Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1958-06-07, Gdynia
Zawód: nauczyciel akademicki
Wykształcenie: wyższe
Radna Poznania, nauczycielka akademicka (filologia angielska), wiceprzewodnicząca rady miasta Poznania, ekolożka, działaczka feministyczna, członkini partii SLD Była członkinią pierwszej "Solidarności", działała w opozycji demokratycznej w latach 80. W latach 90. związana z Unią Demokratyczną i... Unią Wolności.
Czytaj więcej
Zwiń

Artykuły

Wyniki 1–3 z 8
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Znalezione artykuły

21.07.2023, Jakie poglądy na aborcję deklarowali posłowie i posłanki w 2019 r.?

…z priorytetowych obszarów mojego działania. Iwona Kozłowska tak KO   Stefan Krajewski nie Koalicja Polska   Katarzyna Kretkowska tak Lewica   Paweł Krutul tak Lewica   Marek Krząkała nie KO Decyzja o aborcji powinna pozostać…

7.02.2023, Największe sukcesy posłów Sejmu IX kadencji

…uchodźców z Ukrainy, a także krytyka działań Prawa i Sprawiedliwości, jednakże wśród odpowiedzi tych drugich jedynie Katarzyna Kretkowska wspomniała o kryzysie na polskiej granicy z Białorusią. Odpowiedzi niektórych posłów Lewicy nawiązywały także do inicjatyw podtrzymywania…

