Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Klub Senacki Trzecia Droga
Data i miejsce urodzenia: 1972-03-28, Warszawa
Zawód: politolog
Wykształcenie: wyższe
Absolwent Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie, mgr politologii. W l. 90. dziennikarz, reporter sejmowy. Był asystentem marszałka Sejmu Wiesława Chrzanowskiego, w 1995 r. rzecznikiem prasowym komitetu wyborczego Hanny Gronkiewicz-Waltz podczas wyborów... prezydenckich, a w l. 2007-2009 rzecznikiem prasowym prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W l. 2002-2010 członek Prawa i Sprawiedliwości, w l. 2008-2010 członek komitetu politycznego tej partii. Poseł w l. 1997-2005 i 2015-2019 (III-IV i VIII kad.). W l. 2004-2014 poseł do Parlamentu Europejskiego. Od 2010 r. członek-założyciel zarządu Stowarzyszenia Obywatelskiego Polska Jest Najważniejsza. Do 2013 r. członek partii Polska Jest Najważniejsza. W 2014 r. bez powodzenia kandydował do PE z list PO. W 2015 r. sekretarz stanu w Kancelarii Premierki Ewy Kopacz, szef Centrum Informacyjnego Rządu. Od 2016 r. należy do Unii Europejskich Demokratów, jest także członkiem zarządu tej partii. Senator od 2019 r. (X-XI kadencja). W X kadencji był członkiem komisji: Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich; Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej; Nadzwyczajnej ds. Klimatu; Nadzwyczajnej ds. wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych. Wicemarszałek Senatu X i XI kadencji. Współzałożyciel think tanku Instytut Myśli Państwowej. Współautor książki „Koniec PiS-u” i autor powieści „15 sierpnia”.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro senatorskie ul. Przeskok 3 05-822 Milanówek tel. 885 889 670 e-mail: biuro.senatorkaminski@gmail.com czynne: czwartek 12.00-16.00

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Przede wszystkim dogonić dystans cywilizacyjny dzielący nas od zachodu. Umocnić bezpieczeństwo geopolityczne, nasza obecność w Unii Europejskiej. Utrwalić zachodni, liberalny model demokracji i społeczna gospodarka rynkową. Zmieniać się w kraj nowych technogii, innowacyjny w dziedzinie energii, ekologicznego rolnictwa , upowszechniac własność i aktywność obywatelska.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Unowocześnienie i usprawnienie służby zdrowia
2
Polityka ekologiczna i klimatyczna
3
Wolnośći obywatelskie
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Utrzymać europejski kurs naszej polityki
2
Przeciwstawić się tendencji autorytarnym
3
Walczyć o świecki charakter panstwa
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto głosował nad budżetem w sali kolumnowej? (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
 1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
 2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
Poniżej wymienione są dwa kierunki zmian w ustroju politycznym Polski. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W Polsce powinien funkcjonować jeden ośrodek władzy na szczeblu centralnym.
B. W Polsce powinny funkcjonować dwa ośrodki władzy wykonawczej na szczeblu centralnym.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W debacie publicznej popularność zyskała propozycja reformy systemu wyborczego. W jakim systemie Pana/ Pani zdaniem powinni być wybierani posłowie?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Posłowie powinni być wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych (mandat zdobywa kandydat, który dostał najwięcej głosów).
 2. Posłowie powinni być wybierani w wielomandatowych okręgach wyborczych (mandaty zdobywają kandydaci ugrupowań, które dostały najwięcej głosów).
 3. Posłowie powinni być wybierani w systemie mieszanym (część mandatów rozdzielana jest w okręgach jedno-, część w okręgach wielomandatowych).
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)

Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku federacji, czyli wspólnego państwa europejskiego.*
 2. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku związku suwerennych państw opartego na umowach gospodarczych.
 3. Unia Europejska powinna się rozwiązać.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w obecnym systemie funkcjonowania Unii Europejskiej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 6. Inne, jakie?
  Jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej jest to, że Europa jest przestrzenią demokracji, tolerancji i braku wojny od 60 lat. Wierzę w naszą europejską wspólnotę i uważam, że UE czerpie swoją siłę ze swojej różnorodności. Na początku tej kadencji, powiedziałem na forum PE, że „Obywatele Europy doskonale rozumieją, że można być dobrym Polakiem, dobrym Europejczykiem, dobrym Niemcem, i można żyć razem, traktując się z szacunkiem i budując razem wspólną przyszłość”. Podtrzymuję te słowa. Natomiast w obliczu zagrożeń geopolitycznych, z którymi Polska i UE muszą się zmierzyć, uważam, że integracja europejska jest dzisiaj najważniejszym gwarantem naszego bezpieczeństwa. Nie jestem przekonany, czy jedno nowe zjednoczone państwo, które miałoby stopić się w jeden naród, mogłoby dzisiaj zastąpić 28 pełnoprawnych członków UE. Natomiast UE powinna przypominać „superpaństwo” w sferze sprawności podejmowania decyzji i solidarności w sferze bezpieczeństwa energetycznego. Unia Energetyczna byłaby krokiem w tym kierunku.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
W kwestiach takich jak zawieranie małżeństw przez pary homoseksualne, aborcja czy eutanazja, UE nie powinna naruszać kompetencji państw członkowskich w tym obszarze. Natomiast jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej jest to, że Europa jest przestrzenią demokracji, tolerancji i braku wojny od 60 lat. Wierzę w naszą europejską wspólnotę i uważam, że UE czerpie swoją siłę ze swojej różnorodności. Na początku tej kadencji, powiedziałem na forum PE, że „Obywatele Europy doskonale rozumieją, że można być dobrym Polakiem, dobrym Europejczykiem, dobrym Niemcem, i można żyć razem, traktując się z szacunkiem i budując razem wspólną przyszłość”. Podtrzymuję te słowa. Natomiast w obliczu zagrożeń geopolitycznych, z którymi Polska i UE muszą się zmierzyć, uważam, że integracja europejska jest dzisiaj najważniejszym gwarantem naszego bezpieczeństwa. Nie jestem przekonany, czy jedno nowe zjednoczone państwo, które miałoby stopić się w jeden naród, mogłoby dzisiaj zastąpić 28 pełnoprawnych członków UE. Natomiast UE powinna przypominać „superpaństwo” w sferze sprawności podejmowania decyzji i solidarności w sferze bezpieczeństwa energetycznego. Unia Energetyczna byłaby krokiem w tym kierunku. Dzisiaj jesteśmy świadkami sytuacji, w której Rosja używa negocjacji cenowych w sprawie gazu do dzielenia Unii Europejskiej. Kraje, które uznaje za lepsze, bardziej Rosji przyjazne, nagradzane są lepszymi cenami. Kraje, na które Rosja chce wywrzeć presję, muszą płacić za rosyjski gaz więcej.
Poniżej przedstawiliśmy rozwiązania, których wprowadzenie wymaga zmiany traktatów europejskich. Które z niżej wymienionych kwestii wymagających zmiany traktatów należy podjąć?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Przewodniczący Komisji Europejskiej powinien być wybierany w wyborach bezpośrednich przez obywateli UE.*
 2. Parlament Europejski powinien mieć możliwość zgłaszania projektów nowego prawa bez pośrednictwa Komisji Europejskiej.
 3. Parlament Europejski powinien mieć prawo odwołania konkretnego komisarza bez konieczności odwoływania całego składu Komisji Europejskiej.
 4. W wyborach do Parlamentu Europejskiego obok list narodowych powinna istnieć ogólnoeuropejska lista kandydatów, na których mogliby oddać swój głos wszyscy obywatele UE.*
 5. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wybierania zasad i polityk unijnych, które chcą realizować w ramach Wspólnoty i rezygnacji z tych zasad i polityk, które uważają za niekorzystne (np. swobodny przepływ osób i kapitału, polityka klimatyczna).
 6. Żadna z powyższych kwestii nie powinna być przedmiotem dyskusji w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obecnie Unia Europejska nie ma prawa do tworzenia przepisów w kwestiach światopoglądowych i etycznych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? *
A. Powinno się zmierzać do ujednolicania na poziomie europejskim prawnych regulacji dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych.
B. Regulacje prawne dotyczące kwestii światopoglądowych i etycznych powinny pozostać wewnętrznymi sprawami państw narodowych.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

