada interesów Polski. (...) dla mnie oczywiste jest, że z Białorusią należy współpracować i z Rosją też normalne stosunki nawiązać bez tego bez przerwy obszczekiwania jej na rozkaz.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 3.06.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Elektrownia atomowa

W Polsce należy zbudować elektrownię atomową. To tania, czysta i dużo bezpieczniejsza produkcja energii aniżeli klasyczna. Uranu starczy na 150 lat, ale tylko dlatego, że tak wytwarza się mniej niż 3% światowej energii. Jeśliby całą energię tak produkować, to uranu starczy na kilka lat. Ale tym bardziej trzeba dzisiaj mieć takie elektrownie, by dołączyć (póki można) do tej nielicznej grupy miast, które na taniej (jeszcze dzisiaj) cenie uranu korzystają.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.06.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Marynarka Wojenna

W tej chwili naszą Marynarkę Wojenną można wymienić w całości. (...) Żeby rzucić się w tej chwili w budowę Marynarki Wojennej dla Polski to jest taki sobie pomysł. Morze Bałtyckie jest bardzo małym morzem i wąskim. Przy obecnym stanie techniki, mówimy o rakietach, artylerii, Marynarka Wojenna na morzu Bałtyckim praktycznie jest bez szans i bez sensu. I płytkim jest morzem z punktu widzenia okrętów podwodnych, a budowanie Marynarki od początku jest nieprawdobodobnie kosztowne. Przełóżmy najpierw pieniądze na to, żebyśmy byli silnym wojskiem, żebyśmy się mogli bronić - na zwykłych zawodowych żołnieży po prostu (...).

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 3.06.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Małżeństwa państwowe

-Co Pan sądzi o likwidacji małżeństw państwowych? -Jak najbardziej. Czemu nie? Niby po co są te państwowe małżeństwa? Są tylko w jednym celu w tej chwili, poprzednio tego nie było, że tam można wspólnie rozliczać PITa, małżonek ma uprawnienia do informacji w szpitalu itd., jest niższa stawka podatku spadkowego czy od darowizn. W chwili likwidacji PITa i podatku spadkowego, znika potrzeba w ogóle wpisywania małżeństw w urzędzie stanu cywilnego, bo od tego jest kościół i księgi parafialne, żeby zapisać małżeństwo. (...) problem się robi wtedy, kiedy ktoś nie spisał testamentu. Zamiast iść do ksiąg zapisać się jako małżeństwo, to się idzie i wpisuje się kto jest moim upoważnionym do informacji, spadków, takich rzeczy.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 3.06.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Podatki

(...) obecny VAT to nie jest żaden podatek, to jakiś haracz wytwarzający przestępców tak maszynowo. Tak jak mówiłem, każdy przedsiębiorca obecnie należy do mafii watowskiej, ponieważ nikt nie zna tego przepisu podatku, łącznie z urzędami skarbowymi (...) ja nie chcę obecnego podatku VATu. Chcę podatek VAT typu na 15%. W pszyszłym czasie gdybyśmy wyszli z unii i rozwój gospodarczy by podskoczył po likwidacji innych podatków, to oczywiście ten podatek należałoby zmniejszyć - najpierw na 10%, żeby był łatwy, a być może potem na mniej, ale równy - bez żadnych ulg, zwolnień, poza nieprzetworzoną żywnością, żeby tam na bazarach też chłopów nie gonił urząd skarbowy.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 3.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Polskie prawo a imigranci

Każdy, kto chce do Polski przyjechać do pracy, winien mieć taką możliwość, ale pod warunkiem zmiany polskiego prawa: (...) obcokrajowiec, który popełni jakiekolwiek umyślne przestępstwo, winien być zatrzymany i sądzony w trybie przyspieszonym bez możliwości "z wolnej stopy". Po skazującym wyroku (jakimkolwiek) winien być deportowany bez prawa powrotu.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 2.06.2020

ustrój państwa
prezydent2020
UE

Unia Europejska (...) zlikwidowała nam rolnictwo w Polsce.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2.06.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Pomoc socjalna dla imigrantów

Każdy, kto chce do Polski przyjechać do pracy, winien mieć taką możliwość, ale pod warunkiem zmiany polskiego prawa: nie ma dla obcokrajowców żadnego socjalu.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 2.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Programy socjalne

-Co sądzi pan o programie 1000+ na wakacje? Patrzeć na jako zły socjal czy brać w myśl "odbieram co moje"? -Po pierwsze patrzeć jako zły socjal, to jest oczywiste. Po drugie jak tylko ktoś ma taką możliwość, powinien to wziąć (...). Jeżeli tego nie zrobi to zachowuje się niezgodnie z wolnym rynkiem, z wolnościowymi poglądami i głupio się zachowuje. Nie do tych mam pretensję, którzy biorą socjal. Oni jak mogą wziąć to Bóg z nimi, jakbym ja miał wziąć socjal to też bym go wziął. Ja tylko mówię, że ci, co tworzą socjal, co tworzą takie prawo, co kradną jednym, żeby dać drugim, po drodze sobie oczywiście część odebrać, to ci są źli, a nie ci co biorą socjal. Idea socjalu jest zła i sam fakt, że on jest.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 1.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Przywileje dla mniejszości niemieckiej w Polsce

(...) powinno się wywalić z ordynacji wyborczej natychmiast jakieś ulgi i przywileje dla mniejszości niemieckiej, a jest niestety, a w Niemczech dla polskiej nie ma.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 1.06.2020

ustrój państwa
prezydent2020
1000+ na wakacje

Po pierwsze, patrzeć jako zły socjal, to jest oczywiste, jako wstrętny ohydny zły socjal. Po drugie, jak tylko ktoś ma taką możliwość, to powinien to wziąć. Chodźby to było 100 zł, czy 300 000 zł, powinien to zabrać, po prostu. Jak tego nie zrobi, to zachowuje się niezgodnie z wolnym wynkiem, niezgodnie z wolnościowymi poglądami i głupio się zachowuje. To nie do tych mam pretensję, którzy biorą socjal. Oni jak mogą wziąć to Bóg z nimi. (...) Tylko ci, co tworzą socjal, co tworzą takie prawo, co kradną jednym, żeby dać drugim (...), to ci są źli. (...) Idea socjalu jest zła i sam fakt, że on jest. (...)