2.02.2023, Sprawy do załatwienia na ostatni rok kadencji

…dalsze osłony przed inflacją.  O działaniach osłonowych dla różnych grup społeczno-zawodowych wspominają politycy Lewicy. Katarzyna Kretkowska kładzie nacisk na waloryzację rent i emerytur i podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sektora budżetowego. Marszałek Włodzimierz Czarzasty…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
Sukces będzie wówczas, gdy przywrócona zostanie w Polsce praworządność, demokracja i uczciwość w polityce. Do tego czasu są starania i walka o to. Niemniej sukcesem pierwszym nazwę złożenie wraz z innymi posłankami i posłami klubu Lewica ponad 200 projektów ustaw, projektów oczekiwanych społecznie i ważnych, takich jak druga rewaloryzacja emerytur; podniesienie płac pracowników budżetowych o 20%; zasadnicze podwyżki płac nauczycieli i oparcie ich rewaloryzacji o średnią płacę w gospodarce; pakiet ustaw Bezpieczny Senior, w tym podniesienie najniższych rent i emerytur; podniesienie nakładów na służbę zdrowia do poziomu 7,2% PKB; dofinansowanie kosztów stałych przedsiębiorstw w okresie Covid; dodatek energetyczny obejmujący wszystkie źródła energii, w tym gaz w związku z kryzysem energetycznym, pakiet ustaw związanych z energią odnawialną i walką z katastrofą klimatyczną; reformy i rozszerzenia praw pracowniczych i wielu innych. Ustawy te są gotowe do uchwalenia gdy rządy obejmie opozycja, w tej chwili czekają w PiSowskiej sejmowej zamrażarce.
Drugi sukces
Jako posłanka jestem najbardziej pracowitym posłem/posłanką w moim okręgu wyborczym - biorąc pod uwagę ilość złożonych przeze mnie interpelacji (1566) zapytań (494) i wystąpień na posiedzeniach Sejmu (172).
Trzeci sukces
Zajmuję się wsparciem, pomocą i interwencjami na rzecz uchodźców i uchodźczyń w Polsce, w tym migrantów na polsko-białoruskim pograniczu, co nie jest dzisiaj tematyką "modną", dlatego to ujmuję. W czasie pierwszych 3 miesięcy wojny w Ukrainie prowadziłam dzięki moim pracownikom i 20 wolontariuszom w moim biurze poselskim praktycznie całodobowy ośrodek wsparcia dla walczących oraz dla przybywających uchodźców z Ukrainy, prowadzę Zespół Parlamentarny na rzecz Polityki Migracyjnej i Integracyjnej, udało mi się pomóc bezpośrednio wielu migrantom i migrantom z Azji i Afryki i uchronić ich przed niesłuszną deportacją; Sejm przyjął napisaną przeze mnie uchwałę wzywającą polskie władze i międzynarodową społeczność do solidarności z obywatelkami Afganistanu (po przejęciu władzy przez Talibów); Sejm na złożony przeze mnie wniosek ( w imieniu klubu Lewica) uczcił minutą ciszy zabitą przez policję obyczajową Irankę Mahsę Amini
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Ważne było przegłosowanie przez Sejm przyjęcia Funduszu Odbudowy przez Polskę - jest to największe wsparcie i pomoc finansowa do otrzymania przez Polskę w całej powojennej historii. Niestety ambicyjki polityków PiS i Solidarnej Polski, przepychanki między Ziobro a Kaczyńskim i ich cyniczne odwoływanie się do antyeuropejskich urojeń na razie oddalają przyjęcie tego funduszu przez Polskę
Ważne były także ustawy, które przyniosły chaos i inne negatywne skutki - z uwagi na te niekorzystne skutki. Tzw. Polski Ład miał być panaceum podatkowym dla Polski pocovidowej a okazał się największym bublem legislacyjnym ostatniego dwudziestolecia, mitręgą, jak powiedział sam premier Morawiecki dla przedsiębiorców i pracowników, z którego zapisów po 1,5 roku w większości rząd wycofał się
Piątka dla Zwierząt, przyjęta przez Sejm, niestety ostatecznie nie uchwalona była ważnym krokiem na rzecz humanitaryzmu w traktowaniu i podejściu do innych od naszego ludzkiego gatunków. Niestety ostatecznie polikom zabrakło odwagi i wrażliwości, by tę ustawę do końca przeprowadzić przez Parlament
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
Parlamentarna Grupa Kobiet Parlamentarny Zespół Antysmogowy Parlamentarny Zespół do spraw Polityki Migracyjnej i Integracyjnej przewodnicząca Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Parlamentarny Zespół ds. Dworca PKP Poznań Główny oraz Poznańskiego Węzła Kolejowego wiceprzewodnicząca Parlamentarny Zespół ds. Edukacji Seksualnej wiceprzewodnicząca Parlamentarny Zespół ds. Praw Reprodukcyjnych Parlamentarny Zespół ds. Przyszłości Żywności i Innowacyjnego Rolnictwa przewodnicząca Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Zwierząt Hodowlanych Parlamentarny Zespół Praw Kobiet Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt wiceprzewodnicząca Parlamentarny Zespół Świeckie Państwo Wielkopolski Zespół Parlamentarny wiceprzewodnicząca Zespół Parlamentarny ds. Zielonego Ładu dla Polski
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