21.11.2019, Polityka społeczna kosztuje

…i Jagna Marczułajtis-Walczak z KO, Tomasz Latos (PiS), Tadeusz Tomaszewski (SLD) oraz Urszula Nowogórska i Michał Kamiński z PSL.  Na pytanie o finansowanie usług publicznych najwięcej odpowiedzi udzielili posłowie Koalicji Obywatelskiej, którzy za…

4.02.2015, Nowe-stare twarze w gabinecie Kopacz

…Kim są Małgorzata Kidawa-Błońska, Jan Vincent-Rostowski, Marcin Kierwiński i Michał Kamiński? W skład gabinetu premier Ewy Kopacz weszły cztery osoby: Małgorzata Kidawa- Błońska została rzeczniczką rządu, Jan Vincent-Rostowski szefem zespołu doradców politycznych…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 4.07.2019
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska, członek prezydium, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
2.02.2018 – 3.07.2019
Sejm RP VIII kadencji, Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów, członek prezydium, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
,
źródło
Portal gazeta.pl wiadomosci.gazeta.pl
22.01.2018 – 2.02.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek, Warszawa
źródło
Serwis Onet.pl wiadomosci.onet.pl
,
źródło
Serwis gazetawroclawska.pl www.gazetawroclawska.pl
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Tomasz
Nazwisko: Kamiński
Data urodzenia: 1972-03-28
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 50 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 40 000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 267 m2
Powierzchnia działki: 1318 m2
Wartość domu: 1 400 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość wraz z działką
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie (rok 2018)
Kwota: 69 243,19 PLN

Opis: dieta parlamentarna (rok 2018)
Kwota: 20 041,60 PLN

Opis: prawa autorskie (rok 2018)
Kwota: 625,20 PLN

Opis: dieta (rok 2019)
Kwota: 25 970,57 PLN

Opis: uposażenie (rok 2019)
Kwota: 86 518,68 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Qashqai
Rok produkcji: 2012
Uwagi: współwłasność małżeńska
Inne mienie
Opis: 3 zegarki
Wartość: 10 000 PLN

Opis: zegarek Paul Picot
Wartość: 37 000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Noble Bank SA, kredyt hipoteczny z 2009 roku, zakup nieruchomości wraz z działką
Cała kwota: 1 400 000 PLN
Uwagi: wspólne zobowiązanie z małżonką
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-07
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Tomasz
Nazwisko: Kamiński
Data urodzenia: 1972-03-28
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 50 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 50 000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 267 m2
Powierzchnia działki: 1318 m2
Wartość domu: 1 400 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość wraz z działką
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie (rok 2018)
Kwota: 69 243,19 PLN

Opis: dieta parlamentarna (rok 2018)
Kwota: 20 041,60 PLN

Opis: prawa autorskie (rok 2018)
Kwota: 625,20 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Qashqai
Rok produkcji: 2012
Uwagi: współwłasność małżeńska
Inne mienie
Opis: 3 zegarki
Wartość: 10 000 PLN

Opis: zegarek Paul Piquot
Wartość: 37 000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Noble Bank SA, kredyt hipoteczny z 2009 roku
Cała kwota: 1 400 000 PLN
Uwagi: wspólne zobowiązanie z małżonką
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-09-08
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Tomasz
Nazwisko: Kamiński
Data urodzenia: 1972-03-28
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 50 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 50 000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 267 m2
Powierzchnia działki: 1318 m2
Wartość domu: 1 400 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość wraz z działką
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 644,85 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 110 230,14 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 625,20 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Qashqai
Rok produkcji: 2012
Uwagi: współwłasność małżeńska
Inne mienie
Opis: 3 zegarki
Wartość: 10 000 PLN

