Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Data i miejsce urodzenia: 1976-01-10, Bielsko-Biała
Zawód: ekonomista
Wykształcenie: wyższe licencjackie
Ekonomista i informatyk, ukończył Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu z tytułem licencjata. Ekspert i doradca w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Członek krajowego zespołu konsultacyjnego ds. systemu WORD. Działał w Ruchu Światło-Życie, Stowarzyszeniu Młode Centrum oraz... Stowarzyszeniu Projekt: Polska. Członek rady nadzorczej Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej, działał w Radzie Osiedla Karpackiego, w l. 2011-2012 pełnił funkcję jej przewodniczącego. Był członkiem Unii Wolności, Partii Demokratycznej – demokraci.pl. i partii Nowoczesna. Bez powodzenia kandydował w wyborach parlamentarnych w 2005 r. oraz w wyborach samorządowych w 2006 r. i w 2010 r. Poseł od 2015 r. (VIII-X kad.), w IX kadencji zasiadał w Komisji Infrastruktury, Komisji Gospodarki i Rozwoju i Komisji Obrony Narodowej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie- Mirosław SuchońPoseł na Sej Rzeczypospolitej Polskiej ul. 3 Maja 27 43-300 Bielsko- Biała woj. śląskie biuro@suchon.pl

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Branż szczególnie dotkniętych skutkami epidemii jest wiele, m.in.: gastronomia, turystyka, transport, fitness, eventowa.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
System ochrony zdrowia to również ochrona zdrowia psychicznego. Traktuję to łącznie. Ostatni rok pokazał wyraźne granice wydolności. W szczególności widać to po deficycie personelu oraz ilości osób, które nie otrzymały pomocy na czas. Środki w systemie są niewystarczające.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Ważne jest kształcenie nauczycieli i lekarzy w kierunku rozpoznawania pierwszych oznak kryzysu, jednak możliwość szybkiego dostepu dzieci i młodzieży do pomocy jest kluczowa.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Małżeństwa dla par jednopłciowych.
 2. Związki partnerskie dla wszystkich par.
 3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość. Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?
 1. Niepełnosprawność
 2. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
 3. Płeć
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 5. Inne (jakie?): 0

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie na półmetku Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
Udział w opracowaniu kilkudziesięciu projektów ustaw Klubu Poselskiego Nowoczesna - gotowych rozwiązań poprawiających funkcjonowanie państwa, realizujących złożone wyborcom obietnice. Niestety projekty czekają w zamrażarce Marszałka.
W kilku przypadkach, sugestie oraz przygotowane poprawki przyczyniły się do zmiany projektowanych przepisów na korzystniejsze np. dla przedsiębiorców. Zgodnie z niechlubną tradycją, rządząca większość "taśmowo" odrzuca poprawki i sugestie opozycji.
Wprowadzenie do debaty parlamentarnej tematyki związanej z kryptowalutami i technologią blockchain. Pod moim patronatem odbyły się jedne z pierwszych na świecie konsultacji parlamentarnych w tych dziedzinach.
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy
Ustawy demolujące Trybunał Konstytucyjny, czyniąc z tej ważnej instytucji agendę partii rządzącej
Ustawy dostosowujące polskie przepisy do dyrektyw europejskich. Po wieloletnich zaniedbaniach, Polska zaczęła odczuwać pewne problemy z tym związane. Rykoszetem uderzało to w polskich przedsiębiorców (np. w branżę transportową). Dlatego nasza praca nad ustawami transponującymi była niezwykle istotna.
Uchwała, która ustanowiła rok 2018 Rokiem praw kobiet. Projekt uchwały przygotowała i zgłosiła Nowoczesna. W roku 1918 Józef Piłsudski dekretem zrównał prawa wyborcze kobiet i mężczyzn. To ważny moment w naszej historii ale i wskazówka na przyszłość.
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
Inicjatywy ustawodawcze w zakresie infrastruktury - proponowanie rozwiązań poprawiających funkcjonowanie państwa w wybranych obszarach lub odpowiadających na oczekiwania wyborców to ważny element działalności poselskiej. W drugiej połowie kadencji planuję realizację szeregu takich inicjatyw.
Pogłębienie kontaktu ze społecznością mojego okręgu wyborczego.
Jako Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Monitorowania Praw Człowieka i Obywatela zamierzam się skupić na analizie w jaki sposób w Polsce przestrzegane są art. 54 i 57 Konstytucji. W ostatnim czasie władza kieruje do sądów wnioski o ukaranie obywateli uczestniczących w legalnych zgromadzeniach. Po niemalże 30 latach obserwuje zwrot w kierunku działań znanych z okresu PRL. To obszar, który -jak sądzę - będzie nabierał znaczenia.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 6
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Znalezione artykuły

