Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1949-02-24, Kowalewo Pomorskie
Zawód: prawnik
Wykształcenie: wyższe
Janusz Zemke, 1 z kujawsko-pomorskiego, SLD-UP. Prawnik, dr politologii, poseł X, I-VI kadencji, w l. 2001-2005 wiceminister obrony narodowej, członek SLD. Poseł do Parlamentu Europejskiego od 2009 r. Tematy na nową kadencję: Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, praca w komisji transportu i... turystyki PE. W VIII kadencji PE zasiada w komisji ds. transportu i turystyki, podkomisji ds. bezpieczeństwa i obrony, komisji spraw zagranicznych (zastępca członka).
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
  1. Zdecydowanie A
  2. Raczej A
  3. Raczej B
  4. Zdecydowanie B
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Od 2021 r. w Unii Europejskiej nie będzie można wykorzystywać m. in. słomek, patyczków do uszu i jednorazowych sztućców plastikowych. Zakaz powinien być rozszerzony o kolejne tego typu nieprzetwarzalne produkty.
Należy zakazać sprzedaży produktów różnej jakości pod tą samą nazwą (np. żywności i chemii domowej).
Państwa członkowskie powinny ustalić europejską listę leków refundowanych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie kadencji posłów do Parlamentu Europejskiego (2019)

Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Poprawa stanu bezpieczeństwa wewnętrznego UE
Sukces 2: Skutki zniesienia opłat roamingowych w UE
Największa porażka: Kształt dyrektywy o pracownikach delegowanych uderzający sektor przewozów międzynarodowych
Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Zasady korzystania w UE ze zadalnie kierowanych statków powietrznych Sprawozdawca w imieniu frakcji S&D
Zalecenia dla wspólnego europejskiego obszaru lotniczego Sprawozdawca w imieniu frakcji S&D
Rozporzdzenie o bezpieczeństwie lotniczym po wystąpoeniu Wlk. Brytanii z UE Sprawozdawca w imieniu frakcji S&D
Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Głosowanie nad pakietem mobilności, ponieważ rozwiązania forsowane przez większość posłów do PE bezpośrednio uderzają w polski sektor transportu międzynarodowego.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 19.01.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Transportu i Turystyki, członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 19.01.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony, członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 19.01.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Spraw Zagranicznych, zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
Pokaż więcej

Obietnice

Ochrona danych osobowych

Niedawno Trybunał Sprawiedliwości unieważnił, jako sprzeczną z Kartą Praw Podstawowych, tzw. dyrektywę retencyjną, która zobowiązywała państwa do gromadzenia danych telekomunikacyjnych, by mogły z nich korzystać policja i służby specjalne. Czy UE powinna ustanowić nową dyrektywę, czy zostawić państwom decyzję, czy w ogóle chcą gromadzić te dane? Zemke: Powinien być jeden standard na poziomie Unii.

Źródło: wyborcza.pl

Data obietnicy: 22.05.2015

sprawy europejskie
prawa i wolności obywatelskie
prawo
ochrona danych osobowych
SLD-UP
wybory europejskie 2014
2 kujawsko-pomorski
Ponowne uprzemysłowienie Unii Europejskiej

Musimy inwestować w reindustrializację, czyli ponowne uprzemysłowienie Europy. Dodane przez: Asia

Źródło: radioznin.fm

Data obietnicy: 2014

SLD
2 kujawsko-pomorski
sprawy europejskie
gospodarka i energetyka
Wyższy budżet unijny

Budżet unijny powinien być wyższy, dlatego naszym zdaniem należy opodatkować operacje finansowe między instytucjami finansowymi w wysokości 0,01%. Dodane przez: Asia

Źródło: radioznin.fm

Data obietnicy: 2014

SLD
2 kujawsko-pomorski
sprawy europejskie
budżet UE
gospodarka i energetyka
Małe i średnie przedsiębiorstwa