Opis: zegarek Paul Piquot
Wartość: 37 000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Noble Bank SA, kredyt hipoteczny z 2009 roku
Cała kwota: 1 400 000 PLN
Uwagi: wspólne zobowiązanie z małżonką
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-26
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Tomasz
Nazwisko: Kamiński
Data urodzenia: 1972-03-28
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 35 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 70 000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 267 m2
Powierzchnia działki: 1318 m2
Wartość domu: 1 400 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość wraz z działką
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: diety
Kwota: 2730,50 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 118 107,95 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Qashqai
Rok produkcji: 2012
Inne mienie
Opis: 3 zegarki
Wartość: 10 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis: zegarek Paul Piquot
Wartość: 37 000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Noble Bank SA, kredyt hipoteczny z 2009 roku
Cała kwota: 1 400 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-27
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Tomasz
Nazwisko: Kamiński
Data urodzenia: 1972-03-28
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 100 000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 267 m2
Wartość domu: 1 400 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość wraz z działką
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 1318 m2
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość działki wliczona w wartość domu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta
Kwota: 28 605,24 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 103 964,41 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Qashqai
Rok produkcji: 2012
Inne mienie
Opis: zegarek Paul Piquot
Wartość: 37 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis: 3 zegarki
Wartość: 10 000 PLN
Uwagi: wartość około

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Noble Bank SA, kredyt hipoteczny z 2009 roku
Cała kwota: 1 400 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-27
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Tomasz
Nazwisko: Kamiński
Data urodzenia: 1972-03-28
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 50 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 130 000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 267 m2
Wartość domu: 1 400 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasnośc małżeńska
Uwagi: wartość wraz z działką
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 1318 m2
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość działki wliczona w wartość domu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: działalność gospodarcza za styczeń 2016
Kwota: 12 300 PLN

Opis: KPRM
Kwota: 121 515,44 PLN

Opis: Odprawa z PE
Kwota: 8020,52 EUR

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Skoda
Model: Superb
Rok produkcji: 2009

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Qashqai
Rok produkcji: 2012

Inne mienie
Opis: 3 zegarki
Wartość: 30 000 PLN
Uwagi: (szacunkowa wartość za zegarek po 10 000 PLN)

Opis: Zegarek Paul Picot
Wartość: 37 000 PLN
Uwagi: wartość około

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Noble Bank SA, kredyt hipoteczny
Cała kwota: 1 400 000 PLN
Uwagi: do 7.10.2029
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-05-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Tomasz
Nazwisko: Kamiński
Data urodzenia: 1972-03-28
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Stanowisko lub funkcja: Sekretarz stanu
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 50 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 130 000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 267 m2
Wartość domu: 1 400 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasnośc małżeńska
Uwagi: (zakup 2009)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 1318 m2
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość działki wliczona w wartość domu
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2012
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Skoda
Model: Superb
Rok produkcji: 2009

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Qashqai
Rok produkcji: 2012

Inne mienie
Opis: 3 zegarki
Wartość: 30 000 PLN
Uwagi: (szacunkowa wartość za zegarek po 10 000 PLN)

Opis: Zegarek Paul Picot
Wartość: 37 000 PLN
Uwagi: wartość około

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Noble Bank SA, kredyt hipoteczny, 2009
Cała kwota: 1 400 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-12
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Tomasz
Nazwisko: Kamiński
Data urodzenia: 1972-03-28
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł do Parlamentu Europejskiego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 30 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 160 000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 267 m2
Wartość domu: 1 400 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasnośc małżeńska
Uwagi: (zakup 2009)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 1318
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość działki wliczona w wartość domu
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2012
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie z tytułu mandatu poselskiego do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 95 482 EUR brutto
Uwagi: 74 409 EUR netto
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Skoda
Model: Superb
Rok produkcji: 2009

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Qashqai
Rok produkcji: 2012

Inne mienie
Opis: 3 zegarki
Wartość: 30 000 PLN
Uwagi: (szacunkowa wartość za zegarek po 10 000 PLN)
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Noble Bank SA, kredyt hipoteczny, 2009
Cała kwota: 1 400 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Santander Consumer Bank, kredyt samochodowy,2009
Cała kwota: 120 000 PLN

Podpis
Data: 2014-03-20