Informacje ogólne

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Klub/koło: Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Data i miejsce urodzenia: 1964-01-14, Bydgoszcz
Zawód: ekonomista
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 2 Bydgoszcz
Liczba głosów: 107 113 (16,14%)
Kosma Złotowski, 1 z kujawsko-pomorskiego, PiS. Polonista, absolwent studiów MBA. W l. 1989-1992 pracował w lokalnych mediach. Prowadził firmę produkującą materiały telewizyjne. W l. 1994-1995 prezydent Bydgoszczy, a w 2002-2005 radny. W przeszłości związany z Porozumieniem Centrum, Porozumieniem... Polskich Chrześcijańskich Demokratów, od 2002 r. w PiS. W 2004 r. bez sukcesu kandydował do PE. Poseł na Sejm III i VII kad., senator VI kad. Zasiadał m.in. w komisjach: spraw zagranicznych; administracji i cyfryzacji; nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Od 2014 r. poseł do Parlamentu Europejskiego, zasiada w komisjach ds. transportu i turystyki, ds. zatrudnienia i spraw socjalnych (zastępca członka) oraz w komisji prawnej (zastępca członka).
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

  • Parlement européen Bât. Willy Brandt 06M075 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles/Brussel tel.:+32(0)2 28 45775 fax:+32(0)2 28 49775
  • Parlement européen Bât. Louise Weiss T13031 1, avenue du Président Robert Schuman CS 91024 F-67070 Strasbourg Cedex tel.: +33(0)3 88 1 75775 fax: +33(0)3 88 1 79775

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie działalności posłów do Parlamentu Europejskiego IX kadencji (2024) (2024)

Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Jesteśmy dziś globalnymi liderami w zakresie regulacji usług cyfrowych, ochrony danych i cyberbezpieczeństwa w UE. W tej kadencji pracowaliśmy nad szeregiem dokumentów tj.: Akt o usługach cyfrowych , Akt o rynkach cyfrowych, Akt w sprawie Sztucznej Inteligencji czy Akt w sprawie danych, które mają zagwarantować najwyższe standardy bezpieczeństwa konsumentów w dobie transformacji cyfrowej i rozwoju sztucznej inteligencji
Sukces 2: Udało się w PE zbudować i utrzymać platformę wsparcia dla Ukrainy. Wielokrotnie i zdecydowanie PE potępiał rosyjską agresję jednoznacznie stając po stronie Kijowa. Od pierwszych dni wojny apelujemy o nakładanie sankcji na Rosję i Białoruś oraz wzywamy do dostarczania broni i pomocy humanitarnej walczącej Ukrainie. Z uwagi na utrzymywaną od lat zależność UE, a szczególnie Niemiec, od rosyjskich surowców energetycznych taka reakcja nie była wcale oczywista, dlatego tym bardziej cieszę się, że PE stanął po właściwej ze stron.
Największa porażka: Za największą porażkę tej kadencji uważam całą politykę Zielonego Ładu, w której kreowaniu i zaostrzaniu brał udział PE. Jako grupa EKR od początku ostrzegaliśmy, że ustalane cele są zbyt ambitne a nakładane obciążenia nie do udźwignięcia dla gospodarki i Europejczyków. Niestety większość w PE była głucha na nasze argumenty i konsekwentnie głosowała za kolejnymi „zielonymi” dyrektywami. Pierwsi na ulicę wyszli rolnicy, ale kwestią czasu jest dołączenie do nich kolejnych sektorów. Transfer kolejnych gałęzi przemysłu do krajów trzecich, uzależnienie lekowe od Chin i Indii oraz drastyczny wzrost cen energii to cena jaką Europejczycy muszą płacić za ideologiczne mrzonki Brukselskich urzędników. Uważam to za bardzo niesprawiedliwe!
Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 450 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech konkretnych sukcesów w Pana/Pani pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Po wielu latach dyskusji na temat ujednolicenia portu ładowania w UE w tej kadencji wreszcie udało się doprowadzić do finalizacji tego pomysłu. Od jesieni 2024 USB typu C stanie się wspólnym portem ładowania dla wszystkich urządzeń z zakresu przenośnej elektroniki niezależnie od ich producenta. Pracowałem nad przepisami w komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz byłem członkiem zespołu negocjacyjnego PE podczas negocjacji dotyczących nowych przepisów z Radą UE. Wprowadziliśmy szeregu poprawek - obligujących KE do zaprojektowania systemu oznaczeń ładowarek, który pozwoli łatwo wybrać urządzenie ładujące najlepiej odpowiadające naszym potrzebom i możliwościom urządzeń - zapobiegających rozdzieleniu sprzedaży urządzeń i kabli do ładowania - zobowiązujących KE do prowadzenia monitoringu najnowszych rozwiązań, tak aby mogła szybko zaktualizować dyrektywę jeśli tylko pojawi się standard, który może zastąpić złącze USB-C aby nowe przepisy nie stały się barierą dla innowacji w zakresie technologii ładowania
Sprawozdanie w sprawie zwalczania barier pozataryfowych i pozapodatkowych na jednolitym rynku. Wciąż w niektórych państwach członkowskich firmy i przedsiębiorcy z naszej części Europy napotykają na bariery tj: bezpodstawne kontrole czy nieproporcjonalne kary, które pozbawiają ich równych warunków konkurowania z zachodnimi firmami i utrwalają w ten sposób podział jednolitego rynku Byłem autorem tego sprawozdania, które zostało przyjęte przez PE znaczną większością głosów na sesji plenarnej w lutym 2022. Udało się skutecznie zidentyfikować największe przeszkody dla transgranicznej aktywności gospodarczej w Unii Europejskiej i przedstawić Komisji Europejskiej mapę drogową działań zmierzających do rozwiązania tych problemów.
Akt o Sztucznej Inteligencji- czyli pierwsze w historii ramy prawne regulujące SI Pracowałem nad tym dokumentem w Komisji IMCO/LIBE, złożyłem ponad 100 poprawek oraz brałem udział w negocjacjach PE z Komisją Europejską i Radą jako przedstawiciel grupy EKR. Udało się obronić wiele naszych postulatów w zakresie wsparcia dla innowacji, ułatwień dla MŚP, funkcjonowania piaskownic regulacyjnych, wyłączeń dla fazy badawczej czy zwiększonej ochrony praw obywateli w przypadku wykorzystywania sztucznej inteligencji przez organy publiczne.
Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Trudno mi wskazać jedno takie głosowanie. Technicznie z pewnością te najdłuższe są najtrudniejsze, ponieważ tempo głosowania w PE jest bardzo szybkie. W przypadku części głosowań na pakietem Fit for 55 w trakcie głosowań były zarządzane przerwy ponieważ sprawozdawcy byli zdezorientowani wynikiem głosowań nad poszczególnymi poprawkami. Zarządzane były wtedy dodatkowe konsultacje przed finalnym głosowaniem co zawsze wywołuuje pewne zamieszanie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie kadencji posłów do Parlamentu Europejskiego (2019)

Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Otwarcie nowych możliwości rozwoju dla polskich producentów leków generycznych dzięki zmianie europejskich przepisów dotyczących Dodatkowych Świadectw Ochronnych.
Sukces 2: Praktycznie jednogłośne przyjęcie mojego raportu dotyczącego bezpieczeństwa lotniczego po Brexicie, gwarantującego ciągłość komunikacji lotniczej między Zjednoczonemu Królestwem a UE po wyjściu Londynu z Unii bez umowy.
Największa porażka: Po ponad dwóch latach ciężkiej pracy, trudnych negocjacji i pomimo kilku wygranych głosowań w Komisji Transportu i Turystyki nie udało się w tej kadencji całkowicie odrzucić forsowanego przez Niemcy i Francję "Pakietu Mobilności", a jedynie skutecznie opóźnić prace legislacyjne, które nie zakończą się przed wyborami do PE.
Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Bardzo korzystna dla polskich producentów leków generycznych i biopodobnych zmiana europejskich przepisów dotyczących Dodatkowych Świadectw Ochronnych dla produktów leczniczych. Kontrsparwozdawca i autor 20 poprawek, z których większość znalazła się w tekście końcowym.
Zwiększenie środków na wydatki infrastrukturalne i korzystniejszy system rozliczania projektów transportowych w ramach polityki spójnosci w kolejnej perpsektywie budżetowej. Sparwozdawca opinii Komisji Transportu i Turystyki dla Komisji Rozwoju Regionalnego dotyczącej rozporządzenia ramowego regulującego zarządzie wszystkimi instrumentami wchodzącymi w skład Funduszu Spójności.
Przyjęcie raportu dotyczącego bezpieczeństwa lotniczego gwarantującego ciągłość komunikacji lotniczej między Zjednoczonym Królestwem a UE po Brexicie. Sprawozdawca raportu.
Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Szczególnie trudne były głosowania związane z Pakietem Mobilności, przede wszystkim ostatnie dwa z łącznie sześciu głosowań, które dotyczyły trzech propozycji legislacyjnych regulujących funkcjonowanie rynku usług transportowych w UE. Głosowanie w Komisji Transportu i Turystyki trwało 5 godzin, podczas których zatwierdzaliśmy osobno ponad 1200 poprawek złożonych do trzech projektów sprawozdań. Dwa dni później na sesji plenarnej te same poprawki były głosowane ponownie, ale już w innej konfiguracji i połączone w bloki, niezgodnie z regulaminem PE i wbrew wnioskom posłów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej z różnych grup politycznych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 9
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Znalezione artykuły

22.04.2024, Zapowiedź ostatniego posiedzenia Parlamentu Europejskiego IX kadencji

…celu zaadresowanie problemu związanego z brakiem egzekwowania większości kar w przypadku transgranicznych wykroczeń. Sprawozdawcą wniosku jest Kosma Złotowski (PiS, ECR…

24.04.2019, Dlaczego europosłowie nie chcą zarabiać mniej?

…tylko dla pieniędzy. Jak obniżać, to wszystkim Pięcioro deputowanych uważa, że zarobki powinny zostać obniżone. Według Kosmy Złotowskiego (PiS, EKR) należy obniżyć pensje również urzędników, sędziów i komisarzy unijnych. – Nie miałbym nic przeciwko obniżeniu tych…

4.01.2018, The divide between the capitalist West and the communist East was alimentary as much as political. Over 25 years after the fall of communism in Europe, V4 leaders believe that in their countries citizens still buy second rate food.

…member states, who are without a doubt discriminated against by food or cleaning supplies manufacturers” – said Kosma Złotowski (ECR, PiS). Urszula Krupa , also a Law and Justice member, called the double quality products “counterfeit foods…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 2.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, Komisja Prawna, zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 2.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, Komisja Petycji, członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 2.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, Komisja Transportu i Turystyki, członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
Pokaż więcej

Obietnice

Polska nowoczesna

My chcemy ożywić polski przemysł, chcemy równych warunków dla polskiego rolnictwa na wspólnym europejskim rynku, chcemy, by szkoły polskie nie tylko uczyły, ale również wychowywały młodych Polaków. Chcemy, by Polacy, niezależnie od zamożności, mieli równy i wygodny dostęp do służby zdrowia. Krótko mówiąc – chcemy Polski nowoczesnej, spełniającej aspiracje Polaków.