75% wszystkich miejsc pracy powstaje w małych i średnich przedsiębiorstwach. Czas wielkich molochów się skończył. Uważamy, że już z tych unijnych środków, które są, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny otrzymać relatywnie więcej środków. (…) Jak są dzielone środki unijne to trzeba zacząć poważnie traktować przedsiębiorców. W Polsce przedsiębiorcy są traktowani zbyt podejrzliwe. Dodane przez: Asia

Źródło: radioznin.fm

Data obietnicy: 2014

SLD
2 kujawsko-pomorski
sprawy ogólnopolskie
przedsiębiorczość
rynek pracy
gospodarka i energetyka
Tak dla związków partnerskich

Opowiadam się za legalizacją związków partnerskich, ale jestem przeciwnikiem tego, żeby pary jednopłciowe adoptowały dzieci. Dodane przez: Asia

Źródło: radioznin.fm

Data obietnicy: 2014

SLD
2 kujawsko-pomorski
sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
światopogląd
związki partnerskie
Karta praw podstawowych i Konwencja o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

To niedobrze że Polska nie ratyfikowała ani tej konwencji ani Karty Praw Podstawowych i dziwie się tutaj bardzo, że PO w tych konkretnych sprawach trzyma właściwie taką samą linię, jak posłowie PiS. Ja jestem posłem lewicowym i my uważamy że trzeba zawsze walczyć o tolerancję i równość. Pamiętać trzeba o tych, którym jest ciężko, którzy są dyskryminowani, którym wiedzie się gorzej. Dodane przez: Asia

Źródło: radioznin.fm

Data obietnicy: 2014

SLD
2 kujawsko-pomorski
polityka społeczna
sprawy ogólnopolskie
światopogląd
Droga ekspresowa S5

Mało kto wie, że każda inwestycja, której wartość przekracza 50 mln euro wymaga bezpośredniej zgody Komisji Europejskiej. Droga S-5, jeśli wejdzie do planu, będzie podzielona na 7 odcinków. Wartość każdego przekracza 50 mln euro. Trzeba więc pilnować, żeby decyzje zapadały szybko, sprawy nie leżały zbyt długo, nie było problemów z finansowaniem. Dodane przez: Asia

Źródło: www.janusz-zemke.pl

Data obietnicy: 27.05.2014

SLD
2 kujawsko-pomorski
sprawy ogólnopolskie
infrastruktura
Rozwiązywanie problemów społecznych najpierw

Ja uważam, że w pierwszym rzędzie należy skupić się na rozwiązywaniu problemów społecznych, a nie na umacnianiu instytucji unijnych. To jest z jeden z błędów popełnianych na poziomie Unii. Najpierw trzeba się na poważnie zająć problemami ludzi. Dodane przez: Asia

Źródło: www.radiopik.pl

Data obietnicy: 27.05.2014

SLD
2 kujawsko-pomorski
sprawy europejskie
polityka społeczna
wybory europejskie 2014
Program stażowy dla samorządowców

Poza tym zacząłem z Tadeuszem Zwiefką nowy program stażowy dla samorządowców. Finansujemy go wspólnie z urzędem marszałkowskim. Urzędnicy w urzędów gmin, miast, starostw powiatowych zajmujący się środkami unijnymi jadą na 2-miesięczny staż do Brukseli. Będę namawiał kolegów do wspólnych działań. Dodane przez: Asia

Źródło: www.janusz-zemke.pl

Data obietnicy: 26.05.2014

SLD
2 kujawsko-pomorski
administracja państwowa i samorząd
sprawy lokalne
Modernizacja polskiej armii

Polakom należy się uczciwy komunikat. Polskie granice są bezpieczne. Powiedzmy to jasno i dobitnie - wojna nam nie zagraża. Przed nami kolejny etap modernizacji polskiej armii. Musimy zadbać, by przyczynił się do utworzenia tysięcy nowych miejsc pracy. Bezpieczeństwo jest ważne, ale praca jest ważniejsza. Dodane przez: Asia

