Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy)
Data i miejsce urodzenia: 1975-08-26, Poznań
Zawód: przedsiębiorca
Prowadzi własną działalność gospodarczą, m. in. w ramach spółek prawa handlowego. Jest aktywistką na rzecz praw kobiet, przeciwdziałania przemocy oraz równego traktowania: współorganizatorka wydarzeń związanych m. in. z Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet, Marszem Równości w Poznaniu, a także... demonstracji antynacjonalistycznych i antyrasistowskich. Członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz współpracowniczka Stowarzyszenia Grupa Stonewall. Bezskutecznie kandydowała w wyborach parlamentarnych w 2015 r oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Od 2019 r. członkini Wiosny. Posłanka na Sejm od 2019 r. (IX-X kad.), w IX kadencji członkini Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W 2021 r. po rozwiązaniu Wiosny, została posłanką Nowej Lewicy.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Katarzyny Ueberhan ul. Ratajczaka 44 61-728 Poznań woj. wielkopolskie tel. 505-715-618 biuro.poselskie@ueberhan.pl

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 10 lat? Prosimy o opisanie Pani/Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
1. Na teraz: pełna równość. Kobiet i mężczyzn - równa płaca za taką samą pracę (likwidacja luki płacowej), równy dostęp do stanowisk i awansu (koniec szklanych sufitów), równo dzielone obowiązki (i prawa) w opiece nad dziećmi oraz równe szanse w życiu publicznym (parytety i suwak na listach). Pełna równość dla wszystkich - równość małżeńska. 2. Refundowane przez państwo in vitro, badania prenatalne na NFZ bez względu na wiek, antykoncepcja bez recepty i legalna aborcja. 3. W ciągu 3-5 lat: budowa mieszkań lokatorskich, na dostępny najem (przez spółdzielnie i samorządy ze wsparciem państwa). 4. Rozwiązania systemowe - dostępne i bezpłatne miejsca w żłobkach i przedszkolach, szkoła blisko domu oraz walka z wykluczeniem komunikacyjnym - przywrócenie zlikwidowanych połączeń kolejowych i autobusowych. 5. W perspektywie 10 lat: sprawiedliwa transformacja, OZE i bezpieczeństwo energetyczne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Pracodawca powinien mieć prawo zażądania od pracownika informacji o wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem. Pracownik może zwolnić się z tego obowiązku tylko poprzez przedstawienie informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19.
B. Pracownik nie powinien mieć obowiązku okazania na żądanie pracodawcy informacji o wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Nadanie pracodawcy możliwości weryfikowania statusu zdrowotnego pracowników jest niezgodne z polskim porządkiem prawnym.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Zdecydowanie B
 4. Raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Zabezpieczona granica - to granica bezpieczna, to ochrona polskich granic - zgodnie z Konstytucją, ale to nie wyklucza humanitaryzmu, to nie oznacza budowy muru. Powinno oznaczać bezpieczeństwo dla wszystkich - zarówno osób mieszkających w obrębie jej granic, jak i ją przekraczających - bez względu na to w jaki sposób i z jakim paszportem.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Możliwość wyboru zaledwie 3 odpowiedzi, to zdecydowanie zbyt mało, ponieważ obszarów wymagających strategicznych zmian i to nie tylko z uwagi na pandemię, jest niestety więcej.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Zagłosowałabym za każdym z zaproponowanych rozwiązań, ponieważ uzupełniają się i wspierają ochronę zdrowia psychicznego, ale skoro wybór ograniczono do 2 propozycji, wybrałam te o których najczęściej mówi sama młodzież.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
1. Odejść od paliw kopalnych w energetyce i przejść na energię ze źródeł odnawialnych. Finansowanie likwidacji piecy węglowych i ich zamianę na bezemisyjne sposoby ogrzewania. By każdy mógł produkować własną zieloną energię. 2. Zapewnić dostępne mieszkania na wynajem i zakup mieszkań na tanie raty z niskim oprocentowaniem, bez wpłaty własnej. 3. Zadbać o zrównoważony rozwój miast. Co najmniej 1⁄4 ministerstw i urzędów centralnych powinna znajdować się poza Warszawą, ze szczególnym uwzględnieniem byłych miast wojewódzkich i pozostałych powyżej 50 tysięcy mieszkańców. 4. Zapewnić kolej w każdym powiecie, autobus w każdej gminie. Zmodernizować istniejące i zbudować nowe linie kolejowe. Przywrócić zlikwidowane połączenia. 5. Inwestować w ochronę zdrowia i zapewnić bezpłatne leki. Doinwestować edukację i kulturę. 6. Zapewnić godne, równe płace i nieopodatkowane emerytury.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Przywrócenie praworządności.
2
Zmiana przestarzałych programów i sposobów nauczania na każdym poziomie edukacji.
3
Zmniejszenie biurokracji i całkowita cyfryzacja procedur w administracji - odejście od papieru i pieczątek.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Poprawa sytuacji w ochronie zdrowia i w edukacji po "deformie".
2
Równe prawa dla wszystkich. Pełne prawa reprodukcyjne dla kobiet. Równe płace oraz równe dla kobiet i mężczyzn nieopodatkowane emerytury.
3
Świeckie państwo i wszystko to, co się z tym wiąże.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 10
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Znalezione artykuły

7.03.2024, Czy rządzą nami kobiety?

…Leśnictwa – Urszula Pasławska (PSL-TD),  Polityki Senioralnej – Joanna Borowiak (PiS),  Polityki Społecznej i Rodziny – Katarzyna Ueberhan (Lewica),  Sprawiedliwości i Praw Człowieka – Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO). Posłanki w porównaniu do swoich sejmowych kolegów…

5.03.2024, „Tylko «tak» oznacza zgodę” czy „postawienie systemu na głowie”? – zmiana kwalifikacji gwałtu w opinii posłanek i posłów

…Renata Rak KO Aleksandra K. Wiśniewska KO Daria Gosek-Popiołek Lewica Katarzyna Kotula Lewica Anita Kucharska-Dziedzic Lewica Wanda Nowicka Lewica Katarzyna Ueberhan Lewica Joanna Wicha Lewica Marcelina Zawisza Lewica Anna Maria Żukowska Lewica Aleksandra…

12.02.2024, 5. posiedzenie Sejmu

…LGBT+ i nie rozpoczął referowania na temat szczegółów proponowanego projektu. Na zdjęciu od lewej stoją:  Katarzyna Ueberhan (Lewica),  Dorota Łoboda (KO),  Marcin Józefaciuk (KO),  Monika Rosa (KO) oraz  Klaudia Jachira…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Katarzyna
Nazwisko: Ueberhan
Data urodzenia: 1975-08-26
Miejsce urodzenia: poznań
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu
Stanowisko lub funkcja: posłanka elektka
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75,00 m2
Wartość: 700 000 PLN
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek produkcyjny
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 250,00 m2
Wartość: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: KLCC katarzyna Ueberhan - osoba fizyczna
Przedmiot działalności: szwalnia
Uwagi: dochód/przychód: 50 000,00 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-12
Źródło