Źródło: www.kosmazlotowski.pl

PiS
Bydgoszcz
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
rolnictwo
edukacja i szkolnictwo wyższe
ochrona zdrowia
Wspólny rynek

Wspólny rynek towarów i usług jest faktycznie jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej. Dlatego należy intensywnie wspierać jego dalszy rozwój. W tym kontekście wydaje się kluczowe zniesienie barier biurokratycznych. Jednocześnie jednak rynek europejski powinien być chroniony przed dumpingową konkurencją, zwłaszcza dalekowschodnią. Dodane przez: Asia

Źródło: www.rp.pl

2 kujawsko-pomorski
sprawy europejskie
prawa konsumentów
wspólny rynek
gospodarka i energetyka
Budowa portu mulitmodalnego nad Wisłą

jest to jeden z elementów polityki polskiego rządu, który mówi o rozwoju żeglugi śródlądowej. Poza tym, w nowej perspektywie unijnej, w budżecie będą na ten cel duże pieniądze. Warto z nich skorzystać. Rozwój żeglugi śródlądowej jest bardzo ważną gałęzią transportu, dla której mamy warunki, dlatego warto w tę dziedzinę inwestować

Źródło: www.radiopik.pl

Data obietnicy: 29.05.2019

kujawsko-pomorski
PiS
sprawy ogólnopolskie
wybory europejskie 2019
infrastruktura
rozwój portów
Transeuropejskie Sieci Transportowe

"Chciałbym, aby w sieci bazowej znalazły się nowe projekty, w tym między innymi multimodalny port przeładunkowy zlokalizowany w okolicy Bydgoszczy. Dzięki temu ta inwestycja miałaby zagwarantowane solidne finansowanie z pieniędzy europejskich, a województwo kujawsko-pomorskie mogłoby stać się ważnym centrum logistycznym w Europie Środkowo-Wschodniej."

Źródło: europarlament.pap.pl

Data obietnicy: 13.03.2019

kujawsko-pomorski
PiS
sprawy europejskie
wybory europejskie 2019
transport morski
współpraca gospodarcza

"Najważniejszą sprawą jest powrót do dyskusji o tym, jak pogłębiać współpracę gospodarczą w UE. Parlament Europejski odgrywa tu kluczową rolę. Niestety w tej kadencji dyskusję na ten temat zdominowali socjaliści, którzy chcą odwrócić proces budowy wspólnego rynku i ponownie postawić granice gospodarcze między państwami członkowskimi. Najlepszym przykładem są tutaj oczywiście wspominanie przepisy uderzające w polskie firmy transportowe. Obrona swobody świadczenia usług w UE będzie na pewno jednym z moich priorytetów."

Źródło: europarlament.pap.pl

Data obietnicy: 13.03.2019

kujawsko-pomorski
PiS
sprawy europejskie
wybory europejskie 2019
wspólny rynek
Polityka prorodzinna

- By pary czuły się pewniej i decydowały się na potomstwo muszą czuć się bezpiecznie. Problem z wyludnianiem się nie dotyczy tylko Polski, dlatego będę walczył o 100 euro dopłaty dla każdej europejskiej rodziny z dzieckiem, niezależnie od jej zamożności. Poza tym, były prezydent Bydgoszczy proponuje, by w Polsce każda niezamożna rodzina dostawała dodatkowo 500 złotych na każde dziecko. - Proponujemy także bezpłatne przedszkola dla każdego. Dodane przez: Asia

Źródło: express.bydgoski.pl

Data obietnicy: 22.05.2014

2 kujawsko-pomorski
polityka społeczna
sprawy ogólnopolskie
wybory europejskie 2014
Tania energia

Tania energia. Dodane przez: Asia

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 5.05.2014

2 kujawsko-pomorski
gospodarka i energetyka
PiS
wybory europejskie 2014
sprawy ogólnopolskie
Dopłaty dla rolników

Ważną sprawą jest także kwestia wyrównania dopłat rolniczych, dlatego, że rolnicy w Polsce funkcjonują na wspólnym europejskim rynku, a dostają połowa tego, na co mogą liczyć rolnicy niemieccy, francuscy czy włoscy. Dodane przez: Asia

