Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy)
Data i miejsce urodzenia: 1979-12-04, Aalborg, Dania
Zawód: programista
Wykształcenie: wyższe
Dr nauk humanistycznych oraz absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel akademicki, pracował jako wykładowca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Przedsiębiorca, w ramach własnej... działalności gospodarczej zajmował się projektowaniem aplikacji mobilnych. Był członkiem Unii Pracy, przewodniczył organizacji młodzieżowej tej partii – Federacji Młodych UP. W 2005 r. współtworzył partię Unia Lewicy III RP oraz stowarzyszenie Młodzi Socjaliści. W 2009 r. wybrany do prezydium Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. W maju 2015 r. współtworzył Partię Razem i zasiadł w jej zarządzie krajowym. W wyborach parlamentarnych w 2015 r. kandydował do Sejmu, jednak nie uzyskał mandatu. W 2019 r. bezskutecznie kandydował do Parlamentu Europejskiego. W tym samym roku został wybrany na posła do Sejmu IX kadencji, członek Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Od 2022 r. jest współprzewodniczącym Lewicy Razem (wcześniej Partia Razem). W 2023 r. ponownie uzyskał mandat posła.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Adriana Zandberga ul. Nowy Świat 27 lok. 1 00-029 Warszawa woj. mazowieckie

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
Wsparcie finansowe dla osób zatrudnionych na śmieciówkach, które w trakcie pandemii straciły środki do życia. Rząd nie przewidział dla nich środków w swoich tarczach, dzięki naszej interwencji udało się je uwzględnić.
Drugi sukces
Wprowadziliśmy tzw. “salary cap” w przedsiębiorstwach, które otrzymują pomoc publiczną na restrukturyzację - oznacza to, że wysokość wynagrodzenia osób na kierowniczych stanowiskach nie może w takiej sytuacji przekraczać czterokrotności średniego wynagrodzenia w danym przedsiębiorstwie.
Trzeci sukces
Udało nam się zainteresować sejm sytuacją pracowników platformowych oraz pracowników pracujących pod kontrolą algorytmów. Nasz projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, dostosowujący ją do realiów technologicznych i wzmacniający pracowników, zdobył szerokie poparcie i ma obecnie status projektu komisyjnego w Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowych Technologii.
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Ratyfikacja Europejskiego Funduszu Odbudowy - to środki kluczowe dla rozwoju Polski w kolejnej dekadzie.
Ustawa reprywatyzacyjna - choć niedoskonała, to krok do przodu w celu rozwiązania nabrzmiałego problemu społecznego.
Reforma systemu podatkowego (tzw. nowy ład) - wbrew początkowym zapowiedziom rządu, zamiast przeciąć patologie polskiego systemu podatkowego i wprowadzić realną progresję podatkową, doprowadziła wyłącznie do chaosu, nie rozwiązała żadnego problemu i stworzyła nowe. Porażka wynikająca po części z tchórzostwa rządu, a po części z niekompetencji, będzie miała niestety daleko idące konsekwencje dla polskiego systemu podatkowego, utrwalając nierówności i patologie.
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
ds. Polityki Migracyjnej i Integracyjnej ds. Przyszłości Pracy ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ds. Legalizacji Marihuany ds. m. st. Warszawy ds. Szczepień i Promocji Zdrowia ds. walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Polski system ochrony zdrowia jest koszmarnie niedofinansowany. Brakuje nam bardzo wiele do europejskich standardów. Jest to szczególnie widoczne w pandemii - brakuje szpitali, sprzętu, a przede wszystkim personelu. Ochrona zdrowia psychicznego jest w zapaści. Tragiczny obraz sytuacji dopełniają statystyki wskazujące, że z roku na rok coraz więcej młodych osób decyduje odebrać sobie życie. Na pomoc psychologiczną i psychiatryczną często mogą sobie pozwolić tylko najbogatsi, których stać na wizytę w prywatnych gabinetach - publiczne są przeładowane, niewydolne i brakuje im środków. Pandemia uwypukliła również patologie polskiego rynku pracy. Raport Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje, że pracownicy często nie otrzymują należnych im umów, a ich codzienna praca - szczególnie na budowach - jest niebezpieczna, bo przedsiębiorcom nie opłaca się przestrzegać zasad BHP.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Szkoła powinna być miejscem, w którym dzieci i młodzież otrzymują nie tylko wiedzę, ale także fachową pomoc, gdy jej potrzebują. Niestety rzeczywistość wygląda tak, że nadal nie w każdej szkole oferowana jest uczniom pomoc psychologiczna i pedagogiczna. Badania wskazują, że coraz więcej młodych ludzi nie radzi sobie z problemami psychologicznymi - to szczególnie widać w pandemii, gdy uczniowie, odcięci od szkoły i środowiska rówieśników, są często pozostawieni sami sobie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Polska w ciągu najbliższych 30 lat powinna stać się nowoczesnym europejskim państwem dobrobytu. Takim, które zapewnia obywatelom i chleb, i wolność. Musimy zainwestować w sprawne i dostępne dla każdego usługi publiczne oraz docenić wreszcie pracowników budżetówki. Polska powinna stać się państwem silnych związków zawodowych i prawdziwego bezpieczeństwa pracy. Najbliższe lata to także czas na przestawienie polskiej gospodarki na bardziej ekologiczne tory. Dzięki potężnym publicznym inwestycjom i zwiększeniu nakładów na badania i rozwój Polska ma szansę znaleźć się w awangardzie nowej zielonej rewolucji przemysłowej. To kluczowe zadanie, jeśli chcemy, by Polska gospodarka była konkurencyjna, a nasze działania nie zniszczyły doszczętnie Ziemi.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Sprawiedliwa transformacja energetyczna, która zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne, wysokiej jakości miejsca pracy i – w perspektywie od 20 do 30 lat – neutralność klimatyczną. Polska powinna postawić na odnawialne źródła energii i energetykę jądrową.
2
Uporanie się z kryzysem mieszkaniowym. Utworzenie państwowej spółki, która wejdzie w rolę publicznego dewelopera i w ciągu 10 lat zapewni powstanie miliona nowych mieszkań na terenach Skarbu Państwa i samorządowych.
3
Skokowy wzrost nakładów na publiczną ochronę zdrowia – do 6,8% PKB w 2022 roku i 7,2% w roku 2024. Zapewnienie wszystkim zawodom medycznym płac i warunków zatrudnienia, dzięki którym praca w Polsce będzie atrakcyjna. Zwiększenie liczby miejsc na kluczowych specjalizacjach lekarskich. Wprowadzenie – wzorem Anglii – maksymalnej opłaty za lek na receptę w wysokości 5 złotych. Znaczące dofinansowanie psychiatrii i deinstytucjonalizacja opieki.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Podniesienie nakładów na publiczną ochronę zdrowia do 7,2% PKB w 2024 roku.
2
Zwiększenie państwowych nakładów na badania i rozwój. Inwestycje publiczne w innowacyjne technologie.
3
Przeciwdziałanie luce w CIT.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 11
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Znalezione artykuły

