Wybory

Kandydat na Prezydenta RP
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Włodzimierza Witkowskiego
Strona komitetu: https://witkowski2020.pl

Niezbędnik wyborczy

Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1953-10-29, Poznań
Zawód: zarządca
Wykształcenie: wyższe
Członek Unii Pracy (od 1992 r.), od 2006 r. jej przewodniczący. W latach 2001–2003 był II, a później do 2005 r. I wicewojewodą wielkopolskim. Bez powodzenia kandydował do Sejmu z listy SLD-UP w wyborach parlamentarnych w 2001 r. i do Senatu z ramienia SdPl w 2005 r. W 2006 r. z listy koalicji... Lewica i Demokraci uzyskał mandat radnego sejmiku wielkopolskiego. W przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 r. bezskutecznie kandydował również z listy koalicji Lewica i Demokraci. W 2010 r. ponownie został radnym sejmiku, mandat utrzymał w 2014 r. W wyborach w 2011 r. kolejny raz bez powodzenia ubiegał się o mandat poselski.
Czytaj więcej
Zwiń

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Uchodźcy

Obojętnie, czy ktoś się urodził w Afryce, w Azji, czy w Europie - jest takim samym człowiekiem, jak my, Polacy. W związku z tym dziwię się, że dyskutujemy nad czymś, co powinno być naturalną chęcią pomocy innym. Karol Modzelewski, honorowy przewodniczący Unii Pracy, zawsze mawiał: solidaryzm jest bardzo ważny. Czy bać się tych ludzi, którzy w niesprawiedliwej wojnie utracili rodziny, mają dzieci, których nie mogą wychować, kobiety głodujące, niemogące wykarmić swoich dzieci. Należy im pomagać. I tu przypomnę pewien fakt historyczny. W latach 2001-2006 byłem wicewojewodą Wielkopolski, podlegały mi sprawy obywatelskie. Może nie wszyscy pamiętają, ale prawie 100 tys. Czeczenów trafiło do Polski. Czy widzimy negatywne skutki ich obecności? Nie. Część z nich jest, pracuje, założyło rodziny, wytwarza nasz produkt krajowy. Nie zamykajmy granic. Szanujmy ustalenia europejskie.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 17.06.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Religia w szkołach

Jako młody człowiek uczęszczałem na lekcje religii do sal katechetycznych w kościołach. I chciałbym, żeby dzisiaj też tak było. Fikcją jest religia w szkole, która powoduje, że część dzieci, która nie chce uczestniczyć w lekcjach religii, jest stygmatyzowana i tak naprawdę przymuszana do siedzenia w kątach. Religia i przygotowanie do komunii świętej powinna być też nie w szkole, a właśnie w kościele. To miejsce jest dla tych, którzy są katolikami, którzy praktykują, a niekoniecznie szkoła, która powinna być świecka. Co jest innego jest nauka religioznawstwa, nauka o różnych wyznaniach, ale nie praktykowanie na siłę i wmuszanie wszystkim jednej religii, ponieważ wyznawców różnych religii w Polsce jest wielu. Konkludując - państwo świeckie. Unia Pracy ma mnóstwo katolików w swoich szeregach, ale religia i przygotowanie do komunii - w kościołach.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 17.06.2020

edukacja
prezydent2020
Szczepionka na koronawirusa

Trzeba podziękować wszystkim służbom medycznym, ale także naukowcom, którzy poświęcają często swoje życie po to, żeby stworzyć nową, bezpieczną szczepionkę przeciwko wirusom, w tym temu, który nas w tej chwili zaatakował. Jestem i dwoma rękami się podpisuje za tym, żeby nie tylko Polska, ale i cała UE zaczęła to robić - przygotowała bezpieczną szczepionkę. I wtedy oczywiście szczepienia muszą być obowiązkowe. Ponieważ to jest jedyna szansa, żeby w perspektywie roku, a może dwóch, wirus zniknął. I tak, jak powiedziałem wcześniej - to jest wielka zasługa naukowców i służby zdrowia.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 17.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Związki partnerskie

Jestem Wielkopolaninem z dziada pradziada. Szkoły, które kończyłem i nauczyciele zawsze mówili mi, żeby odpowiadać na pytanie. Później, jako nauczyciel akademicki, to samo mówiłem studentom. Wsłuchując się w tą debatę, widać, że każdy przemawia nauczonymi frazesami. Powiem krótko: jestem dzisiaj prezesem zarządu spółdzielni mieszkaniowej im. H. Cegielskiego w Poznaniu. Jednym ze współpracowników jest gej. Musiał wyjechać do innego kraju europejskiego, żeby wziąć ślub. Ale to nie jest największy problem. Problemem jest co innego. Jeżeli związek partnerski kobiety i mężczyzny, bądź dwóch kobiet, bądź dwóch mężczyzn, chce mieć wspólne mieszkanie, dziedziczyć to mieszkanie, wspólnie je wyposażyć - są olbrzymie problemy. To trzeba zmienić.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 17.06.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Euro

Ponad tysiąc lat temu umownie wstąpiliśmy do Europy. Kilkanaście lat temu ponownie wstąpiliśmy - do Unii Europejskiej. Te decyzje powodują, że prędzej czy później musimy zdecydować się na wspólną walutę. Czy Amerykanina interesuje, czy jest wspólna waluta, czy nie? Nie. We wszystkich 49 stanach jest jeden dolar. O tym oczywiście, czy mamy wstąpić do UE, czy nie, zdecydowali ludzie w referendum. I teraz, gdyby polska waluta miałaby być zmieniona na euro, też powinniśmy zdecydować w referendum. Co to da? Po pierwsze - na czym mi zależy i Unii Pracy - żeby płace w Polsce wzrosły. Płace wzrosną, jeżeli będziemy mieć taką samą walutę w całej UE. Dzisiaj wygrywają spekulanci, którzy grają kursem złotego, zmieniają go z dnia na dzień, a ludzie pracy nic z tego nie mają. Więc jestem za euro w drodze referendum.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 17.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Miejsce Polski w UE

8 czerwca [2003 roku - przyp. PMW] zakończyło się referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Prawie 80 proc. poparło nasze członkostwo we wspólnocie. (...) Czas najwyższy by przywrócić Polsce należne jej miejsce w Europie.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 8.06.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
  1. Zdecydowanie A
  2. Raczej A
  3. Raczej B
  4. Zdecydowanie B
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
wzmocnienie roli PE ,inny sposób wyłaniania komisarzy,obniżenie roli rady europejskiej
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
w bardzo waznych sprawach i głosowanie internetowe
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory do Parlamentu Europejskiego, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/47)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
20
zgodność
75%
wspólne pytania
17
zgodność
74%
wspólne pytania
20
zgodność
73%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
14
zgodność
32%
wspólne pytania
16
zgodność
35%
wspólne pytania
14
zgodność
40%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
Jakie zmiany w Konstytucji należy wprowadzić w ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu?
zlikwidować Senat i dać Prezydentowi prawo poprawiania ustaw a nie tylko wetowania
Poniżej wymienione są dwa kierunki zmian w ustroju politycznym Polski. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W Polsce powinien funkcjonować jeden ośrodek władzy na szczeblu centralnym.B. W Polsce powinny funkcjonować dwa ośrodki władzy wykonawczej na szczeblu centralnym.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2015)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/85)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
7
zgodność
73%
wspólne pytania
8
zgodność
71%
wspólne pytania
6
zgodność
70%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
19
zgodność
38%
wspólne pytania
6
zgodność
40%
wspólne pytania
28
zgodność
47%