Źródło: nowosci.com.pl

Data obietnicy: 28.04.2014

2 kujawsko-pomorski
sprawy europejskie
rolnictwo
gospodarka i energetyka
Dodatek na dziecko w rodzinie

Mamy europejski postulat, aby każde dziecko w rodzinie objąć dodatkiem 100 euro, a jeśli mówimy o polityce polskiej, PiS proponuje 500 złotych dopłaty dla rodziców na każde drugie i następne dziecko w rodzinie. Dodane przez: Asia

Źródło: nowosci.com.pl

Data obietnicy: 28.04.2014

2 kujawsko-pomorski
sprawy ogólnopolskie
polityka rodzinna
polityka społeczna
PiS
Polityka prorodzinna

Prawo i Sprawiedliwość proponuje rozpoczęcie prowadzenia aktywnej polityki prorodzinnej i pronatalistycznej na poziomie krajowym w postaci specjalnych ulg i zwolnień od podatku za każde dziecko. Na poziomie Unii Europejskiej należałoby dokonać modyfikacji wydatków Europejskiego Funduszu Społecznego, z którego środki mogłyby zostać przeznaczone na wsparcie polityki prorodzinnej. Dodane przez: Asia

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 16.04.2014

2 kujawsko-pomorski
sprawy europejskie
polityka społeczna
polityka rodzinna
Nie dla euro

Najlepiej w ogóle. Dziś kiedy euro jest w kryzysie byłoby to nieopłacalne. Waluta Euro nie ma racji bytu ekonomicznego. To pomysł polityczny, który mógłby dobrze funkcjonować jedynie na terenie Niemiec, Francji i krajów Beneluksu. Dla Polski byłaby to katastrofa, która pogorszyłaby życie najbiedniejszych obywateli naszego kraju. Poza tym posiadanie własnej waluty stanowi jeden z fundamentów suwerenności kraju. Własna waluta pozwala także na reagowanie w warunkach kryzysowych, choćby przez jej deprecjację w stosunku do innych walut. Polska gospodarka zbyt mało produkuje, by euro było teraz dla niej korzystne. Dodane przez: Asia

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 16.04.2014

2 kujawsko-pomorski
sprawy europejskie
euro
gospodarka i energetyka
PiS
Utrzymanie wspólnej polityki rolnej

Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za bezwzględnym utrzymaniem Wspólnej Polityki Rolnej. Bardzo ważne jest też zrównanie dopłat dla rolników polskich i krajów “starej Unii”. Nie ma uzasadnienia dlaczego polski rolnik ma otrzymywać czterokrotnie niższe dopłaty od niemieckiego, skoro koszty produkcji są porównywalne. Dodane przez: Asia

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 16.04.2014

sprawy europejskie
rolnictwo
wspólna polityka rolna
2 kujawsko-pomorski
Renegocjacja pakietu klimatycznego

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej szkodzi interesom Polski i dlatego jej ograniczenie musi być jednym z podstawowych priorytetów wszystkich polskich europarlamentarzystów przyszłej kadencji. Zadaniem naszego rządu jest doprowadzenie do renegocjacji pakietu klimatycznego. Dodane przez: Asia

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 16.04.2014

2 kujawsko-pomorski
gospodarka i energetyka
polityka klimatyczna
PiS
wybory europejskie 2014
Unia Bankowa to zły pomysł

Unia Bankowa to kolejny zły pomysł. Tym bardziej, że na chwilę obecną rodzimy kapitał w polskich bankach stanowi ok. 20 procent. Stąd też Polska powinna możliwie długo mieć odrębny system bankowy i starać się o jego “repolonizację”. Jednak, w dużej mierze jesteśmy już w unii bankowej z powodu tego, że jej reżymowi poddane zostaną banki-matki naszych rodzimych banków. Dodane przez: Asia

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 16.04.2014

2 kujawsko-pomorski
sprawy europejskie
wspólny rynek
unia bankowa
integracja europejska
wybory europejskie 2014
Unia powinna się rozszerzać

Unia Europejska dalej powinna się rozszerzać. Szczególnie istotne z punktu geopolitycznych interesów Polski jest to w kierunku wschodnim. Stąd też akcesja Ukrainy, Mołdawii, czy Gruzji byłaby niezwykle pożądana - jeżeli tylko państwa te będą potrafiły spełnić warunki członkowskie. Dodane przez: Asia

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 16.04.2014

2 kujawsko-pomorski
sprawy europejskie
polityka zagraniczna
PiS
wybory europejskie 2014
Nie dla federalizacji

Nie ma zgody na żadną federalizacją, nie mówiąc już o próbach tworzenia jednego quasi-państwa. Unia Europejska powinna być rękojmią bezpieczeństwa dla pokoju w Europie, a jedyne pole do większej integracji może być w poszerzaniu współpracy handlowej pomiędzy państwami członkowskimi. W tym sensie ciągle jest aktualne hasło Prawa i Sprawiedliwości z kampanii w roku 2004: “Silna Polska w Europie”.  Unia została powołana po to, by państwa ją tworzące rozwijały się lepiej, bezpieczniej i szybciej, nie odwrotnie. Dodane przez: Asia

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 16.04.2014

2 kujawsko-pomorski
sprawy europejskie
integracja europejska
PiS
wybory europejskie 2014
Dążyć do energetycznej niezależności UE

Rzeczą oczywistą, zwłaszcza w obliczu rosyjskich działań na Ukrainie, jest to, że UE powinna dążyć do energetycznej niezależności. Jak najszybciej należy zdywersyfikować źródła zaopatrzenia w energię tak w UE, jak i w Polsce. Niedoprowadzenie w ciągu ostatnich lat do eksploatacji łupków jest niewybaczalnym grzechem obecnie rządzącej w Polsce ekipy, podobnie jak zaniechanie budowy gazoportu, który w tym roku powinien już zostać oddany do użytku. Dodane przez: Asia

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 16.04.2014

2 kujawsko-pomorski
sprawy europejskie
gospodarka i energetyka
PiS

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Kosma Tadeusz
Nazwisko: Złotowski
Data urodzenia: 1964-01-14
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Poseł do Parlamentu Europejskiego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 25 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 5247,5 EUR
Uwagi: oszczędności

Kwota: 14 289 EUR
Uwagi: na rachunku bieżącym

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 400 m2
Powierzchnia działki: 5000 m2
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z Córką (50%)
Uwagi: wartość wraz z działką

Powierzchnia domu: 80 m2
Powierzchnia działki: 3,8 ha
Wartość domu: 150 000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny Żony, własność w 70%

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 399 221,1 EUR brutto
Uwagi: od stycznia do maja roku 2019 podatek unijny: 9620,35 EUR
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Clio
Rok produkcji: 2014

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mazda
Model: 6
Rok produkcji: 2017

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: BMW
Model: 325
Rok produkcji: 1993 r.

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-06-04
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Kosma Tadeusz
Nazwisko: Złotowski
Data urodzenia: 1964-01-14
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Poseł do Parlamentu Europejskiego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 8000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 59 637,5 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 400 m2
Powierzchnia działki: 5000 m2
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z Córką (50%)
Uwagi: wartość około

Powierzchnia domu: 80 m2
Powierzchnia działki: 3,8 ha
Wartość domu: 150 000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny Żony, własność w 70%
Uwagi: wartość i powierzchnia domu około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 26 273,1 EUR brutto
Uwagi: od stycznia do marca roku 2019 podatek unijny: -5772,21 EUR
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Clio
Rok produkcji: 2014

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mazda
Model: 6
Rok produkcji: 2017

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: BMW
Model: 325
Rok produkcji: 1993 r.

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-03-19
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Kosma Tadeusz
Nazwisko: Złotowski
Data urodzenia: 1964-01-14
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Poseł do Parlamentu Europejskiego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 23 526,27 EUR
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 7066,69 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 400 m2
Powierzchnia działki: 5000 m2
Wartość domu: 900 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z Córką (50%)

Powierzchnia domu: 80 m2
Powierzchnia działki: 3,8 ha
Wartość domu: 100 000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny Żony
Uwagi: postępowanie spadkowe w toku wartość i powierzchnia domu około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 102 572,16 EUR brutto
Uwagi: podstawa opodatkowania: 102 492,12 EUR podatek unijny: -22 534,26 EUR
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Clio
Rok produkcji: 2014

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mazda
Model: 6
Rok produkcji: 2017

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia: 20 599,60 PLN
Uwagi: wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia: 24 011,72 PLN
Uwagi: wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w Santander Consumer Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 56 666,61 PLN
Uwagi: wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2018-03-24
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Kosma Tadeusz
Nazwisko: Złotowski
Data urodzenia: 1964-01-14
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Poseł do Parlamentu Europejskiego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 10 515,80 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 400 m2
Powierzchnia działki: 5000 m2
Wartość domu: 900 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z Rodzicami (50%)

Powierzchnia domu: 80 m2
Powierzchnia działki: 3,8 ha
Wartość domu: 60 000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny Żony
Uwagi: postępowanie spadkowe w toku wartość i powierzchnia domu około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 100 182,42 EUR brutto
Uwagi: podstawa opodatkowania 100 182,38 EUR podatek unijny 22 008,30 EUR
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Clio
Rok produkcji: 2014

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mazda
Model: 6
Rok produkcji: 2014

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia: 34 228,61 PLN
Uwagi: wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia: 40 157,25 PLN
Uwagi: wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w Santander Consumer Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 88 660,16 PLN
Uwagi: wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Podpis
Data: 2017-03-24
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Kosma Tadeusz
Nazwisko: Złotowski
Data urodzenia: 1964-01-14
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Poseł do Parlamentu Europejskiego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 5411,60 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 400 m2
Powierzchnia działki: 5000 m2
Wartość domu: 900 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z Rodzicami (50%)

Powierzchnia domu: 80 m2
Powierzchnia działki: 3,8 ha
Wartość domu: 60 000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny Żony
Uwagi: postępowanie spadkowe w toku wartość i powierzchnia domu około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 97 401,30 EUR brutto
Uwagi: podstawa opodatkowania 97 321,26 EUR podatek unijny 21 396,30 EUR
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Clio
Rok produkcji: 2014

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mazda
Model: 6
Rok produkcji: 2014

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w PeKaO S.A
Kwota pozostała do spłacenia: 1610,38 PLN
Uwagi: Wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia: 10 982,14 PLN
Uwagi: Wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia: 57 873,41 PLN
Uwagi: Wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia: 46 433,86 PLN
Uwagi: Wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w Santander Consumer Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 120 064,16 PLN
Uwagi: Wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w SKOK
Cała kwota: 54 475,71 PLN
Uwagi: Wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w Renault Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 28 486,21 PLN
Uwagi: Wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Podpis
Data: 2016-04-17
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Kosma Tadeusz
Nazwisko: Złotowski
Data urodzenia: 1964-01-14
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Poseł do Parlamentu Europejskiego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 3003,36 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 400 m2
Powierzchnia działki: 5000 m2
Wartość domu: 900 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z Rodzicami (50%)

Powierzchnia domu: 80 m2
Powierzchnia działki: 3,8 ha
Wartość domu: 60 000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny Żony
Uwagi: postępowanie spadkowe w toku

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 48 575,51 PLN brutto

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 11 801,64 PLN
Uwagi: (zgodnie z informacją z Kancelarii Sejmu z 03.02.2015 r.)