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 13.05.2014

SLD
2 kujawsko-pomorski
sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia (Grudziądz)

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia mają poważne problemy w wygrywaniu przetargów w polskim MON-ie. Zupełnie nie mogę tego zrozumieć, dlatego że MON nie powinien być tylko zainteresowany tym, żeby zrobić przetarg i żeby ten przetarg wygrała dowolna firma. Polski MON odpowiada także za to, żeby potencjał obronny Polski był ważny. Bezpieczeństwo państwa to nie tylko wojsko, to także potencjał. To poważny problem, którym będę musiał się zająć bezpośrednio po wyborach. Dodane przez: Asia

Źródło: egrudziadz.pl

Data obietnicy: 12.05.2014

SLD
2 kujawsko-pomorski
sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
Polityka UE wobec banków

Europa zajmowała się ostatnimi czasy ratowaniem banków. Dofinansowano te banki gigantyczną kwotą przekraczającą znacznie bilion euro. Natomiast, niestety, za mało mówi się o społecznych problemach. Pewne kagańce powinno się nałożyć na pensje prezesów banków. Dodane przez: Asia

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 7.05.2014

SLD
2 kujawsko-pomorski
sprawy europejskie
budżet UE
budżet państwa i podatki
wybory europejskie 2014
Płaca minimalna w UE

Płaca minimalna powinna wynosić 50 % przeciętnej płacy w danym kraju. Nie mówimy o samej kwocie bo to się bardzo różni, ale zasada jest słuszna. Dodane przez: Asia

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 7.05.2014

SLD
2 kujawsko-pomorski
sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
rynek pracy
Zwiększenie wpływu obywateli na wybór szefa KE

Dzisiaj jest tak, że przewodniczący Komisji Europejskiej jest wybierany przez Parlament, ale Parlament wybiera go spośród kandydatów uzgodnionych przez szefów rządów. (…) Według SLD, partie startujące w eurowyborach powinny od razu wskazywać, kto będzie ich kandydatem na szefa Komisji, by głosujący mogli świadomie zadecydować. Dodane przez: Asia

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 7.05.2014

SLD
sprawy europejskie
Komisja Europejska
partycypacja
2 kujawsko-pomorski
Ujednolicenie standardów socjalnych w UE

Trzeba działać na rzecz tego, żeby pewne podstawowe obowiązki państwa wobec obywateli zostały w skali Unii ujednolicone.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 7.05.2014

SLD
2 kujawsko-pomorski
sprawy europejskie
polityka społeczna
Oprocentowanie operacji finansowych

Operacje finansowe między instytucjami finansowymi powinny być opodatkowane przynajmniej minimalną kwotą. Dodane przez: Asia

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 7.05.2014

SLD
2 kujawsko-pomorski
sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
Zwiększenie kontyngentu NATO w Polsce

Istotnie, pan minister Sikorski wystąpił z inicjatywą przerzucenia na terytorium Polski dwóch ciężkich brygad amerykańskich. Można to rozpatrywać w różnych kategoriach: choćby - nie wprost - pytając, czy powinniśmy ożywić nasze kontakty z NATO. Jestem zwolennikiem takiego ożywienia. Ale moim zdaniem mamy kilka istotnych problemów. Po pierwsze: powinniśmy zwiększyć liczbę wspólnych ćwiczeń żołnierzy polskich i żołnierzy NATO-wskich. Na razie, jak na naszą 15-letnią przynależność do Paktu, tych ćwiczeń jest zbyt mało. Po drugie: wiadomo, że w sytuacji jakiegoś poważnego zagrożenia, Polska ma prawo liczyć na wsparcie bojowe całego NATO. Dodane przez: Asia