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 1.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Pogotowie ratunkowe

Chciałem zwrócić uwagę, że ostatnimi laty pogotowie zostało sprywatyzowane. Tylko było to źle zorganizowane po prostu. Jednostki, które są jakby pogotowiem ratunkowym są pod szczególnym nadzorem. Moim zdaniem zawsze będą lepiej funkcjonowały niż państwowe - szybciej dojadą i obsłużą, będzie bardziej profesjonalna obsługa, poza wszelką dyskusją. Te co były teraz prywatne, niestety połączenie ich z państwowymi szpitalami i SORami, było dość marne. Właśnie na tym styku były kłopoty. Jak to wszystko będzie jednolite i sensownie opłacane z ubezpieczeń ludzi albo z prywatnych opłat, to na pewno by lepiej funkcjonowało.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 1.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Przywieleje dla mniejszości narodowych w Polsce

Oczywiście, że są mniejszości - grupy, które uważają się za mniejszości i które żądają specjalnych przywilejów. Nie ma specjlanych przywilejów dla żadnej mniejszości. Nie może być. Po prostu jak bardzo trzeba szanować ludzi, nie mieć pretensji do mniejszości, to nie wolno żadnego przywileju żadnej mniejszości dać - dla dobra tej mniejszości, bo jak nie teraz to później w tyłek dostaną z tego powodu, że mieli przywilej, jak i dla samopoczucia i uczciwości dla reszty ludzi.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 1.06.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Świadek korronny

Zlikwidowałbym w prawie istnienie świadka koronnego - małego, dużego, jakiegokolwiek. To jest bandycyzm coś takiego. Po prostu ludzie, którzy są przestępcami, są zwalniani z kary, dlatego że będą donosili na swoich kolegów. Przy czym, oskarżony przez nich nawet nie wie, kto go oskarża i jakie ma możliwości bronienia się. Widzimy to przez lata, oni kłamali w żywe oczy. Ludzie siedzą z ich powodów, bo są bezkarni świadkowie koronni. Dla mnie to jest rzecz podła.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 1.06.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Walka z suszą

Polityka Polska była idiotyczna jeśli chodzi o regulację wód. Przede wszystkim te osuszanie terenów, te rowy retencyjne w całej Polsce (...) to jest jedna z głównych przyczyn [suszy - przyp. MPW]. Czyli oczywiście jak nie zasypanie części to zrobienie tych zastawek. Prosta rzecz, właściwie to jest banał bezkosztowy. Jakieś małe retencje powinny w Polsce być, to jest oczywiste i powinno się to propagować. Trzecia rzecz - zakończyć z tym zabetonowywaniem terenu. To jest sądzę główna przyczyna powodzi i suszy. (...) wystarczy kilka procent terenu zabetonować, a zmienia się całkowicie struktura wodna w danym kraju. (...) to są trzy elementy. Wystarczy je zmienić i do widzenia.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 1.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Zmiana prawa

Zlikwidowałbym w prawie w ogóle istnienie świadka koronnego - małego, dużego, jakiegokolwiek. To jest bandytyzm coś takiego. Po prostu ludzie, którzy są przestępcami są zwalniani z kary, dlatego, że będą donosili na swoich kolegów. Przy czym, nawet potem oskarżony przez nich, nawet nie wie, kto go oskarża, nie ma możliwośći bronienia się. (...) Ludzie po prostu siedzą z ich pododów, bo są bezkarni świadowie koronni. (...) To jest rzecz podła. (...) Już nie ważne, czy skuteczna, czy inni tam cierpią na tym. Jest to prawo podłe. (...)

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 1.06.2020

ustrój państwa
prezydent2020
UE

Wiem, że jak nie wyjdziemy [z Unii Europejskiej - przyp. MPW] to (...) na pewno nie obniżymy tego - nie uprościmy biurokracji i nie zmniejszymy podatków ze względu na Unię Europejską.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 31.05.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Rolnictwo

Rolnictwo takie średnie i małe zostało zniszczone przez procedury Unii Europejskiej. Jak ich nie będzie to odżyje.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 31.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Podatki

Ja nie jestem anarchistą, jakieś opodatkowanie musi być, tylko nie takie szkodliwe i mordercze jak teraz. Dlatego głoszę likwidację przede wszystkim PIT i CIT i innych podatków przy jednoczesnym pozostawieniu uproszczonego VAT w wysokości 15% - do czasu wyjścia z UE, a docelowa na poziomie 10%.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 31.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
WHO

-Co sądzi Pan o zakończeniu wpółpracy USA z WHO? Czy Polska również powinna pójść tą drogą? -Tak, moim zdaniem powinna póść tą drogą. WHO stało się organizacją jakąś taką nienormalną. (...) Tam wlazły takie elementy lewackie, które właśnie namawiają do jakichś zachowań dewianckich. W związku z czym w takiej organizacji, uczciwy porządny kraj nie powinien uczestniczyć.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 31.05.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Płatności bezgotówkowe

-Co sądzi Pan o obrocie pieniądza bezgotówkowego? -Oczywiście likwidacja normalnych pieniędzy służy do tego, żeby była pełna inwigilacja.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 31.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Aborcja

Uważam, że rozszerzyć należy zakaz aborcji o zakaz zabijania dzieci poczętych z gwałtu, ale równocześnie wpisać w ustawę, że matka czyli ofiara musi mieć specjalne ulgi i przywileje. (...) z tego tytułu, że urodzi dziecko albo że państwo ją zmusza do urodzenia dziecka, musi mieć specjalne przywileje, które muszą być równocześnie zapisane ze zmianą tego zakazu aborcji. (...) co do zgody na aborcję ze względu na zagrożenie zdrowia czy życia matki, oczywiście bym utrzymał tą zgodę.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 31.05.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
UE

Idea Schumana, Europy Narodów, gdzie Unia pilnuje tylko prawa do swobody przepływu ludzi, towarów, idei i usług, miała dać Europie wolność i konkurencyjność w świecie, a mamy upadek konkurencyjności firm i rolnictwa.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 30.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Unia Europejska

Idea Schumana, Europy Narodów, gdzie Unia pilnuje tylko prawa do swobody przepływu ludzi, towarów, idei i usług, miała dać Europie wolność i konkurencyjność w świecie, a mamy upadek konkurencyjności firm i rolnictwa.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 30.05.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Polityka zagraniczna

- Czy Pan jest za wyjściem z wszelkich organizacji międzynarodowych? - Nie, skąd, dlaczego z wszystkich? Z części tak, ale nie ze wszystkich. Są sensowniejsze organizacje [i mniej - przyp. MPW]. (...) W ogóle współpraca międzynarodowa, jeżeli zawiążemy jakąś współpracę z krajami sąsiednimi, to tworzy się pewna organizacja międzynarodowa. Sami np. chcieliśmy to zawiązać (...). Tutaj się pytamy o Międzymorze, o Układ Wyszegradzki, tego typu rzeczy. Co mam mówić, że ze wszystkich? Nie ze wszystkich. Ale przykładowo z WHO bym wyszedł. Nie mówiąc oczywiście o Unii Europejskiej.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Rząd a kultura

