Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia)
Data i miejsce urodzenia: 1975-08-26, Poznań
Zawód: przedsiębiorca
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg: 39 Poznań
Liczba głosów: 33 373 (6,49%)

Biura:

 • Biuro Poselskie Katarzyny Ueberhan Ratajczaka 44 61-728 Poznań biuro.poselskie@ueberhan.pl tel. 505 715 618
 • Biuro Poselskie Katarzyny Ueberhan Stary Rynek 8 62-065 Grodzisk Wlkp

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
95%
Nieobecność
5%
Zgodność
z linią klubu
97.5%

Oddane głosy

Za
66.3%
Przeciw
22.3%
Wstrzymał się
6.4%
Nieobecny
5%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Katarzyna
Nazwisko: Ueberhan
Data urodzenia: 1975-08-26
Miejsce urodzenia: poznań
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu
Stanowisko lub funkcja: posłanka elektka
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75,00 m2
Wartość: 700 000 PLN
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek produkcyjny
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 250,00 m2
Wartość: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: KLCC katarzyna Ueberhan - osoba fizyczna
Przedmiot działalności: szwalnia
Uwagi: dochód/przychód: 50 000,00 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-12
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Możliwość wyboru zaledwie 3 odpowiedzi, to zdecydowanie zbyt mało, ponieważ obszarów wymagających strategicznych zmian i to nie tylko z uwagi na pandemię, jest niestety więcej.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Zagłosowałabym za każdym z zaproponowanych rozwiązań, ponieważ uzupełniają się i wspierają ochronę zdrowia psychicznego, ale skoro wybór ograniczono do 2 propozycji, wybrałam te o których najczęściej mówi sama młodzież.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
94%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
45%
wspólne pytania
4
zgodność
51%
wspólne pytania
4
zgodność
51%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
1. Odejść od paliw kopalnych w energetyce i przejść na energię ze źródeł odnawialnych. Finansowanie likwidacji piecy węglowych i ich zamianę na bezemisyjne sposoby ogrzewania. By każdy mógł produkować własną zieloną energię. 2. Zapewnić dostępne mieszkania na wynajem i zakup mieszkań na tanie raty z niskim oprocentowaniem, bez wpłaty własnej. 3. Zadbać o zrównoważony rozwój miast. Co najmniej 1⁄4 ministerstw i urzędów centralnych powinna znajdować się poza Warszawą, ze szczególnym uwzględnieniem byłych miast wojewódzkich i pozostałych powyżej 50 tysięcy mieszkańców. 4. Zapewnić kolej w każdym powiecie, autobus w każdej gminie. Zmodernizować istniejące i zbudować nowe linie kolejowe. Przywrócić zlikwidowane połączenia. 5. Inwestować w ochronę zdrowia i zapewnić bezpłatne leki. Doinwestować edukację i kulturę. 6. Zapewnić godne, równe płace i nieopodatkowane emerytury.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Przywrócenie praworządności.
2
Zmiana przestarzałych programów i sposobów nauczania na każdym poziomie edukacji.
3
Zmniejszenie biurokracji i całkowita cyfryzacja procedur w administracji - odejście od papieru i pieczątek.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Poprawa sytuacji w ochronie zdrowia i w edukacji po "deformie".
2
Równe prawa dla wszystkich. Pełne prawa reprodukcyjne dla kobiet. Równe płace oraz równe dla kobiet i mężczyzn nieopodatkowane emerytury.
3
Świeckie państwo i wszystko to, co się z tym wiąże.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
28
zgodność
86%
wspólne pytania
31
zgodność
85%
wspólne pytania
16
zgodność
84%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
21
zgodność
38%
wspólne pytania
29
zgodność
43%
wspólne pytania
15
zgodność
47%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
Poniżej wymienione są dwa kierunki zmian w ustroju politycznym Polski. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W Polsce powinien funkcjonować jeden ośrodek władzy na szczeblu centralnym.B. W Polsce powinny funkcjonować dwa ośrodki władzy wykonawczej na szczeblu centralnym.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W debacie publicznej popularność zyskała propozycja reformy systemu wyborczego. W jakim systemie Pana/ Pani zdaniem powinni być wybierani posłowie?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Posłowie powinni być wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych (mandat zdobywa kandydat, który dostał najwięcej głosów).
 2. Posłowie powinni być wybierani w wielomandatowych okręgach wyborczych (mandaty zdobywają kandydaci ugrupowań, które dostały najwięcej głosów).
 3. Posłowie powinni być wybierani w systemie mieszanym (część mandatów rozdzielana jest w okręgach jedno-, część w okręgach wielomandatowych).
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2015)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/85)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
67
zgodność
76%
wspólne pytania
70
zgodność
75%
wspólne pytania
52
zgodność
75%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
5
zgodność
37%
wspólne pytania
36
zgodność
46%
wspólne pytania
17
zgodność
48%