Opis: uposażenie posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 48 123,18 EUR
Uwagi: podstawa opodatkowania - 48 083,16 EUR podatek unijny - 10 571,10 EUR

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Clio
Rok produkcji: 2014

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mazda
Model: 6
Rok produkcji: 2014

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w PeKaO S.A
Kwota pozostała do spłacenia: 5186,61 PLN
Uwagi: Wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia: 26 259,74 PLN
Uwagi: Wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia: 57 873,41 PLN
Uwagi: Wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia: 67 896,44 PLN
Uwagi: Wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w Santander Consumer Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 151 468,16 PLN
Uwagi: Wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w Renault Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 46 851 PLN
Uwagi: Wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Podpis
Data: 2015-04-17
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Kosma Tadeusz
Nazwisko: Złotowski
Data urodzenia: 1964-01-14
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Poseł do Parlamentu Europejskiego
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 400 m2
Powierzchnia działki: 5000 m2
Wartość domu: 900 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z Rodzicami (50%)

Powierzchnia domu: 80 m2
Powierzchnia działki: 3,8 ha
Wartość domu: 60 000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny Żony
Uwagi: postępowanie spadkowe w toku

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 49 131,76 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 11 801,64 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w PeKaO S.A
Kwota pozostała do spłacenia: 7052,63 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia: 34 399,61 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia: 86 368,92 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa z kasy Sejmu
Kwota pozostała do spłacenia: 11 313 PLN

Podpis
Data: 2014-05-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Kosma Tadeusz
Nazwisko: Złotowski
Data urodzenia: 1964-01-14
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 400 m2
Powierzchnia działki: 5000 m2
Wartość domu: 900 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z Rodzicami (50%)

Powierzchnia domu: 80 m2
Powierzchnia działki: 3,8 ha
Wartość domu: 60 000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny Żony
Uwagi: postępowanie spadkowe w toku

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 118 377,86 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 594,52 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w PeKaO S.A
Kwota pozostała do spłacenia: 10 738,86 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w BPH
Kwota pozostała do spłacenia: 8302,96 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia: 50 357,08 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia: 27 615,24 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2013-03-20
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Kosma Tadeusz
Nazwisko: Złotowski
Data urodzenia: 1964-01-14
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 400 m2
Powierzchnia działki: 5000 m2
Wartość domu: 900 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z Rodzicami (50%)

Powierzchnia domu: 80 m2
Powierzchnia działki: 3,8 ha
Wartość domu: 60 000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny Żony
Uwagi: postępowanie spadkowe w toku

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie z tytułu zatrudnienia od 2011-01-01 do 2011-10-15
Kwota: 68 137,91 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 19 784,60 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 4369,11 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: BMW
Model: 730
Rok produkcji: 1995
Wartość: 15 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w PeKaO S.A
Kwota pozostała do spłacenia: 12 163 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w BPH
Kwota pozostała do spłacenia: 12 123 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia: 58 404 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2012-04-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Kosma Tadeusz
Nazwisko: Złotowski
Data urodzenia: 1964-01-14
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: dyrektor biura Posła do PE Ryszarda Czarneckiego
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 400 m2
Powierzchnia działki: 5000 m2
Wartość domu: 900 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z Rodzicami (50%)
Uwagi: wartość domu wraz z działką

Powierzchnia domu: 80 m2
Powierzchnia działki: 3,8 ha
Wartość domu: 60 000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny Żony
Uwagi: postępowanie spadkowe w toku

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie z tytułu zatrudnienia od 2011-01-01 do 2011-10-15
Kwota: 68 137,91 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: BMW
Model: 730
Rok produkcji: 1995
Wartość: 15 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w PeKaO S.A
Kwota pozostała do spłacenia: 12 900 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w BPH
Kwota pozostała do spłacenia: 13 204,89 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia: 61 400 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2011-11-07