(...) Po prostu cokolwiek rząd nie zrobi, to oczywiście jest koniec z kulturą, więc kultura powinna być robiona przez ludzi, przez artystów, przez prywatnych sponsosów, przez tego typu (...) [podmioty - przyp. MPW]. Natomiast jak gdzieś rząd (...) do czegoś się włączy, to jest koniec kultury, ewentualnie zamieni się w jakieś takie (..) coś łatwego typu disco polo.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Wizja gospodarki

Ustawa Wilczka była najlepszą ustawą gospodarczą w powojennej historii Polski. Spowodowała gwałtowny rozwój ekonomiczny. Wszystkie kolejne rządy ją psuły - podnosiły podatki, dokładały koncesje, zmieniały zasady, rozbudowywały każde prawo do nieskończoności. Chciałbym tego typu ustawę, a nawet bardziej liberalną.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 29.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Państwo a kultura

(...) Niektóre, nie mówię, że wszystkie, pewne elementy powinny być [pozostawione mecenatowi państwowemu lub samorządowemu - przyp. MPW]. (...) [Zabytki, biblioteki, muzea - przyp. MPW] są to rzeczy, które są związane z naszą historią, kulturą. Nikt z tego nie potrafii, prywatny człowiek, się utrzymać. W związku z czym do obowiązków państwa rzeczy tego typu powinny należeć. (...)

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Kara śmierci

- Jest Pan za wprowadzeniem kary śmierci? - Tak, ale zawsze muszę to dodać, tylko wyłącznie za morderstwo z premedytacją, udowodnione w sposób nieposzlakowy. To musi być łącznie powiedziane. A nie tylko, że kara śmierci.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Bezpieczeństwo narodowe

Wszyscy są na to gotowi [na ułatwiony dostęp do broni - przyp. MPW]. (...). Gdybyś miał broń, natychmiast cię zabije albo sam się zabije itd. (...) Tam, gdzie jest broń, wśród ludzi jest bezpieczniej, jest mniej zabójstw generalnie (...). Takim przykładem są Stany Zjednoczone, podobna kultura, w stanach się różniąca (...) i ten sam system prawny federalny. (...) W jednych stanach wolno mieć broń, w drugich nie wolno mieć broni. To łatwo porównać, gdzie jest więcej zabójstw na milion mieszkańców. (...) W stanach, gdzie nie wolno w ogóle posiadać broni (...), to jest największa liczba zabójstw w całych Stanach Zjednoczonych, a w tych stanach, gdzie można karabin maszynowy kupić na rogu jest najmniejsza ilość zabójstw na milion mieszkańców. (...) Ale dla rządu ludzie, którzy mają broń są niebezpieczni, nie dlatego, że mają broń, tylko dlatego, że pewniej się czują i to się jakoś przekłada na wybory, i na stosunek do rządu, (...), ale rząd nie chce, by ludzie byli zbyt pewni siebie.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.05.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
UE

Stwórzmy nową Unię, taką jaka była w marzeniach założycieli tej - niestety - obecnej. Niech to będzie Unia - tak samo bez granic, ale taka, która się nie wtrąca do rodzin, do gospodarki, gdzie Komisja Europejska to są posłuszni urzędnicy, a nie panowie nas wszystkich.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 28.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Wizja Unii Europejskiej

Stwórzmy nową Unię, taką jaka była w marzeniach założycieli tej - niestety - obecnej. Niech to będzie Unia - tak samo bez granic, ale taka, która nie wtrąca się do rodzin, do gospodarki, gdzie Komisja Europejska to są posłuszni urzędnicy, a nie panowie nas wszystkich

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 28.05.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Wizja gospodarki

Pozwólmy się Polakom bogacić i tworzyć potęgę Polski i wróćmy do tego, że uczciwa praca będzie więcej warta, niż żebractwo cwaniaków, którzy uzyskują koncesje i dotacje unijne.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 27.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Państwo

- Czy zlikwidowałby Pan powiaty? - Tak.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 26.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Bezpieczeństwo narodowe

Zlikwidowałbym jakieś kary za mobbing [molestowanie też - przyp. MPW], (...) a przyjamniej znacznie to ograniczył. (...) Raczej kogoś, kto mnie oskarży o molestowanie, dobrze niech będzie sprawa, ale jak się okaże, że fałszywie oskarżył, to ma być nie mniej karany (...).

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 26.05.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
UE

Opodatkowanie powinno być uczciwe, czyli małe proste podatki. (...) Dzisiejsza Unia Europejska to krwiopijca, wysysający z obywateli Europy większość ich zarobków i chęć do pracy.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 26.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Finansowanie służby zdrowia

Są to ostatnie białorynkowe papierosy. (...) Od jutra będę palił czarnorynkowe papierosy. Od jutra będę wspomagał gospodarkę Ukrainy, nie polską. (...) Z papierosów, z akscyzy z papierosów cała służba zdrowia - ta pandemia, te maseczki, te wielkie antonowe, które przywiozły tam 1/5 swojego ładunku do Polski za 12 mln zł - to wszystko jest z czego? Z akscyzy za papierosy. Otóż ascyza za papierosy to jest więcej niż państwo polskie wydaje na całą służbę zdrowia. Można by powiedzieć, że palacze utrzymują służbę zdrowia. (...) I nie tylko, bo dodatkowo jeszcze na edukację z tego idzie.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 20.05.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Sądy

Sądy przestały praktycznie sądzić ze względu na zalew spraw. I to akurat nie była wina sędziów, bo to ta radosna twórczość posłów, Ministra Ziobry i innych, dotycząca penalizacji każdego naszego zachowania. Cokolwiek nie zrobimy, to to prokurator i to już do sądu trzeba iść. Plus ta rozbudowa tych podatków w taki sposób, że każdy kto prowadzi działalność gospodarczą, to jest przestępcą. (...) Nastąpił taki zalew spraw w sądach do rozpatrzenia, (...), nie mieli żadnej szansy tego rozpatrzeć. Jeżeli (...) ja mam w ciągu dnia rozpatrzeć kilkanaście albo kilka spraw, tak średnio co dzień tyle mi przybywa, czyli tak jakbym miał to w ciągu dnia zrobić. (...) Wtedy wiem, że na jedną sprawę, żebym miał sensownie ją rozpatrzeć, potrzebuję przynajmniej tego tygodnia czasu. No to jest demoralizujące. No to ja po prostu po łebkach to robię. (...) Czyli nie sprawiedliwie.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 20.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Zmiany w konstytucji