Źródło: www.sld.org.pl

Data obietnicy: 2014-04-7

SLD
2 kujawsko-pomorski
sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
NATO
wybory europejskie 2014
Bezpieczeństwo w UE

Zdecydowanie opowiadam się za tym, żeby Unia Europejska miała własne zdolności do działania w bardzo różnych sytuacjach kryzysowych. W Komisji Bezpieczeństwa i Obrony należę do tych, którzy za takim rozwiązaniem zdecydowanie optują. Dodane przez: Asia

Źródło: www.sld.org.pl

Data obietnicy: 17.04.2014

SLD
2 kujawsko-pomorski
sprawy europejskie
bezpieczeństwo i obronność
wybory europejskie 2014
Batalion łączności NATO

Dzisiaj bardzo potrzebne byłoby stworzenie batalionu łączności NATO. Bo wszystko zaczyna się od rozpoznania i łączności. Dlatego obecne inwestycje NATO-wskie powinny być skupione na batalionie łączności. Myślę też, że samoloty rozpoznawcze typu Avacs nie muszą - jak dziś - stacjonować na granicy holendersko-niemieckiej (1000 km od terytorium Polski, na terytorium, gdzie nie ma żadnego zagrożenia), tylko powinny zostać przeniesione do Polski. Dodane przez: Asia

Źródło: www.sld.org.pl

Data obietnicy: 17.04.2014

SLD
2 kujawsko-pomorski
sprawy europejskie
bezpieczeństwo i obronność
NATO
Droga ekspresowa S5

Wierzę, że w najbliższych pięciu latach w końcu zacznie się budowa drogi ekspresowej S5 i liczę, że w tym czasie droga zostanie oddana do użytku. Budowa każdego z siedmiu jej odcinków będzie wymagała każdorazowo odpowiednich decyzji Komisji Europejskiej, gdyż Komisja obligatoryjnie opiniuje i nadzoruje realizację inwestycji infrastrukturalnych, których wartość przekracza 50 mln euro. Właśnie tutaj widzę miejsce na aktywność eurodeputowanego. Jako członek Komisji Transportu będę starał się na bieżąco pilotować i monitorować tę inwestycję, gdyż ma ona fundamentalne znaczenie dla całego województwa, a zwłaszcza dla Bydgoszczy.

Źródło: enjoybydgoszcz.pl

Data obietnicy: 3.04.2014

SLD
2 kujawsko-pomorski
sprawy ogólnopolskie
sprawy lokalne
infrastruktura
wybory europejskie 2014
Staże i praktyki dla studentów

Wśród innych działań dla regionu z pewnością chciałbym nadal wspierać ludzi młodych. Wzorem obecnej kadencji zamierzam realizować duży program staży i praktyk dla studentów z naszego województwa. (…) w najbliższych pięciu latach zmierzam zorganizować staże i praktyki dla ponad 200 młodych osób. Co ważne, na pewno będą wśród nich studenci bydgoskich uczelni. Dodane przez: Asia

Źródło: enjoybydgoszcz.pl

Data obietnicy: 3.04.2014

SLD
2 kujawsko-pomorski
sprawy lokalne
edukacja i szkolnictwo wyższe
Transport kolejowy

Będzie to dotyczyć nie tylko przebudowy torów, ale także modernizacji dworców oraz zakupu nowoczesnego taboru. Bydgoszcz jest ważnym węzłem kolejowym, a inwestycje na kolei powinny dodatkowo podnieść jej znaczenie dla tej gałęzi transportu. Jako poseł będę miał prawo do bezpośredniego zwracania się z interwencjami do unijnych komisarzy odpowiedzialnych za realizację polityk wspólnotowych, w tym także za politykę transportową i na pewno będę z tego narzędzia korzystał. Dodane przez: Asia

Źródło: enjoybydgoszcz.pl

Data obietnicy: 3.04.2014

SLD
2 kujawsko-pomorski
sprawy ogólnopolskie
infrastruktura
wybory europejskie 2014