17.11.2023, Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji

…głos w trakcie debaty w dowolnym momencie. fot. Piotr Wójcik „Puknij się w głowę!” – krzyknął do Mirosława Suchonia (Polska 2050 – Trzecia Droga), poseł Tadeusz Woźniak (PiS), po tym jak Suchoń oskarżył klub PiS o…

26.10.2023, Kim są posłowie i posłanki Trzeciej Drogi?

…Czesław Siekierski 49. Marcin Skonieczka 50. Zbigniew Sosnowski 51. Magdalena Sroka 52. Piotr Strach 53. Mirosław Suchoń 54. Ewa Szymanowska 55. Paweł Śliz 56. Jacek Tomczak 57. Wioleta Tomczak 58. Stanisław Tomczyszyn 59. Kamil…

23.02.2023, Czy Polska była gotowa na wybuch wojny w Ukrainie?

…i Stanisław Tyszka z Kukiz’15. Od głosu wstrzymało się 3 parlamentarzystów (Paulina Hennig-Kloska i Mirosław Suchoń z Polska 2050 oraz Klaudia Jachira z KO). Przed i po wybuchu wojny w Sejmie nie…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 20.04.2021
Sejm RP IX kadencji, Koło Parlamentarne Polska 2050, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
13.11.2019 – 20.04.2021
Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, poseł, KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, Bielsko-Biała, liczba głosów: 10 039
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej sejmsenat2019.pkw.gov.pl
,
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Mirosław Tadeusz
Nazwisko: Suchoń
Data urodzenia: 1976-01-10
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: pozostaje we wspólnocie majątkowej małżeńskiej
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 180 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 2145 EUR

Kwota: 309 USD

Kwota: 15 GBP

Kwota: 300 CAD

Kwota: 7500 HUF

Kwota: 4400 ALL

Kwota: 30 GEL

Kwota: 1700 KZT

Kwota: 70 HRK

Kwota: 104 UAH

Papiery wartościowe
Nazwa: obligacje skarbowe
Liczba jednostek: 426
Pełna kwota: 49 619,86 PLN

Nazwa: obligacje skarbowe małżonki
Liczba jednostek: 4
Pełna kwota: 451,60 PLN

Nazwa: Fundusz Inwestycyjny PZU Akcji Nowa Europa
Liczba jednostek: 3,0116
Pełna kwota: 141,64 PLN

Nazwa: akcje
Liczba jednostek: 2
Pełna kwota: 32,00 PLN

Uwagi ogólne: w bilonie waluta obca o znikomej wartości
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Powierzchnia działki: 0,1033 ha
Wartość domu: 600 000,00 PLN
Wartość działki: 115 000,00 PLN
Uwagi: własność, małżeńska wspólność majątkowa
V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: Aqua S.A., ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko Biała
Liczba akcji: 2
Dochód
Kwota: 1,54 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 63 243,60 PLN
Uwagi: wg. stanu na dzień 31.08.2019 r.

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 20 041,60 PLN
Uwagi: wg. stanu na dzień 31.08.2019 r.

Opis: przychód z tytułu zwiększonego limitu na służbowe podróże zagraniczne
Kwota: 453,97 PLN
Uwagi: wg. stanu na dzień 31.08.2019 r.

Opis: wynajem mieszkania (dochód małżonki)
Kwota: 2001,61 PLN
Uwagi: wg. stanu na dzień 31.08.2019 r.