Przychyliłem się do tego, że tego typu na pół referendalny sposób rządzenia, (...) na wzór szwajcarski, to ja jestem zwolennikiem tego. (...) O technikach nie rozmawiam, tylko pewnej idei, więc ona jest moim zdaniem słuszna. Tyle tylko, że (...) nie każdą rzecz można poddać pod osąd ludzi, w sensie jako wybory. Są pewne rzeczy, których nie można ani głosować ani... zwłaszcza głosować. Tak jak mówię, dziesięciu przykazań nie zgodziłbym się na poddanie (...) pod głosowanie. (...) Ale pioronująca większość rzeczy może być tak rozstrzygana. No zgoda. Co nie zawsze wyjdzie na dobre, bo dużą przewagę mają, ci którzy mają wcześniej media i możliwość manipulacji, okłamywania ludzi. Ale być może w dłuższym okresie, to by się wyrównało i wyszło na dobre, tak jak w Szwajcarii.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 20.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Prezydent: emerytura

(...) To jest rzecz tylko symboliczna. Jeżeli ktoś jest prezydentem Polski i później dostaje tą emeryturę, nawet wysoką, to w ogóle nie ma to nic wspólnego z gospodarką, z wydatkami itd., bo to są nieprawdopodobnie symboliczne kwoty (...), nic nie ociążają. Tylko pozostaje pewien symbol. On dostaje tą emeryturę jako były prezydent. Jednak był, jest prezydentem Polski. Jakikolwiek by nie był, prezydent Polski (...). Chciałbym jednak, aby szacunek dla Polski był i on się przenosił na prezydenta. Jakikolwiek by on nie był. Też uważam, że nie wolno obrażać urzędu prezydenta. Myślę, że tak powinno być. Nie możemy sobie szargać. (...) Był prezydentem i już więcej np. nie może być, powiedzmy, bo dwie kadencje. No czemu nie? Z tego tytułu może mieć. (...) Była zapisana, że będzie miał tę emeryturę. Była umowa taka. Umów należy dotrzymywać, więc można by to zmienić w stosunku do przyszłych prezydentów, ale w stosunku do tych, co już byli, to nie. Bo bylibyśmy zdrajcami, kłamcami.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 20.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Narkotyki

Jestem za całkowitą legalizacją [marihuany - przyp. MPW], (...) ale też twardych narkotyków dla osób dorosłych. (...) Legalizacja oznacza koniec (...) gangów [narkotykowych - przyp. MPW]. (...) Oznacza koniec namawiania dzieci do zażywania narkotyków, bo się nie opłaca. (...) Ja bym namawiał do niezażywania narkotyków, zwłaszcza twardych. Co do marihuany, być może w niektórych przypadkach trzeba namawiać do zażywania. Są choroby, które są leczone marihuaną, a ludzie nie mogą się leczyć, no bo im zabrania [prawo - przyp. MPW]. Umierają w bólach, bo nie wolno im marihuany, prawda? To jest skandal w ogóle. (...) Za to bardzo surowo bym karał co innego - a no mianowicie sprzedaż i namawianie dzieci do tego.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 20.05.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
UE

Ta idiotyczna unia zakazała palenia papierosów mentolowych. Nie w ogóle papierosów, tylko mentolowych akurat. Czemu? Bo tak. Bo ma władzę. Bo może.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 20.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Matury

Z mojej oceny i doświadczenia życiowego, moim zdaniem matury ustne są dobrą rzeczą, bo to jest pewien stres innego rodzaju niż matura pisemna, a dzieci wchodząc w życie dorosłe, powinny się nauczyć pewnego stresu i powinna być konkurencja między nimi. Lepsi powinni wygrywać lepsze matury. Dlatego wydaje mi się, że matury ustne ja bym osobiście zostawił (czyli nie zmieniał prawa obecnego).

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 20.05.2020

edukacja
prezydent2020
Pierwsza dama

Jaką rolę powinna odgrywać pierwsza dama? Czy powinna otrzymywać pensję z racji pełnionej fukcji? Jeśli pełni jakąś funkcję, to tak. Jeśli pełni jakąś funkcję - w sensie - sam fakt bycia pierwszą damą - niekoniecznie. I teraz pytanie, co pierwsza dama ma robić? Bo jeśli żądamy od pierwszej damy, żeby nie pracowała, załóżmy, że jest taki nakaz - że pracować, że ma obowiązek uczestniczyć z mężem w spotkaniach dyplomatycznych itd. - to nie wykluczone, powinna mieć pensję. No bo pełni pracę (...). Ona może się zrzec tej pensji, ale powinna ją dostać.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 20.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Państwo: media

Dlaczego TVP nie zaprasza niektórych kandydatów na Prezydenta do swoich programów? Czy media publiczne nie powinna cechować choć minimalna rzetelności i obiektywność?

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 18.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Wizja gospodarki

Wiele praw konsumenckich jest szkodliwych i niepotrzebnych gospodarce.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 15.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Strategia klimatyczna

Nie walczyć, że ktoś w kominku zapalił drewnem (...), tylko żeby nie było tak, że (...) ktoś pali śmieciami (...), albo zatruwa wodę, czy powiedzmy spuszcza z hodowli do rzeki trucizny. (...) [Powinna być - przyp. MPW] błyskawiczna reakcja i bardzo surowe kary z tym związane, ale w takich przypadkach, a nie (...), bo mam papier i mogę puszczać trucizny.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 15.05.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Zmiany w konstytucji

Nigdy nie mówiłem o nieograniczonej wolności - (...) pojęcie anarchiczne [w takim sensie - przyp. MPW]. [...] Jak oni są wolni [ludzie - przyp. MPW], to muszą też zdawać sobie sprawę, że są odpowiedzialni za swoje czyny. Jak coś złego zrobią, to muszą ponieść karę. (...) To nie jest tak, że [to jest - przyp. MPW] wolność niczym nieograniczona (...). Ograniczona bliskością [drugiej osoby - przyp. MPW].