ad 3) Samorządy powinny mieć możliwość finansowania dodatkowych zajęć ponadprogramowych, pozalekcyjnych i innych uatrakcyjniających proces kształceni, natomiast podstawa programowa winna być finansowana w całości z budżetu państwa, by uniknąć nierównego dostępu do wiedzy uczniów w zależności od zamożności samorządu ad 5) Rola Kuratora - Kurator pełni nadzór pedagogiczny i w tym zakresie kontroluje pracę szkoły, musi być organ kontrolny nad szkołą, jak rozumiem w pytaniu nawiązano do obecnej sytuacji w której rząd PiS usiłuje ingerować w autonomię szkoły i we władztwo nad szkołą samorządu poprzez organ rządowy jakim jest Kurator, powierzając Kuratorom nadmierne uprawnienia do ingerowania w decyzje szkół i samorządów ad 6) Szkoły niepubliczne powinny być finansowane na dotychczasowych zasadach, tzn otrzymywać subwencję oświatową z budżetu państwa i dopłatę samorządu w wysokości średniej dopłaty do subwencji w danej gminie czy powiecie ad 7) Należy rozwijać łączność z pracodawcami i staże bezpośrednio u pracodawców, tak, jak to dzieje się dotąd, klasy patronackie, gdy jest taka inicjatywa, natomiast ciężar finansowania edukacji także zawodowej spoczywa na barkach państwa
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy wszystkich nauczycieli.
Edukacja w większym niż obecnie stopniu powinna być realizowane przez podmioty prywatne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
turystyczna, gastronomiczna, hotelarska, targowa, eventowa, lotnicza, budowlana, kultura, medialna, handlowa, fitness, sportowa, beauty - branż jest ponad setka, w zasadzie skutki dotyczą całej niemal gospodarki, gdyż zamrożenie działalności poszczególnych branż pociągnęło za sobą ograniczenie działalności powiązanych businessowo branż, nawet jeżeli oficjalnie nie zostały one zamknięte
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
składałam w tym i ubiegłym roku wnioski o dofinansowanie psychiatrii dziecięcej w Polsce z budżetu państwa oraz o zatrudnienie psychologów w szkołach
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Wierzę, że możemy zbudować Polskę przyszłości, w której wszyscy będziemy się czuć jak u siebie, niezależnie od płci, wieku, pochodzenia, wiary, orientacji seksualnej czy zasobności portfela. Tę wspólną ideę wywodzimy wprost z fundamentalnych zasad, na jakich powinno opierać się nowoczesne państwo prawa: równość, szacunek, sprawiedliwość społeczna, rozdział państwa od kościoła, równe prawa kobiet i mężczyzn oraz gwarantowany dostęp do opieki zdrowotnej. W perspektywie 30 lat Polska winna stać się krajem wyłącznie zielonych źródeł energii, wolnej od smogu; krajem zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych; krajem spokojnych o swoją przyszłość emerytów; krajem innowacyjnej gospodarki i modelowego rynku pracy, krajem światłego systemu edukacji, inwestującym 8% PKB w naukę, 9% PKB w zdrowie. Krajem dobrosąsiedzkich stosunków z sąsiad i silną pozycją w UE. Krajem wolności i bezpieczeństwa socjalnego
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Przywrócenie praworządności: Państwo prawa: Winni łamania Konstytucji zostaną rozliczeni. Zagwarantujemy rządy prawa. Odpowiedzialni za naruszenie Konstytucji wreszcie staną przed Trybunałem Stanu. Przywrócimy niezależność instytucjom państwa prawa. Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy oraz Krajowa Rada Sądownictwa staną się niezależne od polityków. Rozdzielimy funkcję Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości. Mamy szczegółowy kalendarz przywrócenia praworządności w Polsce, począwszy od listopada 2019. Przedstawimy go na naszej stronie na fb: Lewica-KW Sojusz Lewicy Demokratycznej.
2
Wdrożenie konkretnych działań mających na celu zahamowanie katastrofy klimatycznej i oczyszczenie atmosfery z nadmiaru CO2. Koniec dominacji węgla. Zredukujemy zużycie paliw kopalnych w energetyce na rzecz czystych źródeł energii. Będziemy inwestować w sieci przesyłowe, termomodernizację budynków, panele słoneczne, elektrownie wiatrowe, pompy ciepła i domową produkcję energii. Do 2035 roku większość energii będzie pochodzić z odnawialnych źródeł. Zakażemy importu węgla i uniezależnimy się od gazu z zagranicy. Dwa miliony nowych pieców. Dofinansujemy wymianę 2 milionów domowych pieców węglowych na nowoczesne, bezemisyjne instalacje grzewcze w ciągu 15 lat. Gdzie tylko to możliwe, będziemy rozwijać sieci ciepłownicze. W ciągu 15 lat będziemy mieć najczystsze powietrze w tej części Europy. Własna energia w każdym domu. Tak jak dzisiaj robimy zaprawy na zimę, każdy będzie mógł wyprodukować własny prąd. Nadwyżki będzie można sprzedać bez zbędnych formalności. W ochronie środowiska: Pakiet dla Lasów. Dopilnujemy, aby w Polsce co najmniej 10% lasów było wolnych od ingerencji człowieka. Powołamy Agencję Ochrony Przyrody odpowiedzialną za kontrolę podmiotów zatruwających środowisko. Przeznaczymy 20% przychodów z gospodarki leśnej na Fundusz Dzikiej Przyrody. Zajmie się on przywracaniem naturze części jej pierwotnych terenów Polska przyjazna zwierzętom. Utworzymy urząd Rzecznika Praw Zwierząt, który będzie dbać o dobrostan zwierząt domowych, hodowlanych i dzikich. Do 2023 roku zlikwidujemy fermy futrzarskie, zabronimy wykorzystywania zwierząt w cyrkach i skończymy z chowem klatkowym. Stworzymy możliwość sterylizacji na koszt państwa zwierząt domowych za zgodą właściciela.
3