24.11.2023, Podsumowanie drugiego tygodnia pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji

…kolejne elementy swojej suwerenności, czy jednak wybrzmi z tej Izby stanowczy głos sprzeciwu?”. Głos przeciwny zgłosił Adrian Zandberg (Lewica) wskazując, że „w interesie Polski są wspólne unijne inwestycje w transformację energetyczną. W interesie Polski…

19.10.2023, Kto tworzy klub Lewicy?

…województwach podlaskim (4,84 proc.) i podkarpackim (4,71 proc.). Najwięcej głosów spośród kandydatów Lewicy otrzymał Adrian Zandberg, który otwierał warszawską (okręg nr 19) listę komitetu – 64 435. 44 188 głosów otrzymała Dorota Olko…

21.07.2023, Jakie poglądy na aborcję deklarowali posłowie i posłanki w 2019 r.?

…brak opinii KO Jestem za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego – tej opcji kwestionariusz nie przewiduje, stąd taka odpowiedź. Adrian Zandberg tak Lewica   Urszula Zielińska tak KO A w przypadku zagrożenia życia, ciąży z gwałtu lub…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Obietnice

Państwo musi ściągać podatki

Państwo, które działa musi ściągać podarki, a z tym mamy problem w Polsce. Jeżeli chcemy mieć porządne państwo, musimy mieć system progresywny. (...) Jeżeli chcemy mieć państwo, które działa, to musimy ściągać wystarczająco dużo podatków, żeby te rzeczy utrzymać.

Źródło: www.tvp.info

Data obietnicy: 20.10.2015

sprawy ogólnopolskie
Razem
budżet państwa i podatki
19 Warszawa
wybory 2015
debata liderów
Rozdział Kościoła od państwa

Rozdział Kościoła od państwa. Nie wolno robić tego w realiach wojny kulturowej. Nie ma powodu, żeby lekcje religii funkcjonowały na zasadzie finansowania z budżetu.

Źródło: www.tvp.info

Data obietnicy: 20.10.2015

sprawy ogólnopolskie
Razem
rozdział kościoła od państwa
19 Warszawa
wybory 2015
debata liderów
edukacja i szkolnictwo wyższe
Polityka mieszkaniowa

Chcemy postawić na budownictwo komunalne

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 28.09.2015

sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
polityka mieszkaniowa
19 Warszawa
Razem
wybory 2015
Płaca minimalna

W przypadku umów na czas nieokreślony minimalna stawka powinna wynosić 15 zł za godzinę, w przypadku pracy dorywczej 20 zł za godzinę. To zróżnicowanie będzie promować stałe, stabilne zatrudnienie, a nie przyjmowanie pracowników do dorywczych prac. Nie budujmy naszej gospodarki i konkurencyjności w oparciu o niskie płace. Musimy być bardziej innowacyjni. Podwyżka płacy minimalnej będzie impulsem, którzy przyczyni się do zmiany myślenia w tym kierunku.

Źródło: wyborcza.biz

Data obietnicy: 21.09.2015

rynek pracy
sprawy ogólnopolskie
Razem
19 Warszawa
wybory 2015

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Adrian
Nazwisko: Zandberg
Data urodzenia: 1979-12-04
Miejsce urodzenia: Aalborg
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Razem
Stanowisko lub funkcja: członek Zarządu Krajowego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 8000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 95,4 m2
Wartość: 1 050 000 PLN
Uwagi: 40,18 m2 + 55,22 m2
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Razem, członek Zarządu Krajowego
Kwota: 49 252,94 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-11
Źródło