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 15.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Ustrój

[Demokracja - przyp. MPW] - jest to jeden z gorszych ustrojów politycznych. (...) Demokracja zrobiła najgorsze [rzeczy - przyp. MPW] w krótkotrwałej [historii - przyp. MPW] jej istnienia.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 15.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Wizja gospodarki

Ja tam idę [na fotel prezydenta - przyp. MPW], aby umożliwić rozwój (...) sektorów [gospodarki - przyp. MPW]. Czyli zlikwidowanie obciążeń i przede wszystkim, co państwo złego robi, co jest właśnie tragedią i trucizną dla gospodarki to to, że państwo nałożyło kagańce na (...) gospodarkę. Po prostu należy je zdjąć.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 15.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Konstytucja

Cokolwiek się nie zrobi, zrobi się przestępstwo. Jak się tego nie zrobi, też się zrobi przestępstwo.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 14.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Podatki

Rozumiałbym (...) podatek katastralny jako bardziej uczciwy z punktu widzenia ochrony mojego dobytku. Ochrania mnie wojsko, policja. Jak ktoś ma 1000 m pałac, to on jest więcej wart i więcej ochrony potrzebuje. Jak ktoś ma 1000 m budę, to mniej potrzebuje [ochrony - przyp. MPW], a płacą [obie osoby - przyp. MPW] taki sam podatek. (...) To prawda, ale jak widzę rzad, znam ludzką naturę i mam doświadczenie, to wiem, że (...) zmiana podatku byłaby pretekstem do zwiększenia podatku. (...) Podatku od powierzchni nie można niewygodnego, powiedzieć, że masz większą powierzchnię albo mniejszą. Ale [jak jest - przyp. MPW] ktoś niewygodny (...), to przyjdą i powiedzą [władze - przyp. MPW] - twój dom jest wart 10 razy tyle, co u naszego sympatyka - mimo że taki sam i ja będę 10 razy większy podatek płacił. (...) Rząd będzie mnie mniał w garści. (...) W teorii podatek katastralny ma większy sens, w praktyce (...) utracimy wolność i własność.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 14.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wybory

Jestem zadowolony, że są przesunięte [wybory - przyp. MPW]. One mogłyby być i byłyby na pewno sfałszowane. Te, co będą, pewnie będą częściowo sfałszowane.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 14.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Branża transportowa: prywatyzacja

- Czy miejskie autobusy i tramwaje powinny być spywatyzowane? - Oczywiście, że tak.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 13.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wizja gospodarki

Jak odłużyć polskie miasta? Mają [polskie miasta - przyp. MPW] zrobić to, co zamierzam zrobić z państwem Polskim. I tutaj można przymusić (...), a przynajmniej nauczyć, zalecić, kierunek nadać (...), niech wprowadzą podobne zasady wolnorynkowe, podobnie ograniczą administrację, podobne oszczędności zrobią, podobnie zlikwidują biurokrację, która niszczy mieszkańców tego miasta. (...) Niech tą drogą pójdą, a błyskawicznie potrafią długi te zwrócić. Nie może tak być, że nagle My [rządzący - przyp. MPW] weźmiemy z budżetu państwa odłużymy sobie miasta. Nie, tak nie. To byłoby nieuczciwe i niemoralne.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 13.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Polityka zagraniczna

Jesteśmy [my, Polacy, my naród Polski - przyp. MPW] [pieskiem na smyczy - przyp. MPW] Stanów Zjednoczonych, częściowo jeszcze i Unii Europejskiej.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 13.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Prezydent

Jest napisane [w konstytucji - przyp. MPW], że jest [prezydent - przyp. MPW] Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, a tak naprawdę nic nie może.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 13.05.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Koronawirus: ustrój

Nigdy w życiu nie wprowadziłbym takich nieprawdopodobnych obostrzeń.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 13.05.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Wybory

Rząd ma większe możliwości w takim stanie, jaki jest, aniżeli w stanie klęski żywiołowej.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 13.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Ustrój

Chciałbym zmienić Polskę [...], która tak naprawdę idzie w kierunku głębokiego socjalizmu i upadku.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 13.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Obronność

Policja ma bardzo niskie pensje i bardzo źle jest skonstruowana. (...) Jest pewna selekcja, zła. Do policji idą ludzie, którzy chcą sobie porządzić. Niskie pensje, ale za to trochę władzy. I to jest najgorzej jak może być w policji. Policja powinna mieć uprawnienia, szacunek i wysokie pensje. Wszyscy powinni się pchać, aby w niej pracować i powinna być selekcja. Ty - tak, ty - nie. A jest w tej chwili odwrotnie.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 13.05.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Prezydent

Jestem za silną władzą prezydencką. Nawet na bardzo silną władzą prezydencką, ale nie jest to moje pryncypium.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 13.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Wizja gospodarki

- Czy wprowadziłby Pan podatek, który ma na celu oddłużyć zadłużoną w bilionach Polskę? - Nie, nie wprowadziłbym. Nie ma najmniejszej potrzeby takiej. Polski nie potrzeba dalej zadłużać. Polska zacznie się dalej rozwijać gospodarczo, nie duszona podatkami, zezwoleniami, koncesjami oraz tysiącem debilnych przepisów (...). To po prostu państwo się oddłuży samo z siebie błyskawicznie.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 13.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Studia wyższe: kredyt

Wyrobili za nasze pieniądze kadrę. Co to za problem, aby [studenci - przyp. MPW] wzięli sobie kredyt [na naukę - przyp. MPW] jak w innych krajach? (...) Uczelnie mogą robić stypendia.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 13.05.2020

edukacja
prezydent2020
Studia wyższe: prywatyzacja

Natychmiast należy sprywatyzować studia wyższe.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 13.05.2020

edukacja
prezydent2020
Urzędy

Nie mam zastrzeżeń do ludzi, w sensie urzędników, bo są to zwykle porządni ludzie, natomiast system jest debilny, który wytworzył stanowiska zbędne, a pracowite.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 13.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Edukacja podstawowa

W tej chwili rośnie analfabetyzm.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 13.05.2020

edukacja
prezydent2020
Nadawanie obywatelstwa

Przysięgam bardzo ostrożnie (...) obywatelstwo nadawać. Nie jest tak, że byle łachmyta może dostać obywatelstwo. Mówię o obcokrajowcach.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 13.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Państwo: media

W ogóle nie powinno być żadnych mediów państwowych. (...) Media państwowe (...), publiczne to służą tylko wyłącznie dwóm celom - (...) po pierwsze, propagandzie aktualnie rządzącej władzy, szeroko pojętej propagandzie. Po drugie, jest to miejsce przytułku i synekur dla lizusów, członkow tej władzy, ich sympatyków (...). Tylko tym dwóm celom służy. (...) Nie widzę powodów, żeby istniały.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 12.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Zmiany w konstytucji

Chcę zlikwidowania biurokracji.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 12.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Zmiany w konstytucji

Będę sprzeciwiał się temu poszerzaniu idiotczemu prawa, którego już nikt nie zna i nie rozumie, i chcę go zawęzić, i postanowiłem dogadywać się z nimi, jak chcę to zrobić. Jeśli nie pójdą na to, to sam będę szukał posłów na to w parlamencie.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 12.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Religia w szkołach

Uważam, że to, że religia jest w tej chwili w szkołach, to jest tragedia dla Kościoła katolickiego i chrześcijaństwa. Bo ci kapłani, którzy są w szkołach, to przestali być kapłanami, są urzędnikami Ministerstwa Edukacji Narodowej. (...) Religia w szkołach to jest śmierć kościoła.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 12.05.2020

edukacja
prezydent2020
Podatki

Chcę obniżenia podatków, drastycznego, zwłaszcza tych najgorszych PIT, CIT (...), a uproszczenie pozostałych, też niektórych likwidacji. Podatku od spadku, darowizn, to jest oczywiste.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 12.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Szczepienia

Jeśli wprowadzą [rząd - przyp. MPW] przymus szczepień, to prawdopodobnie wielokrotnie się spotkamy znowu z jakimiś aresztantami (...). Nie jestem przeciwnikiem szczepień, gdyby nie było przymusu szczepień, to może bym się zaszczepił, ale pod przymusem, żeby sobie coś wszczepić, nie wiadomo co, to nie. Chciałem powiedzieć o głównym argumencie - jak ktoś się nie zaszczepi, to zarazi innych (...). Jeżeli ja mogę zarazić tych, co się zaszczepili, to znaczy, że ta szczepionka nie działa. (...) A jeżeli ona działa, to ja ich nie mogę zarazić. To tylko ja siebie uszkadzam. (...) Ja może nawet bym namawiał na taka szcepionkę, jako prezydent, ale namawiać tylko, czy lekarze powinni namawiać.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 12.05.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Aborcja

Jestem za zaostrzeniem przynajmniej w jednym przypadku - mianowicie w chwili, gdy dziecko jest poczęte w wyniku gwałtu. (...) Jeżeli państwo nakaże jej urodzić, bo inaczej byłaby karana za zabójstwo. To powinna być specustawa, czy jakiś punkt związany z tym, że jej w takim przypadku należą się specjalne przywileje - czy to finansowe, czy to prawne - obojętnie, czy zostawi to dziecko, czy go odda. (...). Bezwzględnie nie zgadzam się na zabójstwo dziecka, poczętego w wyniku gwałtu. (...). Pozostałe dwa przypadki - uważam, że w przypadku, gdy dziecko jest zagrożeniem dla zdrowia lub życia matki, kobieta, która miałaby urodzić to dziecko, ma prawo do decyzji o aborcji. To do sumienia jej ma należeć.(...)

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 12.05.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Podatki

Po co właściwie jest ten podatek [dochodowy - przyp. MPW]? Żeby nas śledzić (...) - żeby państwo i urzędnik wiedział, co, gdzie państwo zarabiali, ile zarobili, gdzie byli, itd. Po to służy podatek dochodowy. I po to, żeby ludzie się bali. (...) Należy go walnąć od razu i zlikwidować.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 12.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Polityka zagraniczna

Nie przyjmuję do wiadomości takiej możliwości, żebyśmy nie byli w Schengen.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 10.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Inne z działu klimat

(...) Parki narodowe. To jest nieco inna sytacja. Prawdą jest, że troszkę nie wiem, czy nie pogłupieliśmy czasami z tym tworzeniem parków narodowych, bo dlaczego zrobiliśmy parki narodowe? Bo takie były wspaniałe i taka pozostałość została, gdy nie były parkami narodowymi. Więc ta ochrona nie wiem, czy jest taka konieczna, ale rozumiem, może być. Więc tutaj nie chciałbym tu autorytarnie się wypowiadać, że wszystko wiem na temat, czy muszą być te parki narodowe, czy nie. Wolałbym tu zanim jakiekolwiek decyzje bym podejmował (...), to wolałbym się konsultować z ludźmi, którzy się tym zajmują na co dzień, którzy czują sprawę bardzej ode mnie.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 10.05.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Inne z działu klimat

Co do lasów, to jest oczywisty sposób, powinny być sprywatyzowane normalnie i nie mam tu żadnych obiekcji, że coś tam lasom zaszkodzi (...). Lasy i były prywatne (...) i kiedyż to najwięcej lasów ubyło od 200 lat? No wtedy, kiedy były pod nadzorem państwa. No to tam ubywają lasy (...). Jest rabunkowa gospodarka w lasach państwowych, a w lasach prywatnych nie, bo starają się pilnować tych lasów właściciele. (...) Byłoby wiecej lasów, gdyby były prywatne. (...) Natomiast przyznaję uczciwie, co do sprawy otwartości lasów, to jest osobna sprawa, bo to, że ktoś ma własność, to nie oznacza, że musi mieć pełną własność, zamknąć, ogrodzić drutem kolczastym, nie. Powinno być prawo dla wszystkich obywateli w Polsce wejścia otwartego do lasów - i państwowych, i prywatnych. Co innego oczywiście jest z prawem łowiectwa. To jest osobny temat, ale mówię o ludziach (...). Więc tu się zgadzam. Jeżeli chodzi o lasy.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 10.05.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Państwo a Kościół

Uważam, że powinna być rozdzielność Kościoła od państwa, acz zaznaczam, że państwo powinno mieć w pamięci, że nasza kultura, nasza cywilizacja (...( ma korzenie chrześcijańskie i to powinno być podkreślane. Pomimo, że uważam, że (...) państwo powinno być rozdzielone od Kościoła, nie mam nic przeciwko temu, a nawet chcę, żeby krzyż w sejmie wisiał. Ale to (...) we względu na chciażby pewną symbolikę.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 10.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Bezpieczeństwo narodowe

Broń atomowa powinna być, powinna Polska mieć, gdyby miała możliwość. Przecież nie popełnimy harakiri, jeżeli nie potrafimy tego mieć. No niestety trochę jesteśmy uzależnieni od umów, które podpisaliśmy, od współpracy z innymi gospodarczymi potęgami. Też nie chcemy paść gospodarczo z powodu jakiegoś tam embarga, więc gdyby była taka możliwość, uważam, że Polska powinna mieć broń atomową w roli odstraszaka. Bezwzględnie. To poza wszelką wątpliwością. Ale nie posiadanie broni atomowej, skoro nie posiadamy, być może tak szybko nie będziemy posiadali, jeżeli w ogóle kiedykolwiek, nie zmienia faktu, że dzisiaj można mieć naprawdę potężną broń wcale nie atomową.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 10.05.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Ustrój

Jestem za kapitalizmem, nie jestem za anarchią, (...) bo anarchia kończy się rewolucją.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 10.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Polityka zagraniczna

Jak ułożyć stosunki z Rosją? Jak najbardziej poprawnie.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 10.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Małżeństwa homoseksualne

A jak chcą, to niech sobie założą własny homoseksualny kościół i tam sobie śluby zawierają.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 7.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Pierwsza wizyta zagraniczna jako prezydent