Reforma służby zdrowia i pomocy społecznej: Leki po 5 złotych. Każdy lek na receptę będzie kosztował nie więcej niż 5 złotych. Taka sama zasada będzie dotyczyć wyrobów medycznych, takich jak pompy insulinowe, aparaty słuchowe, inhalatory. Dzieci, emeryci, renciści, kobiety w ciąży i pacjenci po przeszczepach będą mieli leki za darmo. W ciągu 4 lat zagwarantujemy, że kolejka do lekarza specjalisty nie będzie dłuższa niż 30 dni. Zwiększymy publiczne finansowanie w opiece zdrowotnej do 6,8% PKB do 2022 roku i do 7,2% PKB do 2024 roku. Wydatki przeznaczymy przede wszystkim na finansowanie większej liczby świadczeń, inwestycje w infrastrukturę, usprawnienie zarządzania i cyfryzację. Zapewnimy godne wynagrodzenia we wszystkich zawodach medycznych. Priorytetem będą dla nas onkologia, geriatria i psychiatria. Zwiększymy liczbę lekarzy o ponad 50 tysięcy w ciągu najbliższych sześciu lat. Zwiększymy liczbę miejsc na kierunku lekarskim docelowo o 50%. Ułatwimy młodym lekarzom kształcenie w deficytowych specjalizacjach. Uprościmy podejmowanie w Polsce pracy lekarzom z zagranicy (prostsza nostryfikacja, zniesienie obowiązku odbywania stażu podyplomowego, wsparcie w nauce języka polskiego).Gwarantowana emerytura minimalna. Zbudujemy nowy system emerytalny na miarę wyzwań XXI wieku. Zaczniemy od wprowadzenia gwarantowanej emerytury minimalnej. Nikt nie będzie miał emerytury niższej niż 1600 złotych na rękę. Wszystkie wyższe emerytury będą zachowane i waloryzowane. Wysokość emerytury minimalnej będzie rosła wraz z płacą minimalną. Przywrócimy uprawnienia do emerytur i rent dla funkcjonariuszy służb mundurowych, które zostały im odebrane z naruszeniem Konstytucji tzw. ustawą represyjną. Wsparcie dla osób niesamodzielnych. W każdej gminie powstanie finansowane z budżetu państwa Centrum Wsparcia Samodzielności świadczące kompleksowe usługi asystenckie i opiekuńcze dla osób niesamodzielnych - z niepełnosprawnościami i osób starszych. Zagwarantujemy bezpłatną pomoc asystentów wspierających wykonywanie codziennych czynności. W szkole zadbamy o jak najlepsze warunki, w tym usprawnimy edukację włączającą. Wsparcie dla opiekunek i opiekunów. Wprowadzimy coroczne tygodniowe urlopy wytchnieniowe dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. W tym czasie ich podopieczni będą mieli zapewnione turnusy rehabilitacyjne. Zniesiemy całkowity zakaz aktywności zawodowej dla opiekunów pobierających świadczenia związane z opieką. Będziemy ich wspierać w godzeniu tych ról. Uporządkujemy system świadczeń finansowych dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów – wprowadzimy gwarancję świadczenia minimalnego 2000 zł.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Doprowadzenie do tego, że samorządy otrzymają należny im wyższy udział w rozdziale podatku dochodowego - chcę podniesienia go do 52%. Wówczas pojawią się środki na dotąd zaniedbywane z racji braku możliwości finansowych cele społeczne. Samorządom obciął środki najpierw rząd PO w 2004 roku, a następnie rządy PiS to podtrzymały
2
Doprowadzenie do tego, że samorządy, w tym miasto Poznań i powiat poznański oraz gminy powiatu poznańskiego otrzymają 100% subwencji oświatowej, tak, jak stanowi ustawa, która jest od wielu lat łamana. Obecnie samorządy otrzymują jedynie 60-80% subwencji im należnej. Wówczas będą środki na oczekiwane społecznie działania w oświacie
3
Podniesienie pensji i emerytur; Koniec z karą za chorowanie. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy ze względu na zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy będą wynosić 100% płacy zasadniczej wraz z premiami i dodatkami.Zapewnimy konstytucyjne prawa pracownicze dla wszystkich zatrudnionych, w tym prawo do ochrony zdrowia, do minimalnego wynagrodzenia, do urlopu, do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, do zabezpieczenia społecznego, do minimalnego wynagrodzenia, ochrony rodzicielstwa, zrzeszania się w związkach zawodowych. Każda praca zależna będzie uprawniała do korzystania z tych praw – niezależnie od tego, czy pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło czy też prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Godna płaca minimalna. Proponujemy przejrzystą, 10-letnią strategię ustalenia płacy minimalnej, konsultowaną z przedsiębiorcami i pracownikami. W przyszłym roku wyniesie ona 2700 złotych brutto. W 2030 roku osiągnie ona poziom 60% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Godne wynagrodzenia w sektorze publicznym. Nikt w sektorze publicznym nie będzie zarabiać mniej niż 3500 zł brutto. Wzmocnienie bezpieczeństwa pracy. Rozszerzymy kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy. Przyznamy jej uprawnienia do zmiany formy zatrudnienia na zgodną z prawem i stanem faktycznym. Podpisanie drugiej umowy na czas określony będzie równoznaczne w skutkach prawnych z podpisaniem umowy na czas nieokreślony. Wprowadzimy przepisy zakazujące wyzyskiwania stażystów.Zbudujemy nowy system emerytalny na miarę wyzwań XXI wieku. Zaczniemy od wprowadzenia gwarantowanej emerytury minimalnej. Nikt nie będzie miał emerytury niższej niż 1600 złotych na rękę. Wszystkie wyższe emerytury będą zachowane i waloryzowane. Wysokość emerytury minimalnej będzie rosła wraz z płacą minimalną. Przywrócimy uprawnienia do emerytur i rent dla funkcjonariuszy służb mundurowych, które zostały im odebrane z naruszeniem Konstytucji tzw. ustawą represyjną.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej