Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Koło Parlamentarne Polska 2050
Data i miejsce urodzenia: 1974-04-13, Łódź
Zawód: specjalista do spraw konsultingu
Wykształcenie: wyższe
Łodzianka, aktywistka miejska, społeczniczka. Ekspertka samorządowa, przygotowała Łódź do rewitalizacji kierując ministerialnym projektem. Publikowała stałe felietony w Gazecie Wyborczej, Przekroju i Dzienniku Łódzkim. W 2010 r. wspólnie z Henryką Krzywonos napisała książkę “Bieda. Przewodnik dla... dzieci”, za którą nominowano ją do Okularów Równości. Członkini zarządu Stowarzyszenia Tak dla Łodzi i Rady Programowej Kongresu Kobiet.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Hanny Gill-Piątek Posłanki na Sejm RP Al. Kościuszki 1 l. 1.23 90-418 Łódź hanna@gillpiatek.pl www.gillpiatek.pl tel. 732 879 988

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
94.3%
Nieobecność
5.7%
Zgodność
z linią klubu
93.6%

Oddane głosy

Za
61.3%
Przeciw
25.2%
Wstrzymał się
7.8%
Nieobecny
5.7%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Hanna
Nazwisko: Gill-Piątek
Nazwisko panieńskie: Stachowiak
Data urodzenia: 1974-04-13
Miejsce urodzenia: Łódź
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 14 293,37 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 8,33 CHF
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 44,3 m2
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: własność obciążona hipoteką (kredyt)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 106 027,16 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 30 062,40 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny
Cała kwota: 47 221,04 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 24 738,61 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka remontowa
Cała kwota: 30 600 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 22 950 PLN

Podpis
Data: 2021-04-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Hanna
Nazwisko: Gill-Piątek
Nazwisko panieńskie: Stachowiak
Data urodzenia: 1974-04-13
Miejsce urodzenia: Łódź
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 2649,06 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 98,47 CHF
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 44,3 m2
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: własność obciążona hipoteką (kredyt)
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: W drodze licytacji ustnej organizowanej przez Urząd Miasta Łodzi nabyłam w 2013 r. 1 używaną kanapę za kwotę 110 PLN oraz zestaw metalowych kątowników za kwotę 210 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: stosunek służbowy, stosunek pracy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy
Kwota: 54 557,36 PLN
Uwagi: w tym uposażenie poselskie 16 816,07 PLN

Opis: działalność wykonywana osobiście
Kwota: 20 632,29 PLN

Opis: prawa autorskie i inne prawa za 2018 r.
Kwota: 280,00 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 4091,93 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny
Cała kwota: 47 221,04 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 26 208 CHF
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2020-05-29
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Hanna
Nazwisko: Gill-Piątek
Nazwisko panieńskie: Stachowiak
Data urodzenia: 1974-04-13
Miejsce urodzenia: Łódź
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: posłanka na Sejm RP

Miejsce zatrudnienia: Związek Miast Polskich
Stanowisko lub funkcja: doradca

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 7181,57 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 245,01 CHF
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 44,3 m2
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: własność obciążona hipoteką (kredyt)
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: W drodze licytacji ustnej organizowanej przez Urząd Miasta Łodzi w 2013 r. nabyłam 1 używaną kanapę za kwotę 110 PLN oraz zestaw metalowych kątowników za kwotę 210 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: działalność wykonywana osobiście za 2018 r.
Kwota: 26 905,01 PLN

Opis: prawa autorskie i inne prawa za 2018 r.
Kwota: 35 069,50 PLN

Opis: stosunek pracy (za okres 01.01 - 12.10.2019)
Kwota: 27 080,70 PLN

Opis: umowy cywilno-prawne (za okres 01.01 - 12.10.2019)
Kwota: 22 342,01 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny
Cała kwota: 47 221,01 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 26 208,93 CHF
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-25
Uwaga / Sprostowanie: korekta do oświadczenia majątkowego złożona 02.03.2020
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Pandemia podziałała jak szkło powiększające na wiele problemów polskiego państwa. Okazało się, że większość sektorów - od prywatnej gospodarki i rynku pracy po system ochrony zdrowia - oparte są o nadzieję wiecznej prosperity. Niestety, pogłębiło to nierówności - zwłaszcza wśród pracowników - ci, którzy mieli niestabilne warunki pracy na umowach niegwarantujących praw pracowniczych odczuli skutki pandemii najdotkliwiej. W systemie ochrony zdrowia psychicznego, który był niedofinansowany już przed pandemią, potrzeby tylko rosną, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, skazanych na izolację podczas długiego okresu zdalnych zajęć edukacyjnych.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
91%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
45%
wspólne pytania
4
zgodność
46%
wspólne pytania
4
zgodność
51%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Reforma służby zdrowia
2
Reforma sądownictwa i przywrócenie praworządności
3
Reforma szkolnictwa wyższego
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Upowszechnienie zielonej energetyki
2
Rewitalizacja miast i miasteczek
3
Rozwój mieszkalnictwa
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
32
zgodność
86%
wspólne pytania
32
zgodność
84%
wspólne pytania
27
zgodność
84%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
25
zgodność
35%
wspólne pytania
19
zgodność
38%
wspólne pytania
19
zgodność
42%

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
Unia Europejska potrzebuje nowych wspólnych polityk zarówno w kwestiach społecznych (np. kryzys migracyjny), w kwestiach pogłębionej integracji oraz np. dodanie jednolitych standardów opieki zdrowotnej.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory do Parlamentu Europejskiego, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/47)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
23
zgodność
87%
wspólne pytania
26
zgodność
86%
wspólne pytania
26
zgodność
86%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
18
zgodność
25%
wspólne pytania
30
zgodność
30%
wspólne pytania
14
zgodność
38%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
Jakie zmiany w Konstytucji należy wprowadzić w ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu?
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Konstytucja RP nie powinna być zmieniana, ewentualnie wchodzi w grę nowelizacja jej zapisów w przypadku postulowanej przez Zjednoczoną Lewicę likwidacji Senatu.
Poniżej wymienione są dwa kierunki zmian w ustroju politycznym Polski. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W Polsce powinien funkcjonować jeden ośrodek władzy na szczeblu centralnym.B. W Polsce powinny funkcjonować dwa ośrodki władzy wykonawczej na szczeblu centralnym.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2015)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/85)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
50
zgodność
81%
wspólne pytania
55
zgodność
80%
wspólne pytania
77
zgodność
78%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
13
zgodność
30%
wspólne pytania
9
zgodność
36%
wspólne pytania
18
zgodność
38%