Nie ma tu potrzeby się popisywać, do kogo pierwszy pojadę. Pojadę do tego, kto się na to też między innymi zgodzi, bo cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 7.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Europa państw

Byłem w klubie Europa Narodów i Wolności, w Parlamencie Europejskim, jako europoseł. Sama nazwa mówi, jaki jest mój stosunek do państw narodowych.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 7.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Zagrożenia dla polskich przedsiębiorców w UE

(...) nic nie pomoże prezydentura i krzyczenie o tym, że jestem za przedsiębiorcami. Jaki oni będą konkurencji swojej w Niemczech musieli płacić potworne pieniądze za produkcję dwutlenku węgla – choćby w prądzie – to i tak nie potrafią być przedsiębiorcami.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 7.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Polexit

Bogaćmy się bez bata urzędnika nad głową. Unia nam nie pozwoli? No to wyjdźmy z tej Unii. Polexit. Dołączmy do Norwegii, Szwajcarii, i Anglii.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 7.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Polskie wojsko

Musimy mieć własne wojsko, które potrafi ugryźć samo, a nie obszczekiwać innych za pleców kogoś, kto nam tu szykuje apokalipsę.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 7.05.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Strategia polityki zagranicznej

Otóż polityka ma być wielowektorowa: nie w ten sposób, że ktoś ma być naszym panem – albo głównym partnerem – ale oczywiście, najlepiej potęgi świata, najlepiej sąsiedzi nasi geograficzni, to jest oczywiste. I nie ma co tu wybierać, że ktoś ważniejszy czy mniej. No pewnie, im większa gospodarczo potęga, tym prędzej.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 7.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Uwolnienie gospodarki

No wystarczy uwolnić tą gospodarkę od tej biurokracji potwornej. Wystarczy zmniejszyć, zlikwidować niektóre podatki, i zamiast tych wydatków na urzędy skarbowe – gdzie są setki tysięcy zatrudnionych ludzi – on by nie byli potrzebni do niczego przy prostym prawie. Po prostu oszczędności choćby na tym zrobić. I taka jest pomoc dla przedsiębiorców. To ma być działanie państwa małego, a nie takiego potwora, jaki teraz jest.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 7.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Naprawa gospodarki

Zniszczona gospodarka. Ale nie biadolmy – zróbmy nowe rozdanie. Zniszczmy to, co tą gospodarkę niszczy. Zlikwidujmy podatek najgorszy: dochodowy, PIT, CIT. Zmniejszmy pozostałe. Zlikwidujmy część koncesji, różnego rodzaju nakazów i zakazów. To jest tylko broń przeciwko nam. Pozbądźmy się tej biurokracji – przecież mamy jej wszyscy wystarczająco dość.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 7.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Zniesienie wieku emerytalnego

A co do emerytur – w ogóle nie powinno być żadnego wieku emerytalnego.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 7.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Koronawirus: ustrój

Epidemia koronawirusa jest świetnym pretekstem do ograniczenia wolności!

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 5.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Rolnictwo

Grunty skarbu państwa. To, że państwo trzyma te grunty i nie udostępnia ich rolnikom, (...) to jest następny skandal. Co to znaczy, żeby państwo trzymało w posiadaniu ziemię, własność tej ziemi. Niby z jakiej parafii, cóż to - jakiś minister pójdzie ją uprawiać? Ziemia cała powinna być w rękach tych, którzy ją uprawiają, powinna być ich własnością. Oni powinni wiedzieć, że jak tylko chcą ją kupić, to powinni mieć prawo jej kupienia.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 4.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Polityka zagraniczna

Polska musi obszczekiwać naszych wschodnich sąsiadów, bo tak nam karzą nasi panowie [rząd - przyp. MPW].

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Strategia klimatyczna

Powinnińsmy odchodzić od węgla, ze względu na to, że zanieczyszcza powietrze, nie ze zględu na jakiś tam dwutlenek węgla. (...) Chodzi o nasze życie tutaj, żeby lepiej żyć. Ale oczywiście w sposób stopniowy, żeby nam gorpodarki nie zniszczyć. Powinniśmy zamieniać (...) elektrownie (...( na gazowe, na dobry początek. Powinnyśmy oczywiście zachęcać ludzi do czegoś takiego jak pompy ciepła, wspomagać (...), patrzeć się pilnie na temat cen paneli słonecznych, bo to jest być może przyszłość świata.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 1.05.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Rynek pracy

Wysokość minimalnego wynagrodzenia powinna wynosić 0 zł. (...) Po prostu to jest nieprawdopodobnie szkodliwy pomysł, jakieś minimalne wynagrodzenie. Tak naprawdę nikomu to nie da większego wynagrodzenia, ale spowoduje, że kilka osób straci pracę. I to wszystko.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 29.04.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Przedsiębiorcy

(...) Każda pomoc państwa upadającym firmom to jest (...) kłoda pod nogi innym firmom, które sobie jeszcze jakoś radzą, niszczy inne firmy i wypaczenie gospodarki, i niszczenie w ogóle rynku. Także, to jest skandaliczne. (...) Firmy, które są złe, kiepskie i które sobie nie radzą, powinny upaść dla dobra gospodarki.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 29.04.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Armia

(...) Wojsko polskie na dzisiejszy dzień praktycznie nie istnieje. Zdajemy sobie sprawę, że tam na (...) 10 oficerów jest 1 żołnierz, a może nawet gorsze są te proporcje. Nie ma kto walczyć. (...( Nie ma sprzętu - sprzętu, który działa, bo sprzęt to jest, sporo go jest nawet (...). Samoloty nie latają, czołgi nie potrafią ruszyć z miejsca itd. Nasza armia na morzu wiemy jaka jest. 10 lat budowaliśmy nadroższy statek świata, który nie posiada uzbrojenia.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 28.04.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
UE

Dla Polski w tej chwili największym zagrożeniem jest to, co planuje Unia Europejska w stosunku do Polski.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 28.04.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Polityka klimatyczna

Ochrona środowiska to jedna z najważniejszych rzeczy jaka jest, ponieważ działa na nas, uszkadza nas. Złe powietrze, zła woda, czy coś takiego, to szkodzi nam po prostu. Więc tutaj powinna być ingerencja państwa.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 27.04.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Podatki

Jestem zwolennikiem likwidacji PIT i CIT.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 23.04.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
UE

Przekonałem się, co czeka Polskę w chwili, gdy dalej pozostaniemy w Unii Europejskiej i chciałbym przekonać Polaków do tego, że dłużej w tym tworze nie możemy być, a kandydowanie na prezydenta daje mi taką możliwość.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 22.04.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Prezydent

Ja jestem bardzo silnym wolnościowcem, jeżeli chodzi o sprawy obywatelskie, osobiste, ludzkie (...). Jestem konserwatystą światopoglądowym (...). A przede wszystkim jestem wolnościowcem gospodarczym. Ja wszędzie oświadczam, że gdybym był prezydentem, to oczywiście większość ustaw, które sejm produkuje w potwornym nadmiarze i bez sensu, na pewno bym nie podpisał. Na pewno nie byłbym podległy rządzącej elicie, to jest chyba oczywiste. A równocześnie z własnej inicjatywy chciałbym zarówno sejmowe jak i być może ogólnospołeczne działania podjąć związane z wyjściem Polski z Unii Europejskiej. Bo (...) groźba wisi [nad nami - przyp. MPW] straszliwa. Tylko, że praktycznie nikt o tym nie wie (...).