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Kangoo
Rok produkcji: 2014

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Model: 307 SW
Rok produkcji: 2008

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu, Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
Kwota pozostała do spłacenia: 304 231,59 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): umowa leasingowa na pojazd samochodowy, RCI Leasing Polska sp. z o.o.
Kwota pozostała do spłacenia: 43 099,29 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): umowa leasingowa na pojazd samochodowy, PKO Leasing S.A.
Cała kwota: 38 586,82 PLN

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-11-11
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Mirosław Tadeusz
Nazwisko: Suchoń
Data urodzenia: 1976-01-10
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: pozostaję we wspólnocie majątkowej małżeńskiej
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 202 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 2145 EUR

Kwota: 309 USD

Kwota: 15 GBP

Kwota: 300 CAD

Kwota: 7500 HUF

Kwota: 4400 ALL

Kwota: 30 GEL

Kwota: 1700 KZT

Kwota: 70 HRK

Kwota: 104 UAH

Papiery wartościowe
Nazwa: Obligacje Skarbowe
Liczba jednostek: 408
Pełna kwota: 47 471,65 PLN

Nazwa: Fundusz Inwestycyjny PZU Akcji Nowa Europa
Liczba jednostek: 3,0116
Pełna kwota: 136,82 PLN

Nazwa: Obligacje Skarbowe małżonki
Liczba jednostek: 4
Pełna kwota: 449 PLN

Nazwa: Akcje
Liczba jednostek: 2
Pełna kwota: 32,20 PLN

Uwagi ogólne: w bilonie waluta obca o znikomej wartości
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Powierzchnia działki: 0,1033 ha
Wartość domu: 600 000 PLN
Wartość działki: 115 000 PLN
Uwagi: własność, małżeńska wspólność majątkowa
V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: Aqua S.A., ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko Biała
Liczba akcji: 2
Dochód
Kwota: 1,54 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 63 243,60 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 20 041,60 PLN

Opis: wynajem mieszkania wskazanego (dochód małżonki)
Kwota: 2001,61 PLN

Opis: przychód z tytułu zwiększonego limitu na służbowe podróże zagraniczne
Kwota: 453,97 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Kangoo
Rok produkcji: 2014

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Model: 307 SW
Rok produkcji: 2008

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu, Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu
Kwota pozostała do spłacenia: 306 105,60 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): umowa leasingowa na pojazd samochodowy, RCI Leasing Polska Sp. z o.o.
Kwota pozostała do spłacenia: 38 756,10 PLN

Podpis
Data: 2019-09-06
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Mirosław Tadeusz
Nazwisko: Suchoń
Data urodzenia: 1976-01-10
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: pozostaję we wspólnocie majątkowej małżeńskiej
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 41 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 900 EUR

Kwota: 300 USD

Kwota: 15 GBP

Kwota: 300 CAD

Kwota: 7500 HUF

Kwota: 4400 ALL

Kwota: 30 GEL

Papiery wartościowe
Nazwa: Obligacje Skarbowe
Liczba jednostek: 360
Pełna kwota: 41 692,80 PLN

Nazwa: Fundusz Inwestycyjny PZU Akcji Nowa Europa
Liczba jednostek: 3,0116
Pełna kwota: 134,71 PLN

Nazwa: Obligacje Skarbowe małżonki
Liczba jednostek: 4
Pełna kwota: 441,19 PLN

Nazwa: Akcje
Liczba jednostek: 2
Pełna kwota: 31,80 PLN

Uwagi ogólne: w bilonie waluta obca o znikomej wartości
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Powierzchnia działki: 0,1033 ha
Wartość domu: 600 000 PLN
Wartość działki: 115 000 PLN
Uwagi: własność, małżeńska wspólność majątkowa
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63,83 m2
Wartość: 265 000 PLN
Tytuł prawny: własność, majątek odrębny
V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: Aqua S.A., ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko Biała
Liczba akcji: 2
Dochód
Kwota: 1,40 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 110 898,20 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 32 142,61 PLN
Uwagi: w tym: nieopodatkowana 31 714,08 PLN opodatkowana 428,53 PLN

Opis: wynajem mieszkania wskazanego w poz. II. 2. (dochód małżonki)
Kwota: 10 200 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Kangoo
Rok produkcji: 2014

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Model: 307 SW
Rok produkcji: 2008

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup mieszkania - BRE Bank S.A w Warszawie Oddział Bankowości Detalicznej w Łodzi Multibank
Kwota pozostała do spłacenia: 36 002,33 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu, Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu
Kwota pozostała do spłacenia: 313 534,23 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): umowa leasingowa na pojazd samochodowy, RCI Leasing Polska Sp. z o.o.
Kwota pozostała do spłacenia: 10 779,36 PLN

Podpis
Data: 2019-04-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Mirosław Tadeusz
Nazwisko: Suchoń
Data urodzenia: 1976-01-10
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: pozostaję we wspólnocie majątkowej małżeńskiej
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 25 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 515 EUR

Kwota: 11 USD

Kwota: 5 GBP

Papiery wartościowe
Nazwa: Obligacje Skarbowe
Liczba jednostek: 287
Pełna kwota: 33 027,87 PLN

Nazwa: Fundusz Inwestycyjny PZU Akcji Nowa Europa
Liczba jednostek: 3,0116
Pełna kwota: 148,80 PLN

Nazwa: Akcje
Liczba jednostek: 2
Pełna kwota: 30,78 PLN

Nazwa: Obligacje Skarbowe małżonki
Liczba jednostek: 3
Pełna kwota: 327,66 PLN

Uwagi ogólne: w bilonie inne waluty o znikomej wartości
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Powierzchnia działki: 0,1033 ha
Wartość domu: 550 000 PLN
Wartość działki: 115 000 PLN
Tytuł prawny: podano szacunkową wartość domu
Uwagi: własność, małżeńska wspólność majątkowa
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63,83 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność, majątek odrębny
Uwagi: wartość około
V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: Aqua S.A., ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko Biała
Liczba akcji: 2
Dochód
Kwota: 1,74 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 119 355,17 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 130,37 PLN
Uwagi: w tym: nieopodatkowana 27 360 PLN opodatkowana 2 770,37 PLN

Opis: wynajem mieszkania wskazanego w poz. II. 2. (dochód małżonki)
Kwota: 10 200 PLN

Opis: świadczenie na 2 dziecko (dochód małżonki)
Kwota: 6000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Astra Station Wagon
Rok produkcji: 2007

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Model: 307 SW
Rok produkcji: 2008

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup mieszkania - BRE Bank S.A w Warszawie Oddział Bankowości Detalicznej w Łodzi Multibank
Kwota pozostała do spłacenia: 374 578,41 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu, Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu
Kwota pozostała do spłacenia: 324 390,11 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): umowa leasingowa na pojazd samochodowy, RCI Leasing Polska Sp. z o.o.
Kwota pozostała do spłacenia: 31 655,52 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-27
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Mirosław Tadeusz
Nazwisko: Suchoń
Data urodzenia: 1976-01-10
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: pozostaję we wspólnocie majątkowej małżeńskiej
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 315 EUR

Kwota: 99 USD

Kwota: 5 GBP

Papiery wartościowe
Nazwa: Obligacje Skarbowe
Liczba jednostek: 233
Pełna kwota: 26 778,61 PLN

Nazwa: Fundusz Inwestycyjny PZU Akcji Nowa Europa
Liczba jednostek: 3,0116
Pełna kwota: 141,24 PLN

Nazwa: Akcje
Liczba jednostek: 2
Pełna kwota: 34 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Powierzchnia działki: 0,1033 ha
Wartość domu: 450 000 PLN
Wartość działki: 115 000 PLN
Uwagi: własność, małżeńska wspólność majątkowa
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63,83 m2
Wartość: 220 000 PLN
Tytuł prawny: własność, majątek odrębny
V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: Aqua S.A.
Liczba akcji: 2
Dochód
Kwota: 2 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 372,60 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 676,96 PLN
Uwagi: w tym: nieopodatkowana 27 360 PLN opodatkowana 2 316,96 PLN

Opis: wynagrodzenie członka rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej
Kwota: 2518,09 PLN
Uwagi: (1 źródło)

Opis: umowa o pracę
Kwota: 4336,96 PLN
Uwagi: (1 źródło)

Opis: umowa - zlecenie
Kwota: 960 PLN
Uwagi: (1 źródło, PIT 8AR)

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Astra Station Wagon
Rok produkcji: 2007

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Fiat
Model: Stilo
Rok produkcji: 2002

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Model: 307 SW
Rok produkcji: 2008

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup mieszkania - BRE Bank S.A w Warszawie Oddział Bankowości Detalicznej w Łodzi Multibank
Kwota pozostała do spłacenia: 39 114,10 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu, Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu
Kwota pozostała do spłacenia: 334 925,54 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): umowa leasingowa na pojazd samochodowy, RCI Leasing Polska Sp. z o.o.
Kwota pozostała do spłacenia: 52 531,68 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-22
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Mirosław Tadeusz
Nazwisko: Suchoń
Data urodzenia: 1976-01-10
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: pozostaję we wspólnocie majątkowej małżeńskiej
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 65 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: Obligacje Skarbowe
Liczba jednostek: 233
Pełna kwota: 26 391,95 PLN
Uwagi: wycena na dzień 28 kwietnia 2016 r.

Nazwa: Fundusz Inwestycyjny PZU Akcji Nowa Europa
Liczba jednostek: 3,0116
Pełna kwota: 126,07 PLN

Nazwa: Akcje
Liczba jednostek: 2
Pełna kwota: 25,80 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: (dom w budowie)
Uwagi: własność, małżeńska wspólność majątkowa
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63,83 m2
Wartość: 220 000 PLN
Tytuł prawny: własność, majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia działki: 0,1033 ha
Wartość: 115 000 PLN
Tytuł prawny: własność, małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: na działce znajduje się dom, o którym mowa w pkt. II.1
V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: Aqua S.A.
Liczba akcji: 2
Dochód
Kwota: 2 PLN
Uwagi: podano dochód w 2015 r.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę
Kwota: 57 397,85 PLN
Uwagi: (1 źródło)

Opis: umowa-zlecenie
Kwota: 14 337,36 PLN
Uwagi: (3 źródła)

Opis: wynagrodzenie członka rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej
Kwota: 7943,84 PLN
Uwagi: (1 źródło)

Opis: Uposażenie poselskie
Kwota: 19 562,10 PLN

Opis: Dieta parlamentarna
Kwota: 4039,36 PLN
Uwagi: - nieopodatkowana 3846,28 PLN - opodatkowana 193,08 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Astra Station Wagon
Rok produkcji: 2007

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Fiat
Model: Stilo
Rok produkcji: 2002

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Model: 307 SW
Rok produkcji: 2008

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup mieszkania - BRE Bank S.A w Warszawie Oddział Bankowości Detalicznej w Łodzi Multibank
Kwota pozostała do spłacenia: 40 607,58 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu, Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu
Kwota pozostała do spłacenia: 345 121,96 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Mirosław Tadeusz
Nazwisko: Suchoń
Data urodzenia: 1976-01-10
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Stanowisko lub funkcja: pozostaję we wspólnocie majątkowej małżeńskiej
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 65 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: Obligacje Skarbowe
Liczba jednostek: 233
Pełna kwota: 26 153,81 PLN

Nazwa: Fundusz Inwestycyjny PZU Akcji Nowa Europa
Liczba jednostek: 3,0116
Pełna kwota: 135,55 PLN

Nazwa: Akcje
Liczba jednostek: 2
Pełna kwota: 27,98 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: (dom w budowie)
Uwagi: własność, małżeńska wspólność majątkowa
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63,83 m2
Wartość: 220 000 PLN
Tytuł prawny: własność, majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia działki: 0,1033 ha
Wartość: 115 000 PLN
Tytuł prawny: własność, małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: na działce znajduje się dom, o którym mowa w pkt. II.1
V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: Aqua S.A.
Liczba akcji: 2
Dochód
Kwota: 2 PLN
Uwagi: podano dochód w 2015 r.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę
Kwota: 60 181,37 PLN
Uwagi: (z jednego źródła)

Opis: umowy zlecenie
Kwota: 13 614,28 PLN
Uwagi: (z trzech źródeł)

Opis: wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej SM
Kwota: 7087,50 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Astra Station Wagon
Rok produkcji: 2007

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Fiat
Model: Stilo
Rok produkcji: 2002

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Model: 307 SW
Rok produkcji: 2008

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup mieszkania - BRE Bank S.A w Warszawie Oddział Bankowości Detalicznej w Łodzi Multibank
Kwota pozostała do spłacenia: 40 852,73 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu, Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu
Cała kwota: 295 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 292 560,98 PLN
Uwagi: kwota przyznana 350 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka PKZP przy WORD w Bielsku - Białej na budowę domu
Kwota pozostała do spłacenia: 11 875 PLN

Podpis
Data: 2015-11-10