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 22.04.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Małżeństwa homoseksualne

Homoseksualni (...) żądają równouprawnienia, żeby się żenili (...). Potrzebują tego, (...) bo inne jest prawo spadkowe dla małżeństw, a inne (...) dla nich. Zlikwidujmy te prawo spadkowe, a przestaną się czepiać o to, aby byli małżeństwem.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 22.04.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Koronawirus: ustrój

Dlaczego nie wprowadzono stanu klęski żywiołowej ani wyjątkowego? Bo według prawa po takim stanie nadzwyczajnym ludzie i firmy mają prawo do odszkodowań. Bez tego nie ma prawa do odszkodowań. Rząd będzie "dzielił i rządził"- temu da a temu niegrzecznemu nie. Pokłoń się narodzie!

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 18.03.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Polityka zagraniczna

Chciałbym zmienić politykę Polski, trochę taką politykę "na kolanach", jak nie do Unii Europejskiej, to do Stanów Zjednoczonych.

Źródło: www.polsatnews.pl

Data obietnicy: 21.02.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
UE

Jeszcze kilka lat temu, jak byłem w europarlamencie, było dużo mowy o tym, że może UE się zmieni, może nie będzie taka zła jaka jest, takim socjalistycznym tworem, który gnębi inne kraje. Doszliśmy do wniosku, że to nie jest możliwe. Nie ma możliwości naprawienia Unii w obecnym kształcie. Jedyne, co możemy zrobić, to wyjść z niej dla dobra naszej wolności osobistej, gospodarczej oraz po to, żeby Polska nie stała się kolonią.

Źródło: www.polsatnews.pl

Data obietnicy: 21.02.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
UE

Widzę szansę na takie referendum, a pojawi się ona, kiedy Polacy się dowiedzą, co się tak naprawdę dzieje. Jakie koszty ponosimy i jakie mamy ponosić. Gdy się tego dowiedzą, to sądzę, że większość Polaków opowie się za takim wyjściem. Tym bardziej, że są straszeni, że jak wyjdziemy z UE, to nie będziemy mieli dofinansowań, że nie będziemy mogli jeździc po Europie, co jest oczywiście nieprawdą.

Źródło: www.polsatnews.pl

Data obietnicy: 21.02.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
In vitro

Co do (...) in vitro, (...) jest to skomplikowana sprawa. Główny problem w in vitro jest to, nie to nawet, że zarodek poza człowiekiem jest rozwijany itd., ale to, że się pobiera tych zarodków więcej i część się uśmierca. (...) Jestem zdecydowanym przeciwnikiem [takiej - przyp. MPW] sytuacji (...). Natomiast sytuacja, gdy jest jeden zarodek pobierany i ludzie są w ten sposób leczeni, to ja uczciwie powiem, nie widzę tutaj przeciwwskazań moralnych w tej sprawie.

Źródło: www.polsatnews.pl

Data obietnicy: 21.02.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Relacje międzynarodowe

Ci, którzy przyjeżdżają, żeby pracować, to (...) w ogóle żadnych problemów nie powinno być z tym, żeby tych ludzi przyjmować. Ci, którzy tu przyjeżdżają, żeby dostać zasiłek, to powinno się takich wywalić po prostu za granice państwa natychmiast. Powinno być to, że jeżeli ktoś przyjeżdża do Polski, to jest gościem. To nie jest, że ma takie same prawa jak nasz obywatel. I jeżeli jakiekolwiek wykroczenie by popełniał, przestępstwo, to ma być natychmist wywalany z Polski. To jest oczywiste i prosta sprawa. Natomiast nie powinno być przeszkód, żeby ktoś przyjedżał i pracował do Polski albo zwiedzał (...).

Źródło: www.polsatnews.pl

Data obietnicy: 21.02.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Polityka klimatyczno-energetyczna

Oczywistym jest, że Polska winna dążyć do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej poprzez wykorzystanie własnych złóż (węgiel, gaz łupkowy) i poprzez odrzucenie tej unijnej oszukańczej polityki klimatycznej.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 14.04.2014

sprawy europejskie
gospodarka i energetyka
polityka klimatyczna
węgiel
gaz łupkowy
małopolsko-świętokrzyski
KNP
wybory europejskie 2014
Integracja UE

Jedynym prawidłowym jest działanie w kierunku likwidacji tego biurokratycznego tworu.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 14.04.2014

sprawy europejskie
Unia Europejska
integracja europejska
wybory europejskie 2014
KNP
małopolsko-świętokrzyski
Wspólna polityka rolna

Należy zlikwidować wszelkie dopłaty do rolnictwa. Polscy rolnicy muszą żebrać o niewielkie dopłaty (poza cwaniakami, którzy dopłaty mają duże), a i tak polski rynek zalewa żywność, do której niemieccy rolnicy mają dopłaty znacznie większe.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 14.04.2014

sprawy ogólnopolskie
rolnictwo
wspólna polityka rolna
wybory europejskie 2014
małopolsko-świętokrzyski
KNP
Wspólny rynek europejski

Rynek (niekoniecznie wspólny) będzie się rozwijał tym lepiej, im mniej państwa – a w szczególności UE – będą się do niego wtrącać. Czyli należy obniżyć podatki, zlikwidować celne ograniczenia oraz istniejące zakazy i nakazy, zamiast tworzyć nowe prawa.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 14.04.2014

sprawy europejskie
integracja europejska
wspólny rynek
KNP
wybory europejskie 2014
małopolsko-świętokrzyski
Polityka gospodarcza

Kraje Unii winny dążyć do likwidacji wszelkich barier celnych i do zminimalizowania wszelkich podatków w sposób niezależny – bez oglądania się na siebie. Budżety wszystkich państw powinny być także niezależne od siebie.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 14.04.2014

sprawy europejskie
integracja europejska
wspólny rynek
wybory europejskie 2014
małopolsko-świętokrzyski
KNP